Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.10.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

10.10.2011 Tarihli Meclis Gündemi
 

T.CSakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.10.2011 Pazartesi günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir. 

- Yoklama ve açılış
- 12.09.2011 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması. 

GÜNDEM 

1. 9/394 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/363 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 802 ada, 3 nolu ve 805 ada, 615-619-621 nolu parsellerin Park ve Pazar Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

2. 9/395 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/364 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi sınırları dahilinde 2990 ada 1 nolu parselin park alanından spor alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

3. 9/396 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/365 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi G24B12C4A pafta, 2307 ada, 102 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

4. 9/397 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/366 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1675 ada 1 nolu ve 1669 ada 1 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

5. 9/398 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/360 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı İlçesi, Gar Meydanından başlayıp Mithatpaşa Mahallesi ile Maltepe Mahallesi kesişme noktasındaki Spor Tesisi Alanına kadar devam eden demiryolu güzergahı boyunca ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin; 13/04/2011 tarih ve 2011/391 Nolu Kararı ile iptal edilmiştir. Mahkeme kararında belirtilen hususlar çerçevesinde yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

6. 9/399 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/387 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada 1108 nolu parselin Sağlık Tesisi Alanından Resmi Kurum Alanına dönüştürülerek Emsal=0.80, Maksimum Kat sayısı 3 kat,  yapı yaklaşma mesafeleri de her cepheden 10.00 m. olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05/09/2011 tarih ve 8/92 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

7. 9/400 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/361 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi sınırları dahilinde G24B23C pafta, 1158 ada, 5 nolu parsel ile ilgili Akaryakıt Alanından Akaryakıt + LPG Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

8. 9/401 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/362 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada 27 nolu parselin Park ve Pazar Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

9. 9/402 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/367 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 22/03/2011 tarih ve 2010/326 nolu kararı ile iptal edilen ve mahkeme kararında belirtilen hususlar çerçevesinde yeniden hazırlanan Serdivan İlçesi, Köprübaşı, Vatan ve Yazlık Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

10. 9/403 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/237 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi G24b18d imar pafta, 642,643,644,645 ve 646 nolu parsellerin içerisinden geçen 7.00 m.'lik yaya yollarının kaldırılması ve park alanının geometrik şeklinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 34 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/09/2011 tarihli Kom. Raporu. 

11. 9/404 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/06/2011 tarih ve 6/290 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 26 J 3-26 J 4-25 J 1-26 I 3- 26 I 2 imar paftalarına isabet eden 17389 - 17390 - 17391 - 17392 - 17393 - 17396 - 17397 - 17398 - 17399 - 17401 - 17404 - 17405 - 17406 - 17407 - 17408 - 17409 - 17410 - 17411 - 17412 - 17419 - 17420 - 17421 nolu parsellerin Konut Alanı olacak şekilde planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/06/2011 tarih ve 49 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

12. 9/405 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/375 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan ilçesi, Selahiye Mahallesi, G24B22A pafta, 2364 ada 50 nolu parselde bulunan Park Alanının 1600 m²'lik kısmının Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/07/2011 tarih ve 55 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

13. 9/406 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/376 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1349 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin Konut Alanından Dini Tesis Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/07/2011 tarih ve 56 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

14. 9/407 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/369 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Kazımpaşa-Kuruçeşme arasında kalan 8 ha'lık alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2010 tarih ve 12/509 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı'nın 10/08/2011 tarih ve 300197 sayılı yazısı ile planlanan bölge içinde kalan Murat Deresi Koruma Bandı 20.00 metreden 6.00 m'ye düşürülmüştür. Yeniden düzenlenen koruma bandına göre hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

15. 9/408 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/379 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Kamışlı Mahallesi, G24C05D1C pafta, 766-767 nolu parsellerin Ticaret Alanından çıkartılarak Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler Belediye Meclisinin 01/08/2011 tarih ve 60 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

