Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.02.2019 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
 
 T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11/02/2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
-Yoklama ve açılış.
-14/01/2019 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 
1.2/79-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/72 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinden “14. MADEN OCAĞI, TAŞOCAĞI YERİ, TABİİ MALZEME ALANLARI”na ilişkin plan hükmü değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
2.2/80-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/31 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yer alan yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
3.2/81-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/32 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/664 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı İlçesi,  Hızırtepe Mahallesi, 644 ada, 4 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
4.2/82- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/34 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2018 tarih ve 13/163 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Kulaksız Mahallesi, 4222 ada, 12 sayılı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliye değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
5.2/83-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/73 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/04/2012 tarih ve 4/113 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, G24B19D1B pafta, 2449 ada, 6-8-10-11 ve 12 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İlan-askı süresi içerisinde yapılan 1(bir) adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
6.2/84-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/74 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, G24B18D pafta, 4046 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
7.2/85-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/75 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli sınırından geçen “Kuzey Marmara Otoyol Güzergahı’nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifinin ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarihli ve 1/10 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
8.2/86-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/35 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2018 tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 2071 ada, 2-7422-17358-18176-601-7658-9772 ve 9773 nolu parseller ile 3463-13865-13872-594 ve 597 nolu parseller ve 3410 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
9.2/87-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/36 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2018 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, G24C04A2D pafta, 13349 nolu parselde AGDAŞ tarafından yapılması planlanan Doğalgaz Vana Odası ile Bekirpaşa Mahallesi, G24C05A4A pafta, 2409 adanın kuzeyinde bulunan kadastral boşluğa yapılması planlanan Doğalgaz Bölge Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
10.2/88-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/37 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Mahmutbey ve İkbaliye Mahallelerinde yer alan, 1 pafta, 9 nolu parsel ve çevresini kapsayan alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
11.2/89-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/39 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 165 ada, 53-54-55-45-46-47-72-98-99-100-107-124-117-57-58-74-67-68 ve 116 nolu parseller ile 190 ada, 20-308 ve 309 nolu parseller, 1208 ada, 2 nolu parsel, 278 ada, 1 nolu parsel, 166 ada, 110-111-572 (112 ve 113) nolu parsellerden geçen 15.00 m ve 20.00 m’lik imar yollarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
12.2/90-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/40 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05.12.2018 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 112 ada, 3 nolu parsel ve 115 ada, 4 nolu parseli kapsayan alana ait Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
13.2/91-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/38 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 07.11.2018 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 14 ada, 73 nolu parselin içinden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
14.2/92-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/43 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarih ve 111 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu ve 2 ada, 15 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
15.2/93-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/773 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.11.2018 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, G25-D-14-D-1-A Pafta, 4499103-4499106 yatay koordinatları ile, 555197-555195 dikey koordinatları arasında 21.67 m2’lik alandaki “Trafo Alanı”na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
16.2/94-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/41 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarih ve 108 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
17.2/95-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/42 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarih ve 109 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Altındere Mahallesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, plan hükümleri ile plan açıklama raporunun değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
18.2/96-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/23 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2018 tarih ve 2018/69 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 441 ada, 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
19.2/97-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/777 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2018 tarih ve 2018/70 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 405 ada, 2-4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
20. 2/98-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/778 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2018 tarih ve 2018/72 sayılı kararı ile uygun görülen,  Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24-C-04-A-4-A, G24-C-04-A-4-B, G24-C-04-A-3-A imar paftalarının arasında kalan alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
21.2/99-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/728 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararı ile uygun görülen, Adliye ve Ahmediye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notları ile Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/01/2019 tarihli Komisyon raporu
 
