Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.01.2022 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
   10.01.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
•Yoklama ve açılış.
•13.12.2021 tarihli Meclis Kararları.
 
 
1.1/1- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/624 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
2.1/2-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/625 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Alandüzü - 15 Temmuz Camili - Çamyolu- Dağdibi - İkizce Osmaniye - İkizce Müslim - Karakamış - Karaman - Karapınar - Korucuk Mahallelerini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.

3.1/3-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/626 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, Bağlar Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
4.1/4-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/627 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1488 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.12.2021  tarihli Komisyon raporu.
 
5.1/5-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/628 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2297 ada, 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarihli ve 9/477 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan-askı süresince yapılan itirazın rapordaki şekliyle uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
6.1/6-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/679 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarihli ve 12/108 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Kuzey Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Adapazarı Kuzey Yerleşim Bölgeleri 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının rapordaki şekliyle uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
7.1/7-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/680 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarihli ve 13/120 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 3463 ada, 3 nolu parselin doğusunda bulunan park alanı ile 3448 ada, 1 nolu parselin doğusunda kalan tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
8.1/8-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/630 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Plan Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
9.1/9-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/632 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 1565 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.12.2021 tarihli Komisyon raporu.

10.1/10-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/634 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Horozlar Mahallesi, 857 nolu parselde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
11.1/11-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/635 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
12.1/12-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/636 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 04.10.2021 tarihli ve 51 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Özel Hükümler kısmına 13. ve 14. madde ilavesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
13.1/13-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/637 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarihli ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 797 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
14.1/14-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/638 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
15.1/15-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/639 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 13.09.2021 tarihli 8/415 sayılı kararıyla onaylanan, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi, 1332 ada, 2-8 ve 9 nolu parseller ile Başpınar Mahallesi, 109 ada, 23 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı, Park alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine Hendek Belediye Başkanlığı’nca yapılan itirazın rapordaki  şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
16.1/16-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/640 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Merkez - Küçücek ve Seyfeler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
17.1/17-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/641 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.

18.1/18-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/642 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarihli ve 72 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 1581 nolu parseldeki Mezarlık Alanına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.12.2021 tarihli Komisyon raporu.

19.1/19-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/644 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
20.1/20-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/645 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
21.1/21-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/449 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2639 ada 1 nolu parsel ve 2642 ada 6 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
22.1/22-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/647 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
23.1/23-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/648 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
24.1/24-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/450 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarihli ve 2021/34 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2639 ada, 1 nolu parsel ve 2642 ada, 6 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
25.1/25-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/649 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Uzunkum Mahallesi, 159 ve 160 nolu parsellerin Turizm Tesis Alanı ve Kentsel Yeşil Alan olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
26.1/26-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/650 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.

27.1/27-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/653 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli ve 2021/55 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 154 Kv Sapanca İrtibatları Enerji İletim Hattının İmar Planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
28.1/28-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/654 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
29.1/29-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/655 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
30.1/30-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/656 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Soğucak Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
31.1/31-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/657 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.

32.1/32-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/658 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
33.1/33-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/659 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Pamukova Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
34.1/34-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/683 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçe Belediye Meclisinin 08.12.2021 tarihli ve 88 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Şeyhvarmaz Mahallesi, 120 ada, 32 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.12.2021 tarihli Komisyon raporu.

35.1/35-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/660 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
36.1/36-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/661 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
37.1/37-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/668 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin revize edilmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
38.1/38-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/669 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İlan ve Reklam Şube Müdürlüğünce hazırlanan "İlan ve Reklam Yönetmeliği"nin revize edilmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
39.1/39-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/674 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçe Belediyesinin 2021 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
40.1/40-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/682 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediyesinin 2021 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
41.1/41- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 14. Maden Ocağı, Taşocağı Yeri, Tabi Malzeme Alanları hükmünün ilgili kısmına ilave edilmek üzere hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı hüküm değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33489 sayılı yazısı.
 
42.1/42- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 4752 ada 2 nolu parsele yönelik hazırlanan  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04.01.2022 tarih ve 33664 sayılı yazısı.
 
