Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.04.2023 Tarihli Meclis Gündemi

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
10.04.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
•Yoklama ve açılış.
•13.03.2023 tarihli Meclis Kararları
•Sakarya Büyükşehir Belediyemizin 2022 yılı gelir ve gider işlemlerinin incelenmesi sonucu oluşturulan Denetim Komisyonu Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması
 
 
1.4/227-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/222 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
2.4/228-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/24 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya ili 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri "Tarım Alanları" ve "Kırsal Yerleşim Alanları", Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri "Tarım Alanları", Güney Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri"Tarım Alanları"na ilişkin hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri değişikliği, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri değişikliği, Güney Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri değişikliği tekliflerinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
3.4/229- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/51 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler, Yenimahalle, Küpçüler, Tabakhane, Hacıoğlu, Dilmen, Bağlar ve Yeşiltepe Mahallelerini içeren Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
4.4/230- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/52 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler, Yenimahalle, Küpçüler, Tabakhane, Hacıoğlu, Dilmen, Bağlar ve Yeşiltepe Mahallelerini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30.03.2023 tarihli Komisyon raporu.

5.4/231- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/184 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy Mahallesi 1587 ada 1 sayılı parsel ve 1588 ada 1 sayılı parsele ilişkin hazırlanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
6.4/232- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/185 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 2652 ada 1 nolu parselin Eğitim Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
7.4/233- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/186 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.01.2023 tarihli ve 1/11 sayılı kararıyla onaylanan, Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 169 ada 4 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
8.4/234- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/58 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi Çağlayan Mahallesi 900-902-904-905 ve 936 nolu adaların bir kısmında ve Çakallık Mahallesi 102 ada 1 nolu parseli kapsayan alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kısmi Revizyonunun değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
9.4/235- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/112 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Çağlayan ve Çakallık Mahalleleri sınırlarında yer alan karayolları kamulaştırma sınırı ile Çağlayan Mahallesi 909 ve 936 nolu adalar ve Çakallık Mahallesi, 108 ve 109 nolu adalara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
10.4/236- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/379 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi Kuzuluk Termal Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı dışına çıkarılan alanların 1/25000 ölçekli Sakarya Güney Planlama Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planına ilave edilmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve İlave Çevre Düzeni Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
11.4/237- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/113 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar Planı sınırları içerisinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.03.2023 tarihli Komisyon raporu.

12.4/238- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/187 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2022 tarihli ve 8/405 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına ilişkin ilan-askı sürecinde yapılan itiraz taleplerinden, kabul edilen itiraz taleplerine ait Akyazı Belediye Meclisi'nin 07.02.2023 tarihli ve 13 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
13.4/239- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/676 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Orta Mahallesi ile Şerefiye Mahallesi sınırlarının değiştirilmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
14.4/240- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/188 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi 520 ada 1 nolu parsel, 369 ada 37 nolu parsel ile bir kısım tescil harici alanda bulunan Park Alanı sınırı içerisinde fonksiyon değişikliği düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
15.4/241- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/189 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, İhsaniye Mahallesi 162 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
16.4/242- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/190 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi 294 ada 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
17.4/243- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/191 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlı/Sakarya Mahallesi 407-408 ve 409 nolu adaların bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
18.4/244- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/192 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi 131 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
19.4/245- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/194 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 906 ada 7-10-29-30 ve 31 nolu parseller ile 896 ada 16 nolu parselin bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
20.4/246- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/207 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, Koyunağılı (Gölkent) Mahallesi 1397-1408-1493-1498-1535-1536 ve 1548 nolu parselleri kapsayan ve Ferizli İlçe Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30.03.2023 tarihli Komisyon raporu. 

21.4/247- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/37 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, Merkez  1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.11.2022 tarih ve 10/551 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan askı süresince yapılan  itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
22.4/248- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/124 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi 25 ada 48 nolu parsel ile 26 ada, 25 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
23.4/249- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/125 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi 348 ada 3-4-5-6-7 ve 8 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Mer’i Plandaki şeklinin devamının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.03.2023 tarihli Komisyon raporu.

24.4/250- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/219 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Şehir Planlama  Şube Müdürlüğü ücret tarifesi kısmının iptali talebiyle Belediyemize yapılmış olan başvurunun reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31.03.2023 tarihli Komisyon raporu.

