Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.08.2020 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 
10/08/2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
Yoklama ve açılış.
•13/07/2020 ve 17/07/2020 tarihli Meclis Kararları.
 
1.6/281-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2020 tarihli, 1/21 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 590 ada, 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Çark Kışlasının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 590 ada, 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Çark Kışlasının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
2..6/282-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/434 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin; 11.02.2019 tarihli, 2/88 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi, Mahmutbey ve İkbaliye Mahallelerinde yer alan 9 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
3.6/283-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/248 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06.03.2019 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun  görülen, Hendek İlçesi, Nuriye ve Dereboğazı Mahallesinden geçen Uludere’nin her iki yanında bulunan imar yollarının 15.00 m. olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
4.6/284-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/250 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.06.2020 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 428 ada, 1 nolu parsel ve Altındere Gündoğan Mahallesi 108 ada, 1 nolu parselde “Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı)” planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
5.6/285-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/251 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.06.2020 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Dokurcun Mahallesi, 112 ada, 4 nolu parselin T1 (Ticaret Alanı) dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin plan notu ilave edilmiş şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
6.6/286-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/277 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2020 tarih ve 1/13 sayılı kararı ile onaylanan “Akyazı İlçesi Küçücek Mahallesi Sanayi Alanına ilişkin Akyazı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine istinaden Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
7.6/287-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/245 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 04.03.2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 112 ada, 3 nolu parselde bulunan Sağlık Tesis Alanının yapılaşma şartlarının “TAKS:0.60 KAKS:1.20” olarak belirlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
8.6/288-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/247 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 03.07.2019 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 283 ada, 15 nolu parselin Resmi Hizmet Alanı, Sağlık Tesis Alanı ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
9.6/289-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/246 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 03.07.2019 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 1685 adada mevcutta bulunan trafonun imar planına işlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
10.6/290-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/279 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 15.04.2020 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, İkbaliye Mahallesi, 334-335-336-337-348-349-350-351-352 ve 353 nolu parseller ile Necatipaşa Mahallesi, 937 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili /1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve ilave yapılmasının rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
11.6/291-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/249 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.06.2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 397 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin "T1 (Ticaret Alanı)"  ve “Park Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
12.6/292-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/276 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarih ve 3/117 sayılı kararı ile kısmen onaylanan Akyazı İlçesi Topağaç Mahallesi 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
13.6/293-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/257 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2019 tarih ve 2019/11 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarih ve 9/477 sayılı kararı ile onaylanmış olup, bahse konu imar planına ilan-askı süresince yapılan ve Arifiye Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararı ile uygun görülen 16 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/07/2020 tarihli Komisyon raporu.

14.6/294-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/253 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, Hal Alanı ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2019 tarih ve 2019/56 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarih ve 11/584 sayılı kararı ile onaylanmış olup, bahse konu imar planına ilan-askı süresince yapılan ve Arifiye Belediye Meclisi’nin 01.06.2020 tarih ve 2020/40 sayılı kararı ile uygun görülen 3 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
15.6/295-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/254 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahallelerine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2019 tarih 2/99 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Arifiye Belediyesince 2. kez ilan-askı süresince yapılan ve Arifiye Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 tarih ve 2020/20 sayılı kararı ile uygun görülen 5 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/07/2020 tarihli Komisyon raporu
 
16.6/296-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/255 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2020 tarih ve 2020/36 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 402 ada, 4 ve 6 nolu parseller ve 403 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
17.6/297-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/256 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2020 tarih ve 2020/37 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1082 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 ve 16 nolu parseller, 1083 ada, 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 nolu parseller ve 1084 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 ve 14 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
18.6/298-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/252 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2020 tarih ve 2020/39 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, G24C08D2A pafta Park Alanı olarak planlı alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
19.6/299-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/258 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 02.06.2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali Merkezi 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/07/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
20.6/300-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/278 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca Belediye Meclisinin 07/07/2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen, Kaynarca Kızılcaali Mahallesi 145 ada, 167 nolu parsele yapılması planlanan Tarım ve Hayvancılık Tesisi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan 1 adet itiraz doğrultusunda yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/07/2020 tarihli Komisyon raporu,
 
21.6/301-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 197 ada 1 parsel, 3067 ada 1 parselin güneyindeki ve Tekeler Mahallesi 4735 ada 1, 4645 ada 1 ve 4740 ada 1 nolu parseller arasında kalan tescil dışı alana ilişkin belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17227 sayılı yazısı.
 
