Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.09.2017 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI:
 
                                                                                                                                                 T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11/09/2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
Yoklama ve açılış.
10/07/2017 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 
1-8/511-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/476 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesinde bulunan 1355 ada, 5-6-7-8 ve 14 nolu, 1356 ada, 1 ve 3 nolu, 1363 ada, 1-2 ve 3 nolu, 1361 ada, 1 ve 2 nolu, 1362 ada, 3 ve 4 nolu, 1357 ada, 1 nolu, 1358 ada, 1 nolu, 1360 ada, 3 ve 4 nolu, 1359 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/08/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
2-8/512-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/480sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi Tunatan Kavşağından, Yazlık Kavşağına kadar olan bölgenin Ticaret Alanı olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içinde yapılan itirazınkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/08/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
3-8/513- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/482sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1509 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/08/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
4-8/514- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/481sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1892 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyledeğiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/08/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
5-8/515- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/486 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 167-341-342-247 ve 177 nolu adalar ile kadastral boşluğa ilişkin, konut, dere, park alanı, donatı alanları ve yolların yeniden düzenlenmesine yönelik Hendek Belediyesince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/08/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
6-8/516- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/487 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı-ilan süreci içinde yapılan itirazların değerlendirildiği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/05/2017 tarih ve 5/341 sayılı kararı ile değişen kısımlarıyla ilgili (23.05.2017- 23.06.2017) tarihleri arasında 2. askı-ilan sürecinde yapılan 1 adet itirazın reddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/08/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
7-8/517- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/431 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2017 tarih 3/193 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi ticaret alanının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ilan askı süresi içerisinde yapılan 10 adet itirazın kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/08/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
8-8/518- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/490 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 24.04.2017 tarih ve 2017/47 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, G24C08A1C pafta, 5160 nolu parsel ile 5315 nolu parselin kuzeyinde yer alan park alanına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininreddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/08/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
9-8/519- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/491 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 124 ada, 80 ve 115 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/08/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
10-8/520- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/492 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.05.2017 tarih ve 2017/66 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, G24C06B1C paftada bulunan kadastral boşluğa yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/08/2017 tarihli Komisyon raporu.

11-8/521- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/496 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2016 tarih ve 2016/15 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi, 493 ve 505 nolu parseller ve çevresi ile Mezarlık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininreddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/08/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
12-8/522- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/494 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 2017/30 sayılı kararı ile uygungörülen,Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 399-401-402 ve 403 nolu parseller ile bu parsellerin doğusunda yer alan 3.00 metrelik imar yolu ve park alanına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/08/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
13-8/523- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/493 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.05.2017 tarih ve 2017/67 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, mülkiyeti Hazineye ait G24C06A2C ve G24C06A2D pafta, 23 ada, 7 ve 8 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininreddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/08/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
14-8/524- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/498 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09.01.2017 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylanan, Ferizli İlçesi, Sinanoğlu Mahallesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına 2.kez ilan süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın reddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/08/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
15-8/525- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/499 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygungörülen,Söğütlü İlçesi, Küçük Söğütlü Mahallesi, 1173 ve 1174 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininreddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/08/2017 tarihli Komisyon raporu.

16-8/526- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/508 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediyesinin 2017 Mali Yılında bütçede tertibi bulunduğu halde yetmeyeceği anlaşılan ve bütçenin hazırlanması sırasında öngörülmeyen “Okul Yapımı“ için bütçeye ek ödenek konulmasının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/07/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
17-8/527- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/308 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, UKOME’nin 2016-88 sayılı kararı ile, Hendek İlçe Merkezi ile Küçük Sanayi hattı ve Çiftlik Minibüs Hattında çalıştırılması uygun görülen Hendek İlçesine kayıtlı boştaki 12 adet M plakanın, söz konusu hatlarda dönüşümlü olarak çalıştırılabilmesi için araç başına ödenecek Durak Katılım Bedelinin rapordaki şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/08/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
18-8/528- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Hükümleri; “6.2 Kırsal Yerleşme Alanları” hükmünün değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 18/08/2017 tarihli, 1610802 sayılı yazısı.
 
19-8/529- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada 2 nolu parselin “Belediye Hizmet Alanı (Kapalı Pazar Alan)”ndan, “Konut Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 21/08/2017 tarihli, 1882 sayılı yazısı.
 
20-8/530- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkemenin iptal kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 4 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 18/08/2017 tarihli, 1609085 sayılı yazısı.
 
21-8/531- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi 3693 ada 1 nolu parsel, 3726 ada 1 nolu parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetki devrine ait kararıngörüşülmesine ilişkin18/08/2017 tarihli, 1612838 sayılı yazısı.
 
