Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.10.2022 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

  
Davet Yazısı
 
 
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
   10.10.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 
•Yoklama ve açılış.
•12.09.2022 tarihli Meclis Kararları
 
 
 
1.9/462- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/415 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 3180 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
2.9/463- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/416 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2022 tarihli 7/357 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4249 ada, 7 nolu parsel, 4262 ada, 2 nolu parsel, 4260 ada, 1 nolu parselin bir kısmı, 4253 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 4255 ada, 1-2-3-4-5-6 nolu parseller ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
3.9/464- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/457 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 2495 ada, 3 nolu parselin bir kısmı ile güneybatısında yer alan tescil dışı alanın yol olarak planlanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.09.2022 tarihli Komisyon raporu
 
4.9/465- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/222 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 5102 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
5.9/466-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/417 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 1509 ada, 2 nolu parselin doğusu ile 1472 ada, 2 nolu parseli kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
6.9/467-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/418 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi  "Kırantepe Spor Tesisi Alanı"  yapılmak istenilen 17470 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
7.9/468- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/419 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 2263-2264-3475 nolu parseller ve kuzeyindeki kadastral boşluk, 235 ada, 1 nolu parselin batısındaki kadastral boşluk ve 233 ada, 1 nolu parselin kuzeyindeki kadastral boşlukları kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
8.9/469- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/421 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2022 tarihli ve 3/165 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Serdivan İlçesi Kazımpaşa - Selahiye Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile Kuruçeşme Mahallesi 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planına 2. ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle  kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
9.9/470- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/420 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 5281 nolu parsel ile 1826 ada, 1 nolu parsel, 3041-3042-3043-3044 nolu parseller arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
10.9/471- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/402 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümleri değişikliklerinin ekli plandaki  şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
11.9/472- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/423 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, Evliya Çelebi Caddesi Bağlantısı ve Riskli Yapı Dönüşüm Projesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
12.9/473- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/424 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, 730 ada, 4 sayılı parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
13.9/474- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/425 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi AGDAŞ 105 No.lu Bölge Regülatörünün imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki  şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
14.9/475- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/426 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy Mahallesi, 116 ada, 8 nolu parselin güneydoğusunda yer alan park ve otopark alanlarıyla ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.09.2022 tarihli Komisyon raporu
 
15.9/476- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/422 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1509 ve 1510 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Konut Alanı, Okul Alanı Park Alanları ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin meri plandaki şeklinin devamının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.09.2022 tarihli Komisyon raporu
 
16.9/477- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/427 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Dereboğazı Mahallesi, 45 ada, 28 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.09.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
17.9/478- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/428 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, 1323 ada, 21 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
18.9/479- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/430 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2022 tarihli ve 6/323 sayılı kararıyla onaylanan Karasu İlçesi Yalı Mahallesi Liman Bölgesi sınırları içinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresince yapılan itirazın rapordaki şekliyle uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
19.9/480- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/431 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2022 tarih ve 6/324 sayılı kararı ile onaylanan Karasu İlçesi, Darıçayırı Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce yapılan itirazın ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
20.9/481- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/434 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Aşağıaziziye  Mahallesi, 294 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
21.9/482- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/435 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi Yukarıincilli Mahallesi, 423 ada, 9 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
22.9/483- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/436 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2022 tarih ve 4/218 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Karasu Sahil Kesimi Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
23.9/484- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/461 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu Kent Merkezi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
24.9/485- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/646 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 739 ada, 1 nolu parsel, 141 ada, 1 nolu parsel ve 741 ada, 3 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
25.9/486- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/439 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oluru ile belirlenmiş sınıra uygun şekilde işlenmesine yönelik 1/100000 ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.09.2022 tarihli Komisyon raporu
 
26.9/487-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/385 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 4297 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.09.2022 tarihli Komisyon raporu.

