Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.01.2021 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 

Davet Yazısı
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 
11/01/2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 

•Yoklama ve açılış.
14/12/2020 tarihli Meclis Kararları.
 
1.1/1-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/313 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler ilçesi, Kamışlı, Köyiçi ve Epçeller Mahallelerinde kalan Anadolu Otoyolu gişe çıkışı ve kavşak projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifleri ile üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
2.1/2-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/505 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesinde 1/5000 ölçekli G24C03B ve G24C04A plan paftaları kapsamında kalan 25 m.lik İlhan Aras Caddesinin 40 metreye çıkarılması ve çevresinde yeni bir alt merkez oluşturularak kentsel ve bölgesel ticari gelişimin artırılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
3.1/3-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/506 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı Belediye Meclisinin 07/07/2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 51L-IV-B Pafta, 24710,502 – 24710,123 yatay koordinatları ile 30993,133 – 30991,207 dikey koordinatları arasında 1257 nolu parselde 45,79 m²’lik alanda “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
4.1/4-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/507 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, İnönü, Batakköy ve Karaçalılık Mahalle sınırları içerisinde yer alan 201 ha’lık alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Akyazı Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 88 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
5.1/5-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/508 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 89 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı Vakıf Mahallesi 1446 ve 1447 nolu parsellerden geçen 10.00 metrelik imar yolunun 7.00 metre olarak düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
6.1/6-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/543 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2020 tarih ve 93 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesinde mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Spor Tesis Alanı’ olarak ayrılmış olan 73 ada, 2-3 ve 4 no’lu parsellerin yapılaşma şartlarının değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının ekli plandaki şekliyle  değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
7.1/7-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/509 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Hacıköy Mahallesi, kırsal yerleşim alanına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
8.1/8-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/510 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Kumbaşı Mahallesi, kırsal yerleşim alanına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
9.1/9-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/512 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Söğütlü (Cami Cedit) Mahalle sınırları içerisinde bulunan 265 ada 2 ve 3 sayılı parsellerde yer alan Yüksek Eğitim Tesisleri Alanına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
10.1/10-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/513 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Söğütlü (Orta) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6013 ve 6014 sayılı parsellerde yer alan Resmi Kurum Alanının, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
11.1/11-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/511 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü Belediye Meclisinin 06/10/2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 5914 sayılı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
12.1/12-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/514 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararı ile uygun görülen, Geyve İlçesi, Karapürçek İlçesi ve Erenler İlçesi sınırları içerisinde bulunan Rüzgâr Enerji Santralinin, Geyve İlçe sınırları içindeki Şalt ve Türbin yerlerine ilişkin Geyve Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
13.1/13-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/544 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna müştereken havale edilen, Geyve İlçesine bağlı İlimbey Mahallesinin Arifiye İlçesine katılma talebi ile ilgili Geyve İlçesi Seçim Kurulu Başkanlığınca 5393 sayılı Kanunun 8. maddesi gereği 08/03/2020 tarihinde plebisit (halk oylaması) yapılmış olup, 114 sayılı birleştirme tutanağı ve Arifiye Belediye Meclisinin 01/06/2020 tarih ve 2020/32 sayılı kararı ile İlimbey Mahallesinin katılması uygun görülmüştür. Sakarya Valiliğinin 10/06/2020 tarih ve E.9679 sayılı yazısı ile katılım işleminin Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanması gerektiği bildirilmiş olup, Geyve İlçesine bağlı İlimbey Mahallesinin Arifiye İlçesine katılma talebinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
14.1/14-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/518 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi sınırları içerisinde 255 ada, 5 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici alanın düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin Pamukova Belediye Başkanlığının 18/12/2020 tarih ve  2197 sayılı yazısına istinaden belediyesine iadesininin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
15.1/15-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/517 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova Belediye Meclisinin 05/08/2020 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, Ertuğrul Gazi Ortaokulunun batısındaki imar yolunun 10.00 metre olarak düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
16.1/16-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/516 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova Belediye Meclisinin 02/10/2020 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, 9860 nolu parseli kapsayan alanda 10.00 ve 7.00 metrelik imar yollarının düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
17.1/17-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/529 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Alandere Mahallesi, 10062 nolu parselin doğusunda yer alan 10 m. genişliğindeki imar yolunun halihazırda bulunan yola doğru kaydırılmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
18.1/18-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/528 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan Kavşak alanının yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
19.1/19-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/527 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Karşı Mahallesinde bulunan dere yatağının yeşil alan olarak düzenlenmesi ve buna ilişkin olarak imar yollarının yeniden düzenlenmesi ve Karşı mahallede bulunan Ticaret Konut alanlarına ilave olarak Ticaret Konut alanlarının eklenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
20.1/20-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/526 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 79 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Hızar Mahallesinde bulunan Gökçe Hatun Caddesine ilişkin imar yolunun mevcut kadastral dokuya ve yapılaşmaya uygun olarak yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
21.1/21-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/525 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 78 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Yenimahalle Mahallesinde bulunan Konut Alanının Ticaret + Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
22.1/22-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/523 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 77 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Karşı Mahallesinde bulunan Park Alanının düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
23.1/23-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/524 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 76 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan Akşemsettin ve Şehit Tufan KANSUVA Caddesine ilişkin İmar yollarının mevcut kadastral dokuya ve yapılaşmaya uygun olarak yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
24.1/24-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/522 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Yayla Mahallesinde bulunan yeşil alanın alanda bulunan dere yatağına göre yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2020 tarihli Komisyon raporu
 
