Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.05.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

10.05.2010 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.05.2010 Pazartesi günü saat 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir 

-Yoklama ve açılış.
-27/04/2010 tarihli olağanüstü Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması ve oylanması. 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/04/2010 tarih ve 4/157 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2010 tarih ve 712 yazısı ile, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/02/2010 tarih ve 2/76 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi Dağdibi Mahallesi G24-b-19-d-4-a pafta 2452 ada 505 ve 506 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde Nizamettin KARBAK'ın yapmış olduğu itirazının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 21/04/2010 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/04/2010 tarih ve 4/162 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 01/03/2010 tarih ve 4682 sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi Yağcılar Mahallesi 47 pafta 47 ada 141 nolu parselde bulunan yaklaşık 6000 m².lik Park Alanının Okul Alanına dönüştürülmesini içeren; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2010 tarih ve 713 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 19/04/2010 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/68 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Bediltahirbey köyü G25-A-22-D-4-D pafta 102 ada 30 nolu parselin LPG ve Akaryakıt İstasyonu Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planını içeren;14/05/2009 tarih ve 32 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 16/04/2010 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/04/2010 tarih ve 4/163 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Kaynarca Karayolu ile Karaman Mahallesini birbirine bağlayacak olan yol ve kavşak düzenlemesini içeren; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2010 tarih ve 720 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 26/04/2010 tarihli Komisyon raporu, 

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/04/2010 tarih ve 4/153 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi İstiklal Mahallesi 18 pafta 590 ada 59,60,61 nolu parsellerin Konut Alanından Akaryakıt İstasyonu Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2010 tarih ve 711 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 21/04/2010 tarihli Komisyon raporu, 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/04/2010 tarih ve 4/158 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Erenler İlçe Belediye Meclisinin Sarıcalar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını içeren;01/03/2010 tarih ve 10 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 16/04/2010 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/04/2010 tarih ve 4/161 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Erenler İlçe Belediye Meclisinin Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını içeren;01/03/2010 tarih ve 11 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 30/04/2010 tarihli Komisyon raporu, 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/04/2010 tarih ve 4/172 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/03/2010 tarih ve 1362 nolu karar ile müzakereler neticesinde gerekli düzeltmelerin yapılması için alınan karar doğrultusunda hazırlanan Sapanca Gölü Havzası 1. Derece Doğal Sit Alanları ve 3. Derece Doğal Sit Alanlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve plan hükümlerinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 28/04/2010 tarihli Komisyon raporu, 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/04/2010 tarih ve 4/154 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 11/03/2010 tarih ve B.02.1.KNT.0.18.01.00.754. 54.14/2010-645 sayılı yazısı ile Adapazarı Korucuk Mahallesi 2925 ada 1 nolu parselin 2500 m².lik kısmının Sosyal Tesis Alanı şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2010 tarih ve 715 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 26/04/2010 tarihli Komisyon raporu, 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/04/2010 tarih ve 4/174 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12/04/2010 tarih ve 752 sayılı yazısı, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığı'nın 09/04/2010 tarih ve 641 sayılı yazısı ve Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün Kaynak Suları Şişeleme ve Ambalajlama Tesisleri ile ilgili; Sapanca Gölü Havzası 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümlerindeki 6.2.İkinci Bölge hükümlerine ilave madde eklenmesinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 30/04/2010 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/04/2010 tarih ve 4/175 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilerek müşterek olarak görüşülen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde imar planı dışında, yerleşik alan içinde ve dışında kalan alanlardaki yapılaşmasının fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun güvenli oluşumunu sağlamak amacı ile hazırlanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Plansız Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği' içerisinde gerekli değişiklik ve düzenleme yapılan haliyle uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 03/05/2010 tarihli Komisyon raporu, 

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/04/2010 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Ulaşım Dairesi Başkanlığının 05/04/2010 tarih ve 168 sayılı yazısı ile, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2009 tarih ve 10/372 sayılı kararıyla yürürlüğe giren 2010 yılına ait Gelir Tarifesinde belirtilen taksi dolmuş, minibüs ve durak tahsisli ticari taksilerden alınan ücretlerin diğer Büyükşehirler de alınan ücretler arasında büyük farklılıklar olduğu görüldüğünden, toplu taşıma esnafının mağduriyetinin giderilmesi için, toplu taşıma esnafından alınan yıllık güzergah tahsis ücretine ilişkin 2010 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılarak uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 19/04/2010 tarihli Komisyon raporu, 

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/04/2010 tarih ve 4/167 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Ulaşım Dairesi Başkanlığının 05/04/2010 tarih ve 168 sayılı yazısına ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki otopark alanlarında (yol içi, yol dışı) otopark işletmesiyle ilgili her türlü tesisin kurulması kurdurulması, işletilmesi veya işlettirilmesi amacıyla 5 yıl süreyle işletilmesi için ihale yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene verilmesi ile bu doğrultuda 08/06/2009 tarihli 6/216 sayılı meclis kararının iptalinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/04/2010 tarihli Komisyon raporu, 

14. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Dağdibi Mahallesi, 2457 ada, 15 ve 16 nolu parsellerin Spor Tesisi Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait 05/04/2010 tarih ve 4/26 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/05/2010 tarih ve 809 sayılı yazısı. 

15. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Şeker Mahallesi, 805 ada, 1165 ve 1167 nolu parsellerden geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait 05/04/2010 tarih ve 4/25 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/05/2010 tarih ve 814 sayılı yazısı. 

16. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin Kamışlı Mahallesi 5 pafta, 1051 nolu parselin (574 – 946 nolu parsellerin tevhidi) Akaryakıt ve LPG Tesis Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 05/04/2010 tarih ve 19 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/05/2010 tarih ve 812 sayılı yazısı. 

17. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin İstiklal Mahallesi, Sanayi Caddesi, 15 pafta, 14625 nolu parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 05/04/2010 tarih ve 26 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/05/2010 tarih ve 819 sayılı yazısı. 

18. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 28 K 1 nolu imar paftasında bulunan yapı adasına ait (15404, 15405 ve 16764 nolu parselleri de kapsayan) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 05/04/2010 tarih ve 28 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/05/2010 tarih ve 816 sayılı yazısı. 

19. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 30 L 1 d imar pafta, 708 ada, 1 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 04/02/2010 tarih ve 6 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/05/2010 tarih ve 811 sayılı yazısı. 

20. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 30 K 1 b imar pafta, 457 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 04/03/2010 tarih ve 12 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/05/2010 tarih ve 808 sayılı yazısı. 

21. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 19 pafta, 4382 nolu parseli kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 01/03/2010 tarih ve 9 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/05/2010 tarih ve 815 sayılı yazısı. 

22. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/306 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Hanlı Merkez, Sakarya ve Hanlıköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planını içeren; Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/04/2010 tarih ve 2010/30 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/05/2010 tarih ve 813 sayılı yazısı. 

23. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Arifbey Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 1511 nolu parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 01/04/2010 tarih ve 2010/27 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/05/2010 tarih ve 817 sayılı yazısı. 

24. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Büyükesence Mahallesi yaklaşık 83 ha'lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 03/05/2010 tarih ve 820 sayılı yazısı. 

25. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Hazineye ait Ozanlar Mahallesi 804 ada, 1 nolu parselin Anaokulu olarak plan değişikliği yapılmasına ilişkin 03/05/2010 tarih ve 807 sayılı yazısı. 

26. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 01/04/2010 tarih ve 2460 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi Orta Mahalle, 8 pafta, 66 ada, 11 ve 157 nolu parsellerin "Ortaöğretim Tesisi Alanı' olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 03/05/2010 tarih ve 810 sayılı yazısı. 

27. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/03/2010 tarih ve 3/108 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul 3. Çevreyolu ve Boğaz Geçişi dahil) projesine ait, km.208+000-km.244+706.82 arasındaki 1/25.000 ölçekli güzergah planı ve 1/5000 ölçekli anayol ve Bağlantı Yolları projelerine ilan askı süresi içerisinde yapılan 11 adet itiraza ilişkin 03/05/2010 tarih ve 818 sayılı yazısı. 

28. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemize bağlı Kızılkaya orman köyü ve Örencik orman köyü muhtarlarının 07/04/2010 tarihli ve 4312-4322 kayıt nolu dilekçeleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinden çıkma taleplerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 45 nci maddesine göre görüşülmesine ilişkin 04/05/2010 tarih ve 335 sayılı yazısı. 

29. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin Kırkpınar, Hasanpaşa Soğuksu ve Tepebaşı Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 03/05/2010 tarih ve 2010/21 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/05/2010 tarih ve 826 sayılı yazısı. 

30. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin Sapanca Merkezine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 03/05/2010 tarih ve 2010/22 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/05/2010 tarih ve 827 sayılı yazısı. 

31. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Şoförler ve Otomobilciler Odasının 11/02/2010 tarih ve 32 sayılı yazısı ile, Taksi Dolmuş, Ticari Taksi ve Minibüslerde 1. derece kan hısımları arasında yapılan devirlerde tahsisli güzergah devir ücretinin indirimli alınmasına ilişkin 03/05/2010 tarih ve 210 sayılı yazısı.  

32. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde oluşan evsel nitelikli katı atıklar, Tekeler Mahallesi Karakamış Yılgın Yamaçları Mevkiindeki düzenli depolama sahası içerisinde bertaraf edilmekte olup, Büyükşehir Belediyemize bağlı bulunmayan ilçe belediyeleri de katı atıklarını düzenli depolama sahamızda bertaraf talebinde bulunmaktadır. Söz konusu hizmet için atık bedel fiyatı belirlenmesi gerektiğinden, 2010 yılı Gelir Tarifesi kalemi olarak ton başına atık bedel fiyatının belirlenmesine ilişkin 13/04/2010 tarih ve 97 sayılı yazısı.   

33. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 30/03/2010 tarih ve 3260 sayılı Oluru ile uygun görülen, Camili Mahallesi G24.b.12.d.3.b pafta, 1623 ada, 1 nolu parselin Teknik Altyapı Alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize tahsisen devir alınması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 03/05/2010 tarih ve 330 sayılı yazısı. 

34. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz bünyesinde boşalan memur kadrolarının (II) sayılı kütükte bulunan unvanlara uygun hale getirilerek hazırlanmış olan Ek II sayılı cetvelin görüşülmesine ilişkin 04/05/2010 tarih ve 1015 sayılı yazısı.

35. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin 2009 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabının 5216 Sayılı Kanunun 18/e maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 30/04/2010 tarih ve 65 sayılı yazısı

×