Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.07.2023 Tarihli Meclis Gündemi

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
10.07.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
•Yoklama ve açılış.
•12.06.2023 tarihli Meclis Kararları

 
1.7/420-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/371 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
2.7/421-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/372 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya ili, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri "Tarım Alanları", Güney Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri "Tarım Alanları"na  ilişkin hazırlanan Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri ve Güney Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri değişikliğine yapılan itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
3.7/422-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/373 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 872 ada, 3 nolu parsel, 871 ada, 1-2-3-4 ve 5 nolu parsel ile 870 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
4.7/423-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/374 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 16402 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.

5.7/424- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/378 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Pirahmetler Mahallesi, 2435 ada, 96-126-127 ve 128 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.

6.7/425- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/380 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1391 ada, 43 nolu parsel, Kemaliye Mahallesi, 1081 ada, 14 nolu parsel ve 1083 ada, 1 nolu parselin güneyinde bulunan kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
7.7/426- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/418 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Hendek İlçesi, İstanbul D-100 Karayolu, TEM Otoyol bağlantı bölümleri ve Büyükdere, Akova ve Yenimahalle’nin de bir kısmını kapsayan alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.06.2023 tarihli Komisyon raporu.

8.7/427- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/381 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Dereboğazı Mahallesi, 45 ada, 28 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
9.7/428- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/383 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 2628 ada, 8 nolu parsel (eski 167) ve 2628 ada, 9 nolu parsel (eski 166) ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
10.7/429- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/384 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 613 ada, 7 nolu parselin “Resmi Kurum Alanı”ndan “Eğitim Tesis Alanı’’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
11.7/430- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/385 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 192 adanın bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
12.7/431- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/387 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi, 405 nolu ada içerisinde yaklaşık 0.27 ha. alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.06.2023 tarihli Komisyon raporu
 
13.7/432- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/388 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 601 ada, 1 nolu parsel, 600 ada, 2-3-5-6 ve 7 nolu parseller ve terkli alanın bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
14.7/433- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/389 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi, 2570 ada, 13 ve 14 nolu parseller ve 2571 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan alana yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
15.7/434- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/390 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2623 ada, 13 nolu parselin bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
16.7/435-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/391 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, Merkez 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
17.7/436- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/392 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine Riskli Yapıların Dönüşümüne ilişkin madde ilave edilmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.

18.7/437- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/393 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü Merkez Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları ve Küçük Sanayi Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
19.7/438- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/394 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Soğucak-Gündoğan 1/1000 ölçekli Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik Plan Hükümlerine madde ilave edilmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
20.7/439- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/395 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü Soğucak-Gündoğan Mahallelerini Kapsayan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına Yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
21.7/440- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/396 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçesi, B. Karapürçek Cumhuriyet Mahallesi, 545 ada, 131 nolu taşınmazda toplam 28.367,47 m² (2.8 ha )alanda Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (etlik piliç yetiştiriciliği tesisi) yapılmasına yönelik  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.

22.7/441- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/397 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Alifuatpaşa  Mahallesi, 181 ada, 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Mer’i Plandaki Şeklinin Devamının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
23.7/442- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/400 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Pamukova (köy) Mahallesi, 310 ve 311 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptaline ilişkin alınan kararın kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
24.7/443- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/401 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi, Sabırlı Mahallesi, 115 ada, 98 nolu parsele ilişkin  hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
25.7/444- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/402 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi, Güven Mahallesi, 698-705-706-711-712-713-714-715 ve 716 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 13.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
26.7/445 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/415 sayılı kararı ile incelenmek üzere müşterek İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Adliye Mahallesindeki ekli krokide belirlenen alanın Geyve İlçesi hudutlarına dahil edilmesinin kabulü için yeni bir İl İdare Kurulu Kararı alınmasının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.07.2023 tarihli müşterek Komisyon Raporu.
 
27.7/446- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/412 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
28.7/447- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/411 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliğinin usule ve mer’i mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
29.7/448- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 184 ada 9 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91328 sayılı yazısı.
 
30.7/449- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 1822/1-1821/2- 1822/3-1836/2-1836/5-2244/2 ile Serdivan Mahallesi 2034/1 parsellerin yer aldığı 4 adet bölgeye ilişkin hazırlanan Serdivan Merkez 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91329 sayılı yazısı.
 
