Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.12.2019 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 
09/12/2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

•Yoklama ve açılış.
11/11/2019 ve 19/11/2019 tarihli Meclis Kararları.
 
1.11/573-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/534 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 105 ada, 13 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
2.11/574-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/431 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçe Kazımpaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki TAKS/KAKS değerinin kaldırılarak Emsal ve Yençok değeri şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Kazımpaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
3.11/575-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/432 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Selahiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki TAKS/KAKS değerinin kaldırılarak Emsal ve Yençok değeri şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Selahiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
4.11/576-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/433 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki TAKS/KAKS değerinin kaldırılarak Emsal ve Yençok değeri şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Kuruçeşme Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
5.11/577-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/536 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 172 ada, 15 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
6.11/578- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/539 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Yenimahalle, 57 ada, 214-220 ve 221 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
7.11/579- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/565 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 51 ada, 29 nolu parsele yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
8.11/580- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/537 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesi, 112 ada, 4 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
9.11/581- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/538 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, İnönü, Batakköy ve Karaçalılık Mahalle sınırları içerisinde yer alan 159 ha’lık alana ait Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
10.11/582- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/518 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu ilçe Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih ve 84 sayılı kararı ile kabul edilen, Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının raporda ifade edilen şekliyle değiştirilerek  kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
11.11/583- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/566 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1076 ada, 1-2-4-5-6-7 ve 8 nolu parseller ile 1077 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parsellere yönelik Arifiye Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
12.11/584- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/567 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2019 tarih ve 2019/56 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Kirazca Mahallesi Hal Alanı ve çevresine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
13.11/585- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/540 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, 353 ada, 24-28 ve 29 nolu parseller ile 320 ada, 11-12-15-16-17 ve 19 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
14.11/586- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/541 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının işlenmesine yönelik hazırlanan; 1/100000 ölçekli ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
15.11/587- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/542 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, Ferizli Mahallesi, 5739-6226-6227-6228-6229 ve 3327 nolu parseller ile ilgili Belediyesince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/11/2019 tarihli Komisyon raporu
 
16.11/588- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/545 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2019 tarih 1/30 sayılı kararı ile onaylanan Söğütlü Akgöl Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan - askı süreci içerisinde yapılan 3 adet itirazın uygun görüldüğü Söğütlü Belediye Meclisi’nin; 04/10/2019 tarih ve 40 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
17.11/589- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/543 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 04.10.2019 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Küçük Söğütlü Mahallesi, 1173 nolu parselden geçen 7.00 metrelik yola ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
18.11/590- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/544 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 05.03.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Orta Mahallesi, 174 ada, 5 nolu parsele “Trafo Alanı”nın işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/11/2019 tarihli Komisyon raporu
 
19.11/591- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/546 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 97 ada, 4 nolu parsel ile güneyindeki 15.00 metrelik imar yoluna yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
20.11/592- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/547 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, G-24-C-21-C pafta, Belediye Sokak ile Koçak Sokak arasında kalan 20.00 metrelik imar yoluna yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
21.11/593- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/444 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali ilçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planın münferit noktalarında Kocaali Belediye Başkanlığınca talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin rapordaki şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/11/2019 tarihli Komisyon raporu
 
22.11/594- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/557 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte düzenlendiği şekliyle usule ve mer’i mevzuatlara uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
23.11/595- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinden 6.2 Kırsal Yerleşme Alanları maddesine hüküm eklenmesi şeklinde plan hükmü değişiklik teklifinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1976686 sayılı yazısı.
 
24.11/596- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 629 ada 880 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1977681 sayılı yazısı.
 
25.11/597- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Şeker Mahalle, Şeker Sokak ve 824 No'lu sokak arasında kalan Barış Manço Çocuk Parkının bulunduğu alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1978477 sayılı yazısı.
 
26.11/598- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 3602 ada 1 nolu parsel ile, 3617 ada 1 nolu parsele yönelik Adapazarı Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklik teklifinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1978751 sayılı yazısı
 
27.11/599- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Dairesi Başkanlığı E.35494 sayılı yazısı ve eki talebine istinaden SGK Kavşağı ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1978677 sayılı yazısı.
 
28.11/600- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, D-650 Karayolu ile Küpçüler Caddesinin kesişiminde yer alan “Katlı Kavşak Projesi”nin imar planında kalan kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1978060 sayılı yazısı.
 
29.11/601- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Altındere Mahallesi, Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 184 ada 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1967742 sayılı yazısı.
 
30.11/602- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 1458 ve 1280 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1968249 sayılı yazısı.
 
31.11/603- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 292 ada 19 sayılı parseldeki “Sağlık Tesisi Alanı”na yönelik Belediyesince hazırlanan 05.11.2019 tarih ve 91 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1972194 sayılı yazısı.
 
32.11/604- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2619 ada 30, 31 nolu parseller, 2622 ada 40, 41, 42, 43, 44 nolu parseller, 2623 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller ve 2641 ada 1, 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1978227 sayılı yazısı.
 
33.11/605- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2619 ada 30, 31 nolu parsel, 2622 ada 40, 41, 42, 43, 44 nolu parseller, 2623 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller ve 2641 ada 1, 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1978236 sayılı yazısı.
 
