Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.12.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 Davet Yazısı.
 
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10/12/2012 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 
 
  • Yoklama ve açılış.
  • 12/11/2012 tarih ve 26/11/2012  tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
                                                                     
                                   GÜNDEM
1-   12/396.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26/11/2012 tarih ve 11/375 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırlarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan raporunun kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
2-   12/397.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26/11/2012 tarih ve 11/377 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2905 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile Mülkiyeti Adapazarı İlçe Belediyesine ait 2905 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/12/2012 tarihli Komisyon raporu.

3-   12/398.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26/11/2012 tarih ve 11/378 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada 57-114-117 ve 253 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
4-   12/399.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/347 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Göktepe Mahallesi, 936 ve 937 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
5-   12/400.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/349 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi,Yağcılar Mahallesi,521 ada, 711 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 01/10/2012 tarih ve 9/127 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/11/2012 tarihli Komisyon Raporu.
 
6-   12/401.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/350 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 629 ada, 253 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 01/10/2012 tarih ve 9/128 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
7-   12/402.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/351 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 66 ada, 183 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 01/10/2012 tarih ve 9/129 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
8-   12/403.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/352 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 1186 ada, 10 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 01/10/2012 tarih ve 9/131 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/11/2012 tarihli Komisyon raporu.

9-   12/404.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26/11/2012 tarih ve 11/376 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı ilçe sınırları içerisinde bulunan İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisli taşınmazların, tahsis amacına uygun hale getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 05/11/2012 tarih ve 10/151 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
10-12/405.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/355 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivanİlçesi, Beşköprü Mahallesi, 834 ada, 1 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/10/2012 tarih ve 103 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/12/2012 tarihli Komisyon raporu.

11-12/406.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/356 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 183 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/10/2012 tarih ve 104 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2012 tarihli Komisyon raporu.

12-12/407.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/362 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçesi, Bediltahirbey Köyü, G25A22D4A-B pafta, 102 ada, 64 nolu parselin Sanayi Amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 02/10/2012 tarih ve 50 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/12/2012 tarihli Komisyon raporu.

13-12/408.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/361 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada 10 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 09/10/2012 tarih ve 58 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/11/2012 tarihli Komisyon raporu.

14-12/409.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26/11/2012 tarih ve 11/379 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi sınırlarındaki Çetin Caddesi'nin imar planındaki yol genişliğine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 02.07.2012 tarih ve 2012/43 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
15-12/410.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26/11/2012 tarih ve 11/381 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, Köy Civarı Mevkii, 5 pafta, 390-391 ve 406 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/12/2012 tarihli Komisyon raporu.

16-12/411.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/368 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18/10/2012 tarih ve 1322 sayılı yazısı ile, Belediyemiz personelinin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak için hizmet içi eğitiminin ilkelerini, planlama esaslarını, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214. maddesine dayanılarak hazırlanan "Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'nin yürürlükteki yasa ve mevzuatlara göre hazırlandığından kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 03/12/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
17-12/412.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/369 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18/10/2012 tarih ve 1321 sayılı yazısı ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ilk defa işe alınan aday memurların yetiştirilmesi için 2670 sayılı kanunla değişik 55. maddesi ve 27/06/1983 gün ve 18090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan aday memurların yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmeliğin 33. maddesine dayanılarak hazırlanan "Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Yönetmelik'in yürürlükteki yasa ve mevzuatlara göre hazırlandığından kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 03/12/2012 tarihli Komisyon raporu.

18-12/413.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/382 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 08/11/2012 tarih ve 274 sayılı yazısı ile, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği'nin yürürlükteki yasa ve mevzuatlara göre hazırlandığından kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 03/12/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
19-12/414.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının, Sakarya İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında çalışması devam etmekte olup "planların kademeli birlikteliği ilkesine' göre Sakarya İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında bazı noktalarda değişiklik yapılması ortaya çıkmıştır. Bu hususta hazırlanan Sakarya İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 12/11/2012 tarih ve 1463 sayılı yazısı.

20-12/415.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/11/2012 tarih ve 5040 sayılı yazısı ile , Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1615 ada 1 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 03/12/2012 tarih ve 1547 sayılı yazısı.

21-12/416.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 482 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05/11/2012 tarih ve 10/149 sayılı kararınıngörüşülmesine ilişkin 03/12/2012 tarih ve 1550 sayılı yazısı.
 
22-12/417.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 225 ada 94 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 05/11/2012 tarih ve 10/148 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/12/2012 tarih ve 1553 sayılı yazısı.
 
23-12/418.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1439 ada 1 nolu parsele ait1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 05/11/2012 tarih ve 10/150 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/12/2012 tarih ve 1551 sayılı yazısı.

24-12/419.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 177-178-185-186-187-188 ve 189 nolu adalara ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ilişkin alınan Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05/11/2012 tarih ve 59 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 03/12/2012 tarih ve 1552 sayılı yazısı.
 
25-12/420.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 03/12/2012 tarih ve 1556 sayılı yazısı.
 