22.2/100-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/44 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2018 tarih ve 2018/79 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Kirazca Mahallesi, G24C08A2B pafta, 551 ada, 16 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
23.2/101-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/45 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2018 tarih ve 2018/78 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Karaaptiler Mahallesi, G24C04D1C pafta, 592 ada, 77 nolu parselin doğusundaki park alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
24.2/102-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/46 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi sınırları dahilinde, muhtelif alanlarına yönelik plandaki fonksiyonu “Konut Alanı”ndan “Tarım Alanı (Diğer Tarım Alanı)”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
25.2/103-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/48 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarihli, 2018/92 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 231-269-270-271 ve 272 nolu parseller ve bu parsellerin kuzey batısında bulunan kadastral boşluk ile 4 nolu parselin doğusunda bulunan kadastral boşluğa yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
26.2/104-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/49 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,   Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.11.2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 246 ve 247 nolu parsellerin doğusundan geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
27.2/105-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/47 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.11.2018 tarih ve 2018/87 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kurtköy-Dibektaş Mahallesi, 204-207-208 ve 728 nolu parsellerden geçen imar yollarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
28.2/106-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/50 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü ilçesi, Soğucak Mahallesi, 8 pafta, 506 nolu parsele yönelik mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
29.2/107-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/784 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi sınırları içinde Sakarya Nehri üzerinde yapılması planlanan Ova Hidroelektrik Santrali Tesisine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Onaylama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine dair alınan Pamukova Belediye Meclisi’nin 01.12.2016 tarih ve 46 sayılı kararı ile birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/01/2019 tarihli Komisyon raporu.

30.2/108-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/77 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 08.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçe Merkezinde 540 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
31.2/109-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/78 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Kocaali İlçe Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görülen, Yalı Mahallesi, Köprübaşı Mevkii F25C-17C-1A, F25C-17C-1B, F25C-17C-1D, F25C-17C-1C ve F25C-17C-2D paftaları içerisinde kalan yaklaşık 48 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
32.2/110-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/52 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçe Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun görülen, Kaynarca İlçe Merkezi İmam Hatip Lisesi ve Kız Kuran Kursu önünde bulunan park alanlarının bir kısmının Teknik Alt Yapı Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
33.2/111-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/53 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Kaynarca İlçe Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Kaynarca İlçesi, Hatipler Mahallesi, 84 ada, 71 nolu parsele yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
34.2/112-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli, 1/55 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarih ve 2018/69 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Taraklı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Taraklı İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/01/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
35.2/113-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin  07/01/2019 tarih ve 1/9 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada 313 nolu parsel ile 585 ada 367 ve 341 nolu parseller arasında bulunan imar hattının parsel sınırlarına kaydırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3323 sayılı yazısı.
 
36.2/114-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesinin 03/12/2018 tarihli,  13/162 sayılı kararı ile uygun görülen Maltepe Mahallesi 1331 ada, 1 parsel içerisinde bulunan 2 adet trafo ve Cumhuriyet Mahallesi 125 ada, 53 parsel içerisinde bulunan 1 adet trafoya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3109 sayılı yazısı.
 
37. 2/115-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 07/01/2019 tarih ve 1/6 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 2259 ada 120 nolu parselin bir kısmı ile 2259 ada 124- 125 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3314 sayılı yazısı.
 
38.2/116-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesinin 07/01/2019 tarih ve 1/7 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi,  Ozanlar Mahallesi 580 ada 15, 332 nolu parseller ile parseller arasında bulunan kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2019 tarihli yazısı.
 
39.2/117-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye  Meclisinin  07/01/2019  tarihli, 1/8 sayılı kararı ile  uygun görülen, Güneşler Mahallesi 868, 869, 870, 871 nolu parsellerin güneyinde bulunan ve 1153 nolu parselden geçen 7.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3267 sayılı yazısı.
 
40.2/118-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçe  Belediye  Meclisi’nin;  02/01/2019  tarih  ve  01  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen  İstiklal Mahallesi, 499-501-507 adalar arasındaki terkli alan ile 2227 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan “Dini Tesis Alanı” ve “Park Alanı”nın düzenlemesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3096 sayılı yazısı.
 
41.2/119-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 07/01/2019 tarihli ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen, Erenler İlçe sınırları içerisinde bulunan ve halihazırda trafo olarak kullanılan; mülkiyeti Etibank A.Ş.’ne ait 268 ada, 2 sayılı ve 285 ada 2 sayılı parseldeki, mülkiyeti Erenler Belediyesine ait 13347 sayılı parseldeki, DSİ’ne tahsisen devirli 10021 sayılı parseldeki, tescil harici olan Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde 167 ada, 8 parselin batısında bulunan park alanındaki, tescil harici olan 278 ada, 1 parselin güneyinde bulunan park alanındaki, Yıldıztepe Caddesi üzerinde 8483 sayılı parselin kuzeyinde bulunan  park  alanındaki  ve  Şeyhköy  Mahallesi,  Söğüt  Caddesi  üzerindeki  1628  sayılı parselin  kuzeyindeki,  ekli  planlarda  işaretli  alanların  Teknik  Altyapı  Alanı  olarak  düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3197 sayılı yazısı.
 
