Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.04.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

11.04.2011 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.04.2011 Pazartesi günü saat 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir.

- Yoklama ve açılış
- 14.03.2011 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması
- Sakarya Büyükşehir Belediyemizin 2010 yılı gelir ve gider işlemlerinin incelenmesi sonucu oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması

GÜNDEM

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/131 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Emirler Mahallesi G24C04C3C pafta, 353 nolu parsel mevcutta, Plan Dışı Alanda kalmakta olup planlara Seracılık Alanı olarak işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/02/2011 tarih ve 17 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/128 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 04/03/2011 tarih ve 286 sayılı yazısında belirtilen, Serdivan İlçesi 11 pafta, 481 nolu parselin Yol ve Park Alanı, kalan kısmının Konut Alanı şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/138 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Arifbey Mahallesi, 7776 nolu parselin batısından 7.00 m.lik imar yol geçirilerek "Konut Alanı'ndan "Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanı'na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 03/01/2011 tarih ve 2011/6 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/136 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 04/01/2011 tarih ve 2011/4 sayılı kararında belirtilen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Hasanpaşa, Tepebaşı, Soğuksu) Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notlarına ilave maddeler eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notları değişikliğine ait dosyasının Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/04/2011 tarihli Komisyon raporu,

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/47 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 04/02/2011 tarih ve 154 sayılı yazısında belirtilen, Serdivan İlçesi 28 J 4 pafta, 17460 nolu parselin Yurt Alanından "Konut Alanı'na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin, değiştirilmiş şekli ile kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/42 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, 28 K 1 pafta, 15904 nolu parselin bulunduğu imar adasının tamamının "Ticaret Alanı' olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 03/01/2011 tarih ve 04 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/122 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 7. Cadde, 1182 ada 1 nolu parselde bulunan Pazar Alanının kaldırılması, 1182 ada 1 nolu parsel ile 1248 ada 1 ve 2 nolu parsellerin tamamının Sağlık Tesis Alanına dönüştürülmesi, Emsal=1.00, Hmax=16.00 m. yapılaşma şartı getirilmesi, 1148 ada 1 nolu parselin kuzeydoğu kısmının Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/02/2011 tarih ve 13 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/123 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği ve 25 J II pafta, 841 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili olarak, parsellerin Konut Alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/02/2011 tarih ve 15 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/124 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi 30/2 pafta, 15016 nolu parselin batı kısmına isabet eden 12.00 metrelik imar yolunun parselin batı sınırına kaydırılması ve 15017 nolu parselin içinden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/02/2011 tarih ve 16 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/04/2011 tarihli Komisyon raporu,

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/125 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi 131 ada, 1 nolu parselin "Belediye Hizmet Alanı'ndan "Kentsel İş Merkezi Alanı'na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/02/2011 tarih ve 17 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/150 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi 656 ada 5-6 nolu parsellerin Belediye Hizmet Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 3/33 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/129 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Yeni Mahalle 27 M-III  pafta, 337 ada 1-2-3 ve 10 nolu parseller, 336 ada 1-2-3 ve 10 nolu parseller ve 333 ada 15 nolu parsel ile birlikte E=0.90, Hmax=12.00 m., T.A.K.S=0.30 olmak üzere Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 06/12/2010 tarih ve 71 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/130 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Küpçüler Mahallesi G24b-24d-3b pafta, 1321 ada, 16 nolu parselin "Konut Alanı'ndan "Ticaret Alanı'na Emsal:1.20 Hmax:10.50 m. olarak dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 06/12/2010 tarih ve 73 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/04/2011 tarihli Komisyon raporu,

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/132 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 26 M-II pafta, 418 ada, 9 nolu parselin ön bahçe çekme mesafesinin, 10.00 m.'den 5.00 m.'ye düşürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 07/02/2011 tarih ve 18 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

15. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/133 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 26 M-IV pafta, 251 ada, 4 nolu parselin "Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı'ndan "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 07/02/2011 tarih ve 19 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

16. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/134 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi  27 M - IV pafta, 374 nolu parselden geçen 15.00 m.'lik imar yolunun 12.00 m.'ye düşürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 07/02/2011 tarih ve 20 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

17. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/135 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Çaykışla Mahallesi, G24c05b2d pafta, 859 nolu parsel üzerinden geçen 10.00 m.'lik imar yolunun 858 ve 859 nolu parsellerin arasından geçecek şekilde kaydırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 07/02/2011 tarih ve 21 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

18. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/137 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan Arifiye-Karasu Demiryolu Hattının, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesine giriş ve çıkış kollarının kaldırılması ve demiryolu hatlarının kaldırıldığı bölge için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 01/02/2011 tarih ve 2011/16 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

19. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/01/2011 tarih ve 1/21 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 31/12/2010 tarih ve 2118 sayılı yazısında belirtilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nin 29/04/2009 tarih ve 2009/337 nolu kararı ile iptal edilen ve Mahkeme kararında belirtilen hususlar çerçevesinde yeniden hazırlanan Söğütlü (Merkez) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

20. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/127 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 04/03/2011 tarih ve 290 sayılı yazısında belirtilen, Serdivan İlçesi 26 I 3 pafta, 16330 nolu parselin "Sosyal Tesis Alanı'ndan "Ticaret Alanı'na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

21. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/120 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 04/03/2011 tarih ve 288 sayılı yazısında belirtilen, Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 24/02/2011 tarih ve 3.332.195 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi Hızırtepe Mahallesi, Kışla Caddesi, 125/3 pafta, 642 ada, 1108 nolu parselin "Sağlık Tesisi Alanı'ndan "Resmi Kurum Alanı'na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

22. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/121 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 04/03/2011 tarih ve 287 sayılı yazısında belirtilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 119 kadastral pafta, 805 ada 1094 nolu, 1186 ada 10 nolu, 1187 ada 15 nolu parsellerde planlanan Yeşil Alan ve Konut Alanında düzenleme yapılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

23. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/126 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 04/03/2011 tarih ve 290 sayılı yazısında belirtilen, Serdivan İlçesi Selahiye Mahallesi G24B22A pafta, 2364 ada, 50 nolu parsel için yeniden hazırlanan ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca onaylanan plana esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna göre ÖA-2.1 alanda kaldığından uygun olmayan alan olarak taralı parselin "Park Alanı'nın yaklaşık 1600 m².lik kısmının "Konut Alanı'na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

24. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/139 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 04/03/2011 tarih ve 292 sayılı yazısında belirtilen, Arifiye İlçesi Hanlı Mahallesi, 442 - 444 - 448 - 518 - 1343 - 1344 - 6027 - 6028 - 6029 ve 6030 nolu parsellerin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'ndan "Konut Alanı'na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

25. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/149 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 08/03/2011 tarih ve 344 sayılı yazısında belirtilen, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi G24B18D pafta 2973 nolu adanın batısında bulunan yaklaşık 2500 m².lik taşınmazın, Rekreasyon Alanından Dini Tesis Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

26. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/151 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 14/03/2011 tarih ve 127 sayılı yazısında belirtilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve sınırları içinde kalan Belediyelerde uygulanacak İmar Yönetmeliğinin Yapılanma Şartları ile ilgili 13 üncü maddesinin "13.01 parsellerde' başlıklı bendine 9 uncu fıkra eklenmesine ilişkin talebinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/04/2011 tarihli Komisyon raporu,

27. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/141 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Toplu Taşıma Hizmeti vermekte olan Özel Halk Otobüslerinden çalışma süreleri dolan ve UKOME kararı ile geçici olarak çalışma sürelerinin uzatıldığı 30/06/2011 tarihine kadar olan süreler için imtiyaz bedellerinin; aylık 100 TL'nin altındaki hatların ücretlerinin 100 TL, 101 TL ve üzeri hatlardaki ücretlere her birine seyyanen 20 TL artış ile 200 TL ve üzeri hatların ücretlerinin 200 TL olarak belirlenmesinin uygun olduğu şeklinde hazırlanan 05/04/2011 tarihli Komisyon raporu,

28. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/03/2011 tarih ve 3/142 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 08/03/2011 tarih ve 36 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Yasanın 15/b ve 18/m maddesi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/L maddesine göre hazırlanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminalleri Yönetmeliğin' düzenlenen maddelerinin uygun olduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/03/2011 tarihli Komisyon raporu,

29. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Papuçcular Mahallesi, 189 ada, 130 - 300 nolu parsellerin Ticaret ve Akaryakıt Alanından Akaryakıt ve LPG İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 3/29 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 467 sayılı yazısı.

30. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 1 - 2 ve 3 nolu parsellerin yapılaşma koşulları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 3/30 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 476 sayılı yazısı.

31. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 526 nolu parselde çekme mesafelerinin, 10.00 m. olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/201 tarih ve 3/31 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 465 sayılı yazısı.

32. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1724 ada 1 nolu, 1726 ada 1 nolu ve 1728 ada 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/201 tarih ve 3/32 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 460 sayılı yazısı.

33. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, Kirişhane Caddesinin yol genişliğinin 15.00 m.'den 20.00 m.'ye çıkartılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 3/34 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 466 sayılı yazısı.

34. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 590 ada, 110 nolu parselin Konut Alanından Akaryakıt İstasyon Alanına dönüştürülmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 3/35 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 464 sayılı yazısı.

35. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Valiliği'nin (Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü) 03/03/2011 tarih ve 849 sayılı yazısı ile Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada, 57 - 114 ve 253 nolu parseller Belediye Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş olup, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada, 57 - 114 - 117 ve 253 nolu parseller Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kurum Alanından, 951 ada 84 - 89 nolu, 1058 ada 372 - 373 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanından Büyükşehir Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 472 sayılı yazısı.

36. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Çamyolu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait 04/04/2011 tarih ve 4/47 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/04/2011 tarih ve 494 sayılı yazısı.

37. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 25 J 1 pafta, 673 ada, 1 nolu parselin, Ticaret Alanından Yol boyu Ticaret Alanına dönüştürülmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 25 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 463 sayılı yazısı.

38. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, G24B18D pafta, 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 ve 4677 nolu parseller Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kaldığından ada bütünlüğünün sağlanması için aralarından geçen 7.00 metrelik yaya yolunun kaldırılmasına dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 26 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 457 sayılı yazısı.

39. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 25 J 4 pafta, 16402 nolu parselin, Dini Tesis Alanından Konut Alanına dönüştürülmesine dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı talebine ait 01/04/2011 tarih ve 478 sayılı yazısı.

40. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Akyazı İlçesi, Yeni Mahalle, Pazarköy Caddesi, 57 ada, 35 nolu parselin yolboyu Ticaret Alanında tamamının Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 08/02/2011 tarih ve 9 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 477 sayılı yazısı.

41. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Akyazı İlçesi, Batakköy, Hastane ve İnönü Mahalleleri sınırları içinde 107,9 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 479 sayılı yazısı.

42. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Ferizli İlçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; 09/04/2007 tarih ve 4/143 sayılı kararıyla onaylanmış olup, onaylanan bu planlar Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 23/06/2010 tarih ve 2008/9204 Esas, 2010/6653 Nolu Kararı ile iptal edildiğinden, Mahkemenin iptal kararında belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 459 sayılı yazısı.

43. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçesi, Kırkpınar  2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 ve 2294 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 2011/21 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 462 sayılı yazısı.

44. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçe Belediyesi sınırları içinde kalan I. ve III. Derece Doğal Sit Alanlarını kapsayan Sapanca Gölü Havzası 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 2011/22 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 461 sayılı yazısı.

45. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/02/2011 tarih ve 2/33 nolu kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Ünlüce-Kuruçeşme Orman Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan - askı süresi (22/02/2011 - 23/03/2011) içerisinde yapılan 122 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 458 sayılı yazısı.

46. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçesi 3594 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 468 sayılı yazısı.

47. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler Belediye Başkanlığı'nın,  28/03/2011 tarih ve 1191-1099 sayılı yazısı ile Erenler İlçesi Kamışlı Mahallesi, G24C05D pafta, 766 ve 767 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2011 tarih ve 471 sayılı yazısı.

48. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Hazineye ait olup Belediyemize tahsis edilen 24 MIV24MIII pafta, 1704 parsel numaralı ve 40.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde fuar ve sergi alanı, depo, sundurma, antrepo, tır ve kamyon parkı vb. tesislerin 10 yıllığına kiralanması işi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendine göre Belediye Encümenine ve Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/04/2011 tarih ve 343 sayılı yazısı.

49. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, UKOME'nin 08/10/2009 tarih ve 2009-64 sayılı kararı ile Ferizli İlçesinde Merkez Taksi durağına 5 araç ve Göçmen Evleri Taksi durağına 5 araçlık taksi durağı açılmasına karar verilmiş olduğundan, Ferizli İlçesinde 10 araçlık ticari plaka satılması ve satış işlemlerine ilişkin ihalesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ait 15/03/2011 tarih ve 398 sayılı yazısı.

50. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre 30 yılı geçmemek kaydıyla Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olup, Orman Genel Müdürlüğüne tahsisli olan Sakarya İli Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 14 Nolu Orman Bölge Alanında bulunan Adapazarı G24-B-11-C-D pafta üzerinde kayıtlı 10.610,00 m2.lik alanın rekreasyon alanı ve orman içi dinlenme yeri olarak halkın kullanımına açılması amacıyla; Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmek üzere devrinin yapılması ile ilgili düzenlenecek protokol, diğer iş ve işlemlere ait evrakların imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 30/03/2011 tarih ve 41 sayılı yazısı.

51. Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nce Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile ortaklaşa bir çalışma içerisinde Spor Tesislerini kendi imkanları ile yapmak isteyen Yerel Yönetimlere protokoller çerçevesinde yardım yapılması uygulamasından faydalanılabilmesi için ek protokol yapmaya Belediye Başkanımızın yetkilendirilmesine ilişkin 17/03/2011 tarih ve 208 sayılı yazısı.

52. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan Meclis Encümen ve Muamelat Şube Müdürlüğü'nün, Kararlar Şube Müdürlüğü olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 21. maddesi hükmü gereğince yeniden düzenlenmesine ilişkin 14/03/2011 tarih ve 406 sayılı yazısı.

53. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemizde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'nün, Sağlık Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'nün, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü'nün Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 21. maddesi hükmü gereğince adı geçen müdürlüklerin yeniden düzenlenmesine ilişkin 14/03/2011 - 407 sayılı yazısı.

54. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemizde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan İşletme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü isminin, İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 21. maddesi hükmü gereğince yeniden düzenlenmesine ilişkin 14/03/2011 tarih ve 433 sayılı yazısı.

55. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19 ncu maddesinde 'Belediye Meclisi seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.' dendiğinden, meclis üyeleri arasından gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile 2 Asil 2 Yedek katip üyenin seçimine ilişkin 31/03/2011 tarih ve 340 sayılı yazısı.

56. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16'ncı maddesi; "Büyükşehir Belediye Encümeni belediye başkanının başkanlığında belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur' denmektedir. Bu maddeye istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine Meclis üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçimine ilişkin 31/03/2011 tarih ve 339 sayılı yazısı.

57. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15 inci maddesine göre İhtisas Komisyonlarına Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişi olmak üzere açık oylama ile İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk Komisyonlarına bir yıl süre ile görev yapmak üzere üye seçimine ilişkin 31/03/2011 tarih ve 338 sayılı yazısı.

58. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan ve İstatistik Mali Analiz Şube Müdürlüğü'nün, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince, Başkanlık Makamınca hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 01/01/2010 - 31/12/2010 tarihleri arasındaki Faaliyet Raporunun görüşülmesine ilişkin 31/03/2011 tarih ve 08 sayılı yazısı.

×