25.1/25-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/521 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi Cumhuriyet Caddesinin bulunduğu İmar yolunun güzergahının yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
26.1/26-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/520 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Alandere Mahallesinde bulunan 673 nolu sokağın İmar yolunun karayolu kavşağı ve Karayolları Kamulaştırma sınırına göre yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
27.1/27-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/519 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Alandere Mahallesinde bulunan Park alanının ve Cami alanının yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
28.1/28- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/545 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Covid 19 salgını yayılma hızının artmaya devam etmesi ve toplu taşıma araçlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması yönünde alınan kısıtlama kararları ve 2021 yılında da pandemi sürecinin bu şartlar altında devam edebileceği öngörülmesi sebebiyle SESOB ve Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın talepleri göz önünde bulundurularak, 2021 yılı Gelir Tarifesinde belirtilen Araç Uygunluk Kontrol Ücretlerinin ekli çizelgeye göre güncellemesinin yapılmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/01/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
29.1/29-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Kuzey­Doğu ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümleri arasında uyumun sağlanması amacıyla 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinden 6.2.Kırsal Yerleşme Alanları hükmüne ilişkin hazırlanan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 89 sayılı yazısı.
 
30.1/30-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/11/2020 tarih ve 8/414 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Güney Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hüküm değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 74 sayılı yazısı.
 
31.1/31-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1084-1085 parseller ve 1085 nolu parsel ile 40.m'lik yol arasında kalan alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarih 8/415 sayılı kararıyla onaylanmış olup, plan değişikliğine ilan-askı süresince yapılan 2 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 05/01/2021 tarih ve 277 sayılı yazısı.
 
32.1/32-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Alandüzü-15 Temmuz Camili-Çamyolu-Dağdibi-İkizce Osmaniye-İkizce Müslim-Karakamış-Karaman-Karapınar-Korucuk mahallelerini içeren alana yönelik belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 70 sayılı yazısı.
 
33.1/33-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçe Belediye Meclisi’nin? 01/12/2020 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun görülen İstiklal Mahallesi, 2986 nolu parsel üzerinde 17490­14791 cepheli kısmında kuzey­güney istikametindeki 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 91 sayılı yazısı.
 
34.1/34-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/12/2020 tarih ve 54  sayılı kararı ile uygun görülen, Yazlık Mahallesi, 1832 ada 1­2­5 nolu parsellerde bulunan Park Alanı ve 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması ve Vatan  Mahallesi  1905  ada  1  nolu  parselin  kuzeyinde  bulunan  kadastral  boşluğun  Park  Alanına     dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 95 sayılı yazısı.
 
35.1/35-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin? 01/12/2020 tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun görülen İstiklal Mahallesi, 17687 nolu parselin 11163 nolu parsel ile birlikte  “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 90 sayılı yazısı.
 
36.1/36-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/12/2020 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun görülen Vatan Mahallesi, 5560-5562 nolu parseller arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 88 sayılı yazısı.
 
37.1/37-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 192 ada 306, 307, 308, 309, 310, 314, 322, 323, 324 parsellerde 10.00 metrelik imar yolu planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 85 sayılı yazısı.
 
38.1/38-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarih ve 104 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 801 ada, 1,2 ve 3 nolu ile 802 ada 1, 2 ve 3 nolu parselden geçen 20.00 metrelik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 87 sayılı yazısı.
 
