Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.09.2018 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10/09/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

-Davet Yazısı 

• Yoklama ve açılış.
• 09/07/2018 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.


1. 8/522-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/493 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2236 ada, 28 ve 29 nolu parsellerin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/07/2018 tarihli Komisyon raporu.

2. 8/523-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/496 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 9001 ve 17413 nolu parsellere yönelik Belediyesince teklif edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/07/2018 tarihli Komisyon raporu.

3. 8/524-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/497 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 499-501-507 adalar arasındaki terkli alan ile 2227 ada, 1 nolu parsele yönelik, Belediyesince hazırlanan ve talep edilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/08/2018 tarihli Komisyon raporu.

4. 8/525-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/518 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 06.07.2018 tarih ve 22038 sayılı yazısına istinaden Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1981 ada, 3 nolu parsele yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/07/2018 tarihli Komisyon raporu.

5. 8/526-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/498 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ile Kirişhane Caddesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/07/2018 tarihli Komisyon raporu.

6. 8/527-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarihli, 9/620 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ile Kirişhane Caddesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/08/2018 tarihli Komisyon raporu.

7. 8/528-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/499 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 828 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine 2. askı süresinde (25.05.2018-25.06.2018) tarihleri arasında yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/07/2018 tarihli Komisyon raporu.

8. 8/529-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/501 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarih ve 4/242 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Serdivan İlçesi, 3463-17358-18176-7422-2071/2-601-7658-9773-9772-13865-13872-597-594-340/1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresince (08.05.2018-08.06.2018) yapılan 1(bir) adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/07/2018 tarihli Komisyon raporu.

9. 8/530-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/502 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 09.05.2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, G24C03B1C pafta,  11108 ve 11097 sayılı parsellerin Küçük Sanayi Alanından çıkarılarak, Genel Otopark Alanına çevrilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/07/2018 tarihli Komisyon raporu.

10. 8/531-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/505 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 112 ada, 3 nolu parsel ve 115 ada, 4 nolu parseli kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/07/2018 tarihli Komisyon raporu.

11. 8/532-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/503 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06.06.2018 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 228-229-230-231-232-233-234-235 ve 236 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/07/2018 tarihli Komisyon raporu.

12. 8/533-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/451 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarih ve 4/251 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu ve 2 ada, 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan 3 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/08/2018 tarihli Komisyon raporu.

13. 8/534-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarihli, 3/205 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 20 pafta, 39 ada, 237 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 09/08/2018 tarihli Komisyon raporu.

14. 8/535-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/507 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında, Kuzuluk Mahallesi 242 ada, 30 nolu parselin batısında ve 242 ada, 29 nolu parselin güneyinde yer alan alanın “Park Alanı”dan Anaokulu Alanına dönüştürülmesi ve buna karşılık Yukarıaziziye Mahallesi 591 ada, 14 nolu parselin kuzeyinde bulunan Anaokulu Alanının, Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 09/08/2018 tarihli Komisyon raporu.

15. 8/536-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/510 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2018 tarih ve 2018/41 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Sapanca Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Ünlüce-Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Plan Notu değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/07/2018 tarihli Komisyon raporu.

16. 8/537-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/509 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 29/05/2018 tarihli ve 4270 sayılı yazısı ile; Sapanca İlçesi, İkramiye Mahallesi sınırlarında yer alan “İkramiye HES (3,97 MWm)” projesinin yapılabilmesi için İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/07/2018 tarihli Komisyon raporu.

17. 8/538-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarihli, 3/212 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Gündoğan ve Soğucak Mahallesi sınırlarında, 646 nolu parsele yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Plan değişiklik teklifleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarih ve 34 sayılı kararının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/07/2018 tarihli Komisyon raporu.

18. 8/539-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarihli, 2/104 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Soğucak Mahallesi, 646 nolu parsele yönelik Sakarya 1. İdare mahkemesinin E=2017/65 - 05.01.2018 tarihli K=2018/7 sayılı iptal kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/08/2018 tarihli Komisyon raporu.

19. 8/540-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/511 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sakarya İl Müdürlüğü’nün 18.05.2018 tarih ve E.5085029 sayılı yazısına istinaden Hazineye ait Pamukova İlçesi, 9229 nolu parsele ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/08/2018 tarihli Komisyon raporu.