22.6/302-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 2530 ada, 379 nolu parsele yönelik Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 05/07/2020 tarihli 14570 sayılı talep yazısına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17219 sayılı yazısı
 
23.6/303-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 6/50 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2363 ada 1 nolu parselin güneyinde yer alan tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17213 sayılı yazısı
 
24.6/304-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 6/51 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 12 ada 70 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17216 sayılı yazısı.
 
25.6/305-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 6/52 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 105 ada 13 nolu parsele yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17214 sayılı yazısı.
 
26.6/306-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 6/53 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Şeker Mahallesi, Şeker Sokak ve 824 no’lu Sokak arasında kalan Barış Manço Parkına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17215 sayılı yazısı.
 
27.6/307-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 6/54 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 629 ada 880 nolu parsele yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17218 sayılı yazısı.
 
28.6/308-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 6/55 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 3602 ada 1 nolu parsel, 3617 ada 1 nolu parsel ile tescil dışı alana ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17217 sayılı yazısı.
 
29.6/309-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 22.04.2020 tarihli ve 31122031­754/9960 sayılı yazısı ile, Serdivan Mezarlığı'nın kuzeyinde bulunan yolun 20.00 m.lik imar yolunun 15.00 m. ye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 28/07/2020 tarih ve 16702 sayılı yazısı.
 
30.6/310-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçe Belediye Meclisi’nin 01/07/2020 tarih ve 24  sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesinde bulunan ada kenarlarının düzeltilmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28/07/2020 tarih ve 16703 sayılı yazısı
 
31.6/311-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/07/2020 tarih ve 25 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada, 18 nolu parselin doğusundaki terkli alan ile 132 ada, 6 ve 14 nolu parsellerin bir kısmına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17230 sayılı yazısı.
 
32.6/312-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/07/2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1512 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 nolu parseller, 1513 ada 9,10,11,12,13,14,15,16,21,22 nolu parseller ve 1521 ada 21 nolu parselin olduğu bölgede imar yolları ve ada kenarlarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17229 sayılı yazısı.
 
33.6/313-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler ilçesi, Kamışlı, Köyiçi ve Epçeller Mahallelerinde kalan Anadolu Otoyolu gişe çıkışı ve kavşak projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifleri ile üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 28/07/2020 tarih ve 16714 sayılı yazısı.
 
34.6/314-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkeme kararına istinaden Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 35 ada 11-12 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17211 sayılı yazısı.
 
35.6/315-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 02/10/2019 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi 10 nolu parselden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17212 sayılı yazısı.
 
36.6/316-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 07/07/2020 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen, Küçücek Mahallesi, Akyazı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 1458 ve şahıs mülkiyetinde bulunan 1280 nolu parsellerin “T1 (Ticaret Alanı)”na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17221 sayılı yazısı.
 
37.6/317-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 13/07/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69. maddesinin 1. fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 6306 sayılı Kanunun 14. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek 5. maddesindeki hükmü gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulması ve Resmi Gazetede yayımlanması için “Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” nin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17228 sayılı yazısı.
 
38.6/318-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi G24b23c3a pafta 633 ada 155 parsel nolu 4.561,92 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazdaki Adapazarı Belediyesine ait (36915/1424509) 118,22 m2 hissenin bedelsiz, şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak “Bölgesel Katlı Otopark” yapılmak üzere Belediyemiz tarafından devir alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17223 sayılı yazısı.
 
39.6/319-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Umurbey Mahallesi, 1683 parsel nolu 76.380,00 m2, 1698 parsel nolu 63.460,00 m2, toplam 139.840,00 m2 yüzölçümlü mera nitelikli taşınmazların "Tarımsal Üretimde kullanılmak üzere" 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e maddesine göre bahse konu mera nitelikli taşınmazların Belediyemiz adına tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince Kamu Yatırım Kararının alınmasına ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17233 sayılı yazısı.
 