16. 9/409 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/380 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, 3494 nolu parselin tamamının konut alanına dönüştürülmesine ve parselin güneyinden geçen imar yolunun düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/08/2011 tarih ve 68 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

17. 9/410 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/381 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Dilmen Mahallesi G24B24D4A pafta, 11955 ve 11956 nolu parseller ile 11958 ve 11959 nolu parsellerin aralarındaki 7.00 m.lik yolun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/08/2011 tarih ve 69 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

18. 9/411 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/377 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 26 L-III pafta, 236 ada, 2 - 3 - 4 - 5 ve 6 nolu parseller ile 237 ada, 1 - 2 - 3 ve 4 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/07/2011 tarih ve 55 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

19. 9/412 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/378 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Değirmendere Köyünün Yerleşik Alan Harita ve Çizgisinin tespitine ait Köy Yerleşik Alan Haritalarının Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 4. maddesinin 1. bendine göre onaylanması kabul edilen Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/07/2011 tarih ve 56 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

20. 9/413 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/391 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı ilçesi, Ömercikler Mahallesi, G25D08A3A pafta 357 ada 3 nolu parselin kuzey kısmının Emsal=0,60 İlköğretim Alanı, güney kısmının ise Emsal=1.00, Hmax=12.50 m. olarak Toplu Konut Alanı olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2011 tarih ve 72 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

21. 9/414 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/196 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2011 tarih ve 2/33 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi Ünlüce-Kuruçeşme Orman Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 122 adet itirazdan 81 adedinin reddinin uygun olduğu, 38 adedinin kabulünün uygun olduğu, 3 adedinin ise kısmen uygun olduğu kısmen uygun olmadığı şeklinde tanzim olunan 19/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

22. 9/415 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/372 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu, Tepebaşı, Hasanpaşa Mahallelerine ait) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 13/04/2011 tarih ve 2011/382 Nolu Kararı ile iptal edilmiştir. Mahkeme kararında belirtilen hususlar çerçevesinde yeniden hazırlanan Kırkpınar (Soğuksu, Tepebaşı, Hasanpaşa Mahallelerine ait) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

23. 9/416 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/373 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Orman Köyüne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 07/10/2010 tarih ve 2010/746 Nolu Kararı ile iptal edilmiştir. Mahkeme kararında belirtilen hususlar çerçevesinde yeniden hazırlanan Sapanca İlçesi Mahmudiye Orman Köyüne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

24. 9/417 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/07/2011 tarih ve 7/328 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30 L I C pafta, 225 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu adanın yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 06/06/2011 tarih ve 2011/41 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

25. 9/418 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/07/2011 tarih ve 7/325 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Camicedit Mahallesi, 133 ada, 59 ve 60 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 2011/29 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

26. 9/419 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/07/2011 tarih ve 7/326 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Yeni Mahalle, 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 67 - 85 - 86 - 148 - 149 ve 150 nolu adalara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 2011/37 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

27. 9/420 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/07/2011 tarih ve 7/327 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 20 pafta, 53 ada, 3 nolu parselde bulunan İlköğretim Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki değiştirilmiş şekliyle kabulünün uygun olacağı hususunda tanzim olunan 28/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

28. 9/421 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/371 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Valiliği'nin (Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü) 27/05/2011 tarih ve 2847 sayılı yazısı ile talep edilen, Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, Tepetarla Mevkii mülkiyeti Hazineye ait G24C06B2C pafta, 172 ada, 44 nolu parselin Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde turizme yönelik yatırım yapılabilmesi için irtifak hakkı tesis edilmesi yönünden değerlendirilmek üzere planlandığından Turizm Tesis Alanı olarak planlanması talebine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

29. 9/422 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/393 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi Kudüs Caddesi G24C08 paftaya isabet eden alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

30. 9/423 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/374 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/06/2011 tarih ve 6/269 nolu kararı ile onaylanan Ferizli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan–askı süresi (27/06/2011 - 27/07/2011) içerisinde yapılan 8 adet itirazdan 5 adedinin reddinin uygun olduğu, bir adedinin kabulünün uygun olduğu, bir adedinin kısmen uygun olduğu, kısmen uygun olmadığı, bir adedinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

