Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.11.2014 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

         Davet Yazısı 
  
                  T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10/11/2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
                                                   
 
GÜNDEM
 
 
1- 12/321- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/190 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün teklifi ile Adapazarı İlçesi, Taşkısığı Mahallesi, 920 ve 921 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 05.05.2014 tarih ve 5/43 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
  
2- 12/322- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/193 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarih ve 36 sayılı kararıyla belirlenen Serdivan İlçesi, Aralık, Aşağıdereköy, Beşevler, Çubuklu, Dağyoncalı, Kızılcıklı, Meşeli, Uzunköy ve Yukarıdereköy Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 12/323- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/277 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen “Serdivan Merkez Güney 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 12/324- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/10/2014 tarih ve 11/303 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediyesine ait olup, Belediyemize devrine karar verilen Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, 10363 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/10/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 12/325- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/252 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 04.08.2014 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görülen Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy, Tepe, Tuapsalar, Şükriye Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 12/326- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/10/2014 tarih ve 11/305 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, Özgekuyu Mevkii, 1106 ada, 3 ve 1107 ada, 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 12/327- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/201 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 02.07.2014 tarih ve 31 sayılı kararında belirtilen Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içinde yapılan itirazlarla ilgili değerlendirmelerin komisyon raporundaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 12/328- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06/08/2014 tarih ve 9/223 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe sınırlarında Mudurnu Çayı kolları arasındaki kalan Sanayi Alanı’nın Tarım Alanı’na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 12/329- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/10/2014 tarih ve 11/306 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 2102 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 12/330- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/10/2014 tarih ve 11/320 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 262 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.10.2014 tarih ve 2014/71 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31/10/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 12/331- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/10/2014 tarih ve 11/308 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Soğucak Mahallesi, 194 nolu parsel ile Akarca Mahallesi, 178 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/10/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 12/332- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/10/2014 tarih ve 11/311 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi sınırları dahilinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara belirlenen sayı aralıklarında ekli listede ve krokide belirtildiği şekilde numara verilmesine ait Geyve İlçe Belediye Meclisinin 05.08.2014 tarih ve 2014/49 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 12/333- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/10/2014 tarih ve 11/312 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinin yürürlükteki mevzuatlara göre incelenerek düzenlemesi yapılan haliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/10/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 12/334- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya ili, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına askı sürecinde yapılan itirazlar Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.09.2014 tarih ve 10/227 sayılı kararı ile neticelenerek askıya çıkarılmış, söz konusu plana askı süresi içerisinde yapılan iki itiraz konusunun görüşülmesine ilişkin 28/10/2014 tarih ve 1990 sayılı yazısı.
 
15- 12/335- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya ili, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına askı sürecinde yapılan itirazlar Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.09.2014 tarih ve 10/228 sayılı kararı ile neticelenerek askıya çıkarılmış, söz konusu plana askı süresi içerisinde yapılan bir itiraz konusunun görüşülmesine ilişkin 27/10/2014 tarih ve 1986 sayılı yazısı.
 
16- 12/336- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/09/2014 tarih 10/237 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi, D100 karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayan; Sakarya Nehri üzerinden geçerek Adapazarı ve Karasu Otoyolunun Yenicami Bulvarı ile kesiştiği Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ulaşım aksının değişikliğini içeren 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresinde yapılan beş itirazın görüşülmesine ilişkin 27/10/2014 tarih 1977 sayılı yazısı.

17- 12/337- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/09/2014 tarih ve 10/232 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 145 ve 4 nolu parsellere ilişkin onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 03/11/2014 tarih ve 1968 sayılı yazısı.

18- 12/338- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karapınar Mahallesi 2744 ve 2747 nolu adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarih ve 9/111 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/11/2014 tarih ve 1940 sayılı yazısı.
 
19- 12/339- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Yağcılar Mahallesi 332 ada 12-15-16-99 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarih ve 9/112 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/11/2014 tarih ve 1939 sayılı yazısı.
 
20- 12/340- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi sınırlarındaki muhtelif mahallerdeki sokakların isimlerinin değiştirilmesine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarih ve 9/100,9/105,9/106,9/107,9/108 sayılı meclis kararlarının görüşülmesine ilişkin 04/11/2014 tarih ve 2788 sayılı yazısı.
 
21- 12/341- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2014 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi 13832 nolu parselin güneyinde kalan konut alanının bir kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak (doğalgaz 07 nolu regülatör) imar planına işlenmesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2014 tarih ve 2015 sayılı yazısı.
 