31.7/450- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan (Kemalpaşa) Mahallesi, 1697 no’lu parselin doğusundaki kadastral boşluk ve 1459 ada, 1 no’lu parsele ilişkin hazırlanan Serdivan Merkez 1. Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91325 sayılı yazısı.
 
32.7/451- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 110, 181, 192, 611, 612, 613, 715, 995 ve 996 sayılı adaların bir kısmını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kısmi Revizyonunun görüşülmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91339 sayılı yazısı.
 
33.7/452- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 232 Ada 9 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91331 sayılı yazısı.

34.7/453- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Yukarıincilli Mahallesi 423 ada 5, 6, 7, 8 ve 52 nolu parsellere ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91332 sayılı yazısı.
 
35.7/454- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi 1638 ada 1 nolu parsel ile 125 ada 9-12-13-14-22-51-52 nolu parsellerde bulunan Eğitim Tesisi Alanı ve Sağlık Tesisi Alanı’nın düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91333 sayılı yazısı.
 
36.7/455- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlı/Hanlıköy Mahallesi, 1159 ada 41, 42, 43, 44 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91326 sayılı yazısı.
 
37.7/456-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Merkez Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine ilave hükümler eklenmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91307 sayılı yazısı.

38.7/457- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi İlmiye Mahallesi Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine ilave hükümler eklenmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91308 sayılı yazısı.

39.7/458- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine ilave hükümler eklenmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91309 sayılı yazısı.

40.7/459- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Mahmudiye Mahallesi Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine ilave hükümler eklenmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91310 sayılı yazısı.
 
41.7/460- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Kurtköy Mahallesi Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine ilave hükümler eklenmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91311  sayılı yazısı.
 
42.7/461-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Kırkpınar Mahallesi Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine ilave hükümler eklenmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91312 sayılı yazısı.

43.7/462- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Ünlüce-Kuruçeşme Mahallesi Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine ilave hükümler eklenmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91313 sayılı yazısı.
 
44.7/463-  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Memnuniye-Şükriye Mahallesi Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine ilave hükümler eklenmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91314 sayılı yazısı.

45.7/464- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Fevziye-Şükriye-Hacımercan Mahallesi Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine ilave hükümler eklenmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91315  sayılı yazısı.
 
46.7/465- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Balkaya-Nailiye Mahallesi Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine ilave hükümler eklenmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91316 sayılı yazısı.
 
47.7/466- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi İkramiye Mahallesi Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine ilave hükümler eklenmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91318 sayılı yazısı.
 
48.7/467- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 106 ada 35-36-37 nolu parseller 107 ada 1-5 nolu parsel ile bu alanda bulunan kadastral boşlukların bulunduğu bölgeye ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91319 sayılı yazısı.
 
49.7/468- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi 3477 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91336 sayılı yazısı.

50.7/469- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, 1359 ada 1,2,17 ve 18 nolu parselleri kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91320 sayılı yazısı.
 
51.7/470- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan İlavesine yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91334  sayılı yazısı.
 
52.7/471- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi Yalı Mahallesi 178 ada 5-6-7-8-9-10-11-12 nolu parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.07.2023 tarihli ve 91632 sayılı yazısı.
 
53.7/472- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1064 Ada, 7-8-9-10-11-12 nolu parseller ve 1065 ada, 1-2-3-4 nolu parseller ve 837 ada, 23-44 nolu parsellerin bir kısmına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine   ilişkin 05.07.2023 tarihli ve 91633 sayılı yazısı.
 
54.7/473- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemize ait Hendek, Akyazı ve  Adapazarı ilçelerindeki listede belirtilen taşınmazların satışının yapılmasına, satış ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03.07.2023 tarihli ve 91337 sayılı yazısı.
 
55.7/474- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Hacıoğlu ve Erenler Mahallesinde bulunan Evliya Çelebi Caddesi adının  “Fevzi KILIÇ Caddesi”  olarak değiştirilmesine ilişkin 05.07.2023 tarihli ve 91634 sayılı yazısı.
 
56.7/475- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan BELPAŞ A.Ş.’nin 72.457.122,00–TL olan mevcut sermayesinin 50.000.000,00 TL nakit olarak arttırılarak 122.457.122,00¬ TL’ye çıkartılması ve sermaye artışı işlemlerinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (i) bendi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05.07.2023 tarihli ve 91637 sayılı yazısı.
 
 
10.07.2023 TARİHLİ  MECLİS  TOPLANTISININ
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
57.  7/476- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/30 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Akyazı İlçesi, Kızılcıkorman Mahallesi, 107 ada, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05.07.2023 tarihli Komisyon raporu.

