Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.03.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

Davet Yazısı
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11/03/2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'te 1-   3/77.-2-   3/78.-3-   3/79.-4-   3/80.-5-   3/81.-6-   3/82.-7-   3/83.-8-   3/84.-9-   3/85.-10-3/86.-11-3/87.-12-3/88.-14-3/90.-15-3/91.-16-3/92.-süresince (11.09.2012-15.10.2012) yapılan Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 2012/53 sayılı kararı ile yedi adeti red, bir adeti kısmen red kısmen uygun görülen sekiz itirazdan görüşülen bir adet itirazın kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/02/2013 tarihli Komisyon raporu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/02/2013 tarih ve 2/74 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 433-5145 ve 5147 nolu parsellerden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılması ve Belediye Hizmet Alanı'nın bu alana kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2013 tarih ve 1 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/03/2013 tarihli Komisyon raporu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/435 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, 30 L II D pafta, 5819-5442 nolu parsellerin TAKS=0.40 ve KAKS=1.00 olan yapılaşma şartlarının TAKS=0.40 ve KAKS=1.20 olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Ferizli Belediye Meclisi'nin 03/12/2012 tarih ve 53 sayılı kararının; 5442 nolu parselin yapılaşma şartlarına ait değişikliğin reddinin, 5819 nolu parselin yapılaşma şartlarına ait değişikliğin ise kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/03/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya İli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine ilan askı süresi (28/01/2013 - 28/02/2013)içerisinde yapılan üç adet itirazın görüşülmesine ilişkin 01/03/2013 tarih ve 311 sayılı yazısı.
 
Adapazarı İlçesi Uzunçarşı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Atatürk Parkı ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2013 tarih ve 317 sayılı yazısı.
 
Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi, 531 ada 18 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2013 tarih ve 2/27 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/03/2013 tarih ve 313 sayılı yazısı.
 
Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi, 190 ada 19 nolu parsele ait (Sosyal Güvenlik Kurumu eski binası yeri) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2013 tarih ve 2/28 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/03/2013 tarih ve 312 sayılı yazısı.
 
Serdivan İlçesi, Selahiye Köyü, 2365 ada, 47 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 04/02/2013 tarih ve 17 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 01/03/2013 tarih ve 314 sayılı yazısı.
 
Erenler Mahallesi, 26 M-IV pafta, 369 adanın (yeni G24c04a1b pafta, 695 ada) batı cephesindeki çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2013 tarih ve 9 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/03/2013 tarih ve 315 sayılı yazısı.
 
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 1746 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin Akyazı İlçe Belediyesince alınan 05/02/2013 tarih ve 11 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 04/03/2013 tarih ve 316 sayılı yazısı.
 
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 95 ada, 59 nolu parsele ilişkin Akyazı Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2013 tarih ve 320 sayılı yazısı.
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarih ve 1/11 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde kuzey ve batıda Sakarya Nehri, doğu ve güneyde Mollaköy, Semerciler, Kumbaşı Köyleri ile sınırlanan bölgeye ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi (28/01/2013 - 28/02/2013) içerisinde yapılan 12 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 04/03/2013 tarih ve 318 sayılı yazısı.

, Adapazarı İlçesi Evren Mahallesi Muhtarı Abdulkadir KUTLU'nun 27/02/2013 tarih ve 4374 sayılı dilekçesi ile isimsiz sokaklara isim verilmesi istenildiğinden ekli krokide gösterilen yeni açılan yollara 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesine göre isim verilmesine ilişkin 05/03/2013 tarih ve 284 sayılı yazısı.

31-3/107.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,32-3/108.-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının,33-3/109.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının,'Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar' dahilinde Büyükşehir Belediyesinde mevcut boş bulunan kadrolarda unvan ve derece değişikliği yapılacak olan memur boş kadro değişiklik cetvelin(II sayılı) görüşülmesine ilişkin 01/03/2013 tarih ve 436 sayılı yazısı.
 
 
 
-11/03/2013 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 
 
34.3/110-. Erenler İlçe Belediye Meclisinin, Erenler İlçesi Pirahmetler Mahallesi G24c04b2c pafta,   746 ada, 1-2 ve 3 sayılı parseller üzerinde uluslar arası standartlarda lojistik depolama tesisi yapılması düşünüldüğünden, Emsal'in 0.50'den 0.60'a, Hmax yüksekliğinin 8,50'den m.den 12.50 m.ye çıkarılması jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun sonuç ve öneriler bölümünde belirtilen mühendislik önlemlerinin alınması şartı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatına ait 04/03/2013 tarih ve 12 sayılı kararı. 

   35.3/111-.Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin, 50 pafta, 3657 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatına ait 07/03/2013 tarih ve 2013/09 sayılı kararı.
 
   36.3/112-.Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Maltepe Mahallesi 656 ada, 5-38 sayılı parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait 04/03/2013 tarih ve 3/39 sayılı kararı.
 
   37.3/113-. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Maltepe Mahallesi 951 ada, 57-114-117-253 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait 04/03/2013 tarih ve 3/42 sayılı kararı.
 
   38-3/114-.Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Korucuk Mahallesi 2905 ada, 1-2-3 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait 04/03/2013 tarih ve 3/40 sayılı kararı.
 
   39-3/115-. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Karaman Mahallesi 2307 ada, 102 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait 04/03/2013 tarih ve 3/41 sayılı kararı.
 
   40-3/116-. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Korucuk Mahallesi 2259 ada, 121 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait 04/03/2013 tarih ve 3/43 sayılı kararı.
 
 41.3/117-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 22 I 4 pafta, 6867 nolu parselin 30.665,78 m²'lik kısmının, İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) "Açık Hava Atış Poligonu Yeri' olarak kullanılmak üzere tahsisinin yapılabilmesi için hazırlanan plan tadilatının görüşülmesine ilişkin 07/03/2013 tarih ve 350 sayılı yazısı.

×