Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.06.2018 Tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11/06/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 
•Yoklama ve açılış.
14/05/2018 ve 18/05/2018 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
 
 
1.6/403-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/395 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli sınırından geçen “Kuzey Marmara Otoyol Güzergahı”nın nihai haline ilişkin hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
2.6/404- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/359 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 13-14 ve 258 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
3.6/405- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/396 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2018 tarih ve 2/61 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesinde bulunan ve “Toplu İş Yerleri (İnşaat Malzemecileri Alanı)” olacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün 04/04/2018 tarih ve 137196 sayılı yazısı ekindeki kamulaştırma sınırlarının çakıştığı 1361 ada, 1 ve 2 nolu, 1362 ada, 3 nolu, 1358 ada, 1 nolu, 1360 ada, 1-3 ve 4 nolu, 1359 ada, 1 ve 2 nolu parselleri ve sehven daha önceki kararlarda geçmeyen ancak değişiklikten etkilenen 576 ada, 3-4-5 ve 7 nolu, 1365 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
4.6/406- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/361 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına kayıtlı Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 403 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
5.6/407- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/362 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 tarih ve 4/61 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1678 ada, 1 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
6.6/408- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/360 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 40 Hektarlık Alanı Kapsayan 1000 Yataklı Şehir Hastanesine yönelik üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının, 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli ve 5/80 sayılı kararı ile birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
7.6/409- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/364 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1985 ada, 1 nolu, 1976 ada, 3 nolu ve 1982 ada, 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
8.6/410- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/365 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1983 ada, 1-2-3-4 nolu, 1976 ada, 2-3 nolu ve 14843-14844-14845 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/05/2018 tarihli Komisyon raporu
 
9.6/411- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/368 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Serdivan 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, plan notu eklenmesi şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
10.6/412- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/369 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, plan notu eklenmesi şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
11.6/413-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/367 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, plan notu eklenmesi şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
12.6/414- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/366 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi, 5238 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
13.6/415- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/371 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2421 ada, 2 nolu parselin mevcut teşekküle uygun olarak yaklaşık 2.5 hektarlık kısmının Hayvan Pazarı Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
14.6/416- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/372 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853 ve 12956 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
15.6/417- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/397 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 11/05/2018 tarihli ve 18523 kayıt nolu dilekçe ile, Erenler İlçesi, Bekirpaşa Köyiçi Mahallesi 2411 ada, 129-134-135-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-183-184-185-186-189 nolu parseller ve  666-667-673-674-959-985-987-1007 ve 1009 nolu parsellerin “Sanayi Alanı” olmasına yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ve buna bağlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin, ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
16.6/418- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/373 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2420 ada, 50-51-52-53 ve 54 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
17.6/419- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/374 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 08.01.2018 tarihli ve 1/14 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi, Nakışlar Mahallesi, 2423 ada, 19 nolu parseli de kapsayan alanda yapılan plan değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz neticesinde; sehven yol alanına isabet eden taşınmaza ilişkin mevcut teşekkül korunacak şekilde yolun kaydırılması ve bununla beraber mevcut yapılara ön çekme mesafesinin tanımlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
18.6/420- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/370 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 04.04.2018 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 118 ada, 1-2-18-19 nolu parseller ve kadastral boşluğun “Park ve Kentsel Meydan Düzenlemesi (Yeraltı Otopark)”ne yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
19.6/421- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/284 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 07.03.2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 147 ada, 116-117-153 ve 154 nolu parselleri kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
20.6/422- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/399 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek Belediye Meclisi’nin 04.04.2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, (Çamlıca) Aşağıçarığıkuru Mahallesi, (656 ve 1021 nolu parsellerin tevhidi ile oluşan) 1057 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
21.6/423- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/287 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, (Seyfeler Mahallesi) 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
22.6/424- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/288 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.02.2018 tarih ve 2/70 sayılı kararı ile onaylanan Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresinde yapılan 7 adet itirazın ve Karasu Belediye Başkanlığı yazısı ile sunulan itirazların kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2018 tarihli Komisyon raporu
 
23.6/425- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/312 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapım işi kapsamında hazırlanan Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının rapordaki şekliyle  değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
24.6/426- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/735 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca, Ahmediye ve Adliye Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
25.6/427- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/375 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 tarih ve 2018/24 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Hanlı Merkez Mahallesi, 1048 ada, 1 ve 2 nolu, 1049 ada, 17 nolu, 1051 ada, 13 nolu parsellerin güneyinden ve 1047 ada, 57 nolu, 1047 ada, 60 nolu, 1052 ada, 81 ve 82 nolu parsellerin kuzeyinden geçen 15.00 m.lik imar yolunun kadastral sınırlara göre yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
26.6/428- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/376 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 tarih ve 2018/25 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 1026 ada, 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
27.6/429- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/378 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediyesinin 03.04.2018 tarih ve 2018/25 sayılı kararı ile kabul edilen, Memnuniye ve Şükriye Mahallelerinin Kırsal Yerleşim Alan sınırlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
28.6/430- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/379 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediyesinin 03.04.2018 tarih ve 2018/26 sayılı kararı ile kabul edilen, Fevziye, Hacımercan ve Şükriye Mahallelerinin Kırsal Yerleşim Alan sınırlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
29.6/431- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/400 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarih ve 2018/23 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçe sınırları içerisinde “Kırkpınar Mahmudiye Arası Teleferik Projesi”ne ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
30.6/432- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/381 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, 115 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
31.6/433- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/380 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, 112 ada, 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/05/2018 tarihli Komisyon raporu.