25.4/251- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Serdivan (Kemalpaşa) Mahallesi 16776- 17559 parseller ve terkli alana ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81739 sayılı yazısı
 
26.4/252- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Gebeş Mahallesi 108 ada 23 (eski 945 parsel) nolu parselin akaryakıt satış yeri olarak ayrılan taşınmaza ait mahkemenin dava konusu işlemin iptaline karar verdiği, söz konusu mahkeme kararı ve eklerinin görüşülmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81752 sayılı yazısı.

27.4/253- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi 527 Ada 7 nolu parselde bulunan Ticaret+Turizm Alanı sınırının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81750 sayılı yazısı.
 
28.4/254- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Kırkpınar Mahmudiye Arası Teleferik Projesi kapsamında hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 13.02.1945 tarihli bağış sözleşmesine uygun olarak eski haline getirilmesi talebiyle yapılan 30.10.2019 tarihli başvurunun reddine ilişkin olarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının işlemi ile  ilgili Sakarya 1. İdare Mahkemesinin iptal kararının ve dosyasının görüşülmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81742 sayılı yazısı.
 
29.4/255- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi 3479 ve 5372 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81738 sayılı yazısı.
 
30.4/256- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Karaçam Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına  ilan-askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81740 sayılı yazısı.

31.4/257- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Kocaali İlçesi, Caferiye Mahallesi 117 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81751 sayılı yazısı.
 
32.4/258- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçesi Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik Belediyesince Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerinde Değişiklik Yapılması ve İlave Hükümler eklenmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81741 sayılı yazısı.
 
33.4/259- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 2023 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinde  Şehir Planlama Şube Müdürlüğüne ait kısımda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapımı bölümüne madde ilavesi şeklinde hazırlanan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81755 sayılı yazısı.
 
34.4/260- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesindeki 1 Adet Çelik Ofisin “Kızılay Kan Merkezi” olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15¬-h, 18-¬e ve 75-¬d maddelerine göre Türkiye Kızılay Derneği Sakarya İl Merkezi Başkanlığı adına tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29.03.2023 tarihli ve 81336 sayılı yazısı.
 
35.4/261- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemize ait, Serdivan İlçesi, Serdivan Köyü (idari olarak Beşköprü Mahallesi),  14414-14415-14416-14417-14418-14419-14420-14421-14422-14423-14424-14425-14426-14427-14428-14429-14430-14431-14432-14433-14434 ve 14435 nolu parsellerin Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 31.03.2023 tarihinde belirlenen toplam 23.109.937,50 TL bedelin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18-i maddesine göre ayni sermaye artışı yapılarak Konutsakarya İnşaat Pazarlama Ticaret A.Ş. adına tapu tescil işlemleri yapılmak üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04.04.2023 tarihli ve 82003 sayılı yazısı.
 
36.4/262- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemize ait Adapazarı ilçesi, Korucuk Mahallesi, 3331 ada 3, 3353 ada 3, 3355 ada 4, 3365 ada 5 parsel nolu arsa nitelikli taşınmazların  ve Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi 13455 parsel  nolu 2145,29 m2 yüzölçümlü hal tesisi nitelikli taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-h ve 18-e maddesine göre satışı, satış ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 20.03.2023 tarihli ve 80204 sayılı yazısı.
 
37.4/263- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi tasarrufundaki 317,00 m²’lik alanın (Vagon Kafe) “Sosyal Tesis” olarak kullanılmak üzere yıllık kârının % 10’unun Sakarya Büyükşehir Belediyesine ödenmesi karşılığında 10 yıl süreyle işletme hakkının BELPAŞ A.Ş.'ye devredilmesi, işletme hakkı devri işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine ilişkin 23.03.2023 tarihli ve 80624 sayılı yazısı.
 
38.4/264- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Erenler Mahallesinde bulunan Sakarya Park içerisindeki Belediyemizce yapılan kafeterya ve büfe vasıflı yapının tamamının “sosyal tesis ve büfe” olarak kullanılmak üzere yıllık kârının % 10’unun Sakarya Büyükşehir Belediyesine ödenmesi karşılığında 10 yıl süreyle işletme hakkının BELPAŞ A.Ş.'ye devredilmesi, işletme hakkı devri iş/işlemlerinin yürütülmesi ile işletme hakkı devri sözleşmesi akdetmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05.04.2023 tarihli ve 82057 sayılı yazısı.

