Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11/04/2016 Tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

         
Davet Yazısı                                                           
                                                                                             
                                                                                                                                          T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11/04/2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
-Yoklama ve açılış.
-14/03/2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
-Sakarya Büyükşehir Belediyemizin 2015 yılı gelir ve gider işlemlerinin incelenmesi sonucu oluşturulan Denetim Komisyonu Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
 
                                                                                                                                           GÜNDEM
 
1-4/196-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/144 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 47 ada, 141 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
2-4/197-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/151 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2016 tarih ve 1/2 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Ayçiçek Vadisi ve çevresine (1629 ada, 1 parsel, 1628 ada, 1 parsel ve çevresi) ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde (27/01/2016 - 26/02/2016) Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün yapmış olduğu itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
3-4/198-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/150 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaosman Mahallesi, 33 ada, 24 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.01.2016 tarih ve 1/5 sayılı kararının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
4-4/199-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/149 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada, 114 - 253 - 356 - 360 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisine devrine ilişkin alınan Adapazarı Belediye Meclisinin 07/03/2016 tarih ve 3/33 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
5-4/200-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/147 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Papuçcular Mahallesi, 189 ada, 134 - 211 - 212 - 213 - 215 - 231 - 232 - 246 ve 315 nolu parsellerin bulunduğu yapı adasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 2/17 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
6-4/201-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/148 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 1273 ada, 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 2/18 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
7-4/202-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/146 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2016 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parsel ve çevresine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına ilan - askı süresince (25.01.2016 ve 24.02.2016) yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
8-4/203-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/154 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 2/19 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Plan Hükümlerinde yer alan Madde 2.12.’ye ilave edilen hükmün değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
9-4/204-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/152 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 14.09.2015 tarih ve 9/376 sayılı kararıyla onaylanan, Adapazarı İlçesi, Bağlar Mahallesi ile Köprübaşı- Süleymanbey Mahallelerinin kuzey kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süreci içinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle (kısmen kabul-kısmen red) kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
10-4/205-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/153 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2014/356 Esas sayılı dosyasına ilişkin iptal kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Taşlık Mahallesi, 3339 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
11-4/206-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/156 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 133 ada, 12 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
12-4/207-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/155 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Orta Mahalle, 1845 ada, 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2016 tarih ve 16 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
13-4/208-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/157 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 30 pafta, 17201 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.02.2016 tarih ve 08 sayılı kararının ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
14-4/209-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/158 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi, 522 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.02.2016 tarih ve 07 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
15-4/210-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/160 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 685 ada, 12 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
16-4/211-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/159 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, G24B24D4C Pafta, 600 ada, 3 ve 5 nolu parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 11 sayılı kararının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
17-4/212-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/164 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek ilçesi, Kemaliye Mahallesi, 12 ada, 5 ve 6 nolu parsellere ilişkin, Sakarya 2.İdare Mahkemesinin 2014/818 sayılı kararı ile plansız duruma düşmesi nedeni ile hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi ve aynı konuya ilişkin olarak Hendek Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
18-4/213-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/191 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 242 ada, 1 parsel ve Dereboğazı Mahallesi 310 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onama yetki devrine yönelik alınan Hendek Belediye Meclisinin 02.03.2016 tarih ve 22 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
19-4/214-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/161 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09.11.2015 tarih ve 11/527 sayılı kararıyla onaylanan Hendek ilçesi, Başpınar Mahallesi, 166 ada, 110-111 ve 572 nolu parseller ile 231 ada, 13-14-15-16 ve 17 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Plan değişikliklerine ilan askı süresi içerisinde (12/02/2016 ve 14/03/2016) Hendek Belediye Başkanlığı’nın 23/02/2016 tarih ve 670 sayılı yazısı ile yapılan itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
20-4/215-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/88 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 192 ada, 35 - 145 ve 148 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06.02.2016 tarih ve 7 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
21-4/216-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/162 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 72-472 ve 473 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 03.02.2016 tarih ve 11 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
22-4/217-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/168 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 63 ada, 954 - 955 - 956 - 957 nolu parseller ile 471 ada, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 nolu (eski 246 ve 775 nolu parseller) parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.01.2016 tarih ve 6 sayılı kararının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
23-4/218-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/169 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 2336 ve 2337 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.01.2016 tarih ve 9 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
24-4/219-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/165 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ormanşevkiye Mahallesi, 108 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesisi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin; 05/01/2016 tarih ve 4 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
25-4/220-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/167 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi, 118 ada, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 nolu parseller ile 119 ada, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 12 - 13 nolu (eski 106 ada, 70 ve 71 nolu parseller) parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.01.1016 tarih ve 7 sayılı kararının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
26-4/221-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/172 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2015 tarih 12/572 sayılı kararı ile onaylanan, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 70 ada, 4 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı süresi (19/01/2016 - 19/02/2016) içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 19/02/2016 tarih ve 2350 sayılı yazısı ile yaptığı itirazın ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
27-4/222-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/171 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 390 - 406 ve 748 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
28-4/223-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/174 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2016 tarhli, 2016/05 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, İstasyon Caddesi G24D09B2B, G24D09B2C, G24D10A1A, G24D10A1D imar paftalarının kesişimin de yer alan 928 nolu parseldeki İbadet Alanı ve bu alanın batısından geçen 15.00 metrelik imar yolu ve kuzeyinden geçen 10.00 metrelik imar yolunu kapsayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
29-4/224-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/612 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 5175 - 5242 - 5194 - 5188 - 5225 ve 1014 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
30-4/225-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/175 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Soğucak-Gündoğan Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 03.03.2016 tarih ve 2016/10 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
31-4/226-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/195 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mahallesi 1653 nolu parsele yönelik hazırlanan Tarım ve Hayvancılık amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve 2015/55 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
32-4/227-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/177 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 47 ada, 33 - 34 - 35 nolu parseller ve Hırka Mahallesi 105 ada, 1 - 3 - 4 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı kararının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
33-4/228-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/176 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Karaçam Mahallesi, 23 nolu parselin (Yeni: 103 ada, 9 nolu parsel) 3000 m² lik kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi ile birlikte Geyve Belediye Meclisinin onama yetki devrine ait 01.03.2016 tarih ve 2016/13 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
34-4/229-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/180 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ve Tarım Komisyonuna müşterek olarak havale edilen, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına dair Yönetmeliğin ekte düzenlendiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
35-4/230-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/181 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ve Tarım Komisyonuna müşterek olarak havale edilen, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce hazırlanan ”Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sulama Tesisleri ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İşletme-Bakım ve Onarım Yönetmeliğin ekte düzenlendiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
36-4/231-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2013/564 Esas sayılı iptal kararına istinaden Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 190 ada 19 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının görüşülmesine ilişkin 04/04/2016 tarih ve 747 sayılı yazısı.
 