31. 9/424 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/388 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Hanlıköy mevkiinde yeni Güney Otobüs Terminalinin çeşitli Uluslar arası ve şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs firmaları ve ayrıca transit araçlar giriş-çıkış yapacağından Ulaştırma Bakanlığının Tavan Ücret Tarifeleri hakkındaki 64 nolu tebliğinde belirlenen ve 11/04/2011 tarih ve 4/179 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminal Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan Ücret tarife cetvelinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

32. 9/425 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/386 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 04/08/2011 tarih ve 2011/80 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediyesine sunulmak üzere kabul edilen, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/f - 9. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddenin f bendi çerçevesinde hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

33. 9/426 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/382 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Ar-Ge Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

34. 9/427 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/09/2011 tarih ve 8/384 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2011 yılı Bütçesine ek ödenek konulmasına ilişkin Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/08/2011 tarih ve 70 nolu kararında belirtildiği üzere Ek Ödenek Bütçesinin 3.000.000.00.-TL (Üçmilyonlira) olarak kabul edilmesinin yasa ve mevzuatlara göre hazırlandığı görüldüğünden kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/09/2011 tarihli Komisyon raporu. 

35. 9/428 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Akıncılar  Mahallesi  70  pafta, 169 ada ve 16 nolu  parsele yönelik hazırlanan 169 ada, 15 - 16 ve 17 nolu parsellerden geçen 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılması ve bu yolun devamı olan  Bebek Sokak olarak adlandırılan 10.00 m.lik imar yolunun 7.00 metreye düşürülmesi şeklinde hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05/09/2011 tarih ve 8/93 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 30/09/2011 tarih ve 1271 sayılı yazısı. 

36. 9/429 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 29 L - 3 ve 29 L - 4 nolu paftalara isabet eden 207 ada, 10 nolu parseldeki Ticaret Alanının yanındaki Park Alanının kaldırılarak Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/10/2011 tarih ve 1287 sayılı yazısı. 

37. 9/430 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi G24C02B2B-G24C02B2C pafta, 17460 nolu parselin "Özel Eğitim Alanı'ndan çıkartılarak, "Konut Alanı' olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 05/09/2011 tarih ve 62 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 30/09/2011 tarih ve 1273 sayılı yazısı. 

38. 9/431 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi ile bir kısmı Adapazarı İlçe sınırlarında; 1.Nokta Y:32841.983 X:31844.545, 2.Nokta Y:33100.985 X:31630.012, 3.Nokta Y:33061.371 X:31569.891, 4.Nokta Y:32831.191 X:31567.867, 5.Nokta Y:32900.581 X:31661.947 koordinatları arasında kalan alanda "Park Alanının' "Kentsel Park Alanına' dönüştürülerek, E=0.02 ve Hmax=4.50 m. olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının görüşülmesine ilişkin 03/10/2011 tarih ve 1286 sayılı yazısı. 

39. 9/432 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy, Hürriyet, Tepe, Tuapsalar, Şükriye Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 27 adet itiraza ilişkin Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05/09/2011 tarih ve 71 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/09/2011 tarih ve 1275 sayılı yazısı. 

40. 9/433 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Yeni Mahalle, 40 Pafta, 59 ada, 149 nolu parselin doğusundan geçmekte olan 7.00 metrelik yaya yolu yalnızca tadilata konu parselin cephe aldığı bölümde genişleyerek 11.00 metre olarak planlanmıştır. İmar yolunun trafik yolu niteliğinde olmaması nedeniyle otopark cebi işlevi göremeyeceğinden dolayı yapı adasının 7.00 metre yaya yolu sürekliliğini sağlayacak biçimde doğuya doğru genişletilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2011 tarih ve 70 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 30/09/2011 tarih ve 1272 sayılı yazısı. 