39.4/265- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 2495 parsel numaralı taşınmazın 13.500,00 m2’lik kısmının alt kiracılık kapsamında 5 yıl süreyle Belediye Başkanlığımız adına kiralanması, kiralama iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine ilişkin 24.03.2023 tarihli ve 80818 sayılı yazısı.

40.4/266- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi 386 ada 30 ve 31 parsel nolu taşınmazın üzerinde Jeotermal Sera yapılmak ve işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 29 yıla kadar sınırlı ayni hak tesis edilmesi, yapım ve işletme süresinin tamamlanmasına müteakip Jeotermal Seranın Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi, sınırlı ayni hak tesisi sözleşmesi akdedilmesi ve sınırlı ayni hak iş/işlemlerinin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05.04.2023 tarihli ve 82028 sayılı yazısı.
 
41.4/267- Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Hasar Görebilirlik Projesi kapsamında tamamlanmak üzere olan saha çalışmalarından elde edilen verilerin; proje hedefi doğrultusunda analizlerinin yapılmasına dair çalışma yürütülmesi ile riskli yapı tespitlerinin yaptırılmasının sağlanması için talep alınarak bu tespitin Belediyemizce yaptırılmasına dair üniversitelerle işbirliği çerçevesinde, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi ve diğer üniversitelerle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 18 (g) maddesine göre sözleşme ve protokol yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 31.03.2023 tarihli ve 81630 sayılı yazısı.
 
42.4/268- Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının, İlimizdeki Riskli Yapı, Riskli Alan, Rezerv Yapı ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Bulunan Taşınmazlara Kira Yardımı Yapılması, Taşınmaz Tahsisi, Trampası, Satışı Vb. konularında Büyükşehir Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81756 sayılı yazısı.
 
43.4/269- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nden çıkacak hafriyat toprağının geri kazanım amaçlı, vasfı bozulan ve/veya can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu alanların rehabilitasyonunda kullanılabilmesi için iş/işlemler/planlamalar yürütmek üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arasında işbirliği protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27.03.2023 tarihli ve 81017 sayılı yazısı.

44.4/270-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2023 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Mobil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Projesi" konulu projenin başvurusunun yapılması, gerekli belgeleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE' ye yetki verilmesine ilişkin 31.03.2023 tarihli ve 81627 sayılı yazısı.

45.4/271-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Sakarya Valiliği tarafından hazırlanan "Sakarya Kadın Kooperatifleri Destekleme Merkezi" başlıklı projeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ortak olunması ve projenin faaliyetleri ile ilgili gerekli belgeleri imzalamak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE'ye yetki verilmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81759 sayılı yazısı.
 
46.4/272-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Birleşik Krallık Londra Şehri, Southwark Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 31.03.2023 tarihli ve 81628 sayılı yazısı.
 
47.4/273-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Birleşik Krallık Londra Şehri, Enfield Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 31.03.2023 tarihli ve 81629 sayılı yazısı.

48.4/274-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde işletilecek olan elektrikli bisiklet paylaşım sisteminden gelecek olan yıllık net kârın % 7’sinin Belediyemize aktarılması şartı ile 10 (on) yıllığına BELPAŞ A.Ş’ye devredilmesine ilişkin 04.04.2023 tarihli ve 81956 sayılı yazısı.

49.4/275- Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, İlimiz sınırları içerisinde ikamet eden ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin YKS-Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (TYT-AYT-YDT) ücret bedellerinin Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE'ye yetki verilmesine ilişkin 04.04.2023 tarihli ve 82001 sayılı yazısı.
 
50.4/276- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 2023 yılı bütçesinde yer alan T-1 cetvelinin ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesi ve 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi hükmü gereğince 1 adet aracın alınması, iş ve işlemleriyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 30.03.2023 tarihli ve 81451 sayılı yazısı.
 
51.4/277- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde "Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü" biriminin kurulmasına ilişkin 29.03.2023 tarihli ve 81337 sayılı yazısı.
 
52.4/278- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde "Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü" biriminin kurulmasına ilişkin 05.04.2023 tarihli ve 82029 sayılı yazısı.
 
53.4/279- Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminalleri Yönetmeliğinin revize edilmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81757 sayılı yazısı.
 
54.4/280- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine bir yıl süreyle meclis üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla seçimine ilişkin 29.03.2023 tarihli ve 81321 sayılı yazısı.
 