37-4/232-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sınırlı Sorumlu Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin dilekçesi ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/02/2016 tarih ve 2/55 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 23 ada 29 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (22/02/2016 – 22/03/2016) içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 23/03/2016 tarih ve 665 sayılı yazısı.
 
38-4/233-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi 361 ada 1 nolu parselin Bakım Akaryakıt Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2016 tarih ve 751 sayılı yazısı.
 
39-4/234-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 190 ada 15-16-17-18-19-20-21-59-108-309-314-317-319 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/04/2016 tarih ve 746 sayılı yazısı.
 
40-4/235-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Aşağıkirazca Mahallesi G24C03C Pafta 175-177-892-898-1359-1508-1509 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2016 tarih ve 738 sayılı yazısı.
 
41-4/236.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2015/379 nolu iptal kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi 105 nolu parselin plan onama sınırı dışına çıkarılmasına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/04/2016 tarih ve 742 sayılı yazısı.
 
42-4/237-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04/02/2016 tarih ve 2016/16 sayılı kararı ile uygun görülen Ünlüce - Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar planının görüşülmesine ilişkin 05/04/2016 tarih ve 560 sayılı yazısı.
 
43-4/238-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03/12/2015 tarih ve 2015/131 sayılı kararı ile uygun görülen Mahmudiye Mahallesi, G24D10A pafta, 234 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/04/2016 tarih ve 741 sayılı yazısı.
 
44-4/239-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/02/2016 tarih ve 2/73 sayılı kararı ile onaylanan Karapürçek İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2936-2937-2077-2929-2933 ve 2934 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (19/02/2016 – 19/03/2016) içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 21/03/2016 tarih ve 642 sayılı yazısı.
 
45-4/240-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca Belediye Meclisinin 05/04/2016 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Kaynarca İlçesi, Dudu Mahallesi 3289 nolu parselin “Belediye Hizmet Alanı” olmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının görüşülmesine ilişkin 05/04/2016 tarih ve 757 sayılı yazısı.
 
46-4/241-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Taşlık - Karaköy sınırları içerisinde bulunan tescil harici yaklaşık 369.277,00 m2 yüzölçümüne sahip mera vasıflı taşınmazın tahsisinin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14. maddesinin c fıkrası gereğince Belediyemiz tarafından yatırım kararı alınabilmesine ilişkin 05/04/2016 tarih ve 1053 sayılı yazısı.
 