42.2/120-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan ve Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 07/01/2019 tarihli 11 sayılı kararı ile kabul edilen Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3195 sayılı yazısı.
 
43.2/121-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy- Tuapsalar- Tepe- Hürriyet ve Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan ve Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 07/01/2019 tarihli ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen Çaybaşıyeniköy- Tuapsalar- Tepe- Hürriyet ve Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar  Planı,  Plan  Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3192 sayılı yazısı.
 
44.2/122-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  15  Eylül  2018  tarihinde  yürürlüğe  giren  Otopark  Yönetmeliği  ile Erenler  İlçesi Bekirpaşa- Kozluk- Pirahmetler- Epçeller- Nakışlar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan ve Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 07/01/2019 tarihli 6 sayılı kararı ile kabul edilen Bekirpaşa- Kozluk- Pirahmetler- Epçeller- Nakışlar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar  Planı,  Plan  Hükmü değişikliğinin görüşülmesine 01/02/2019 tarih ve 3189 sayılı yazısı
 
45.2/123-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, hazırlanan, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 07/01/2019 tarihli ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3191 sayılı yazısı
 
46.2/124-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  15  Eylül  2018  tarihinde  yürürlüğe  giren  Otopark  Yönetmeliği  ile  Erenler  İlçesi  Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 07/01/2019 tarihli ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3196 sayılı yazısı.
 
47.2/125-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  15  Eylül  2018  tarihinde  yürürlüğe  giren  Otopark  Yönetmeliği  ile  Erenler  İlçesi  Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 07/01/2019 tarihli ve 7 sayılı kararı ile kabul edilen Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3190 sayılı yazısı.
 
48.2/126-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  15  Eylül  2018  tarihinde  yürürlüğe  giren  Otopark  Yönetmeliği  ile  Erenler  İlçesi  Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 07/01/2019 tarihli ve 5 sayılı kararı ile kabul edilen Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3193 sayılı yazısı.
 
49.2/127-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Hendek  İlçesi,  Kemaliye  Mahallesi,  14  ada,  6,  7  ve  72  nolu  parselleri  kapsayan  alana  ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 30/01/2019 tarih ve 2958 sayılı yazısı.
 
50.2/128-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Yenimahalle 57 ada 1257 parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3322 sayılı yazısı.
 
51.2/129-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Kuzuluk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Akyazı Belediye Meclisi’nin 08.01.2019 tarihli, 04 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Kuzuluk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan hükmü değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3320 sayılı yazısı.
 
52.2/130-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisi’nin 08.01.2019 tarihli, 05 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 1648 nolu parselin “Teknik Altyapı Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3306 sayılı yazısı.
 
53.2/131-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkeme kararına istinaden hazırlanan Karasu İlçesi, Aşağı İncilli Mahallesi, 983 ada 1 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/01/2019 tarih ve 2995 sayılı yazısı.
 
54.2/132-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/01/2019 tarih ve 2019/09 sayılı kararı ile uygun görülen Cumhuriyet Mahallesi, 425 ada 4 nolu parsel ve 892 ada 1 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3102 sayılı yazısı.
 
55.2/133-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/01/2019 tarih ve 2019/08 sayılı kararı ile uygun görülen Fatih Mahallesi, 132 ada 2,3,4 nolu parseller ve 984 ada 1,2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3099 sayılı yazısı.
 
56.2/134--Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 02.10.2018 tarih ve 2018/75 sayılı kararı ile kabul edilen Sapanca İlçesi, Balkaya ve Nailiye Mahallelerinin kırsal yerleşim alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 30/01/2019 tarih ve 2924 sayılı yazısı.
 
57.2/135-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 02.10.2018 tarih ve 2018/74 sayılı kararı ile kabul edilen, Sapanca İlçesi, İkramiye Mahallesi kırsal yerleşim alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 30/01/2019 tarih ve 2920 sayılı yazısı.
 