43.1/43- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 2670 ada 5 nolu parsele yönelik hazırlanan  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04.01.2022 tarih ve 33661 sayılı yazısı.

44.1/44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18094 sayılı parsele ilişkin hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi  1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik  teklifinin görüşülmesine ilişkin 04.01.2022 tarih ve 33659 sayılı yazısı.

45.1/45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi,  Otuzikievler Mahallesi  3617 nolu parsel İle 141 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04.01.2022 tarih ve 33658 sayılı yazısı.

46.1/46- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 1961 ada 18 nolu parsele ilişkin SASKİ Genel Müdürlüğü talebine istinaden hazırlanan Serdivan Merkez Güney 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 31.12.2021 tarih ve 33331 sayılı yazısı.
 
47.1/47- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 tarih ve 10/535 sayılı kararı ile  onaylanan, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada 18 nolu parselin doğusundaki 2617.00 m².lik terkli alan ile 132 ada 6 ve 14 nolu parsellere ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33474 sayılı yazısı.
 
48.1/48- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2021 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun görülen, Merkez 1. Kısım (Güney)  1/1000 ölçekli Revizyon  Uygulama İmar Planı plan notları değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04.01.2022 tarih ve 33662 sayılı yazısı.
 
49.1/49- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2021 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun görülen, Merkez 2.Kısım(Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notları değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04.01.2022 tarih ve 33663 sayılı yazısı.
 
50.1/50- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2021 tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun görülen, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon  Uygulama İmar Planı plan notları değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04.01.2022 tarih ve 33665 sayılı yazısı.
 
51.1/51- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2021 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notları değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04.01.2022 tarih ve 33668 sayılı yazısı.
 
52.1/52- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 1634 ada, 1 nolu parselin bir kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı"ndan "Ticaret Alanı" gösterimine alınmasına ilişkin hazırlanan  Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ait 03.01.2022 tarih ve 33480 sayılı yazısı.
 
53.1/53- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarihli ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen, Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi AGDAŞ 105 No’lu Bölge Regülatörünün imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 31.12.2021 tarih ve 33367 sayılı yazısı.
 
54.1/54- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 08.11.2021 tarih ve 10/537 sayılı kararıyla onaylanan, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 110 ada, 10 nolu parselde bulunan Park Alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33479 sayılı yazısı.
 
55.1/55- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 6/283 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33484 sayılı yazısı.

56.1/56- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi'nin 01.12.2021 tarih ve 112 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Akova Mahallesi, 1288 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33491 sayılı yazısı.
 
57.1/57- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına 2. ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33487 sayılı yazısı.
 
58.1/58- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesini kapsayan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına 2. ilan-askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33488 sayılı yazısı.

59.1/59- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2021 tarih ve 2021/55 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2643 ada 2 nolu parsel ve 2656 ada 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33485 sayılı yazısı.
 
60.1/60- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2021 tarih ve 2021/58 sayılı kararı ile uygun görülen Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, D-650 Karayolu kenarında yer alan Ticaret Alanlarına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33486 sayılı yazısı.
 
61.1/61- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sapanca  İlçesi,  Rüstempaşa  Mahallesi  13  ada  113  nolu  parselden  geçen  imar  yolunun  düzenlenmesine  ilişkin  1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  değişiklik  teklifinin  görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33492 sayılı yazısı
 
62.1/62- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 412 ada, 11 ve 12 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanından Konut Alanına dönüştürülmesine yönelik alınan meclis kararında sehven yazılmayan 11 nolu parselin İmar Planına eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33475 sayılı yazısı.
 
63.1/63- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 05/10/2021 tarih ve 2021/54 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 412 ada 11 ve 12 nolu parselleri kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33477 sayılı yazısı.
 
64.1/64- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.08.2021 tarih ve 2021/39 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi 328 ada, 27-28-29-30 nolu parsellerden geçen 7.00 metrelik yolun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince resen hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33473 sayılı yazısı.
 
65.1/65- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarih ve 2021/56 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi 331 nolu parselin Resmi Kurum Alanından Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33472 sayılı yazısı.
 