27.9/488- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/386 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi 3370 nolu parsel ile 4252(sehven 4452 olarak belirtilen) nolu parsellerden geçen 7 metrelik yola ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin meri plandaki şeklinin devamının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
28.9/489- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/442 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya ili, Pamukova İlçesi, ilçe merkezinde 4 adet bölgeye ilişkin Belediyesince teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2022 tarihli ve 6/332 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan askı süresince (24.06.2022- 24.07.2022 tarihleri arasında) yapılan 1 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
29.9/490- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/443 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 6427, 6428, 6429, 6436,8957, 8958, 9165, 9166, 9167, 9168, 9169 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
30.9/491-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/444 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçesi, Caferiye Mahallesi, 124 ada, 1 sayılı parselin kuzeyindeki kadastral boşlukta yer alan Doğalgaz/Dağıtım Tesis Alanının 123 ada, 1 sayılı parselin kuzeydoğusundaki kadastral boşluğa kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
31.9/492- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/458 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediyesi 2022 mali yılı içerisinde ihtiyaç duyulan yatırımlar  nedeniyle ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
32.9/493- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/449 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusundaki  araçların, 2022  Mali  Yılı  Bütçesinde  yer  alan  T¬1  Cetveline eklenerek güncelleme yapılmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
33.9/494- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/450  sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
34.9/495- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/451 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin düzenlendiği şekliyle güncellenmesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
35.9/496- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/452 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği”nin ekte düzenlendiği şekliyle usule ve mer’i mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
36.9/497- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 16776 nolu parsel ile 17559 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000  ölçekli Nazım  İmar  Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 28.09.2022 tarihli ve 59633 sayılı yazısı.
 
37.9/498-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1551 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.10.2022 tarihli ve 60068  sayılı yazısı.
 
38.9/499-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Servetiye  Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 38.000 m²’lik alanda ilave kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesine ilişkin 03.10.2022 tarihli ve 60203 sayılı yazısı.

39.9/500- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 169 ada, 4 nolu parselin Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.10.2022 tarihli ve 60073 sayılı yazısı.
 
40.9/501- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Hendek İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına Riskli Yapıların Dönüşümünün sağlanması amacıyla 12 adet maddenin eklenmesine ait Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Hendek İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesinin görüşülmesine ilişkin 03.10.2022 tarihli ve 60084 sayılı yazısı.
 
41.9/502- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Büyükdere 1337 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller ve 1338 ada 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.10.2022 tarihli ve 60070 sayılı yazısı.
 
42.9/503- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlı/Sakarya Mahallesi, 444 ada 2 nolu parsel ve 441 ada 13 nolu parselin bulunduğu bölgeye yönelik Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebine istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 03.10.2022 tarihli ve 60233 sayılı yazısı.
 
43.9/504- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 601 ada 1 nolu parsel, 600 ada 2, 3, 5, 6, 7 nolu parseller ve terkli alanın bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05.10.2022 tarihli ve 60455 sayılı yazısı.
 
44.9/505- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 906 ada 7, 10,29, 30, 31 nolu parseller, 896 ada 16 nolu parsel ve 945 ada 2 nolu parselin bir kısmına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05.10.2022 tarihli ve 60456 sayılı yazısı.
 
45.9/506- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi 13 ada 113 nolu parselde yer alan yol ve imar hattının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.10.2022 tarihli ve 60071 sayılı yazısı.
 
46.9/507- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Akçay Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına askı süresince yapılan ve Sapanca Belediye Meclisi’nin 02.08.2022 tarih ve 2022/31 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların görüşülmesine ilişkin 03.10.2022 tarihli ve 60077 sayılı yazısı.
 
47.9/508- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Beylikkışla Mahallesi 105 Ada 81 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçek Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.10.2022 tarihli ve 60204 sayılı yazısı.
 
48.9/509 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca ilçesi, Güven Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, özel mülkiyete ait 3168, 698, 705, 706, 711, 712, 713, 714, 715 ve 716 nolu parsellerin "Sanayi Alanı (Kesimhane)" olarak düzenlenmesine  yönelik 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 05.10.2022 tarihli ve 60454 sayılı yazısı.
 
49.9/510- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediyesinin 2022 mali yılı bütçesine 25.000.000,00 TL ek ödenek konulmasına ait 07.09.2022 tarihli ve 74 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 14.09.2022 tarihli ve 58106 sayılı yazısı.

