Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.06.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 Davet Yazısı.
 
 
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10/06/2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM


 
        
      GÜNDEM
1-   7/216.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/05/2013 tarih ve 5/208 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 14541 - 14542 - 14543 - 14544 - 14545 - 14546 - 14547 - 14548 - 14549 - 14550 - 14551 - 14552 - 14553 - 14554 - 14555 - 14556 - 14557 - 14558 - 14559 - 14560 - 14561 - 14562 - 14577 - 14578 - 14579 - 14580 - 14581 - 14582 - 14583 - 14584 - 14585 - 14586 - 14587 - 14588 - 14589 - 14590 - 14591 - 14592 - 14593 - 14594 - 14595 - 14596 - 14597 - 14598 - 14599 - 14600 - 14601 - 14602 - 14603 - 14604 - 14605 - 14606 - 14607 - 14608 - 14609 - 14610 - 14611 - 14612 - 14613 nolu parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/05/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
2-   7/217.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2013 tarih ve 5/195 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 2114 - 2115 - 2119 - 5625 ve 6403 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2009 tarih ve 3/106 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.04.2012 tarih ve 36 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/05/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
3-   7/218.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2013 tarih ve 5/194 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2013 tarih ve 2/48 sayılı kararı ile onaylanan, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6554 nolu parselin Emniyet Hizmet Alanına dönüştürüldüğü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 18.03.2013 tarih ve 903 sayılı yazısı ile parselin Resmi Kurum Alanı olarak planlanması için yapmış olduğu itiraza ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 15.04.2012 tarih ve 46 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/05/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
4-   7/219.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2012 tarih ve 11/363 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Akyazı İlçesi Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında değerlendirildiğinden dairesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/05/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
5-   7/220.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2012 tarih ve 11/364 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2012 tarih ve 51 sayılı kararının Akyazı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak yeniden hazırlanması gerektiğinden Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/05/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
6-   7/221.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2013 tarih ve 5/198 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 95 ada, 59 nolu parselin “Konut Alanı”nda kalan kısmının “İlköğretim Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 28 sayılı kararının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olduğundan reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/05/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
7-   7/222.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/04/2013 tarih ve 4/170 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığındankabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/05/2013 tarihli Komisyon raporu.

8-   7/223.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2013 tarih ve 5/196 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.11.2012 tarih ve 11/342 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresince (12.12.2012-11.01.2013) yapılan 140 adet itirazdan; Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 2013/12 sayılı kararı ile 93 adedi red edilmiş olup, uygun görülen 47 adet itirazın komisyonca incelenmesi sonucu 26 adedinin reddine, 19 adedinin kabulüne ve bir adedinin değiştirilerek, bir adedinin ise kısmen red kısmen kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/05/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
9-   7/224.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26/11/2012 tarih ve 11/383 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına aitSapanca Belediye Meclisi’nin 06.11.2012 tarih ve 2012/50 sayılı kararının; Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak yeniden hazırlanması gerektiğinden Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/05/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 7/225.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/04/2013 tarih ve 4/166 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Karapürçek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığındankabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/05/2013 tarihli Komisyon raporu.

11- 7/226.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2013 tarih ve 5/199 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, 6306 sayılı Kanunun 14. maddesi ile İmar Kanununa eklenen Ek 5’inci maddesi hükmü gereği uygulanmakta olan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sınırları İçerisinde Kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliği’nin iptal edilerek başlığı ile birlikte yeniden hazırlanan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği”nin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31/05/2013 tarihli müşterek Komisyon raporu.
 
12- 7/227.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2013 tarih ve 5/200 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/413 sayılı kararı ile kabul edilen “Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği” 6085 sayılı Sayıştay Kanunun 27’nci maddesi gereğince Sayıştaya gönderilmiş olup,Sayıştay Başkanlığının görüşü doğrultusunda düzeltmeler yapılarak hazırlanan Yönetmeliğin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/05/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 7/228.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/05/2013 tarih ve 6/214 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 08.05.2013 tarih ve 27 nolu Ek Ödenek konulu kararının yasa ve yürürlükteki mevzuatlara göre incelenmesi neticesinde, mevzuatlara aykırı bir işleme rastlanmadığından kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/05/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 7/229.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1615 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/05/2013 tarih ve 5/73 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 31/05/2013 tarih ve 2024 sayılı yazısı.
 
15- 7/230.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 2334 ada, 19 ve 20 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/05/2013 tarih ve 5/72 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 31/05/2013 tarih ve 2025 sayılı yazısı.
 
16- 7/231.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 805 ada 666 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/05/2013 tarih ve 5/74 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 31/05/2013 tarih ve 2026 sayılı yazısı.
 
17- 7/232.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Başkanlığının 09/05/2013 tarih ve 2223 sayılı yazısı ile, Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi 113 ada, 4 nolu parselin “Üniversite Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 17/05/2013 tarih ve 1947 sayılı yazısı.

18- 7/233.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi 113 ada, 4 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/05/2013 tarih ve 35 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/05/2013 tarih ve 2014 sayılı yazısı.
 
19- 7/234.-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2011 tarih ve 9/425 kararı ile kabul edilen “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliği”nin Trafik Şube Müdürlüğü talebi ile 6.maddesinin değiştirilmesi 09.04.2013 tarih ve 2013/34 sayılı UKOME kararı ile uygun görülmüş olup, 5393 sayılı yasanın 15/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesine ilişkin 03/06/2013 tarih ve 171 sayılı yazısı.

20- 7/235.-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2012 tarih ve 10/312 kararı ile kabul edilen ““Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği”nin Trafik Şube Müdürlüğü talebi ile 11.maddesinin değiştirilmesi 09.04.2013 tarih ve 2013/33 sayılı UKOME kararı ile uygun görülmüş olup, 5393 sayılı yasanın 15/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesine ilişkin 03/06/2013 tarih ve 172 sayılı yazısı.
 
21-7/236.-.Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 961 ada 8 nolu parselde yapılacak’’ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ” projesi kapsamındaki hizmet binasının 8.946.000TL+KDV bedel üzerinden ihalesi yapılmış olup, proje finansmanının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca sağlanması, gerektiğinde taşınmazın yapılan projeyle birlikte bakanlığa devredilmesi, ortak proje olarak yürütülmesi, ve/veya proje konusu binanın tamamlanmasından sonra ihale konusu bina ve taşınmazların Belediyemiz tarafından devralınmasını kapsayacak şekilde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/06/2013 tarih ve 405 sayılı yazısı.×