20. 8/541-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/519 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen, Pamukova İlçesi 1. Etap Uygulama İmar Planı değişikliği ve ilavesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/08/2018 tarihli Komisyon raporu.

21. 8/542-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/512 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçesi Yalı Mahallesinde bulunan yaklaşık 48 hektarlık alanda Kocaali Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi ile, aynı alanda Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına söz konusu 48 hektarlık alanı ilave Nazım İmar Planı yaparak ve meri Nazım İmar Planın 9,5 hektarlık kısmının değiştirilmesine ilişkin Kocaali Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 09/08/2018 tarihli Komisyon raporu.

22. 8/543-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/513 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarih ve 5/355 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, uygun görülen itirazlara ilişkin ilan-askı süresince yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 09/08/2018 tarihli Komisyon raporu.

23. 8/544- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/515 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna müşterek havale edilen, 11.12.2017 tarih ve 11/760 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Seyahat Kartları Yönetmeliği gereği Özel Halk Otobüsleri ve Belediye Otobüslerinde geçerli belediye personellerine uygulanmakta olan %50 indirimin Özel Halk Otobüslerinde iptal edilerek, sadece Belediye Otobüslerinde uygulanmasının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/07/2018 tarihli Komisyon raporu.

24. 8/545- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/514 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna müşterek havale edilen, Belediye otobüslerinde 1 saat içerisinde yapılacak ikinci binişlerde geçerli olan %50 aktarma indiriminin iptal edilerek, Belediye Otobüslerinde 1 saat içerisinde yapılacak ikinci binişlerin ücretsiz olmasının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/07/2018 tarihli Komisyon raporu.

25. 8/546-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye  Meclisinin 14/05/2018 tarihli, 5/315 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik hazırlanan  1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  değişikliğine yapılan 25 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesine ilişkin 29/08/2018 tarihli, 27572 sayılı yazısı.

26. 8/547-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarih ve 6/403 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya İli sınırından geçen “Kuzey Marmara Otoyol Güzergahı”nın nihai haline ilişkin hazırlanan 1/25.000 -1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin ilan-askı süresi içerisinde tespit  edilen  planlar  arasındaki  uyuşmazlığın  giderilmesine  yönelik  hazırlanan değişiklik teklif dosyası ile birlikte, yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 03/09/2018 tarihli, 1780186 sayılı yazısı

27. 8/548-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/08/2018 tarihli, 8/108 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının muhtelif yerlerinde toplam 13 bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 17/08/2018 tarihli, 27032 sayılı yazısı.

28. 8/549-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/08/2018 tarihli, 8/109 sayılı kararı ile uygun görülen İstiklal Mahallesi 585 ada 93 parsel, 586 ada 17-23-24 parseller, 269 ada 1-13 parseller, 589 ada 43-159-160-167-168 parseller, 265 ada 11-12 parseller, 266 ada 9-10 parseller ile 973 ada 300 ve 790 parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 17/08/2018 tarihli, 27002 sayılı yazısı.

29. 8/550-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/08/2018 tarihli, 8/107 sayılı kararı ile uygun görülen Tekeler Mahallesi 4389 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile parsellerin kuzeyinde bulunan otopark alanına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 17/08/2018 tarihli, 27026 sayılı yazısı.

30. 8/551-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/08/2018 tarihli 8/110 sayılı kararı ile uygun görülen Korucuk Mahallesi,  3367 Ada,  1  nolu  parsele  ilişkin  Belediyesince  hazırlanan  1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 17/08/2018 tarihli, 27028 sayılı yazısı.

31. 8/552- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4233, 4234,  4235,7727, 7728, 7730, 10127, 11871 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 09/08/2018 tarihli, 25956 sayılı yazısı.