22- 12/342- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2014 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun görülen Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi 1598 ada, 9 nolu parsel ve 1599 ada 2 nolu parsel arasında kalan Park Alanının bir kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak (70 nolu regülatör) imar planına işlenmesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2014 tarih ve 2012 sayılı yazısı.
 
23- 12/343- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2014 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun görülen Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi 191 ada, 31 nolu parselin doğusunda bulunan Park Alanının bir kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak (16 nolu regülatör) imar planına işlenmesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2014 tarih ve 2010 sayılı yazısı.
 
24- 12/344- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi 132 ada 9 nolu parsel ve 133 ada 5 parsel arasında kalan Park Alanının bir kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak(53 nolu Regülatör Alanı) imar planına işlenmesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2014 tarih ve 43 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/10/2014 tarih ve 1914 sayılı yazısı.
 
25- 12/345- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/09/2014 tarih 10/238 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi, D100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayan; Sakarya Nehri üzerinden geçerek Adapazarı ve Karasu Otoyolunun Yenicami Bulvarı ile kesiştiği Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ulaşım aksının değişikliğini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresinde yapılan sekiz itirazın görüşülmesine ilişkin 24/10/2014 tarih 1976 sayılı yazısı.
 
26- 12/346- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 50 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/10/2014 tarih ve 2016 sayılı yazısı.
 
27- 12/347- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 51 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/10/2014 tarih ve 2022 sayılı yazısı.
 
28- 12/348- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 52 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/10/2014 tarih ve 2020 sayılı yazısı.
 
29- 12/349- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 53 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/10/2014 tarih ve 2021 sayılı yazısı.
 
30- 12/350- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 417 ada 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/11/2014 tarih ve 2058 sayılı yazısı.
 
31- 12/351- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe sınırlarındaki Akyazı-Dokurcun Devlet Yolunun Kuzuluk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Akyazı Belediye Meclisince alınan 01/10//2014 tarih ve 86 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 22/10/2014 tarih ve 1886 sayılı yazısı.
 
32- 12/352- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi 2102 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarih ve 87 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/11/2014 tarih ve 2041 sayılı yazısı.
 
33- 12/353- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi, 110 ada 14, 15 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarih ve 88 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 22/10/2014 tarih ve 1904 sayılı yazısı.
 
34- 12/354- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 4/170 sayılı kararı ile onaylanan Söğütlü İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına açılan dava neticesi planın iptaline karar verildiğinden, Söğütlü İlçesi 4877,4878,4879,4880 ve 4881 nolu parsellere yönelik yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 03/11/2014 tarih ve 1629 sayılı yazısı.
 
35- 12/355- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Geyve Belediyesine ait olan Alifuatpaşa Mahallesi, 14 pafta, 1408 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Geyve İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2014 tarih ve 2014/61 sayılı kararı görüşülmesine ilişkin 03/11/2014 tarih ve 1966 sayılı yazısı.
 
36- 12/356- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediyesine ait olan Alifuatpaşa Mahallesi, 12 pafta, 2489-2492-2493-2494-2495-2496 ve 3222 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Geyve İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2014 tarih ve 2014/62 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/11/2014 tarih ve 1967 sayılı yazısı.
 
37- 12/357- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi 3359 ve 3397 nolu parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Geyve İlçe Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 2014/72 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 24/10/2014 tarih ve 2044 sayılı yazısı.
 
38- 12/358- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Köyiçi Mevkii 6262 ila 6272 nolu parseller ve 6273 ila 6282 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 31/10/2014 tarih ve 1952 sayılı yazısı.
 
39- 12/359- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10.maddesi ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik hükümlerince Uzunçarşı I.Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projelerinin ve bu kapsamda onaylanan tescilli yapıların restorasyon projelerinin hayata geçirilebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 04/11/2014 tarih ve 2059 sayılı yazısı.
 
40- 12/360- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyesine ait “Adres ve Numaralandırma” yetkisinin 5216/7. maddesinin 2. Fıkrasında “Büyükşehir Belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır.(Değişik Cümle RGT:06.12.2012 RG No: 28489 Kanun No:6360/7) Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.” hükmü gereğince adres ve numaralandırma yetkisinin ilçe belediyelerine devredilmesine ilişkin 27/10/2014 tarih ve 2719 sayılı yazısı.
 
41- 12/361- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait, Güllük Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 271-1 pafta, 961 ada, 8 nolu parseldeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Binasının 1. katında mevcut 16 m2 alanlı Sosyal Tesisin 5216/26. ile 5393/18. maddeleri uyarınca, Belediyemiz Şirketi olan BELPAŞ A.Ş.’ye aylık 100,00 TL+KDV bedel karşılığında 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesine ilişkin 14.10.2014 tarih ve 2906 sayılı yazısı.
 