58. 7/477- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının,  Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi 386 ada 30-31-33 ve 6 parsel nolu taşınmazların üzerinde ‘Sera Yapılması ve İşletilmesi İşi’nin yıllık kârın %10’unun Sakarya Büyükşehir Belediyesine ödenmesi karşılığında, Sakarya Büyükşehir Seracılık Ticaret A.Ş.’ye devredilmesi ve işletme hakkı devir iş/işlemlerinin yürütülmesi ile işletme hakkı devri sözleşmesi akdetmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 10.07.2023 tarihli ve 92136 sayılı yazısı.
 
59. 7/478- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 2024 yılında gerçekleştirilecek Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonlarının Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği'nin organizatörlüğünde gerçekleştirilmesi, Uluslararası spor organizasyonlarının yurtiçi ve yurtdışındaki ön hazırlıkları ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün 2023-2024 sezonu yurtiçi ve yurtdışı sportif faaliyetlerinin en etkin bir şekilde yapılabilmesi ve mali yükümlüklerinin karşılanabilmesi adına, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği ve diğer Ulusal Federasyonlar ile protokol yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06.07.2023 tarihli ve 91780 sayılı yazısı.
 
60. 7/479- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Pamukova Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesine 7.750.000,00 TL ek ödenek konulmasına ait 06.07.2023 tarihli ve 51 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 10.07.2023 tarihli ve 92137 sayılı yazısı.

61  7/480- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Erenler Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesine 112.000.000,00 TL ek ödenek konulmasına ait 03.07.2023 tarihli ve 42 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 10.07.2023 tarihli ve 92132 sayılı yazısı.
 
62. 7/481- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Kocaali Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesine 50.000.000,00 TL ek ödenek konulmasına ait 05.07.2023 tarihli ve 60 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 10.07.2023 tarihli ve 92133 ayılı yazısı.
 
63.  7/482- Akyazı Belediye Başkanlığının, Dokurcun Mahallesi 122 ada, 31 ve 32 nolu parsellerin 1/1000 Ölçekli Plan değişikliğine ait 04.07.2023 tarihli ve 65 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04.07.2023 tarihli ve 36826 sayılı yazısı.
 
64. 7/483- Akyazı Belediye Başkanlığının, Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/1000 Ölçekli Plan değişikliğine ait 04.07.2023 tarihli ve 66 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04.07.2023 tarihli ve 36826 sayılı yazısı.

65. 7/484- Akyazı Belediye Başkanlığının, İnönü Mahallesi 380 ada, 4 nolu parselin 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama imar Planı tadilatına ait 04.07.2023 tarihli ve 67 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04.07.2023 tarihli ve 36826 sayılı yazısı.
 
66. 7/485-  Pamukova Belediye Başkanlığının, Pamukova(köy) Mahallesi 9762-10433 ve 10603 nolu parsellerin bir kısmına ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07.07.2023 tarihli ve 8416 sayılı yazısı.

67. 7/486- Hendek Belediye Başkanlığının, Başpınar Mahallesi 259-260-261 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.07.2023 tarihli ve 23654 sayılı yazısı.
 
68. 7/487- Hendek Belediye Başkanlığının, Başpınar Mahallesi 169 ada, 4 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 07.06.2023 tarihli ve 54 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05.07.2023 tarihli ve 23642 sayılı yazısı.
 
69. 7/488- Hendek Belediye Başkanlığının, Başpınar Mahallesi 2652 ada, 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07.07.2023 tarihli ve 23699 sayılı yazısı.
 
70. 7/489- Hendek Belediye Başkanlığının, Başpınar, Büyükdere ve Nuriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kısmi revizyonunun görüşülmesine ilişkin 07.07.2023 tarihli ve 23698 sayılı yazısı.
 
71. 7/490- Hendek Belediye Başkanlığının, Akova, Başpınar, Kargalıhanbaba, Büyükdere Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kısmi revizyonunun görüşülmesine ilişkin 07.07.2023 tarihli ve 23697 sayılı yazısı.
 
72. 7/491- Hendek Belediye Başkanlığının, Akpınar ve Necatipaşa Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kısmi revizyonunun görüşülmesine ilişkin 07.07.2023 tarihli ve 23696 sayılı yazısı.
 
73. 7/492- Ağustos ayında meclisin tatil edilmesi teklifi.
 

×