32. 8/553- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02/07/2018  tarih  ve 66  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen Arabacıalanı Mahallesi 1326 ada 1 ve 1730 ada 1 nolu parseller arasında bulunan 20.00 m.lik imar yolunun kuzeydoğu yönünde kaydırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 09/08/2018 tarihli, 25945 sayılı yazısı

33. 8/554- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca, Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi içerisinde bulunan Hasır Sokak'ta proje çalışması yapıldığı belirtilerek yazı ekinde gönderilen projeye göre imar planındaki ada kenarlarının düzeltilmesi için gerekli değişikliğinin yapılması talep edilmiştir. Söz konusu değişiklik talebine istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/08/2018 tarihli, 27369 sayılı yazısı

34. 8/555- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/07/2018 tarihli, 64 sayılı kararı ile uygun görülen ve Kemalpaşa Mahallesi 2076 ada 2 nolu parselin “Park Alanı” ve “Konut Alanı” olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 09/08/2018 tarihli, 25951 sayılı yazısı.

35. 8/556- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02/07/2018 tarihli, 65 sayılı kararı ile uygun görülen Kazımpaşa Mahallesi 2486 ada 13 nolu parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun parselin batı sınırına kaydırılması ve 1348 m²’lik kısmında  “Dini Tesis Alanı”  planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/08/2018 tarihli, 25675 sayılı yazısı.

36. 8/557- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 18093 nolu parselin bir kısmının “Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı)” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/07/2018 tarihli, 68 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 16/08/2018 tarihli, 26797 sayılı yazısı.

37. 8/558- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarihli ve 6/416 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853 ve 12956 No.lu parselleri kapsayan alanın Dini Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan Erenler Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine plan askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 29/08/2018 tarihli, 27372 sayılı yazısı.

38. 8/559- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarihli, 40 sayılı kararı ile uygun görülen, söz konusu plan hükmü maddelerine yapılan itirazlar ve ilave plan hükümlerine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan hükmü değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 16/08/2018 tarihli, 27027 sayılı yazısı.

39. 8/560- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarihli, 41 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2421 ada, 2 nolu parselin mevcut teşekküle uygun olarak yaklaşık 2.5 hektarlık kısmının Hayvan Pazar Alanı olarak planlanması ve otopark ihtiyacı ile ulaşım bağlantılarının sağlanmasına yönelik üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu planın yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine ilişkin 17/08/2018 tarihli, 27029 sayılı yazısı.

40. 8/561-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkemenin iptal kararına istinaden Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, 513 nolu parsele ilişkin hazırlanan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarihli, 5/336 sayılı kararı ile reddedilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2018 tarihli, 27961 sayılı yazısı.

41. 8/562-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06/06/2018 tarihli, 40 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 175 ada 29-30 nolu,  669 ada 6 nolu,  612 ada 1 nolu parseller ile 613 adanın batısında ve kuzeyinde bulunan kadastral boşluğu kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 31/07/2018 tarihli, 24609 sayılı yazısı.

42. 8/563-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/06/2018 tarih ve 6/423 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, (Seyfeler Mahallesi) 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi (21/06/2018–21.07.2018)  içerisinde; Belediyemize ve Akyazı Belediyesine yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 09/08/2018 tarihli, 26085 sayılı yazısı.

43. 8/564-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2018 tarihli, 2/70 sayılı kararı ile onaylanan Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresinde yapılan itirazlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarih ve 6/424 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.Planın değişen kısımları 1 ay süre ile ilan edilmiş olup; İlan Askı Sürecinde içerisinde Belediyemize yapılan 2 adet itirazın ve Karasu Belediye Başkanlığına yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 29/08/2018 tarihli, 27456 sayılı yazısı.

44. 8/565-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018  tarih  6/425  sayılı  kararı  ile onaylanan Arifiye İlçesi, Adliye Ahmediye Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000  ölçekli  Nazım  İmar Planına ilan-askı süresinde yapılan  itiraz dilekçelerinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2018 tarihli, 27910 sayılı yazısı.

45. 8/566-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 02/07/2018 tarihli, 2018/50 sayılı kararı ile uygun görülen Hanlıköy Mahallesi, 1091 ada 3,4,5,6,8,19,20,21,22,23,24 nolu parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” ve “Park Alanı” olarak planlanmasına ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 09/08/2018 tarihli, 25952 sayılı yazısı.

46. 8/567-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/07/2018 tarihli, 2018/49 sayılı kararı ile uygun görülen Hanlıköy  Mahallesi,  G24-C-03C-2-A,  G24-C-03-C-2-B,  G24-C-04-A-4-D,  G24-C04-D-1-A paftalarında yer alan 30.00 m’ lik ve 20.00 m’ lik imar yollarına ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine  ilişkin 09/08/2018 tarihli, 25955 sayılı yazısı.