41. 9/434 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi 13 Pafta, 36 ada, 37 ve 38 nolu parsellerde yapı adasını bölmekte olan 10.00 metre en kesitli yaya yolunun kaldırılarak, iki konut adasının birleştirilmesi hususunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2011 tarih ve 71 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 30/09/2011 tarih ve 1270 sayılı yazısı. 

42. 9/435 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Akyazı İlçesi, Küçücek İstiklal Mahallesi, 52L3A-52L3B-52L3C-52L3D pafta, 1878 - 1909 ve 1910 nolu mülkiyeti Maya Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait parsellerden 1878 ve 1910 nolu parseller "Sanayi Alanı' 1909 nolu parsel ise "Sosyal Tesis Alanı' olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Akyazı Belediye Meclisinin 07/09/2011 tarih ve 73 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 30/09/2011 tarih ve 1269 sayılı yazısı. 

43. 9/436 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sapanca İlçesi, Kırkpınar, Hasanpaşa ve Soğuksu Mahallelerinde bulunan, 245 - 249 - 368 - 372 - 373 - 635 - 940 - 942 - 943 - 1039 - 1195 - 1607 - 1617 - 2019 - 2020 - 2274 - 2522 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2597 - 2615 - 2616 - 2631 - 2640 - 2641 - 2642 - 2685 - 2686 - 2687 - 2688 - 2689 - 2692 ve 2693 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 2011/38 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/10/2011 tarih ve 1288 sayılı yazısı. 

44. 9/437 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediyesinin 05/07/2011 tarih ve 1617/2071 sayılı yazısında belirtilen Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi 97 ada, 23 - 32 - 34 - 108 ve 51 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/10/2011 tarih ve 1299 sayılı yazısı. 

45. 9/438 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, G24B10D pafta, 4271 nolu parselde bulunan Akaryakıt İstasyonuna LPG Lejandı ilave edilmesine dair hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/09/2011 tarih ve 1274 sayılı yazısı. 

46. 9/439 Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün, Sakarya Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetler için hazırlanan 2012 Yılına ait Gelir Tarifesinin görüşülmesine ilişkin 03/10/2011 tarih ve 711 sayılı yazısı. 

47. 9/440 Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/10/2010 tarih ve 10/405 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların tespitinin, belirlenen kriterler çerçevesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) tarafından yapılması kararlaştırılmıştı. Bunun üzerine 16/12/2010 tarihli 2010 tarih ve 210 sayılı UKOME kararıyla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yolların tespitine ilişkin çalışmalar başlatılmış ve ilgili belediyelerle yapılan çalışmalar neticesi Adapazarı, Karapürçek, Erenler, Serdivan, Sapanca, Hendek, Söğütlü, Ferizli, Arifiye, Akyazı İlçe Belediyeleri sınırları içinde kalan Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğundaki yollar Büyükşehir Belediyesi meclis kararında belirtilen kriterler çerçevesinde tespit edilmiş olup, bu hususun görüşülmesine ilişkin 15/09/2011 tarih ve 375 sayılı yazısı. 

48. 9/441 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Erenler İlçesi sınırları içerisinde mülkiyeti Erenler İlçe Belediyesine ait parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin e fıkrası 75 nci maddesinin d fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/s maddesi uyarınca mezarlık ve mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize devredilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 26/09/2011 tarih ve 1140 sayılı yazısı. 

49. 9/442 Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Semerciler Mahallesi 3052 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin istimlak bedelleri için İller Bankası A.Ş.'den 180 ay vadeli (15 yıl) 15.000.000,00 TL (Onbeşmilyonlira) kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 05/10/2011 tarih ve 241 sayılı yazısı. 

50. 9/443 Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediye Encümeninin 29/09/2011 tarih ve 366 sayılı kararı ile incelenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Performans Programına ait hazırlanan kitapçığın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesine göre görüşülmesine ilişkin 03/10/2011 tarih ve 22 sayılı yazısı

×