40.6/320-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi (Cami Cedit Mahallesi) 26 pafta 4367 parsel nolu 190,00 m2, 4386 parsel nolu 556,00 m2, 4388 parsel nolu 364,00 m2, 4390 parsel nolu 152,00 m2, 4394 parsel nolu 361,00 m2, 4396 parsel nolu 287,00 m2, 4398 parsel nolu 1631,00 myüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazların bedelsiz, şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince mezarlık olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27/07/2020 tarih ve 16518 sayılı yazısı.
 
41.6/321- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi 174 ada 2 parsel nolu 7.784,25 m2 yüzölçümlü ham toprak nitelikli taşınmazdaki Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı ½ hisse (1.392,13 m2), 375 ada 1 parsel nolu 5.407,93 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazdaki 897025/1837443 hisse (2.640,11 m2), 376 ada 1 parsel nolu 31.517,90 m2 yüzölçümlü üç katlı lojman binası ve arsası nitelikli taşınmazdaki 897025/ 1837443 hisse (15.386,79 m2), 376 ada 2 parsel nolu 7.114,52 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazdaki 897025/ 1837443 hisse (3.473,25 m2), 376 ada 3 parsel nolu 7.501,80 myüzölçümlü dört katlı betonarme otel ve arsası nitelikli taşınmazdaki 897025/ 1837443 hisse (3.662,32 m2) olmak üzerine toplam 26.554,60 m2 alan üzerine uygun görülmesi halinde 25.03.1994 yılında kurulan irtifak hakkı tesisi sözleşmesinin geçerliliğinin koruyup korumadığı hususunda karar alınması ve irtifak hakkı tesisi sözleşmesinin ilgili tapu siciline işlenmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddelerine göre  Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17232 sayılı yazısı.
 
42.6/322-Belediyemiz Tarımsal Hizmetler  ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya İlinde hayvansal üretimi arttırmak, elverişsiz durumda bulunan meraların ıslah edilerek üretime kazandırılması, hayvansal üretim potansiyelinin arttırılması amacıyla Sakarya genelinde belirlenecek meralarda Tarım ve Orman Bakanlığı, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak projeler hazırlamak üzere protokol yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine  ilişkin 28/07/2020 tarih ve  16706 sayılı yazısı.
 
43.6/323- Belediyemiz Tarımsal Hizmetler  ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, hem ülkemiz, hem bölgemiz hem de ilimiz için büyük bir önemi olan hayvancılık sektörünü geliştirmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ile protokol yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine  ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17225 sayılı yazısı.
 
44.6/324-Belediyemiz Tarımsal Hizmetler  ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının,   Büyükşehir Belediyemizce Erenler İlçesi Alancuma Mahallesinde 0 ada 37 parsel ve 0 ada 586 parsel sayılı taşınmazlarda lif ve tohum amaçlı kenevir tarımı yapılması, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülmüş olup, Erenler Kaymakamlığından gerekli izinler alınarak, 100 dekar alanda kenevir dikimi yapılmıştır. Yetiştirilen kenevirin değerlendirilmesi amacıyla Sakarya Üniversitesi ile ar-ge çalışması yapmak üzere protokol yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17224 sayılı yazısı.
 
45.6/325-Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (o) bendi hükmünce merkezi Balıkesir olmak üzere kurulan “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği”ne üye olunması, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. maddesine istinaden hazırlanan birlik tüzüğünün kabulü ve tüzüğün 13. maddesinde belirtilen doğrultuda, Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanımızın yanı sıra, 4 asil ve 2 yedek üyenin seçilmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17220 sayılı yazısı.
 
46.6/326-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı biriminin kurulması, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü, Gelirler Şube Müdürlüğü, Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü, Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü, Taşınır Konsolide Şube Müdürlüklerinin bütçesi ile birlikte kurulacak olan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlanmasına ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17240 sayılı yazısı.
 
47.6/327-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin, 08.04.2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazetede güncellenmesi doğrultusunda hazırlanan (I) sayılı  Memur Kadro İhdas Cetvelinin görüşülmesine ilişkin 05/08/2020 tarih ve 17239 sayılı yazısı.
 
 
10/08/2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
48.6/328-Meclis tatil ayının Eylül ayı olarak belirlenmesi.

×