22-8/532- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 07/08/2017 tarih ve 7/97 sayılı kararı ile uygun görülen Semerciler Mahallesi, 212 ada 4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin18/08/2017 tarihli, 1612919 sayılı yazısı.
 
23-8/533- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 07/08/2017 tarih ve 7/98 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, 135 ada 9, 604 ada 647,755 nolu parseller, 1354 ada 2 nolu parsel, 3381 ada 714 nolu parsel ve 3386 ada 217, 712 nolu parsellerin bulunduğu yapı adalarına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin18/08/2017 tarihli, 1612793 sayılı yazısı.
 
24-8/534- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 07/08/2017 tarih ve 7/101 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Yahyalar Mahallesi, 74 ada 36 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin18/08/2017 tarihli, 1614184 sayılı yazısı.
 
25-8/535- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07/08/2017 tarih ve 7/103 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2326 ada 21 nolu parselin güneyinde kalan tescil edilmemiş 3192.00 m²’lik alan ile 2244 ada 1 nolu parselin 256 m²’lik kısmı ile 2326 ada 1 nolu parselin 215 m²’lik kısmına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin21/08/2017 tarihli, 1883 sayılı yazısı.
 
26-8/536- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07/08/2017 tarih ve 7/100 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 8 ada 60, 61 ve 7 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiningörüşülmesine ilişkin18/08/2017 tarihli, 1612854 sayılı yazısı.
 
27-8/537- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 07/08/2017 tarih ve 7/102 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 2771 ada 1, 580 ada 239, 262, 263 ve 399 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan “Otopark Alanı”na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin21/08/2017 tarihli, 1873 sayılı yazısı.
 
28-8/538- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 07/08/2017 tarih ve 7/99 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Acıelmalık Mahallesi, 2104 ada 53 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin18/08/2017 tarihli, 1613555 sayılı yazısı.
 
29-8/539- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 473 ada 1 parsel, 482 ada 3 parsel, 484 ada 1 parsel, 487 ada 1 parsel, 488 ada 1 parsel, 489 ada 1 parsel, 490 ada 1 parsel, 500 ada 1 parsel, 501 ada 1 parsel, 502 ada 1 parsel, 527 ada 1 parsel, 533 ada 1 nolu, parsellere yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 18/08/2017 tarihli, 1615541 sayılı yazısı.
 
30-8/540- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin; 06.02.2017 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülen Emirler Mahallesi İlave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 18/08/2017 tarihli, 1612665 sayılı yazısı.
 
31-8/541- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin; 06/02/2017 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülen Sarıcalar Mahallesi İlave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 18/08/2017 tarihli, 1612637 sayılı yazısı.
 
32-8/542- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 89, 92, 342, 412, 413, 414 ve 415 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 12/04/2017-12/05/2017 tarihleri arasında yapılan itirazlara ilişkin alınan Hendek Belediye Meclisi’nin 05/07/2017 tarih ve 39 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 21/08/2017 tarihli, 1888 sayılı yazısı.
 
33-8/543- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/05/2017 tarih ve 5/334 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ilan askı süresi (02/06/2017-03/07/2017) içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 24/07/2017 tarihli, 1710 sayılı yazısı.
 
34-8/544- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Arifiye Mahallesi, 325, 326, 369 ve 1927 nolu parsellerin "Süs Bitkiciliği ve Fuar Alanı" olarak planlanan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 tarih ve 7/222 sayılı kararıyla onaylanan, aynı meclisin 21/10/2013 tarih ve 11/314 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Mahkeme kararlarıyla iptal edilmiş olup, mahkeme kararlarını yerine getirmek üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 18/08/2017 tarihli, 1613457 sayılı yazısı.
 
35-8/545- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesinin 1/100.000 ölçekli Sakarya İli Çevre Düzeni planı değişikliğine ait meclis kararının, Sakarya 1.İdare Mahkemesinin 2015/419 esas sayılı dosyasına ilişkin Danıştay Altıncı Dairesi’nin 31/05/2017 tarih ve 2017/4366 sayılı iptal kararının görüşülmesine ilişkin 23/08/2017 tarihli, 1616204 sayılı yazısı.
 
36-8/546- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mahkemenin iptal kararına istinaden Sapanca İlçesi Mahmudiye Mahallesi, 235 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 18/08/2017 tarihli, 1609254 sayılı yazısı.

37-8/547- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi; Rüstempaşa Mahallesi, 5 ada 23 nolu parselin park alanından ağaçlandırılacak alana dönüşmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 18/08/2017 tarihli, 1613253 sayılı yazısı.
 
38-8/548- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 05/06/2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile uygun görülen Kurtköy Fatih Mahallesi, 895 nolu parselin kuzeyinde bulunan 5.00 metrelik yolun kaldırılması ve batısında bulunan 7.00 metrelik yolun şeklen değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 18/08/2017 tarihli, 1612936 sayılı yazısı.
 
