Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.01.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

10.01.2011 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.01.2011 Pazartesi günü saat 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir

 - Yoklama ve açılış
- 13/12/2010 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması  

GÜNDEM 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/12/2010 tarih ve 12/512 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına "Yapılaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı imar adalarında bulunan ve çekme mesafeleri uygulandıktan sonra minimum ölçülerde (6 m. cephe ve 8 m. derinlik) yapı inşası mümkün olmayan parsellerde, minimum 4.5 m.'ye kadar cepheli inşaat yaptırmaya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.' şeklinde 30. madde olarak eklenmesine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01/11/2010 tarih ve 10/112 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 22/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/12/2010 tarih ve 12/514 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 19.maddesine emsal verilmemiş imar parsellerinde yapılacak inşaatların bahçe çekme mesafeleri uygulandıktan sonra yapılaşmanın belirtilmesi için; a) 200 m²'den küçük parseller için E=1.50, b) 200 m²(dahil) - 200 m² den büyük parseller için E=1.20 olacak şekilde plan notlarına ilave yapılmasına ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01/11/2010 tarih ve 10/114 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 22/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/12/2010 tarih ve 12/521 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/12/2010 tarih ve 1935 sayılı yazısına ait, Sakarya Valiliği'nin (Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü) 11/11/2010 tarih ve B.07.4.DEF. 054.06/54010100327/5725 sayılı yazısı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2010 tarih ve 9/334 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi G24C07B pafta, 1858 ve 1859 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapmış olduğu itirazın uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 27/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/12/2010 tarih ve 12/515 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/12/2010 tarih ve 1937 sayılı yazısına ait, Sakarya Valiliği'nin (Gençlik ve Spor Müdürlüğü) 22/11/2010 tarih ve B021GSM454 0002/T/4571 sayılı yazısı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/10/2010 tarih ve 10/407 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı, Şeker Mahallesi Mülkiyeti Adapazarı İlçe Belediyesine ait 585 ada 311 - 74 nolu parsellerin Park Alanından, Park ve Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapmış olduğu itirazın uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 31/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/12/2010 tarih ve 12/522 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/12/2010 tarih ve 1940 sayılı yazısına ait, Sakarya Valiliği'nin (Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü) 11/11/2010 tarih ve B.07.4.DEF. 054.06/54010100736/5879 sayılı yazısı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/10/2010 tarih ve 10/400 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesini Adapazarı İlçesine bağlayan ve Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü arasında kalan Hanlıköy Mahallesi Atatürk Caddesinin 15.00 m.den 20.00 m'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapmış olduğu itirazın ekli plandaki gibi değiştirilmiş haliyle uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/12/2010 tarih ve 12/513 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 2968 ada 1-2-3 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01/11/2010 tarih ve 10/113 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/12/2010 tarih ve 12/518 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 14 kadastral pafta 37 ada 328 nolu parselde bulunan Akaryakıt İstasyonu Alanına LPG Lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2010 tarih ve 75 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/09/2010 tarih ve 9/367 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2010 tarih ve 1571 sayılı yazısı ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/02/2010 tarih ve 2/67 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi G25-d-08-b-4-a pafta 39 ada 768-769 nolu parsellerin bir kısmının Akaryakıt Satış İstasyonu, 248 nolu parselin İlköğretim Alanı, 249-250 nolu parsellerin ‘M' Ticaret Alanı olarak yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikline ait kararın iptal edilerek, planın karardan önceki haline dönüştürülmesinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/12/2010 tarih ve 12/517 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi 541. sokak 136 ada 11 nolu parselin Park Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile Hmax=8.00 m., E=1.00 şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/11/2010 tarih ve 73 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 27/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/12/2010 tarih ve 12/520 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçesi Yazılıgürgen Mahallesi G25D1 paftada yer alan, doğusunda Küçücek Deresi, güneyinde Hasanlar Mevkii, kuzeyinde Harmanlı-Batakköy yolu ile sınırlı yaklaşık 75 ha.lık alanın 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına ait Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 24/11/2010 tarih ve 31 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 31/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/12/2010 tarih ve 12/519 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Erdoğdu Mahallesi 110 ada 80-82 nolu parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından, 110 ada 78 nolu parselinde Plansız Alandan Spor Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve ilavesine ait 06/12/2010 tarih ve 1948 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/12/2010 tarih ve 12/523 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi G24C03C1B imar pafta, 4 kadastral pafta 6265 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Otel ve Konaklama Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 06/12/2010 tarih ve 1943 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/12/2010 tarih ve 12/524 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/12/2010 tarih ve 1941 sayılı yazısı ile, konutlar hariç Özellik Arz Eden Binalarda (Otel, Okul, Hastane, Alışveriş Merkezi (AVM), Kültür Merkezi, Resmi Bina, Katlı Otopark ve Yapılaşma olmayan boş ticaret adalarında yapılacak Ticari Binalar) izin verilen yapı yüksekliklerinin yeniden düzenlenmesinin detaylı görüşülmesi sonucu hazırlanan rapordaki şekliyle uygun görüldüğüne dair tanzim olunan 24/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/12/2010 tarih ve 12/516 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/12/2010 tarih ve 1950 sayılı yazısına ait Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 27/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

15. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Yenicami Mahallesi, 179 ada, 59 - 60 ve 75 nolu parsellerden geçen 7.00 m.lik imar yolunun, 179 ada, 75 nolu parselden geçecek şekilde düzeltilmesine ilişkin plan tadilatına ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/12/2010 tarih ve 11/122 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 31/12/2010 tarih ve 2117 sayılı yazısı. 

16. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 27/04/2010 tarih ve 5/179 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin, 06/12/2010 tarih ve 11/123 sayılı kararı ile imar planı notlarında değişiklik yapılmış olup bu değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 31/12/2010 tarih ve 2122 sayılı yazısı. 

17. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Valiliği'nin (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 08/12/2010 tarih ve 24803 sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 804 ada 1 nolu parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 1759 m²'lik imar planında park olarak ayrılan taşınmazın Anaokulu yapılmak üzere imar tadilatı yapılmasına ilişkin 31/12/2010 tarih ve 2116 sayılı yazısı. 

18. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, Yazlık, Orta Mahalle, 280 nolu parselde bulunan Park Alanının Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/12/2010 tarih ve 78 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 31/12/2010 tarih ve 2121 sayılı yazısı. 

19. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçesi'ne (Sit Sınır Dışında Kalan) ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/11/2010 tarih ve 11/449 sayı ile onaylanmış olup, ilan - askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, söz konusu Meclis Kararının 39. maddesinin "12/08/2010 tarih ve 1072 kayıt nolu dilekçe ile talep edilen 10 pafta, 42 ada, 57 nolu parselden geçen 7.00 m. imar yolunun kaldırılmasının uygun olduğu şeklinde alınan kararın uygun olmadığı' şeklinde düzeltilmesine ilişkin 31/12/2010 tarih ve 2119 sayılı yazısı. 

20. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçe Belediye Başkanlığı'nın 23/12/2010 tarih ve 3847-3420 sayılı yazısı ile Erenler İlçesi, Bekirpaşa Mahallesi, 2411 ada, 113 - 121 - 122 ve 312 nolu parsellerin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 31/12/2010 tarih ve 2120 sayılı yazısı. 

21. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Söğütlü İlçesi'ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 29/04/2009 tarih ve 2009/1337 nolu kararı ile iptal edilmiştir. Mahkeme kararında belirtilen hususlar çerçevesinde yeniden hazırlanan Söğütlü (Merkez) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 31/12/2010 tarih ve 2118 sayılı yazısı. 

22. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Arifiye İlçesi Neviye Mahallesinde bulunan "Sakarya Caddesi' isminin "Şehit Mutlu Saydam Caddesi' olarak değiştirilmesini içeren Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 01/11/2010 tarih ve 2010/71 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 16/12/2010 tarih ve 1040 sayılı yazısı. 

23. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Hendek İlçe Belediyesi Başpınar Mahallesi 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 166 - 186 - 187 - 188 - 337 - 338 - 339 - 340 - 347 nolu adaları kapsayan ve ekli planda işaretlenen bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' olarak ilan edilmesi ve bölgede planlanan projeye ait yetkinin Hendek İlçe Belediye Başkanlığına verilmesine ilişkin 04/01/2011 tarih ve 27 sayılı yazısı. 

24. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, imar planlarında Mesire Alanı olarak ayrılan Akyazı İlçesi Batakköyü 113 ada, 10 nolu (32 nolu bölme içinde) parselin Belediyemize 10 yıllığına kiralanması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e fıkrasına göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 24/12/2010 tarih ve 1074 sayılı yazısı. 

25. Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Arifiye İlçesi G24-C304-A4-C4D pafta 6366 nolu parselde yapılan Sakarya Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminalinde bulunan trafonun SEDAŞ'a tahsisinin yapılmasına ilişkin 31/12/2010 tarih ve 1036 sayılı yazısı. 

26. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya İli Arifiye İlçesi Hanlıköy 6366 parsel nolu 79.866,00 m2.lik arsa üzerinde Belediyemizce yapımı tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmak üzere hazır hale getirilen otobüs terminalinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7. maddesinin (I) fıkrasına ve 26. maddesine istinaden Belediyemiz şirketi olan Belpaş A.Ş.ye 10 yıl süre ile işletilmek üzere, aylık kira bedeli ve yıllık artış oranlarının tespit edilmesi ve elde edilecek safi gelirden Belediyemize yatırılacak payın miktarının belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03/01/2011 tarih ve 2 sayılı yazısı. 

27. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan "Yenikent Kültür Merkezi' yapım işi için İller Bankası Genel Müdürlüğünden 10 yıl vadeli 7.500.000,00 TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 30/12/2010 tarih ve 387 sayılı yazısı. 

28. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde "İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulur' denilmektedir. Büyükşehir Belediyesinde denetim komisyonu teşekkülü için anılan kanun hükmü gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin 31/12/2011 tarih ve 1199 sayılı yazısı.

×