39.1/39-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi,  Mollaköy, Karaçomaklar, Semerciler Mahallelerine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 81 sayılı yazısı.

40.1/40-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Ahmediye Mahallesi, 2601 ada 209 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 83 sayılı yazısı.
 
41.1/41-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/12/2020 tarih ve 2020/68 sayılı kararı ile uygun görülen Adliye Mahallesi, 2629 ada 16, 17, 20 ve 21 nolu parsellere ait Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 80 sayılı yazısı.
 
42.1/42-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda, 2. ,3. ve 4. Bölgede yer alan Turizm Tesis Alanları Plan hükümleri değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/01/2021 tarih ve 275 sayılı yazısı.

43.1/43-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/11/2020 tarih ve 8/444 sayılı kararı onaylanan Kocaali İlçesi Yalı Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine  askı süresi (18.11.2020- 21.12.2020) içerisinde yapılan 13 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/12/2020 tarih ve 29974 sayılı yazısı.
 
44.1/44-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait Kocaali İlçesi 10851 nolu parselde bulunan imar yolların yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 73 sayılı yazısı.
 
45.1/45-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12.10.2020 tarih ve 7/382 sayılı meclis kararının iptal edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15­h ve 18­e maddesine göre bahse konu Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi, 829 ada, 3 nolu 19.518,05 m2 yüzölçümlü mera vasıflı taşınmazın "Lisanslı Depolama ve Rekreasyon Alanı" olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14­c maddesi gereğince “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 31/12/2020 tarih ve 30290 sayılı yazısı.
 
46.1/46-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-h ve 18-e maddesine göre Akyazı İlçesi, Kumköprü Mahallesi, 103 ada, 99 nolu, 29.537,62 m2 yüzölçüme sahip harman yeri vasıflı parselin 6.382,41 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 04/01/2021 tarih ve 272 sayılı yazısı.
 
47.1/47-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-h ve 18-e maddesine göre Karasu İlçesi, Limandere Mahallesi, 504 nolu, 340.600,00 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 5.574,39 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 05/01/2021 tarih ve 274 sayılı yazısı.
 
48.1/48-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 10.08.2020 tarih ve 6/319 sayılı meclis kararının iptal edilerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-h ve 18-e maddesine göre Geyve İlçesi, Umurbey Mahallesi, (pasif 1683) 856 ada,1 nolu, 75.145,43 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parsel ve (pasif 1698 nolu) 857 ada, 1 nolu 62.327,22 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı taşınmazların Kamu Yatırımı Yapılacağından Belediyemiz adına tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 05/01/2021 tarih ve  273 sayılı yazısı.
 
49.1/49-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddeleri uyarınca Tepekum Mahallesi Kumköy Sokağın, Karasu Yolu Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmının “Abay Caddesi” olarak isim değişikliğinin yapılmasına ilişkin 04/01/2021 tarih ve 79 sayılı yazısı
 
50.1/50-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 197 ada 20 parsel nolu 95594,77 m2 yüzölçümlü Orman Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazın 3.211,64 m2 lik kısmının kamulaştırma bedeli yerine mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 3365 ada 3 parsel nolu 7560,82 m2 yüzölçümlü arsa ve 3365 ada 5 parsel nolu 5000,26 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazların Orman Genel Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında yapılacak protokol ile takas işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye  Encümenine yetki verilmesine ilişkin 31/12/2021 tarih ve 30294 sayılı yazısı.

51.1/51-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Ticaret Alanında kalan Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 13454 parsel nolu 24.108,57 m2  yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satış, kiralama, takas veya arsa payı karşılığında inşaat yapım sözleşmesi yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 31/12/2020 tarih ve 30295 sayılı yazısı.

52.1/52-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 ada 159 nolu parsel üzerine iki bloktan oluşan Ticaret Merkezinin, A Blok Zemin Kat: 24 adet iş yeri,  A Blok 1. Kat: 21 adet iş yeri, A Blok 2. Kat: 23 adet iş yeri, B Blok Zemin Kat: 6 adet iş yeri, B Blok 1. Kat: 7 adet iş yeri, B Blok 2. Kat: 7 adet olmak üzere  toplam 88 adet iş yerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 31/12/2020 tarih ve 30289 sayılı yazısı.
 