47. 8/568-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 11/07/2018 tarih ve 2018/40 sayılı kararı ile değerlendirilen, Arifiye İlçesi,  Fatih Mahallesi G24-C-02-C-3-B ve G24-C-03-D-4-A paftalar içerisinde kalan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’na ilan askı süresi içerisinde yapılan iki adet itirazın görüşülmesine ilişkin 17/08/2018 tarihli, 26942 sayılı yazısı.

48. 8/569-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkeme kararına istinaden Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi, 548 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 31/07/2018 tarihli, 24784 sayılı yazısı.

49. 8/570-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/07/2018 tarihli, 2018/51 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, G24D09B1B imar paftasında yer alan park alanında Teknik Altyapı Alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2018 tarihli, 27648 sayılı yazısı.

50. 8/571-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/07/2018 tarihli, 2018/49 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi,  Rüstempaşa Mahallesi,  31 ada 113 nolu parselde bulunan Eğitim Tesis Alanının bir kısmının, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Rüstempaşa Mahallesi,  23 ada 7 ve 8 nolu parseller ile bir kısmı tescil harici alana ve Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait Gazipaşa Mahallesi 69 ada 155 nolu parsele taşınması ile Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi ve Güldibi Mahallesinden geçen  Nato  Boru hattının kuzey ve güneyinde bulunan yeşil bantların kaydırılması yönünde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2018 tarihli, 27649 sayılı yazısı.

51. 8/572-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01/06/2018 tarihli, 2018/39 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi,  Göl Mahallesi, 239 ada, 1 nolu parsele ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2018 tarihli, 27647 sayılı yazısı.

52. 8/573-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01/06/2018 tarihli, 2018/40 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi 532 ve 2921 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2018 tarihli, 27646 sayılı yazısı.

53. 8/574-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Belediye Meclisi’nin 02/07/2018 tarihli, 30 sayılı kararı ile uygun görülen Gündoğan-Soğucak Mahallesi sınırları içerisinde kalan 686 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 31/07/2018 tarihli, 24780 sayılı yazısı.

54. 8/575-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkemenin iptal kararına istinaden Geyve İlçesi, Hırka Mahallesi,105 ada 26-27-28-29-30-31-32-33-34 ve 35 nolu parselleri de kapsayan 20 m.’lik imar yoluna ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/08/2018 tarihli, 27368 sayılı yazısı.

55. 8/576-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyesince hazırlanan Geyve  İlçesi, Karaçam Mahallesi, 1/5000  ölçekli Nazım  İmar Plan  teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2018 tarihli, 27936 sayılı yazısı.

56. 8/577-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/02/2018 tarihli, 2/82 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Geyve İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 14/03/2018 – 14/04/2018 tarihleri arasında ilan-askı süresinde yapılan itirazlar Geyve Belediye Meclisinin 02/07/2018 tarih ve 2018/29 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, uygun görülen itirazların görüşülmesine ilişkin 16/08/2018 tarihli, 26575 sayılı yazısı.

57. 8/578-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/08/2018 tarihli, 2018/32 sayılı kararı ile uygun görülen ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Çay köy Mahallesi 178 ada,1 nolu,177 ada 1ve 2 nolu parseller ile kadastral  boşluğa  ilişkin  hazırlanan  1/1000  Ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/08/2018 tarihli, 27362 sayılı yazısı.

58. 8/579-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkemenin iptal kararına istinaden Pamukova İlçesi, Türbecivarı Mevkii, 909 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 16/08/2018 tarihli, 26576 sayılı yazısı.

59. 8/580-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali ilçesi 3762,3763,3753,3759,6886,7281,7537 parseller ile 869 ada 4 parsel ve 12250 nolu parsellere ilişkin Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2018 tarihli, 27915 sayılı yazısı

60. 8/581-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14/05/2018 tarihli, 5/352 sayılı kararı onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile Kocaali Belediye Başkanlığının 10.07.2018 tarih ve 1584 sayılı yazısı ile sunulan itiraz ve Kocaali Belediye Başkanlığının 30/07/2018 tarih ve 1004 sayılı yazısında belirtilen itirazların görüşülmesine ilişkin 29/08/2018 tarihli, 27539 sayılı yazısı

61. 8/582-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2018/474 sayılı kararına istinaden; (Taraklı İlçesi Kemerköprü Mevkii 12 pafta, 1325-1327 nolu parseller) planların kademe birlikteliğini sağlamak üzere hazırlanan Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 09/08/2018 tarihli, 26088 sayılı yazısı.