47-4/242-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Başkanlığının 10/03/2016 tarih ve 83 sayılı yazısı ile, Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi, 459 ada, 13 parsel üzerinde bulunan terminal alanının işletilmesi veya işlettirilmesi için 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin (l) bendinde belirtilen terminal işletme/işlettirme görevi yetkisinin Hendek İlçe Belediyesine devredilmesine ilişkin 15/03/2016 tarih ve 271 sayılı yazısı.
 
48-4/243-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Hendek Merkezi ile yeni açılan Devlet Hastanesi arasında 12 araçlık Özel Halk Otobüsünün 10 yıl süre ile çalıştırılması ile ilgili olarak ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/04/2016 tarihli, 702 sayılı yazısı.
 
49-4/244-.Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için belirlenen ve belirlenecek olan hafriyat sahalarının işletim hakkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesi kapsamında 3 (üç) yıl işletme süresi bitimine kadar dolgu hacminin Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesinde o yıl için belirlenen ücret çarpımı neticesinde belirlenen bedel karşılığında Belpaş A.Ş. ve /veya SASAY A.Ş.’ye devredilmesi için her türlü işlemi yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilebilmesine ilişkin 01/04/2016 tarihli, 199 sayılı yazısı.
 
50-4/245-.Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Zeki TOÇOĞLU ve beraberinde ilgili personelden oluşan heyet 17.03.2016 ve 20.03.2016 tarihleri arasında, Almanya’nın Karlsruhe Şehrine gerçekleştirilen ziyaret sonunda iki şehrin Belediye Başkanları arasında “İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup, bu protokolün 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesi (p) bendi gereğince görüşülmesine ilişkin 30/03/2016 tarih ve 17 sayılı yazısı.
 
51-4/246-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,  Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı Adapazarı Şubesince 1 Adet 2005 model taşıtın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 85’inci maddelerine göre hibesinin kabul edilmesine ilişkin 15/03/2016 tarih ve 156 sayılı yazısı.
 
52-4/247-. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar dahilinde Belediyemiz Dış İlişkiler Dairesi Başkanı kadrosunun iptal edilerek Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı olarak yeniden kadro ihdası için II sayılı cetvelin görüşülmesine ilişkin 30/03/2016 tarih ve 573 sayılı yazısı.
 
53-4/248-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. Maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının iptal edilerek, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurularak bu Daire Başkanlığına bağlı Proje ve Etüd Şube Müdürlüğünün kurulması ve ödeneklerinin 2016 Mali Yılı yedek ödeneğinden karşılanması; Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğünün adının Yol Bakım ve Asfalt Şube Müdürlüğü olarak değiştirilerek Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkalığına bağlanması ve kalan ödeneklerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre ilgili daire başkanlığına aktarılması, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı AYKOME Şube Müdürlüğünün Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlanarak kalan ödeneklerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre ilgili daire başkanlığına aktarılmasına ilişkin 06/04/2016 tarih ve 626 sayılı yazısı.
 
54-4/249-. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi hükmü gereğince Belediyemizde faaliyet göstermekte olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin 29/03/2016 tarih ve 561 sayılı yazısı.
 
55-4/250-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre meclis üyeleri arasından gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile 2 Asil 2 Yedek katip üyenin seçimine ilişkin 01/04/2016 tarih ve 221 sayılı yazısı.
 
56-4/251-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla seçimine ilişkin 01/04/2016 tarih ve 215 sayılı yazısı.
 
57-4/252-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15. maddesine göre İhtisas Komisyonlarına Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişi olmak üzere açık oylama ile İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk, Tarım Komisyonlarına bir yıl süre ile görev yapmak üzere üye seçimine ilişkin 01/04/2016 tarih ve 217 sayılı yazısı.
 
58-4/253- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan ve İstatistik Mali Analiz Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 22/03/2016 tarih ve 4 sayılı yazısı.
 
 
  -11/04/2016 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

59.4/254. Mülkiyeti Hendek İlçe Belediyesine ait Kemaliye Mahallesinde tapunun 31 ada, 162-163-32-79-82 ve 83 nolu parsellerin yeni park ve yeşil alan düzenlemesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine ait Hendek İlçe Belediye Meclisinin 06/04/2016 tarih ve 31 sayılı kararı.
 
60.4/255-.Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içinde muhtelif alanlarda yapılan plan değişikliklerine ve plan notlarında yapılan değişikliğe ilan-askı sürecinde yapılan 2 adet itiraza ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2016 tarih ve 4/43 sayılı kararı.
 
61.4/256-. Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 78 ada, 168 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2016 tarih ve 4/46 sayılı kararı.
 
62.4/257-. Adapazarı İlçesi Yağcılar Mahallesi 334 ada, 45 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2016 tarih ve 4/49 sayılı kararı.
 
 
                                                                                                                        

×