58.2/136-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/01/2019 tarih ve 2019/8 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Kurtköy Mahallesi,  4-665 ve 666 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/01/2019 tarih ve 2996 sayılı yazısı.
 
59.2/137-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Söğütlü İlçesi Revizyon 1/1000 ölçekli İmar Planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla; hazırlanan, Söğütlü Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarih ve 02 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen, Söğütlü İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/01/2019 tarih ve 2336 sayılı yazısı.
 
60.2/138-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Söğütlü İlçesi, Gündoğan ve Soğucak Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Söğütlü Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarih ve 01 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen, Söğütlü İlçesi, Gündoğan ve Soğucak Mahalleleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 24/01/2019 tarih ve 2174 sayılı yazısı.
 
61.2/139-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Karapürçek İlçesi 1/1000 Ölçekli İmar Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan ve Karapürçek Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarih ve 10 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3094 sayılı yazısı.
 
62.2/140-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçe Belediye Meclisi’nin; 07/01/2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygun görülen Cumhuriyet Mahallesi, Marmara Caddesi G25D11B2B Pafta 720 nolu parselde yer alan 18m2’lik AGDAŞ Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2019 tarih ve 3311 sayılı yazısı.
 
63.2/141-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Taraklı İlçesi, Bolu İli, Göynük İlçesi sınırlarında yapılacak olan Adapazarı Rüzgar Enerji Santrali Projesine ulaşımın sağlanması amacıyla 10.00 metrelik imar yollarının planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2019 tarihli yazısı.
 
64.2/142-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 262 nolu mera vasıflı taşınmazın Belediyemiz adına tahsisinin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14. maddesinin c fıkrası gereğince yatırım kararı alınmasına ilişkin 30/01/2019 tarih ve 2519 sayılı yazısı.
 
65.2/143-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 4528 ada, 1 nolu parsel 322 nolu iş merkezi ile 4528 ada, 2 nolu parsel 323 nolu iş merkezindeki Belediyemize ait iş yerlerinin Sakarya Üniversitesi adına tahsisi ile ilgili Belediyemiz Meclisi tarafından alınan 11.07.2016 tarihli 7/464 nolu, 10.09.2018 tarihli 8/587 nolu kararların iptal edilerek; bahse konu toplam 175 adet işyerinin; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d maddesine göre eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 18/01/2019 tarih ve 1610 sayılı yazısı.
 
66.2/144-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Yasal hükümlere göre kamu hizmetine tahsis edilmiş olan ve fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkuller ile ekli listede banka adı, IBAN numaraları ve hesap adları belirtilen banka hesaplarının Belediyemiz kamu hizmetlerine tahsis edilebilmesine ilişkin 04/02/2019 tarihli yazısı.
 
67.2/145-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 2019 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetveli (Örnek-25)’ nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda ekte yer alan şekilde güncellenmesine ilişkin 04/02/2019 tarihli yazısı.
 
 11/02/2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
68. 2/146- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinde yer alan “Büyükşehir Belediye yetki alanlarındaki yerlerde ilan, reklam ve tanıtım amacı ile dağıtılan el ilanları, broşür, katalog, takvim, biblo v.b. unsurlar”a ait tarifenin revize edilmesine ilişkin 04/02/2019 tarihli yazısı.

69. 2/147. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Terminal Yönetmeliğinin 41/26 ve 27. maddelerinin revize edilmesine ilişkin 07/02/2019 tarihli, 1850172 sayılı yazısı.
 
70. 2/148. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Fırat Kalkanı Harekatı Çobanbey Bölgesindeki belediye hizmetleri için 1 adet traktör ve traktör arkası süpürme aracının, Çobanbey Mahalli Meclisine hibe edilmek üzere Kilis Valiliğine bedelsiz olarak devir edilebilmesine ilişkin 07/02/2019 tarihli yazısı.
 
71. 2/149.Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi (167-177-247-341-342 Adalar) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin 05/09/2018 tarihli, 46 sayılı meclis kararı.
 
72. 2/150. Hendek İlçesi Nuriye Mahallesi 1 nolu kadastral pafta, 56-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-82-83-84-85 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği plan açıklama raporu.
 

×