Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.04.2022 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

  
 
Davet Yazısı

 
    T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
   11.04.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 
 
•Yoklama ve açılış.
•14.03.2022 tarihli Meclis Kararları.
•Sakarya Büyükşehir Belediyemizin 2021 yılı gelir ve gider işlemlerinin incelenmesi sonucu oluşturulan Denetim Komisyonu Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
 
 
1.4/208-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/180 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2.2 maddesi ile, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2 maddesinde yer alan plan hükümleri değişikliği teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
2.4/209-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/181 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada, 55-115-254 ve 291 nolu parseller ile 656 ada, 43 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
3.4/210-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/182 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 415 ada, 42 ve 410 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek  kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
4.4/211-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/183 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan (Kemalpaşa) Mahallesi, 2807-2808-2809 ve 2823 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
5.4/212-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/184 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1551 nolu parsel ile 13311, 11318 nolu ve 907 ada, 3 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan kadastral boşluklara yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile Kemalpaşa Mahallesi, 1551 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022 tarihli Komisyon raporu
 
6.4/213-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/45 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Otuzikievler Mahallesi, 3617 nolu parsel ile 141 ada, 1-2-3-4 ve 5 nolu parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin rapordaki şekliyle  değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
7.4/214-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2020 tarihli, 1/26 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediyesince hazırlanan Yukarıdereköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait dosyanın Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.03.2022  tarihli Komisyon raporu.

8.4/215-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2020 tarihli, 1/31 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediyesince hazırlanan Aşağıdereköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait dosyanın Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
9.4/216-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/52 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 1634 ada, 1 nolu parselin bir kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı"ndan "Ticaret Alanı" gösterimine alınmasına ilişkin hazırlanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
10.4/217-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/205 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Karasu Büyükmelenağzı Kıyı Bandı Turizm Merkezi Kocaali Kesimi Kısmı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
11.4/218-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/91 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu Sahil Kesimi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
12.4/219-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/187 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçesi, B. Karapürçek-İnönü Mahallesi, 667 ada, 13 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
13.4/220-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/188 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan, Kaynarca Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarihli ve 10 sayılı kararında kabul edilen itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.03.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
14.4/221-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/199 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2022 mali yılı bütçesi cetvelleri arasında yer alan, Bütçe Kararnamesi’nin 21’inci maddesinin güncellenmesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.04.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
15.4/222- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 5102 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42267 sayılı yazısı.
 
16.4/223- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 8565, 2700, 2701, 2702, 17855, 13380, 17583, 2696,  2693, 2694, 17781, 2685, 2684, 2683, 2681, 2682, 2695, 16230, 8548, 16853, 2679, 17711, 2689, 2666, 2687, 2686 ve 2626 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42266 sayılı yazısı.
 
17.4/224- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 283 ada, 16 nolu parsele dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42262 sayılı yazısı.
 
18.4/225-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi 1325 ada 24-26-27-44-45 parseller ile Başpınar Mahallesi 192 ada, 132 nolu parselde bulunan Konut Alanı, Park alanı ve Orman Alanı sınırının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42255 sayılı yazısı.

19.4/226- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin 3. ilan-askı süresi içerisinde yapılan itiraz dilekçelerinin görüşülmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42268 sayılı yazısı.
 
20.4/227- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Maliye Hazinesine ait 25.073,56 m² yüzölçümüne sahip Karasu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1467 sayılı parsele yönelik Depolama Alanı (Lisanslı Tarımsal Depolama Alanı) amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 05.04.2022 tarihli ve 42513 sayılı yazısı.
 
21.4/228- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi 269 ada 1, 968 ada 67-72 parsellerde bulunan Park Alanı ve Eğitim Tesis Alanının yer değiştirmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarihli ve 42410 sayılı yazısı.
 
22.4/229-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi 157 ada 1 parsel ile 123,124,125 nolu imar adalarının kuzey doğusunda bulunan terkli alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarihli ve 42409 sayılı yazısı.

23.4/230-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlı Merkez Mahallesi, 1074 ada 238, 255 ve 256 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yönelik teklifin görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarihli ve 42413 sayılı yazısı.
 
24.4/231- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Mollaköy-Karaçomaklar-Semerciler Mahallelerine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu’nun görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarihli ve 42411 sayılı yazısı
 
25.4/232-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, İkramiye Mahallesi, İkramiye HES tesis binasına ait Trafonun İmar Planlarına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilavesi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilavesi ve değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42260 sayılı yazısı.
 