53.1/53-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı ilçesi, Karakamış Mahallesi, 4301 ada, 1 parsel nolu 2.539,12 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın, Korucuk Mahallesi, 3365 ada, 4 parsel nolu 4.120,76 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın ve Karapınar Mahallesi, 2686 ada, 1 parsel nolu 3.838,49 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15­h ve 18­e maddesine göre satışı ile ilgili iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 31/12/2020 tarih ve 30288 sayılı yazısı.
 
54.1/54-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, (Covid­19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette bulunmamalarından dolayı uğradıkları ekonomik kayıplar ile faaliyetleri durdurulmayan ancak salgın önlemleri kapsamında faaliyetleri azaldığından ekonomisi olumsuz etkilenen işletmelere yönelik olarak; 7244 sayılı Kanunun “Bazı Alacakların Ertelenmesi, Alınmaması veya  Yapılandırılması” başlıklı 1. maddesinin ç) bendi kapsamında, Büyükşehir Belediye Meclisimiz 08/06/2020 tarih ve 4/158 sayılı kararı almıştır. Bu nedenle, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığının 15.12.2020 tarih ve 268495 sayılı genelgesinin a­ b­c­ç maddelerinin değerlendirilmesine  yönelik iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 31/12/2020 tarih ve 30291 sayılı yazısı.

55.1/55-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz tasarrufundaki Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi pasif 6366 no'lu parselde bulunan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminalinde WC olarak kullanılan 4 adet bağımsız bölümün (Kat planına göre Z02, Z20, 101, 156), 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15­h, 18­e maddelerine istinaden yıllık net gelirin  %5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ A.Ş.’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 94 sayılı yazısı.

56.1/56-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Erenler Belediyesi adına kayıtlı, Erenler İlçesi Sarıcalar Mahallesi, 3 pafta, 508 parsel nolu 5.800,00 m2 yüzölçümlü Mezarlık nitelikli taşınmazın, mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7­s ile Ek Madde­2 hükmü gereğince Belediyemiz tarafından devir alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18­e ve 75­d maddesine göre devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/12/2020 tarih ve 29250 sayılı yazısı.
 
57.1/57-Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemize ‘Uygulamalı Tarımsal Üretim ve Eğitim Alanı olarak’ kullanılmak üzere ön tahsisli olan Arifiye İlçesi Kumbaşı Mahallesi 516 ada 1 nolu parselin 59.213,40 m²lik kısmı ve 516 ada, 97 nolu parselin 255.066,94 m² kısmı ile Arifiye İlçesi Arifbey  Mahallesi 726 ada 51 nolu parselin 110.795,63 m² lik parsellerin, ıslahı ile ilgili gerekli yatırımlar yapılarak Belediyemiz şirketi olan Sakarya Büyükşehir Seracılık Tic. A.Ş. ‘ye  10 yıl süre ile kullanım hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28/12/2020 tarih ve 29934 sayılı yazısı.

58.1/58-Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait protokol ile ortak kullanım hakkı Belediyemize devredilen Pamukova İlçesi Bakacak Mahallesi, 118 ada 1 nolu parselin 18.400,00 m²’lik alanının belediyemiz tarafından arazi ıslahı ile ilgili gerekli yatırımlar yapılarak ‘Çilek Ekim Alanı’ olarak kullanılmak üzere Belediyemiz şirketi olan Sakarya Büyükşehir Seracılık Tic. A.Ş.’ye  10 yıl süre ile kullanım hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28/12/2020 tarih ve 29933 sayılı yazısı.

59.1/59-Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemize ön tahsisli Erenler İlçesi Alancuma Mahallesi, 205.000,00 m² lik alan içerisindeki ekli krokide gösterilen 86.716,00 m²’lik alanın belediyemiz tarafından arazi ıslahı ile ilgili gerekli yatırımlar yapılarak ‘Kenevir Ekim Alanı’ olarak kullanılmak üzere Belediyemiz şirketi olan Sakarya Büyükşehir Seracılık Tic. A.Ş.’ye  10 yıl süre ile kullanım hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28/12/2020 tarih ve 29932 sayılı yazısı.

60.1/60-Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ‘İlimiz Kaliteli Kaba Yem Üretimini Arttırma Projesi’ni toplam bütçesinin %10’unu desteklemek üzere Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol yapılabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/01/2020 tarih ve 76 sayılı yazısı.
 