26-12/421.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar Hendek İlçe Belediye Meclisinin 08/05/2012 tarih ve 24, 24/1 ve 25 sayılı kararları ile değerlendirilmiş olup, söz konusu itirazların görüşülmesine ilişkin 03/12/2012 tarih ve 1554 sayılı yazısı.
 
27-12/422.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Başkanlığı'nın, 05/11/2012 tarih ve 1993-5026 sayılı yazısı ile, Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada 10 nolu parselin işaretlenmiş kısımları ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiş olup, Şehir Planlama Şube Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/12/2012 tarih ve 1555 sayılı yazısı.
 
28-12/423.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 63 ada, 54 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Akyazı İlçe Belediyesi'nce alınan 0910/2012 tarih ve 59 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/12/2012 tarih ve 1549 sayılı yazısı.
 
29-12/424.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde kuzey ve batıda Sakarya Nehri ile doğu ve güneyde Mollaköy, Semerciler, Kumbaşı Köyleri ile sınırlanan bölge için hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/12/2012 tarih ve 1548 sayılı yazısı.
 
30-12/425.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 09/11/2012 tarih ve 845 sayılı yazısı ile, Arifiye İlçesi, 6093 nolu parselde kayıtlı Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Mısır Araştırma İstasyon Müdürlüğüne tahsisli alanda 7.00 m.'lik yolun açılması talebinin görüşülmesine ilişkin 03/12/2012 tarih ve 1546 sayılı yazısı.

31-12/426.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Kaymakamlığının 25/09/2012 tarih ve 1220 sayılı yazısı ile, Akyazı İlçesinde bulunan Alaağaç Caddesi isminin "Şehit Jandarma Teğmen Ahmet TARIM Caddesi' olarak değiştirilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesine göre görüşülmesine ilişkin 21/11/2012 tarih ve 2565 sayılı yazısı.
 
32-12/427.-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesine göre hazırlanan "Ticari araçlarda reklam bulundurulması hakkında Yönetmelik'in ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre düzenlenen ücret çizelgesinin görüşülmesine ilişkin 27/11/2012 tarih ve 522 sayılı yazısı.

33-12/428.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/11/2012 tarih ve 5026 sayılı yazısı ile talep edilen, Akyazı İlçesi, Batakköy Mevkii, 113 ada 10 nolu parseldeki A+B (56.335,373 m2) alanın Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne ve C ile gösterilen (12.855,321 m2) alanın da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsisi için Belediyemize ait kiralama sözleşmesinin iptali hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27/11/2012 tarih ve 2590 sayılı yazısı.
 
34-12/429.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından orta hasarlı konut sahipleri için konut yapılacağından mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 1726 ada 1 nolu ve 1728 ada 1 nolu parsellerin Başbakanlık Toplu Konut İdaresine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre bedelsiz devrinin yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/11/2012 tarih ve 2564 sayılı yazısı.
 
35-12/430.-..Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Norm kadro ilke ve Standartlarına göre hazırlanmış bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Kadro iptal-ihdas değişikliğine ait (VI) sayılı cetvelin görüşülmesine ilişkin 04/12/2012 tarih ve 1530 sayılı yazısı
 
 
 
-İLAVE GÜNDEM(10/12/2012)-
 
 
36.12/431.-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri dâhilinde SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.' den "4.İsale Hattı İnşaatı Yapımı' için 15 yıl vadeli kredi kullanmak üzere ‘‘Belediyemizin yasal paylarının garantör'' olarak gösterilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilebilmesine ilişkin 05/12/2012 tarih ve 390 sayılı yazısı.
 
37.12/432.-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri dâhilinde SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.' den "Kurtköy İçme suyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı' için 15 yıl vadeli kredi kullanmak üzere ‘‘Belediyemizin yasal paylarının garantör'' olarak gösterilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilebilmesine ilişkin 05/12/2012 tarih ve 389 sayılı yazısı.
 
 38.12/433.-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri dâhilinde SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.' den "Merkez 2.Kısım İçme suyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı' için 15 yıl vadeli kredi kullanmak üzere "Belediyemizin yasal paylarının garantör'' olarak gösterilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilebilmesine ilişkin 05/12/2012 tarih ve 388 sayılı yazısı.
 
39. 12/434.-. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7'inci maddesine göre, "yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül verilebilir.' hükmüne göre, İlimizi ulusal ve uluslararası spor kamuoyunda tanıtan, üstün başarı gösteren veya derece alan sporcuların teknik yönetici, antrenör ve öğrencilerin adı geçen kanun hükmüne istinaden ödüllendirilmesi amacıyla  Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/12/2012 tarih ve 221 sayılı yazısı.
 
40.12/435.-. Ferizli İlçe Belediye Meclisinin, Devlet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan tapunun 30LII D pafta, 5819 ve 5442 nolu parsellerin yürürlükteki imar planlarında TAKS=0.40 ve KAKS= 1.00 olan imar lejantının TAKS=0.40 ve KAKS= 1.20 olarak imar değişikliği yapılması talebine ilişkin 03/12/2012 tarih ve 53 sayılı kararı.


 
 
 

×