66.1/66- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 02.12.2021 tarihli ve 51 sayılı kararıyla uygun görülen, Söğütlü Mahallesi 3370 nolu parsel ile 4452 nolu parsellerden geçen 7 metrelik yola ilişkin hazırlanan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04.01.2022 tarih ve 33660 sayılı yazısı.
 
67.1/67- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 35 ada 78 nolu parsele yönelik Belediyesince  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04.01.2022 tarih ve 33657 sayılı yazısı.
 
68.1/68- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçe Belediye Meclisi'nin 07.12.2021 tarih ve 118 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Alandere Mahallesi, 360 ada 1 nolu parselin bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33481 sayılı yazısı.
 
69.1/69- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin; 07.12.2021 tarih ve 116 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Caferiye Mahallesi 117 ada, 3 nolu parsel, 123 ada, 1 nolu parsel, 124 ada, 1 nolu parsel, 125 ada, 1 nolu parsel ve 126 ada, 1 nolu parseller arasında terkli alanda bulunan Regülatör alanının imar planına işlenmesine ilişkin AGDAŞ’ın talebiyle Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33483 sayılı yazısı.
 
70.1/70- Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçesi, Arifağa Mahallesi, Karaboğaz Mevkii 500 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı yapılmasına ilişkin 29.12.2021 tarih ve 33049 sayılı yazısı.
 
71.1/71- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi, 829 ada, 3 nolu 19.518,05 m2  yüzölçümlü mera vasıflı taşınmazın “Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı” olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14¬-c maddesi gereğince “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 03.01.2022 tarih ve 33478 sayılı yazısı.
 
72.1/72- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan, Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi G24b23c2a pafta 192 ada 83 parsel nolu 114.053,97 m2  yüzölçümlü taşınmaz içerisinde Uçak Kıraathane ve Restoranının bulunduğu 3111,00 m2  yüzölçümlü alanın Sosyal Tesis olarak kullanılması amacıyla, yıllık kârının %10’u karşılığında BELPAŞ A.Ş’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının devredilmesi, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 16.12.2021 tarih ve 31842 sayılı yazısı.

73.1/73- Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, 2022 mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü kısmında güncelleme yapılmasına ilişkin 31.12.2021 tarih ve 33334 sayılı yazısı.
 
74.1/74- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 2022 mali yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Şehir Planlama Şube Müdürlüğü kısmında tespit edilen eksik maddelerin ilavesinin yapılmasına ilişkin 31.12.2021 tarih ve 33365 sayılı yazısı.
 
75.1/75- Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının,  Maden Deresi Ekoturizm alanının sosyal, kültürel, sportif ve rekreatif fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak amacıyla, Kocaali İlçesi sınırları dahilindeki “Maden Deresi(Doğa Yürüyüş Parkuru)” Ekoturizm Projelerinin gerçekleştirilmesi yatırım programına alınarak bakım ve işletmelerinin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye protokol yapma ve imzalama yetkisinin verilmesine  ilişkin 31.12.2021 tarih ve 33336 sayılı yazısı.
 
76.1/76-Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, ATA TOHUM ÜRETİM PROJESİ kapsamında Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 21.12.2021 tarih ve 32373 sayılı yazısı.
 
77.1/77-Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi 2530 Ada 379 nolu parselde “Sahipsiz ve Tehlike Arz Eden Hayvanlar Hakkında” genelge kapsamında yapılacak bakımevi için Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerekli başvuru,  protokol ve taahhütnameleri imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye yetki verilmesine ilişkin 31.12.2021 tarih ve 33335 sayılı yazısı.
 
78.1/78-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin % 90'ı belediyemize ait Sakarya Büyükşehir Seracılık Tic. A.Ş. (SERA A.Ş.)'nin  10.310.000,00-TL olan mevcut sermayesinin 5.026.000,00-TL nakit olarak artırılarak 15.336.000,00-TL’ye çıkartılması ve sermaye artışı işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04.01.2022 tarih ve 33673 sayılı yazısı.
 
