Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.07.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

11.07.2011 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.07.2011 Pazartesi günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir. 

- Yoklama ve açılış.
- 13/06/2011 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması. 

GÜNDEM 

1. 7/299 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/281 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 4/170 sayılı kararı ile onaylanan Söğütlü (Merkez) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 40 adet itirazın (4 kabul, 36 red) görüşülmesine ilişkin tanzim olunan 20/06/2011 tarihli Komisyon raporu 

2. 7/300 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/271 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi 14 ada 55 nolu parselin güney doğusunda 220 m² trafo alanı ayrılarak 54 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak adaya dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 5/59 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 20/06/2011 tarihli Komisyon raporu. 

3. 7/301 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/272 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi 2725 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/10/2010 tarih ve 10/402 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından Adapazarı Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 5/60 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 22/06/2011 tarihli Komisyon raporu 

4. 7/302 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/273 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi 518 ada 141 nolu parselde bulunan Akaryakıt İstasyonu Alanının, Akaryakıt ve LPG Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/10/2010 tarih ve 10/408 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından Adapazarı Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 5/62 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 24/06/2011 tarihli Komisyon raporu. 

5. 7/303 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/274 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 1685 ada 1 nolu parselin doğusunda bulunan Otopark Alanının kuzeyde 10.00 m.lik imar yolunun cephesine kaydırılarak Dini Tesis Alanı ve Kreş Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 27/06/2011 tarihli Komisyon raporu. 

6. 7/304 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/276 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 25 K I pafta 4314 nolu parselin içerisinden geçen 7.00 m.lik yaya yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 39 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 20/06/2011 tarihli Komisyon raporu. 

7. 7/305 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/287 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kazımpaşa Kuruçeşme arasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/12/2010 tarih ve 12/509 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından Serdivan Belediye Meclisinin 01/06/2011 tarih ve 44 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 20/06/2011 tarihli Komisyon raporu. 

8. 7/306 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/288 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan-Adapazarı Yazlık Kavşağına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/112 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından Serdivan Belediye Meclisinin 01/06/2011 tarih ve 45 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 22/06/2011 tarihli Komisyon raporu. 

9. 7/307 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/289 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 26 I 3 pafta 16330 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan Belediye Meclisinin 01/06/2011 tarih ve 48 sayılı kararı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 4/171 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından ve yapılaşma koşullarının parselin bitişiğinde bulunan Ticaret Alanı ile aynı olması şartı ile (Emsal=0.80, Hmax=10.00 m. olarak) ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 24/06/2011 tarihli Komisyon raporu. 

10. 7/308 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/279 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Yeni Mahallesi 27 M II pafta 12903 nolu parselin güney kısmındaki ada kenarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 40 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/06/2011 tarihli Komisyon raporu.

11. 7/309 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/277 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi G24B24D4B pafta 4155-7223-9627 nolu parsellerin bulunduğu imar adalarının güney istikametinde büyütülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler Belediye Meclisinin 04/05/2011 tarih ve 48 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 22/06/2011 tarihli Komisyon raporu. 

12. 7/310 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/278 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi G24B24D4B pafta 6890-6891-6892-6893-6894-6895 ve 9042 nolu parsellerin önünden geçen 7.00 m.lik imar yolunun kuzeye kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler Belediye Meclisinin 04/05/2011 tarih ve 49 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 24/06/2011 tarihli Komisyon raporu. 

13. 7/311 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/280 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Bekirpaşa Mahallesi G24C04B3D pafta 2411 ada 113 - 121 - 122 - 312 nolu parsellerin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2011 tarih ve 2/37 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından Erenler Belediye Meclisinin 04/05/2011 tarih ve 50 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/07/2011 tarihli Komisyon raporu. 

14. 7/312 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/275 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 27/05/2011 tarih ve 1690-37379 sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 2925 ada 1 nolu parselin 2. Etap Toplu Konut Projesi olduğu belirtilerek Konut Alanı kullanımında kalan kısmın mülkiyet sınırlarında uyuşmazlık olduğu ve bir adet bloğun mülkiyet sınırı dışına taştığı tespit edildiğinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 01/07/2011 tarihli Komisyon raporu. 

15. 7/313 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/282 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Küçücek Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planında 1909 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanının 1878 nolu parselde BOTAŞ Alanının güneyine kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Sosyal Tesis Alanının 1878 nolu parselde BOTAŞ Alanının kuzeyine kaydırılması ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekli ile kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 22/06/2011 tarihli Komisyon raporu. 