26.4/233- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarihli ve 2022/03 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Kurtköy Fatih Mahallesi 122 nolu parselin İbadet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarihli ve 42412 sayılı yazısı.
 
27.4/234- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediyesince hazırlanan Ferizli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerinde yapılan değişikliğin görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarihli ve 42406 sayılı yazısı.

28.4/235- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediyesince hazırlanan Hasanfakı ve Yeniköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarihli ve  42404 sayılı yazısı.
 
29.4/236- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1456 ada 12 nolu 43.104,26 m² yüzölçümlü mera vasıflı parselin tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi ve imar planlarındaki amacı doğrultusunda (resmi kurum alanı) kullanılması için "Kamu Yatırım Kararı" alınmasına ilişkin 28.03.2022 tarihli ve 41582 sayılı yazısı.

30.4/237- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1555 ada, 1 nolu parsel, 259 nolu iş merkezi, Alt Zeminde bulunan, 5 adet iş yerinin her türlü bakım, onarım ve restorasyonunun yapılması kaydıyla YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) olarak kullanılmak üzere Türkiye Yeşilay Cemiyeti adına bedelsiz olarak 5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre 7 yıllığına tahsisin yapılması, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 16.03.2022 tarihli ve 40479 sayılı yazısı.
 
31.4/238- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Millet   Bahçesi  olarak  kullanılan  Belediyemize kesin  tahsisli  Adapazarı  İlçesi,  İstiklal  Mahallesi,  585  ada,  424  nolu  parselde  Yeşilay  Kafe  olarak  yapılan  621,00  m2 ’lik  alanın hizmet  süresince  kullanılmak  üzere  Türkiye  Yeşilay  Cemiyeti  adına  bedelsiz  olarak  5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre 25  yıllığına  tahsisin  yapılması,  tahsis  ile  ilgili  işlemler  için  Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki  verilmesine ilişkin 05.04.2022 tarihli ve 42514 sayılı yazısı.
 
32.4/239- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Kaynarca, Karasu ve Kocaali İlçelerinde bulunan ve Karadeniz Kıyı Protokolü ekindeki krokide gösterilen kıyı ve sahil şeridi ile dolgu alanları üzerindeki alanların 06.12.2031 tarihine kadar yıllık hasılatın % 4’ünün Belediyemize ödenmesi şartıyla işletme hakkının BELPAŞ A.Ş.’ye devredilmesi işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42264 sayılı yazısı.

33.4/240- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı  İlçesi  Karakamış  Mahallesi  2534  ada  50  nolu,  4262  ada  2  nolu, Karapınar  Mahallesi  2692  ada  11  nolu,  2700  ada  3  nolu, 2705  ada  2  nolu,  Korucuk  Mahallesi  3365  ada  3 parsel nolu taşınmazların  satışı  ve  satış  ile  ilgili  işlemler  için  Büyükşehir  Belediye  Başkanına  ve  Büyükşehir  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesine ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42269 sayılı yazısı.
 
34.4/241-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, “2023 Avrupa Spor Şehri” unvanının alınması amacıyla yapılması gereken tüm resmi iş ve işlemlerin yürütülmesi ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 31.03.2022 tarihli ve 42041 sayılı yazısı.

35.4/242- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin “Sakarya Gençlik Profili, Gençliğin Beklentileri ve Gençlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi” isimli projesi kapsamında Sakarya Üniversitesi ile ortak hizmet projesi geliştirilmek, yapmak, karşılıklı görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek üzere  işbirliği protokolü imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 31.03.2022 tarihli ve 42043 sayılı yazısı.

36.4/243-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin %90'ı belediyemize ait Sakarya Büyükşehir Seracılık Tic. A.Ş. (SERA A.Ş.)'nin toplam sermayesi 16.000.000,00-TL olup, sermayesinin Belediyemizdeki payına karşılık gelen (%90) 14.400.000,00-TL’nin 13.500.000,00 nakit olarak artırılarak 27.900.000,00-TL’ye çıkartılması ve sermaye artışı işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05.04.2022 tarihli ve 42534 sayılı yazısı.
 