32.6/434- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/702 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 06.02.2017 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi, Bakırlı Mahallesi, 140 ada, 16 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
33.6/435- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/113 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ankara Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi arasında kalan Karanderenin doğu kısmındaki Park Alanı ile Ticaret Alanı arasına 5.00 m.lik imar yolu eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
34.6/436- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/382 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Yenice Mahallesi, 3306 ve 3307 nolu parsellerde “Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye Grup Amirliği Binası)” yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine ait Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
35.6/437- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/398 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Kocaali İlçesi, 3689-3697-6616-6617 ve 6847 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/06/2018 tarihli Komisyon raporu
 
36.6/438- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/387 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan “İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ve Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğünün yeniden düzenlenen “Görev ve Çalışma Yönetmelikleri”nin ekteki şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
37.6/439-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli 5/70 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, 3391 ada 44 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/05/2018 tarihli, 18095 sayılı yazısı.
 
38.6/440-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli 5/73 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1662 ada 1 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/05/2018 tarihli, 18090 sayılı yazısı.
 
39.6/441-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli 5/74 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 4501 ada 1 parsel, 4502 ada 1 parsel, 629 ada 852 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2018 tarihli, 18114 sayılı yazısı.
 
40.6/442-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli 5/75 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 4432 ada 2 ve 3 sayılı parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/05/2018 tarihli, 18093 sayılı yazısı.
 
41.6/443-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli 5/72 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Süleymanbey Mahallesi, 488 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/05/2018 tarihli, 18092 sayılı yazısı.
 
42.6/444-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçesi,  Serdivan  Mahallesi,  18093 nolu parselin,  bir  kısmına   yönelik hazırlanan  1/5000  ölçekli Nazım İmar  Planı değişiklik  teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/06/2018 tarihli, 18389 sayılı yazısı.
 
43.6/445-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin;  02/05/2018  tarih  ve 45  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen Kemalpaşa Mahallesi, 17772-17773-17774-3216 nolu parseller, 17259 parselin güneyindeki ve 2742 parselin  kuzeyindeki  kadastral  boşluklara  yönelik  Belediyesince  hazırlanan  ve teklif  edilen  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/06/2018 tarihli, 18388 sayılı yazısı.
 
44.6/446-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17109-17527-11308-13121 nolu parsellerin arasında kalan terkli alan ve 2076 ada 4  nolu  parsele   yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/06/2018 tarihli, 18514 sayılı yazısı.
 
45.6/447-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2018/316 sayılı kararına istinaden, Erenler İlçesi,  Erenler Mahallesi, 11767 ve 11768 No.lu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2018 tarihli, 18120 sayılı yazısı.
 
46.6/448-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarihli ve 21 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 805 Ada, 13 nolu parselde Beton Santrali kurulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2018 tarihli, 18122 sayılı yazısı.
 
47.6/449-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi 584 nolu parsele ilişkin üst ölçekli plan tekliflerine uygun olarak müellif firma tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile bahse konu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetki devrine ait Erenler Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarihli ve 31 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/06/2018 tarihli, 18113 sayılı yazısı.
 
48.6/450-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 09.05.2018 tarihli ve 33 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 19.04.2018 tarihli ve E.13320 sayılı yazısına istinaden; yürürlükte bulunan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği gereği binaların zemin katlarında normal merdivenlerin TAKS hesabına dâhil edilip, KAKS hesabına dâhil edilmemesinden dolayı oluşacak kapalı çıkmaların önüne geçmek ve KAKS oranının her katta eşit kullanılmasını sağlamak amacıyla Plan Notları B-Özel Hükümler 10. Madde “Uygulama İmar Planında TAKS/KAKS belirtilen imar adalarında Emsal değeri ile çekme mesafelerinin aşılmaması ve TAKS’ın %40’ı geçmemesi şartıyla taban alanı değerini 0,05 arttırmaya Belediyesi yetkilidir.” şeklinde hazırlanan ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2018 tarihli, 18121 sayılı yazısı.
 
49.6/451-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarih ve 4/251 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu ve 2 ada 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan 3 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/05/2018 tarihli, 17742 sayılı yazısı.
 