39-8/549- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/08/2017 tarih ve 2017/106 sayılı kararı ile uygun görülen Hacımercan Mahallesi 624-628-629-631-638-889 ve 890 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 18/08/2017 tarihli, 1613869 sayılı yazısı.
 
40-8/550- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Rüstemler Mahallesi, 177 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 18/08/2017 tarihli, 1602143 sayılı yazısı.
 
41-8/551- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/08/2017 tarih ve 2017/34 sayılı kararı ile uygun görülen Eşme Mahallesi,1205 ve 1206 nolu parsellerin Sosyal Tesis Alanı, 1207 nolu parselin Dini Tesis Alanı olacak şekilde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 18/08/2017 tarihli, 1610745 sayılı yazısı.
 
42-8/552- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/06/2017 tarih ve 6/410 sayılı kararı onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile Kocaali Belediye Başkanlığının 08/08/2017 tarih ve 1248-1249 sayılı yazıları ile sunulan itirazların görüşülmesine ilişkin 18/08/2017 tarihli, 1613915 sayılı yazısı.
 
43-8/553- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2017 tarih ve 6/411 sayılı kararı onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile Kocaali Belediye Başkanlığınınısı. 08/08/2017 tarih ve 1249 sayılı yazısı ile sunulan itirazlar ve Kocaali Belediye Başkanlığının 08/08/2017 tarih ve 1248 sayılı yazısında belirtilen itirazların görüşülmesine ilişkin 18/08/2017 tarihli, 1613920 sayılı yazısı.
 
44-8/554- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı-ilan süreci içinde yapılan itirazların değerlendirildiği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/06/2017 tarih ve 6/412 sayılı kararı ile değişen kısımlarıyla ilgili 3. askı-ilan sürecinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 21/08/2017 tarihli, 1885 sayılı yazısı.
 
45-8/555- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı İlçe Belediye Meclisi’nin; 01.08.2017 tarih ve 2017/43 sayılı kararı ile uygun görülen Yeniköy Mahallesi, 132 Ada, 6 noluparselin yaklaşık 2000 m2’sinde yapılacak Akaryakıt ve Servis İstasyonu için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 21/08/2017 tarihli, 1884 sayılı yazısı.
 
46-8/556- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 2017 Mali yılı bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetveli (Örnek-25)’ninUlaşım Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda ekte yer alan şekilde güncellenmesine ilişkin 15/08/2017 tarihli, 216 sayılı yazısı.
 
47-8/557- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, SASKİ Genel Müdürlüğüne ait olan Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi 649 ada 62, 78, 79, 83, 85, 86, 87, 92 ve 93 nolu parseller İmar Planında “Sosyokültürel Tesis ve Belediye Hizmet Alanı” içinde kaldığından, amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Belediyemize tahsisinin yapılması, tahsis işlemleri için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 09/08/2017 tarihli, 1768 sayılı yazısı.
 
48-8/558- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1635 ada 1 nolu parselde 339 nolu iş merkezi 2. kat 122 ve 123 bağımsız bölüm nolu (Kapı No: 212-213) İş yerlerinin Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 09/08/2017 tarihli, 1767 sayılı yazısı.
 
49-8/559- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait imar planında rekreasyon alanında kalan Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2626 ada, 9 nolu 282.170,80 m2 yüzölçümlü parselin 30.000,00 m2’lik alanı ile ekli krokide gösterilen ilave 37.888,00 m2’lik alanında (toplam 67.888,00 m2) Sakarya Doku Kültürü Laboratuarı yapılması ve Belediyemiz tarafından kiralanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 21/08/2017 tarihli, 1815 sayılı yazısı.
 
50-8/560- Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Sakarya 2. OSB Müdürlüğüne ait 2. yol 964 ada 9 nolu parsel üzerinde 2. OSB Müdürlüğü tarafından İtfaiye Hizmet Binası yapılması ve 2 adet İtfaiye Aracı ile birlikte Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığına devredilmesi için protokol yapmak üzere 5216 sayılı yasanın 18. maddesi (g) bendine ve 5393 sayılı yasanın 38. maddesinin (g) bendine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02/08/2017 tarihli, 229 sayılı yazısı.
 
51-8/561- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Erenler İlçesi Küpçüler Mahallesi, Küpçüler Caddesi No:209 adresinde; 605 ada, 57 nolu parselde bulunan, 25.944,00 m2yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine göre, 10 yıllığına, (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre) kiraya verilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 07/08/2017 tarihli, 1351 sayılı yazısı.
 