37.4/244-Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Şehir içi toplu taşıma esnafını desteklemek üzere, 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile belirlenmiş araç uygunluk kontrol ücretlerinin listede önerilen % 50 indirimin uygulanmasına ilişkin 01.04.2022 tarihli ve 42270 sayılı yazısı
 
38.4/245- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 10. maddesine istinaden hazırlanan Memur Kadro İhdas  Cetvelinin görüşülmesine ilişkin 29.03.2022 tarihli ve 41805 sayılı yazısı.
 
39.4/246- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün isminin Basın Yayın Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, aynı Daire başkanlığı bünyesinde Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü  biriminin kurulmasına ilişkin 30.03.2022 tarihli ve 41882 sayılı yazısı.
 
40.4/247- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İçme suyu ihtiyacını  karşılamak  amacıyla Darıçayırı Barajı ve Yardımcı Yapıları, İçmesuyu Arıtma Tesisi, HES, İsale Hattı tesislerinin yapılabilmesi, tüm süreçlerin (Fizibilite, Planlama, Projelendirme, Protokol vb.) yürütülebilmesi için protokol yapılmasına ilişkin 05.04.2022 tarihli ve 42515 sayılı yazısı.

41.4/248- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine bir yıl süreyle meclis üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla seçimine ilişkin 30.03.2022 tarihli ve 41879 sayılı yazısı.
 
42.4/249-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15. maddesine istinaden İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk, Tarım ve Turizm Komisyonlarına açık oylama ile bir yıl süreyle görev yapmak üzere üye seçimine ilişkin 30.03.2022 tarihli ve 41880 sayılı yazısı.

43.4/250- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 31.03.2022 tarihli ve 42045 sayılı yazısı.
 
11.04.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
44. 4/251-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulubü Uluslararası Bisiklet Kıta Takımının 2022 yılında Dünya Bisiklet Birliği (UCİ)’nin faaliyet programında yer alan UCİ 2022 yılı müsabakaları için yurtdışındaki yarışmalara katılacakları zamanda kullanılması amacıyla spor kafilesine gri pasaport almak üzere yetki alınmasına ilişkin 06.04.2022 tarih ve 42729 sayılı yazısı.

45.  4/252-Arifiye Belediye Başkanlığının, Mülkiyeti Arifiye Belediye Başkanlığına ait Arifiye İlçesi Hanlı/Sakarya Mahallesi 441 ada, 13 nolu 15137,74 yüzölçümlü taşınmaz ile 444 ada, 2 nolu 23828,82 m2 yüzölçümlü taşınmazların “Fuar, Festival, Panayır Alanı” olarak kullanılmak üzere devir alınmasına ilişkin 06.04.2022 tarihli ve 1169 sayılı yazısı.
 
46. 4/253-Sakarya Valiliğinin, Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolünün hazırlanması amacıyla Belediyemizin katılım payı oranı ile müteşebbis heyetinde Belediyemizi temsil edecek Asil ve Yedek Üyenin belirlenmesine ilişkin 07.04.2022 tarih ve 3538779 sayılı yazısı.
   
47. 4/254-Serdivan Belediye Başkanlığının, Serdivan İlçesi, 1565 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait 04.04.2022 tarih ve 18 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05.04.2022 tarih ve 12730 sayılı yazısı.

48. 4/255-Arifiye Belediye Başkanlığının, Adliye Mahallesi 2621 ada, 1 ve 2 nolu parsel, 2622 ada, 18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-53 nolu parsellerin ve tescil harici alanın bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve plan değişikliği ile 1/25000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve plan değişikliğine ait 11.03.2022 tarihli ve 849 sayılı yazısı.

49. 4/256- Erenler Belediye Başkanlığının, Erenler Mahallesi 605 ada, 280 ve 281 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait 04.04.2022 tarih ve 18 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05.04.2022 tarihli ve 9949 sayılı yazısı.
 
50. 4/257- Erenler Belediye Başkanlığının, Horozlar Mahallesi 857 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan “Tarım ve Hayvanlık Tesis Alanı Amaçlı” 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı teklifine ait 04.04.2022 tarih ve 18 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05.04.2022 tarihli ve 9951 sayılı yazısı.
 
51. 4/258- Kocaali Belediye Başkanlığının, “Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı”na askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 04.04.2022 tarih ve 1272 sayılı yazısı.
 

×