62. 8/583-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 26/07/2018 tarihli, 12438 sayılı yazısı ile, Arifiye İlçesi Adliye Mahallesinde yaşayan yaklaşık 130 hanenin nüfus kayıtlarının Geyve’de olduğu, belediye hizmetlerini Geyve Belediyesinden, imar ve ruhsat hizmetlerini Arifiye Belediyesinden aldıkları, ancak bu 130 hanenin yerleştikleri alanın Adliye Mahallesi sınırları içinde kaldığı ve bu durumun sorunlar yaşanmasına sebebiyet verdiği belirtilerek; söz konusu alanın Geyve İlçesi hudutlarına dahil edilmesi talebiyle ilgili olarak İl İdare Kurulunca alınan 18.07.2018 tarihli, 5 sayılı karar ve eklerinin görüşülmesine ilişkin 09/07/2018 tarihli, 25946 sayılı yazısı.

63. 8/584-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Sakarya Mahallesi, 511 ada, 71 nolu parseldeki tarihi yapının restorasyon işlemi Belediyemiz tarafından yapılacağından, Adapazarı Belediyesi’ne ait 82,77 m 2   hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Belediyemize bedelsiz devrinin yapılabilmesi ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25/07/2018 tarihli, 24376 sayılı yazısı.

64. 8/585-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1562 ada, 1 parsel nolu taşınmaz 266 nolu iş merkezindeki AB Blok 2, 3, .. 39 bağımsız bölüm numaralı 74 adet iş yerinin, Sakarya Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Otopsi Merkezi olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü adına tahsisi ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 13.06.2016 tarihli, 6/400 nolu kararının, tahsisli kurumun feragat etmesi nedeniyle iptal edilerek bu iş yerlerinin “Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası” olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisi ve tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 16/08/2018 tarihli, 26574 sayılı yazısı.

65. 8/586-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kamulaştırması tamamlanan; Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 4528 ada, 1 nolu parsel 322 nolu iş merkezindeki 5, 6, 17 ve 32 bağımsız bölüm nolu 4 adet iş yerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d maddesine göre Eğitim Hizmetlerinde kullanılmak üzere Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 17/08/2018 tarihli, 27159 sayılı yazısı.

66. 8/587-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Arifiye Belediyesine ait Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında mezarlık alanında bulunan 988 ada 16 ve 19 parsellerin amacı doğrultusunda kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Belediyemize devrinin yapılabilmesi ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 13/07/2018 tarihli, 22796 sayılı yazısı.

67. 8/588-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 54 pafta, 390 ada, 180 nolu parselde bulunan, 70 m2 kapalı ve 96 m2 camlı olmak üzere toplam 166 m2 alanlı Engelsiz Kafe’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden 10 yıl süre ile kiralanması için, Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 16/08/2018 tarihli, 26800 sayılı yazısı.

68. 8/589-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Maliye Hazinesi’nin mülkiyetindeki Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, G24B23B3D pafta, 192 ada, 56 parselde bulunan belediyemize süresiz tahsis edilen eski T.Z.D.K. sahasında Belediyemizce yapılan Kent Park içerisindeki otopark, büfe, çay ocakları ve müştemilatlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesi ile 5393 Belediye Kanunun 18-e maddelerine istinaden, yıllık net gelirin %10’u karşılığında, Belediyemiz şirketi Belpaş A.Ş.’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 16/08/2018 tarihli, 26657 sayılı yazısı.

69. 8/590-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, SASKİ Genel Kurulunun 12.05.2017 tarih ve 2017-6 sayılı kararıyla Belediyemize tahsis edilen Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi 649 ada 62 nolu parsel üzerinde yapımı tamamlanan Maltepe Sosyal Tesislerinin Kafeterya bölümü olan 450 m2 kapalı ve 1400 m2 açık terası ile toplam 1850 m2’lik kısmı ile Seyir Kulesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e maddelerine istinaden, yıllık net gelirin %3’ü karşılığında, Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ’a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/08/2018 tarihli, 27361 sayılı yazısı.