50.6/452-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen Ömercikler Mahallesi,  227 ada 8 – 9 ve 10 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/06/2018 tarihli, 18365 sayılı yazısı.
 
51.6/453-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Aşağı Kirazca Mahallesi, 565 ada, 51 nolu parselin 104.108 m²’lik kısmının “Belediye Hizmet Alanı”ndan “Teknik Altyapı Alanı”na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 29/05/2018 tarihli, 17665 sayılı yazısı.
 
52.6/454-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/04/2018 tarih ve 4/256 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Arifiye İlçesi,  Hanlıköy Mahallesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında planlanan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kurum görüşleri ve Jeolojik-jeofizik Zemin Etüd raporu eksik olan yerlere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 30/05/2018 tarihli, 17897 sayılı yazısı.
 
53.6/455- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 31 ada, 54 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/05/2018 tarihli, 17985 sayılı yazısı.
 
54.6/456- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçe Belediye Meclisi’nin 11/05/2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun görülen, Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notları Özel Hükümlere 9. madde olarak ilave yapılmasına yönelik değişikliğin görüşülmesine ilişkin 01/06/2018 tarihli, 18330 sayılı yazısı.
 
55.6/457- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 06/03/2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklerinin görüşülmesine ilişkin 04/06/2018 tarihli, 18513 sayılı yazısı.
 
56.6/458- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 03/04/2018 tarih ve 33 sayılı kararı ile 6 münferit noktada uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklerinin ve 1 adet plan notu ilavesinin görüşülmesine ilişkin 04/06/2018 tarihli, 18517 sayılı yazısı.
 
57.6/459- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/06/2018 tarihli, 18518 sayılı yazısı.
 
58.6/460- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1528 Ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan 232 nolu İş Merkezindeki B bloğun tamamının, Hizmet ve Eğitim amaçlı 2886 sayılı kanun hükümlerine göre 10 yıllığına kiraya verilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 18/e maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 30/05/2018 tarihli, 17908 sayılı yazısı.
 
59.6/461- Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, Sakarya Üniversitesinin 26/04/2018 tarihli yazısı ile Belediyemizden talep olunan, Mühendislik Fakültesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğunun (SAİTEM) İngiltere’de düzenlenecek olan Shell Eco-Marathon yarışında kullanılmak üzere, Elektrikli araç projesi için gerekli malzemelerin temin edilerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b ve 75/b maddelerine göre Sakarya Üniversitesine verilmesine ilişkin 30/05/2018 tarihli ve 17962 sayılı yazısı.
 
60.6/462 Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, Sivas ili Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 04/05/2018 tarihli, 4602 sayılı yazısı ile talep olunan,   bilgisayar laboratuvarında kullanılmak üzere 10 adet bilgisayarın temin edilerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b ve 75/b maddelerine göre Gürün Meslek Yüksekokuluna verilmesine ilişkin 30/05/2018 tarihli ve 18165 sayılı yazısı.
 
61.6/463- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı “Taşeron Düzenlemesi Kararnamesi” kapsamında yapılacak personel ödemeleri için “46540105-013100-5-035104 (Müteahhitlik Hizmetleri)” harcama kaleminde yer alan ödeneğin yetmeyeceği anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi gereği, ekli münakale raporunda belirtildiği üzere bağlı birimlerden ilgili ödenek kalemine toplam 20.763.943,58-TL ödenek aktarmasının yapılabilmesine ilişkin 01/06/2018 tarihli ve 18076 sayılı yazısı.
 
 
 
11/06/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
   -İLAVE GÜNDEMİ-
 
62.6/464. Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 74-311-364 ve 403 nolu parseller ve çevresine ilişkin olarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri.
 
63.6/465. Erenler İlçesi, Bekirpaşa Mahallesi 2411 ada, 129-134-135-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-183-184-185-186 ve 189 nolu parseller ve Kamışlı Mahallesi, 666-667-673-674-959-985-987-1007 ve 1009 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve Erenler Belediye Başkanlığının 07.06.2018 tarih ve E.2087/2919 sayılı yazısı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine ait Erenler Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli 38 sayılı kararı.
 
64.6/466. Söğütlü Belediye Başkanlığının 05.06.2018 tarih ve E.873 sayılı yazısı ile; Söğütlü Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih ve 28 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS/KAKS anahtarının kaldırılarak emsal ve yükseklik(Yençok) gösterilmesine ilişkin Söğütlü İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ve Gündoğan-Soğucak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri.
 
65.6/467. Akyazı Belediye Başkanlığının 06.06.2018 tarih ve E.2018/11676 sayılı yazısı ile, Topağaç (Ramaslı) Mahallesi, Kırsal Yerleşme Alan sınırının bu mahallede yapılması planlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan sınırının belirleyici olması bakımından genişletilmesine ait Akyazı Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 62 sayılı kararı.
 

×