52-8/562- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı No:200 adresinde; 4250 ada, 1 nolu parselde bulunan, 5.000,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine göre, 10 yıllığına, (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre) kiraya verilebilmesi hususunda; Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/08/2017 tarihli, 1328 sayılı yazısı. 
 
53-8/563- Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Serdivan ilçesinde bulunan 5000 Seyirci Kapasiteli Çok Amaçlı Sakarya Spor Salonunun kullanım hakkının Sakarya Büyükşehir Belediyesine devri ve bu tesisin her türlü bakım, onarımının Belediyemizce yapılabilmesi için İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalamaya 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. ve 75. maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28/07/2017 tarihli, 607 sayılı yazısı.
 
54-8/564-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. Maddesi gereğince Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının kurularak, 46.54.01.45.08.1.0.00 kurumsal ve fonksiyonel kodu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün bütçesi ile birlikte Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Spor Şube Müdürlüğü şeklinde kurularak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre ilgili bütçe tertipleri ayrı ayrı aktarılmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlanmasına ilişkin ilişkin 09/08/2017 tarihli, 1637 sayılı yazısı.
 
55-8/565-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan 1 adet Daire Başkanı kadrosunun ihdası için hazırlanan kadro ihdas cetvelinin görüşülmesine ilişkin 22/08/2017 tarihli, 1681 sayılı yazısı.
 
56-8/566-.Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün“Akçay Hesler ile Keremali HES Türbin ve Elektromekanik Ekipmanların Alımı”  işi için 2.850.000,00-TLİller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/08/2017 tarihli, 586 sayılı yazısı.
 
57-8/567- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün“Kocaali (Sakarya) Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı” işi için 4.000.000,00-TLİller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/08/2017 tarihli, 589 sayılı yazısı.
 
58-8/568- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Ferizli – Söğütlü İlçeleri Kanalizasyon, Şebeke Kollektör ve Söğütlü İlçesi İçmesuyu İnşaatı” işi için 2.250.000,00-TLİller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/08/2017 tarihli, 591sayılı yazısı.
 
59-8/569- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün“Sapanca Yanık Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı” işi için 1.400.000,00-TLİller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/08/2017 tarihli, 590 sayılı yazısı.
 
60-8/570- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Karasu (Sakarya) İlçesi İçmesuyu İnşaatı” işi için 1.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/08/2017 tarihli, 592 sayılı yazısı.
 
61-8/571- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Sakarya İli Su Kayıplarının Azaltılması Projesi 2. Bölge İnşaatı” işi için 6.500.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/08/2017 tarihli, 593 sayılı yazısı.
 
62-8/572- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Akçay Hes’ler ile Keremali HES Otoprodüktör Dönüşüm ve Enerji Bağlantısı için Elektrik ve Elektronik Ekipmanları Alımı” işi için 7.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/08/2017 tarihli, 588 sayılı yazısı.
 
 
 11/09/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
63.8/573.Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi 142 ada, 380,381 ve 382 nolu parsellerin emsal değerlerinin arttırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarihli, 8/116 sayılı kararı
 
64.8/574.Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 1738 ada, 5 nolu parsel ile 2234 ada, 6 parsel sayılı taşınmazlara yönelik 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği talebine ait Adapazarı Belediyesinin 07/09/2017 tarihli 25376 sayılı yazısı.
 
65.8/575.Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 4297 ada, 1 ve 2 nolu parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarihli, 8/119 sayılı kararı
 
66.8/576.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2017 tarih 7/469 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi 2622 ada, 20 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresinde (31/07/2017-05/09/2017) yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 08/09/2017 tarihli, 1619191 sayılı yazısı.
 
67.8/577. Pamukova İlçesi Gökgöz Mahallesi, 2761-2468-2900-2944-2803-2898-542-543 ve 544 nolu parsellerin İlave Sanayi Alanı olarak planlanmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Büyükşehir Belediyesine verilmesine ait Pamukova Belediye Meclisinin 01/06/2017 tarihli, 33 sayılı kararı.

68.8/578. Arifiye İlçesi Arifbey Mahallesi 318 ada, 6 ve 7 nolu parseller  ile 7424,7425 ve 8422 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin Arifiye Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli,2017/29 sayılı kararı
 
69.8/579.Arifiye İlçesi Arifbey Mahallesi 8313 sayılı parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan itiraza ilişkin Arifiye Belediye Meclisinin 02/05/2017 tarihli,2017/55 sayılı kararı.
 
70.8/580.Arifiye İlçesi Sakarya Mahallesi 402 ada, 3 nolu parsel(eski 2458) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin Arifiye Belediye Meclisinin 02/05/2017 tarihli,2017/56 sayılı kararı.
 
71.8/581. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/457 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Yeni Stadyum - Pekşenler arasında bulunan 40.00 m.’lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 11/09/2017 tarihli komisyon raporu
 
 

×