70. 8/591-Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Kaynarca ilçe Belediye Başkanlığının talep yazısı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı envanterinde bulunan ihtiyaç fazlası itfaiye aracının sulama hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 75.  maddesi,   Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31/1 maddesi, 8 Eylül 2007 tarih ve 26637 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 3/3 ve 4/2 maddeleri gereğince hibe edilmesine ilişkin 31/07/2018 tarihli, 24788 sayılı yazısı.

71. 8/592-Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Terminal Şube Müdürlüğü kiracılarından otopark işletmecisi KIRCAN Turizm Nakliyat İnşaat Petrol ve Petrol Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. şirketince 16.07.2018 tarihli, 1762488 referans nolu dilekçe ile otopark ücretlerinin artırılması talep edilmektedir. Teklifin; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Terminal Yönetmeliği 31/3 maddesi hükümlerince görüşülmesine ilişkin 03/08/2018 tarihli, 25089 sayılı yazısı.

72. 8/593-Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, UCI (Dünya Bisiklet Birliği) tarafından Şehrimizde yapılması ilan edilen 2020 yılında Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası ve öncesinde 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak olan Sakarya MTB Cup ve Sakarya Maraton uluslararası şampiyonaların, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Büyükşehir Belediyemiz koordinatörlüğünde ve Büyükşehir Belediye Spor Kulübü organizatörlüğünde en etkin şekilde yapılabilmesi ve mali yükümlülüklerinin karşılanabilmesi adına Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 17/08/2018 tarihli, 27384 sayılı yazısı.

73. 8/594-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre (3.4.5. fıkraları) çalıştırılacak olan personelin sözleşme ücretlerinin, Maliye Bakanlığının yine aynı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 01/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK’nin ek 9. maddenin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 29/08/2018 tarihli, 27564 sayılı yazısı.

74. 8/595-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Meclis Divan Katipliğinden istifa eden Esra DUMAN(Asil)  ve Merve Hilal COŞAR(Yedek)’ın yerine Meclis Divan Katipliğine 1 Asil, 1 Yedek Üye seçimine ilişkin 03/09/2018 tarihli, 27969 sayılı yazısı.

 

10/09/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
75. 8/596. Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısına istinaden, Sakarya ilinin Kuzey – Güney ulaşımına alternatif bir güzergâh olacak “Serdivan Çevre Yolu” projesine ilişkin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve bunlara bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifleri.
 
76. 8/597. Akyazı Belediye Başkanlığının 17.08.2018 tarih ve 16683 sayılı yazısı ile; Akyazı İlçesi Dokurcun Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planları ile plan açıklama raporu ve 1/1000 ölçekli+Revizyon Uygulama imar planı onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarihli, 90 sayılı meclis kararı.
 
77. 8/598. “Akyazı İlçesi uygulama imar planları içerisinde ön, yan ve arka bahçelerde çekme mesafeleri içerisinde kapalı mekan oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan bağımsız bölüm veya bağımsız bölüm eklentisi niteliği taşımayan parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde bina giriş merdiveni ve markizler yapılabilir” plan notunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına eklenilmesi ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarihli, 92 sayılı meclis kararı.
 
78. 8/599. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesinde 22.400,00 m2  yüzölçümlü  37  nolu  parsel  ve 260.443,73  m2   yüzölçümlü  586  nolu  parsellerin tamamında  4342  sayılı  Mera  Kanununun  14/c maddesi kapsamında, “Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda Lisanslı Depolama Alanı ile birlikte Rekreasyon Amaçlı” olarak kullanılmak üzere kamu yatırımı kararı alınmasına ilişkin 07/09/2018 tarihli, 1782793 sayılı yazısı.
 
79. 8/600. Kaynarca İlçesi Dr. Hasan AKGÜN Bulvarı, Şehit Yılmaz VURAL Caddesi kesiştiği noktadan İtfaiye alanına kadar, Aziz DURAN Caddesi Başak Sokağın başına kadar sağlı-sollu Parkomat konulması için Sakarya Büyükşehir Belediyesinden izin alınmasına ilişkin Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 04/09/2018 tarihli, 56 sayılı kararı.

 


 

×