Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.03.2014 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
T.C
      SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10/03/2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 
           GÜNDEM
 

1.    3/59.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/39 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 48 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06.01.2014 tarih ve 1/9 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/02/2014 tarihli Komisyon raporu.

2.    3/60.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/40 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17300 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/02/2014 tarihli Komisyon raporu.

3.    3/61.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/43 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1741 ada, 1 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine aitSerdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 03.02.2014 tarih ve 12 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/02/2014 tarihli Komisyon raporu.

4.    3/62.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/41 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 1596 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02.01.2014 tarih ve 2 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/02/2014 tarihli Komisyon raporu.

5.    3/63.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/42 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 398 ada, 7 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02.01.2014 tarih ve 3 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/02/2014 tarihli Komisyon raporu.

6.    3/64.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/44 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Erenler İlçesi; Tabakhane Mahallesi, 11768 nolu parsel, Erenler Mahallesi, 4501 nolu parsel - 618 ada, 1 nolu parsel, 11332 nolu parsel, 688 ada, 1 nolu parsel, Yenimahalle, 9211 ve 9212 nolu parseller, Bağlar Mahallesi, 559 ada, 1 nolu parsel, Yeşiltepe Mahallesi, 10344 nolu parsel, Kozluk Mahallesi 2420 ada, 54 nolu parsel ve Pirahmetler Mahallesi, 541 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/02/2014 tarihli Komisyon raporu.

7.    3/65.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/52 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Erenler İlçesi, TEM otoyolundan başlayıp Kozluk Caddesi boyunca devam eden ve D100 karayolundaki kavşaktan kuzey istikametinde, Sakarya Nehrini aşarak Karasu yoluna bağlanacak olan 40 m. en kesitli yol ve çevresini kapsayan bölgeye ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 05.02.2014 tarih ve 11 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan  21/02/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
8.   
3/66.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/45 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkinAkyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 04.02.2014 tarih ve 11 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/02/2014 tarihli Komisyon raporu.

9.    3/67.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2014 tarih ve 1/28 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Söğütlü İlçesi, Yeniköy Orman Köyü, 15 pafta, 726 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisince alınan 07.01.2014 tarih ve 2014/6 sayılı kararının Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/02/2014 tarihli Komisyon raporu.

10.3/68.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2014 tarih ve 2/48 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2013 tarih ve 10/290 sayılı kararı ile kurulan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliğinin yürürlükteki yasa ve mevzuatlara uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 26/02/2014 tarihli Komisyon raporu.

11.3/69.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemize bağlı 10 ilçenin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan sınırları içinde geçerli olacak şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar plan notlarının ‘Genel Hükümler’ başlığı altındaki maddelere ilave yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 03/03/2014 tarih ve 316 sayılı yazısı.

12.3/70.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Çökekler Mahallesi 1294 ve 1295 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03/02/2014 tarih ve 2/20 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/02/2014 tarih ve 302 sayılı yazısı.

13.3/71.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 580 ada, 332 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ilişkin Adapazarı İlçe Belediyesince alınan 03/02/2014 tarih ve 2/21 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/02/2014 tarih ve 297 sayılı yazısı.

14.3/72.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Dağdibi Mahallesi 2450 ada, 202 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine yönelik ilan askı süresi içinde yapılan itiraza ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 03/02/2014 tarih ve 2/22 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 24/02/2014 tarih ve 271 sayılı yazısı.

15.3/73.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 461 ada, 17 ve 24 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 03/02/2014 tarih ve 2/23 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 28/02/2014 tarih ve 300 sayılı yazısı.

16.3/74.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 tarih ve 7/222 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planında yer alan “Akaryakıt Alanları” ve ”LPG Alanları”ndan bir kısmı, önceki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarından farklı olarak Akaryakıt ve LPG Alanı olarak işlenmiştir. Bu nedenle hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği ile Arifbey Mahallesi 5665 nolu parsel, 4519 nolu parsel 6871 nolu parsel ve Hanlıköy Mahallesi 5826 nolu parsel Akaryakıt ve LPG Alanından Akaryakıt Alanına dönüştürülmüştür.Söz konusu alanlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28/02/2014 tarih ve 298 sayılı yazısı.

17.3/75.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi Damlık Mahallesi 106 ada, 1,2 ve 3 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına ilişkin alınan Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 03/02/2014 tarih ve 11 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/02/2014 tarih ve 297 sayılı yazısı.

-10/03/2014 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

18.3/76.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilan askı süresi (31/01/2014-01/03/2014) içerisinde yapılan üç adet itiraza ilişkin 04/03/2014 tarih ve 332 sayılı yazısı.


19.3/77.-Arifiye İlçe Belediye Meclisinin, Sakarya büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 tarih ve 7/222 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planına ait 03/03/2014 tarih ve 2014/8 sayılı kararı.

×