61.1/61-Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ‘Lisanslı Depolama ve Rekreasyon Alanı’ olarak kullanılmak üzere Belediyemize tahsisi yapılan Erenler İlçesi Alancuma Mahallesi 829 ada 28 (eski parsel no:37) parsel nolu 21854,85 m² yüzölçümlü ham toprak nitelikli taşınmazın ıslahı ile gerekli yatırımların yapılarak ‘Lisanslı Depolama ve Rekreasyon Alanı’ olarak kullanılmak üzere Belediyemizin şirketi olan Sakarya Büyükşehir Seracılık Tic. A.Ş.’ye 10 yıl süre ile kullanım hakkı ile birlikte yapılacak işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/01/2020 tarih ve 84 sayılı yazısı.
 
62.1/62-Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ‘Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı Tesis Projesi’nin toplam bütçesinin %20’sini desteklemek üzere Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/01/2020 tarih ve 77 sayılı yazısı.
 
63.1/63-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Azerbeycan’ın Fuzuli Şehri ile Belediyemiz arasında yapılan müzakereler sonucunda? 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 18.maddesi (p) bendi gereğince Fuzuli  Şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 28/12/2020 tarih ve 29940 sayılı yazısı.

64.1/64-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Bulgaristan Cumhuriyeti Şumnu İli Varbitsa İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında yapılan müzakereler sonucunda? 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 18.maddesi (p) bendi gereğince Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Varbitsa Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 78 sayılı yazısı.

65.1/65-Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz koordinatörlüğünde ve Büyükşehir Belediye Spor Kulübü   organizatörlüğünde (UCI)  Dünya Bisiklet Birliği 2021 uluslararası şampiyonalarının en etkin şekilde yapılabilmesi ve mali yükümlülüklerinin karşılanabilmesi adına Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 86 sayılı yazısı.

66.1/66-Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Erenler İlçesi, 13400 ve 7894 nolu parsellerde bir ayağı olan, diğer ayağı da Sakarya Park 2.Etap alanında bulunan "Zipline" projesinin yapılabilmesi için 20 yıla kadar sınırlı ayni hak tesisi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/01/2021 tarih ve 276 sayılı yazısı.

67.1/67-Belediyemiz Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki Sapanca İlçesi Kırkpınar Soğuksu Mahallesi 434 ada, 16 nolu parselde bulunan mezarlık alanında yapılacak çalışmaların gerçekleştirilebilmesine yönelik işbirliği protokolü yapılabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 71 sayılı yazısı.
 
68.1/68-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Sakarya Çevre Enerji İhtiyaç Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.(SASAY)’ın 700.000,00 TL (Yediyüzbintürklirası) olan mevcut sermayesinin 8.000.000,00TL (Sekizmilyontürklirası) nakit olarak arttırılarak 8.700.000,00 TL (Sekizmilyonyediyüzbintürklirası)’ye çıkartılması ve sermaye artışı işlemlerinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (i) bendi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 144 sayılı yazısı.

69.1/69-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, TC Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi üniformalı postacı ve dağıtıcılara verilen serbest kartlar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca iptal edilmiş olup, Sakarya PTT Başmüdürlüğü’nün yazısı ile pandemi nedeniyle anılan kartların kullanımına bir süre daha devam edilmesi istenmiştir. Hukuk Müşavirliğinin "pandemi süreci çerçevesinde ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere iptal edilen serbest kartların kullanıma açılabileceği" görüşüne istinaden Sakarya PTT Başmüdürlüğü'nde görevli postacı ve dağıtıcıların 31.03.2021 tarihine kadar serbest kartlarının kullanıma açılmasına ilişkin 05/01/2021 tarih ve 271 sayılı yazısı.

70.1/70-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılması ve sözleşme ücretlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığının yine aynı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanı aşmamak kaydıyla ücret tespiti ile, 375 sayılı KHK’nin ek 9. maddenin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 140 sayılı yazısı.

71.1/71-Belediyemiz Yazı  İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükmü gereği, Büyükşehir Belediyemizde Denetim Komisyonu teşekkülü için Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin 04/01/2021 tarih ve 75 sayılı yazısı.
 
11/01/2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
               -İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
72.1/72- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi hükmü gereğince, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü biriminin kurulmasına ilişkin 11/01/2021 tarih ve 649  sayılı yazısı.

73. 1/73- Serdivan İlçesi 1806 ada 1 parsel ve doğusundaki kadastral boşluk 1522, 3585, 3586 parseller ile 235 ada 1 nolu parselin batısında yer alan kadastral boşluğa ilişkin belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifine ilişkin Serdivan Belediyesinin 08/01/2021 tarih ve 158 sayılı yazısı.
 

×