79.1/79-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin % 45'i belediyemize ait Sakarya Büyükşehir Fidancılık ve Peyzaj San.Tic.A.Ş. (FİDAN A.Ş.)'nin 10.000.000,00-TL olan mevcut sermayesinin 4.500.000,00-TL nakit olarak artırılarak 14.500.000,00-TL’ye çıkartılması ve sermaye artışı işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04.01.2022 tarih ve 33674 sayılı yazısı.
 
80.1/80-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin 2022 yılı içinde ihtiyaç duyulması halinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının finansmanı için İller Bankası A.Ş’den, kamu veya özel bankalardan100.000.000,00-TL’ye kadar kredi kullanılması hususunda her türlü iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye yetki verilmesine ilişkin 04.01.2022 tarih ve 33670 sayılı yazısı.

81.1/81-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Kamu hizmetinin kesintiye uğramadan devam edebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin son fıkrasına göre  kamu hizmetine doğası gereği kendiliğinden tahsis edilmiş olan ve fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkulleri ile ek listede banka adı ve İBAN numaralarıyla belirtilen banka hesaplarının belediyemiz kamu hizmetlerine tahsis edilmesine ilişkin 04.01.2022 tarih ve 33667 sayılı yazısı.
 
82.1/82- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3.fıkrasına göre sözleşmeli personel çalıştırılması ve 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere her yıl yayınlanan genelgede belirlenen net ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla sözleşme ücretlerinin tespitine ilişkin 31.12.2021 tarih ve 33338 sayılı yazısı.
 
83.1/83- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 10 ve 11. maddesine istinaden hazırlanan Memur Dolu ve Boş Kadro değişikliği Cetvelleri ile Kadro İhdas Cetvelinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (I) bendi hükmü gereğince görüşülmesine ilişkin 31.12.2021 tarih ve 33340 sayılı yazısı.
 
84.1/84- Yazı  İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükmü gereği, Büyükşehir Belediyemizde Denetim Komisyonu teşekkülü için Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin 28.12.2021 tarih ve 32971 sayılı yazısı.
 
85.1/85- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Belediye Başkanlığının 04/01/2022 tarih ve 2338 sayılı yazısı ile talep olunan, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı envanterinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlayan 54 SBB 9838 plakalı iş makinasının bedelsiz devir edilmesine ilişkin 05.01.2022 tarih ve 33768 sayılı yazısı.
 
86.1/86- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz koordinatörlüğünde ve Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneğinin organizatörlüğünde söz konusu Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların en etkin şekilde yapılabilmesi ve mali yükümlülüklerin karşılanabilmesi adına Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği ve diğer Ulusal Federasyonlar ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 31.12.2021 tarih ve 33333 sayılı yazısı.
 
 
                 10.01.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
               -İLAVE GÜNDEMİ-
 
87. 1/87- Erenler İlçe sınırları içerisinde bulunan Anadolu otoyolu üzerinde yapılması planlanan Yeni Sakarya Gişeleri ve Bağlantı yolları (Kozluk Caddesi Kesimi) ve çevresine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih ve 1 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin Erenler Belediye Başkanlığının 05.01.2022 tarih ve 8034 sayılı yazısı.
 
88. 1/88-Kocaali İlçe Merkezine yönelik belediyesince hazırlanan ”Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı” teklifine ait Kocaali Belediye Başkanlığının 05.01.2022 tarih ve 828-56 sayılı yazısı.
 
89. 1/89- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/666 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminalinde BELPAŞ A.Ş. tarafından muhtelif yerlere yazıhane yapılması, yıllık kârının % 10'u karşılığında 10 yıl süre ile işletme hakkının BELPAŞ A.Ş’ye devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
90. 1/90-Pamukova Belediye Başkanlığının, Elperek Mahallesi 909-910-911-912 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatına ait Pamukova İlçe Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarih ve 11 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06.01.2022 tarih ve 3393 sayılı yazısı.
91. 1/91-Karasu Belediye Başkanlığının, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan Karasu Sahil Kesimi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına ait Karasu İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2022 tarih ve 11 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07.01.2022 tarih ve 15977 sayılı yazısı.
 

×