50.9/511- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Pamukova Belediyesinin 2022 mali yılı bütçesine 50.320.000,00 TL ek ödenek konulmasına ait 05.09.2022 tarihli ve 50 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 22.09.2022 tarihli ve 59098 sayılı yazısı.
 
51.9/512-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Taraklı İlçesi, Hacıyakup Mahallesi, 109 ada, 1019 parsel nolu 10.766,84 m2 yüzölçümlü İki adet çeşme ve tarlası nitelikli taşınmazın Tarımsal Sulama Göleti olarak kullanılmak üzere Belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 12.09.2022 tarihli ve 57852 sayılı yazısı.
 
52.9/513-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya  Büyükşehir  Belediye  Meclisinin  12.09.2022  tarihli  ve  8/399   sayılı  kararı  ile  Serdivan  İlçesi,  Kemalpaşa  Mahallesi,  18212  nolu  parsele  plan  tadilatı  yapılmıştır. Yapılan  plan  tadilatına  karşılık  hizmet  bedeli  olarak  (tadilat  bedeli)  aynı  parsel  içerisinde  olup,  ekli  krokide  A,B,C  ve  D  ile  gösterilen  kısımların  5393  sayılı  Belediye  Kanununun  18¬-e  maddesine  göre  hizmet  bedeline  karşılık  alınması  için  Büyükşehir Belediye  Başkanına  ve  Büyükşehir Belediye  Encümenine  yetki  verilmesine ilişkin 05.10.2022 tarihli ve 60457 sayılı yazısı.
 
53.9/514- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı  İlçesi Kuzuluk  Mahallesi  375  ada  2  parsel  nolu  taşınmazın  kuzeyinde  bulunan  Belediyemizin  sorumluluğundaki  büfenin  “Yöresel  Ürünler  Satış  Büfesi”  olarak  kullanılmak  üzere  5393 sayılı Belediye Kanununun 15-¬h ve 18-¬e, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine göre yıllık kârının  % 5’i karşılığında  BELPAŞ  A.Ş’ye  10  yıl  süre  ile  işletme  hakkının  devredilmesine ilişkin 28.09.2022 tarihli ve 59640 sayılı yazısı.
 
54.9/515- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesinde Belediyemizin sorumluluğunda bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisindeki Biyolojik Gölet ve Sosyal Tesis Alanının “Sosyal Tesis ve Çay Bahçesi” olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-¬h ve 18-¬e, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine göre yıllık kârının % 5’i karşılığında BELPAŞ A.Ş’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının devredilmesine ilişkin 03.10.2022 tarihli ve 60205 sayılı yazısı. 
 
55.9/516- Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 37 adet aracın satın alınması, iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 23.09.2022 tarihli ve 59228 sayılı yazısı.
 
56.9/517- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz tarafından 2022-2023 sezonunda futbol takımlarının desteklenmesi amacıyla Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığına nakdi yardım yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 28.09.2022 tarihli ve 59643 sayılı yazısı.
 
57.9/518- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi Cumhuriyet Caddesi Bizim Taksi adlı durakta faaliyet göstermesi için 5 adet tahditli ticari taksi plakası ihalesi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03.10.2022 tarihli ve 60075 sayılı yazısı.
 
58.9/519- Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının, Sakarya İlimizdeki farklı kültürlerin pekişmesi ve şehrimize katkı sunması amacı ile kültür köyü, sair fonksiyonlar içeren rekreasyon ve park alanları oluşturulması projesi kapsamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ortak proje yarışması düzenlenmesi için Sakarya Büyükşehir Belediye  Başkanına  ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05.10.2022 tarihli ve 60464 sayılı yazısı.
 
59.9/520- İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Ferizli Belediyesinin 54 TE 033 plakalı Chevrolet marka 2002 model silverado aracın Belediyemiz tarafından bedelsiz hibe alınmasına ilişkin 05.10.2022 tarihli ve 60459 sayılı yazısı.
 