42- 12/362- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçe Belediyelerinin 2015 Mali yılına ait Gelir ve Ücret tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59. maddesi hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin 28/10/2014 tarih ve 3050 sayılı yazısı.
 
43- 12/363- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2016-2017 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre görüşülmesine ilişkin 27/10/2014 tarih ve 289 sayılı yazısı.
 
44- 12/364- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçe Belediyelerinin 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2016-2017 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca görüşülmesine ilişkin 27/10/2014 tarih ve 290 sayılı yazısı.
 
 
-10/11/2014 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

45.12/365.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/10/2014 tarih ve 11/313 sayılı kararının, Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi 5570 parsel,Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi; 1516 ada 1, 1519 ada 20 ila 22, 1934 ila 1939, 4755, 4757,4760, 4761, 4763, 4765, 4768, 4770, 4772, 4795, 4796, 4813, 4814, 4816, 4817, 4819, 4820, 4822,4823, 4825, 4826, 4828, 4829, 4892, 4893, 4895, 4896, 4898, 4899, 4911, 4912, 5198, 5199, 5201,5202, 5637, 5638, 10320 ila 10323 parsellerin içinde bulunduğu toplamda 336,4 hektar alanın “süs bitkiciliği ve fuar alanı” olarak planlanmasına ilişkin kamu yararı kararı alınması şeklinde değiştirilmesine ilişkin 06/11/2014 tarih ve 2081 sayılı yazısı.
 
46.12/366.- Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığının, SASKİ Genel Müdürlüğüne ait olan 54 RA 315 plakalı Ford marka aracın kurumumuz İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere Taşınır Mal Yönetmeliği 31.1 maddesi hükümlerine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devir alınabilmesine ilişkin 05/11/2014 tarih ve 1010 sayılı yazısı.
 
47.12/367.- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 05/11/2014 tarih ve 51 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 2014 Mali yılı bütçesine 5.000.000,00 TL ek ödenek konulmasına ilişkin 06/11/2014 tarih ve 298 sayılı yazısı
 
48.12/368.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Merkez Kuzey 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/11/2014 tarih ve 58 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/11/2014 tarih ve 2075 sayılı yazısı.
 
49.12/369.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler ilçesi Yenimahalle, Küpçüler, Tabakhane, Hacıoğlu, Dilmen, Bağlar ve Yeşiltepe Mahallerini kapsayan yaklaşık 850 ha. alana ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/11/2014 tarih ve 64 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/11/2014 tarih ve 2086 sayılı yazısı.
 
50.12/370.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Başkanlığı’nın 05/11/2014 tarih ve 3153 sayılı yazısı ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2013 tarih ve 13/374 sayılı kararıyla onaylanan Erenler İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik öngören teklif dosyasının görüşülmesine ilişkin 06/11/2014 tarih ve 2087 sayılı yazısı.
 
 51.12/371.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Başkanlığınca talep edilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına fay hattı tampon bölgesinin eklenmesi ve 4 bölgedeki plan değişikliği taleplerinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2014 tarih ve 2076 sayılı yazısı.
 
 52.12/372- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04/08/2014 tarih ve 2014/52 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (09/06/2014 – 09/07/2014) içerisinde yapılan 64 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 06/11/2014 tarih ve 2084 sayılı yazısı.
 
53.12/373.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04/08/2014 tarih ve 2014/53 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Tepebaşı, Soğuksu ve Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan)1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (09/06/2014 – 09/07/2014) içerisinde yapılan 60 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 06/11/2014 tarih ve 2082 sayılı yazısı.
 
54.12/374.- Arifiye İlçesi Arifbey, Cumhuriyet, Fatih ve Neviye Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan 129 adet itiraza ait 03/11/2014 tarihli ve 2014/47 sayılı kararı.
 
55.12/375.-Arifiye İlçesi Çaybaşıfuadiye,Türkçaybaşı,Çınardibi,Hacıköy,Kışlaçay,Kumbaşı Mahallelerine ait Kırsal yerleşik alan sınırları değişikliğine yapılan 37 itiraz dilekçesine ait  03/11/2014 tarihli ve 2014/48 sayılı kararı.
 
56.12/376.-Ferizli İlçe Belediye Meclisinin merkez yedi mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına yapılan 271 adet itiraza ait 03/11/2014 tarih ve 55 sayılı kararı.
 
 
57.12/377.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından İsrail askerlerinin Kudüs'deki Mescid'-i Aksa'ya postallarıyla girişlerinin kınanması.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

×