55.4/281-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15. maddesine istinaden İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk, Tarım ve Turizm Komisyonlarına açık oylama ile bir yıl süreyle görev yapmak üzere üye seçimine ilişkin 29.03.2023 tarihli ve 81322 sayılı yazısı.

56.4/282- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 27.03.2023 tarihli ve 80928 sayılı yazısı. 
 
 
10.04.2023  TARİHLİ  MECLİS  TOPLANTISININ
                -İLAVE  GÜNDEMİ-
 
57.  4/283- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının, "Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, Danimarka'nın Kopenhag ve İsveç'in Stockholm kentlerinde, kent ölçeğinde iyi uygulama örneklerinin görülmesi ve görüş alışverişinde bulunulması amacıyla çalışma ziyaretine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Mustafa YILDIRIM’ın, İklim Değişikliği Şube Müdürü Elif TEMİZEL’in ve Çevre Mühendisi Hüma BAYLAV’ın 7-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında (yol dahil) görevlendirilmesi? meri mevzuat çerçevesinde harcırah ödenmesini ve hizmet pasaportu işlemleri için gerekli evrakların sağlanmasına ilişkin 10.04.2023 tarihli ve 82534 sayılı yazısı.
 
58.  4/284- Kocaali İlçe Belediye Başkanlığının, Kocaali İlçesi Sahil Kesimi Kısmı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında kalan; Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi, 178 ada 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11 ve 12 sayılı Kocaali Belediyesi adına kayıtlı parsellerde "Kamu Hizmet Alanı" olarak planlanan alanın bir kısmının "Park Alanı" bir kısmının "Konut Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.04.2023 tarihli ve 1268 sayılı yazısı.
 
59. 4/285- Kocaali İlçe Belediye Başkanlığının, Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planında kalan; Kocaali İlçesi, Yeni Mahallesinde mevcutta "Konut Alanı" ve "Park Alanı" olarak planlanan alanın bir kısmının "Teknik Altyapı Alanı" bir kısmın ise "Konut Alanı" olarak düzenlenmesine ve bahse konu alanın güneydoğusunda bulunan "Belediye Hizmet Alanının" açık ve yeşil alan ihtiyacının sağlanması amacıyla "Park Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.04.2023 tarihli ve 1267 sayılı yazısı.
 
60. 4/286- Arifiye İlçesi, Yukarıkirezce Mahallesi, 2587 ada 44 ve 46 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifine ilişkin Arifiye Belediye Başkanlığının 04.01.2023 tarih ve 52 sayılı yazısı.

61. 4/287- Sapanca İlçesi Uzunkum-Hacımercan Mahalleleri ile Arifiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi.
 
62. 4/288- Akyazı İlçe Belediye Başkanlığının, Kuzuluk Mahallesi G25D14A3D pafta, 370 ada 2 nolu (eski 3621) parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına ait 04.04.2023 tarihli ve 36 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 05.04.2023 tarihli ve 32534 sayılı yazısı.
 
63. 4/289- Karasu İlçe Belediye Başkanlığının, İhsaniye Mahallesi yaklaşık 500 ha alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06.04.2023 tarihli ve 34773 sayılı yazısı.
 
64. 4/290- Geyve İlçe Belediye Başkanlığının, Orhaniye Mahallesi 1383 ada, 25 nolu parsele ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27.03.2023 tarihli ve 12669 sayılı yazısı.
 
65. 4/291-Hendek Belediye Başkanlığının, Başpınar Mahallesi 639 ada ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07.04.2023 tarihli ve 21758 sayılı yazısı.
 
66. 4/292- Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 1.OSB Grup Amirliği isminin, 1.OSB Şehit Yusuf TURGUT Grup Amirliği ismi olarak değiştirilmesi teklifi.

67. 4/293- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş.nin binasında 28.04.2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Sakarya Büyükşehir Belediyesini temsil ve ilzam etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Genel Sekreter Yardımcısı Doç.Dr.Furkan BEŞEL’in görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunda Sakarya Büyükşehir Belediyesini Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’nin temsil etmesine ilişkin yazısı.
 
68. 4/294- Hendek Belediye Meclisinin, 2023 Mali Bütçesine 100.000.000,00 TL ek ödenek konulmasına ait 05.04.2023 tarihli ve 35 sayılı kararının görüşülmesi.
 

×