16. 7/314 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/292 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 01/06/2011 tarih ve B /317 sayılı yazısı ile Sapanca İlçesi Kurtköy Köyaltı Mevkii 114.907,00 m².lik 591 nolu parsel 15 kısma ifraz olup Maliye Hazinesi adına tapusu çıkan taşınmazın üzerinde, 28/09/1994 tarihinden itibaren Kuran Kursu olarak kullanılan bina bulunduğundan, taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisinin yapılabilmesi için Kurtköy 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Yurt Alanından Dini Tesis Alanına dönüştürülmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/06/2011 tarihli Komisyon raporu. 

17. 7/315 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/285 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, sınırları içerisinde farklı mahallelerde bulunan aynı ad ve numaraya ait cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesine ait Arifiye Belediye Meclisinin 01/03/2011 tarih ve 2011/18 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 01/07/2011 tarihli Komisyon raporu. 

18. 7/316 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/284 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçesi, Cumhuriyet, İnönü ve Ahmetler Mahallelerinde yeni açılan isimsiz sokaklara ekli planda gösterildiği şekilde isim verilmesine ait Karapürçek Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 20 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 27/06/2011 tarihli Komisyon raporu. 

19. 7/317 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/283 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçesi, İnönü Mahallesi 12 pafta 1900 nolu parselin Konut alanından Anaokulu Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Karapürçek Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 21 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, şeklinde tanzim olunan 24/06/2011 tarihli Komisyon raporu. 

20. 7/318 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/294 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2011 yılı Gelir Tarifesine ilave yapılmasına ait Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 23 nolu meclis kararı 2464 sayılı Gelir Kanununun 96/B ve 97'nci maddeleri ile yürürlükteki mevzuatlara göre incelenmiş ve düzenlemesi yapılarak görüşülen yeni gelir tarifesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/06/2011 tarihli Komisyon raporu. 

21. 7/319 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonunda olan üyelerden  Eşgüdüm Komisyonunda görev yapmak üzere beş üyenin belirlenmesi  hususunun görüşülmesine ilişkin 04/07/2011 tarih ve 909 sayılı yazısı. 

22. 7/320 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi, G24B24A, G24B24B, G24B24C, G24B24D pafta sınırları dâhilinde 56.1 hektarlık alanda donatı alanlarının ihtiyaçtan fazla olması, erişilebilirliğin sınırlı olması ve planın bu şekli ile hayata geçirilememesi gibi gerekçelerle bahse konu alan hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2011 tarih ve 914 sayılı yazısı. 

23. 7/321 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karadere Orman Köyü 10 pafta, 2950 nolu parselin Akaryakıt ve LPG Alanı olarak planlanmasına dair 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7 ve 14. maddeleri ile "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik' hükümlerince görüşülmesine ilişkin 04/07/2011 tarih ve 920 sayılı yazısı. 

24. 7/322 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, G24B24A pafta, 1227 ada (eski 49 ada), 77 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7 ve 14. maddeleri ile "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik' hükümlerince görüşülmesine ilişkin 04/07/2011 tarih ve 921 sayılı yazısı. 

25. 7/323 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Hızırilyas Tepesi Mevkii, 8554 nolu parselin Ağaçlandırılacak Alandan az yoğun Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7. maddesi ile "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik' hükümlerince görüşülmesine ilişkin 04/07/2011 tarih ve 913 sayılı yazısı. 

26. 7/324 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinden geçen fay hattı ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar tadilatının uygun bulunduğu Akyazı Belediye Meclisinin; 07/06/2011 tarih ve 45 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7 ve 14. maddeleri ile "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik' hükümlerince görüşülmesine ilişkin 04/07/2011 tarih ve 910 sayılı yazısı. 

27. 7/325 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Camicedit Mahallesi, 133 ada, 59 ve 60 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin  Sapanca İlçe Belediye Meclisinin; 02/05/2011 tarih ve 2011/29 nolu kararının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7 ve 14. maddeleri ile "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik' hükümlerince görüşülmesine ilişkin 04/07/2011 tarih ve 918 sayılı yazısı. 

28. 7/326 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Yeni Mahalle, 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 67 - 85 - 86 - 148 - 149 ve 150 nolu adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin  Sapanca İlçe Belediye Meclisinin; 02/05/2011 tarih ve 2011/33 nolu kararının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7 ve 14. maddeleri ile "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik' hükümlerince görüşülmesine ilişkin 04/07/2011 tarih ve 915 sayılı yazısı. 