60.9/521- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin % 90'ı Belediyemize ait Sakarya Büyükşehir Seracılık Ticaret A.Ş'nin 27.900.000.00 TL olan mevcut sermayesinin % 90 hissemiz için 22.500.000.00 TL nakit olarak arttırılarak 50.400.000.00 TL'ye çıkartılması ve sermaye artışı işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 28.09.2022 tarihli ve 59666 sayılı yazısı.
 
61.9/522-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin  tamamı  Belediyemize  ait  SASAY Çevre  Enerji  İhtiyaç  Maddeleri  Sanayi  ve  Ticaret  A.Ş  'nin  16.700.000.00 TL  olan  mevcut  sermayesinin 30.000.000.00 TL  nakit  olarak  arttırılarak  46.700.000.00 TL'ye  çıkartılması  ve  sermaye  artışı  işlemlerinin  yapılabilmesi  için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 28.09.2022 tarihli ve 59667 sayılı yazısı.
 
62.9/523- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Hatay İli İskenderun İlçe Belediyesi ile kardeş şehir protokolünün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ilişkin 03.10.2022 tarihli ve 60231 sayılı yazısı.
 
63.9/524- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 2023 Mali Yılı Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/a, 38/b ve 41. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/a ve 18/b maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. ve 11. maddeleri gereğince görüşülmesine ilişkin 03.10.2022 tarihli ve 60074 sayılı yazısı.
 
 
 10.10.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
               -İLAVE GÜNDEMİ-
 
         
64. 9/525- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, ata tohumu projesi kapsamında elde edilen tohumların yeni nesillere aktarılabilmesi ve değerlendirilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ve Söğütlü Belediyesi arasında iş birliği protokolü yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 07.10.2022 tarihli ve 60920 sayılı yazısı.
 
65. 9/526- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,  SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’nin belirleyeceği vadelerde azami 180 ay’a kadar kullanacağı, “Kocaali İlçesi İçmesuyu İkmal İnşaatı işi” için 700.000,00-TL ek kredi alımına ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi hususunda iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 10.10.2022 tarihli ve 60972 sayılı yazısı.

66. 9/527- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,  SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’nin belirleyeceği vadelerde azami 180 ay’a kadar kullanacağı, “Taraklı İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi” için 4.997.993.00-TL ek kredi alımına ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi hususunda iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 10.10.2022 tarihli ve 60973 sayılı yazısı.
 
67. 9/528- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Karasu Belediye Meclisinin 2022 Mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasına ait 06.09.2022 tarih ve 56 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07.10.2022 tarihli ve 60922 sayılı yazısı.
 
68. 9/529-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Kaynarca Belediye Meclisinin 2022 Mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasına ait 04.10.2022 tarih ve 47 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07.10.2022 tarihli ve 60921 sayılı yazısı.
 
69. 9/530-Pamukova Belediye Başkanlığının, Elperek Mahallesi 1038, 1043, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1109, 6923, 8819, 8845 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine ait 03.10.2022 tarihli ve 51 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06.10.2022 tarihli ve 5931 sayılı yazısı.
 
70. 9/531-Pamukova Belediye Başkanlığının, riskli yapıların dönüşümü ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı hükmüne ait 06.10.2022 tarihli ve 60 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06.10.2022 tarihli ve 5943 sayılı yazısı.
 
71. 9/532- Akyazı Belediye Başkanlığının, Akyazı İlçesi Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazlara ait 04.10.2022 tarihli ve 71 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05.10.2022 tarihli ve 15940 sayılı yazısı.
 
72. 9/533-Hendek Belediye Başkanlığının, Çağlayan ve Çakallık Mahalleleri sınırları sınırlarında yer alan kamulaştırma sınırı ile Çağlayan Mahallesi 909,936 nolu adalar ve Çakallık Mahallesi 109 ada ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatına ait 06.10.2022 tarihli ve 15824 sayılı yazısı.
 
73. 9/534-Hendek Belediye Başkanlığının, Akova Mahallesi 1332 ada, 2-8-9 nolu parseller ile Başpınar Mahallesi 109 ada, 23 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine ait 30.09.2022 tarihli ve 15600 sayılı yazısı

 

×