29. 7/327 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 20 pafta, 53 ada, 3 nolu parselde bulunan İlköğretim Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin uygun bulunduğu, Sapanca Belediye Meclisinin; 06/06/2011 tarih ve 2011/40 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7 ve 14. maddeleri ile "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik' hükümlerince görüşülmesine ilişkin 04/07/2011 tarih ve 919 sayılı yazısı. 

30. 7/328 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30 L I C pafta, 225 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu adanın yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Sapanca İlçe Belediye Meclisinin; 06/06/2011 tarih ve 2011/41 nolu kararının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7 ve 14. maddeleri ile "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik' hükümlerince görüşülmesine ilişkin 04/07/2011 tarih ve 916 sayılı yazısı. 

31. 7/329 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C03C1B imar pafta, 4 kadastral pafta, 6265 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Otel ve Konaklama Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Arifiye Belediye Meclisinin; 01/06/2011 tarih ve 2011/40 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7 ve 14. maddeleri ile "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik' hükümlerince görüşülmesine ilişkin 04/07/2011 tarih ve 917 sayılı yazısı. 

32. 7/330 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 7776 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, Arifiye Belediye Meclisinin; 06/06/2011 tarih ve 2011/142 nolu kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7 ve 14. maddeleri ile "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik' hükümlerince görüşülmesine ilişkin 04/07/2011 tarih ve 911 sayılı yazısı. 

33. 7/331 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi, Ahmetler Mahallesi, 3156 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin , Karapürçek Belediye Meclisinin; 06/06/2011 tarih ve 24 nolu kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7 ve 14. maddeleri ile "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik' hükümlerince görüşülmesine ilişkin 04/07/2011 tarih ve 912 sayılı yazısı. 

34. 7/332 Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarının genişlediğinden, büyük park ve yeşil alanlarının bakım onarımının güçlüğü, küçük park alanlarının bakım ve onarımının daha kolay oluşu nedeniyle; Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 10.000 m2 ve üzerindeki park bahçelerin yapım, onarım ve bakımının Büyükşehir Belediyemizce yapılması, 10.000 m2 altındaki aktif yeşil alanların ise İlçe Belediyelerine devredilmesine ilişkin 21/06/2011 tarih ve 546 sayılı yazısı. 

35. 7/333 Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi G24B12D3B pafta, 1622 ada, 3 nolu parseldeki arsa üzerinde yapımı devam eden "Camili Mahallesi Sosyal Tesisleri ve Kültür Sitesi'nin inşaatı tamamlandıktan sonra sinema salonları, cafe, çay bahçesi ve diğer müştemilatın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendine göre 10 yıl süre ile Belediyemiz Şirketi olan BELPAŞ A.Ş. tarafından işletilmesi işi, kira bedeli, yıllık kira artış oranlarının tespiti ve elde edilecek gelirin belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28/06/2011 tarih ve 555 sayılı yazısı. 

36. 7/334 Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, yol, bakım onarım hizmetlerinde ve Zabıta Dairesi Başkanlığının zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere 2011 Yılı Performans Programında ve 2011 Mali Yılı bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir " T cetvelinde belirtilen 6 adet damperli kamyon, 1 adet çekici kamyon, 3 adet kamyonet, 1 adet minibüs ve 1 adet binek hizmet aracının 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesinin –b- fıkrası gereği alınması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 30/06/2011 tarih ve 318 sayılı yazısı. 

37. 7/335 Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk Mahallesi G24B11C3D pafta, 1678 ada, 1 nolu parseldeki arsamızın 6183 sayılı Kanuna göre Vergi Dairesi Başkanlığına (G.önü ve Cebesoy VD) olan borçlarımıza karşılık takas yoluyla kıymet takdiri yapılarak 5393 sayılı Kanunun 18. ve aynı kanunun 75. maddelerine göre devrinin yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/07/2011 tarih ve 572 sayılı yazısı. 

38. 7/336 Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Sakarya 1. OSB Müdürlüğüne ait olan Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından bila bedelle "İtfaiye Grup Binası' yapılması ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına tahsis edilmesi; ayrıca dört (4) adet İtfaiye aracının alınıp kullanımlarının Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye dairesi Başkanlığına devredilmesi hususlarında protokol  yapılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir belediyesi Kanununun 18. Maddesi (a) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesi (9) bendi uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04/07/2011 tarih ve 936 sayılı yazısı.

×