34.11/606- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 891 ada 11 nolu parsel ve 895 ada 2 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1978187 sayılı yazısı.
 
35.11/607- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/11/2019 tarih ve 2019/55 sayılı kararı ile uygun görülen Arifbey Mahallesi, 760 ada 6, 7 nolu parseller ve 761 ada 7, 8 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1976749 sayılı yazısı.
 
36.11/608- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih ve 2019/62 sayılı kararı ile kabul edilen Sapanca İlçesi, Ünlüce-Kuruçeşme 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1974891 sayılı yazısı.
 
37.11/609- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih ve 2019/58 sayılı kararı ile kabul edilen Sapanca İlçesi, Kırkpınar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1974926 sayılı yazısı.
 
38.11/610- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih ve 2019/60 sayılı kararı ile kabul edilen Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1976279 sayılı yazısı.
 
39.11/611- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarihli ve 2019/63 sayılı kararı ile kabul edilen Sapanca Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1976327 sayılı yazısı.
 
40.11/612- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Fevziye -Şükriye-Hacımercan Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına plan askı süresinde yapılan itirazlardan uygun görülen 64 itiraz dilekçesi ve imar komisyonunca belirtilen plan hükümlerinin ilavesine ilişkin Sapanca Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarihli ve 2019/46 sayılı kararının görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1974841 sayılı yazısı.
 
41.11/613- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarihli ve 2019/59 sayılı kararı ile kabul edilen Kurtköy (Dibektaş, Yavuzselim, Fatih) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1976296 sayılı yazısı.
 
42.11/614- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarihli ve 2019/61 sayılı kararı ile kabul edilen Yanık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1974921 sayılı yazısı.
 
43.11/615- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarihli ve 2019/57 sayılı kararı ile kabul edilen İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1976313 sayılı yazısı.
 
44.11/616- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı İlçe Belediye Meclisi’nin; 05/11/2019 tarih ve 2019/44 sayılı kararı ile uygun görülen Hacımurat Mahallesi, 3006, 3062 ve 3063 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ait 29/11/2019 tarih ve 1978129 sayılı yazısı.
 
45.-11/617- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezindeki 93 adet bağımsız bölümden mülkiyeti Belediyemize ait 92 adet bağımsız bölümün Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yargı hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Adalet Bakanlığına bedelsiz tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/11/2019 tarih ve  37718 sayılı yazısı.
 
46.11/618- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1562 ada 1 nolu parsel 266 nolu iş merkezinde AB Blok Zemin Kat 1, 10 ve 1. Kat 15 bağımsız bölüm nolu iş yerlerinin(3 adet) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre “Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası” olarak kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/11/2019 tarih ve  37727 sayılı yazısı.
 
47.11/619- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi, 584 nolu 80.000,00 m2 yüzölçümlü parselin “Tarımsal Üretim Alanı olarak, Tarımsal Amaçlı Lisanslı Depoculuk, Tarımsal Amaçlı Demantrasyon ve Adaptasyon ile Tarımsal Amaçlı Eğitim Çalışmaları” nda kullanılmak üzere protokol yapılması, protokol ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/11/2019 tarih ve  37728 sayılı yazısı.
 
48.11/620- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Altındere Cumhuriyet Mahallesi 9 pafta 153 ada 30 parsel nolu 12.711,25 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz, Kuzuluk Mahallesi G25d14a4b pafta 364 ada 3 parsel nolu 2.852,63 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz, 4 parsel nolu 1.286,47 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz ve Reşadiye Mahallesi G25d14c4b pafta 110 ada 43 parsel nolu 6.312,93 m2 yüzölçümlü Kargir bir katlı bina ve mezarlık nitelikli taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemizce devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/11/2019 tarih ve  37724 sayılı yazısı.
 
49.11/621- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediyesine ait Kocaali İlçesi Bezirgan Mahallesi F26d21a1 pafta 101 ada 24 parsel nolu 1.366,83 m2 yüzölçümlü bahçe nitelikli ve 101 ada 25 parsel nolu 716,84 m2 yüzölçümlü bahçe nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere bedelsiz, şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Belediyemizce devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/11/2019 tarih ve  37725 sayılı yazısı.
 
50.11/622- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Kocaali Belediye Başkanlığı’na ait Kocaali İlçesi, Kocaali 2 Mahallesi, 294 ada, 1 nolu 3.529,93 m2 yüzölçümlü parseldeki (121/1200) 355,93 m2’lik hissenin “İtfaiye Hizmet Binası ve Mezarlık Hizmet Binası” yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Belediyemizce devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/11/2019 tarih ve  37729 sayılı yazısı.
 
51.11/623- Belediyemiz Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarih ve 4/266 sayılı kararı ile kabul edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Oluşumu ve Çalışma Esesları Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirliğininde görüşü alınarak yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 02/12/2019 tarih ve 38142 sayılı yazısı.
 
52.11/624-Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyemiz, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza sunulan gençlik ve spor hizmetlerinin daha etkin verilmesini ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ile üniversite öğrencilerinin uygulama becerisine sahip nitelikli ve donanımlı yetişmelerini sağlamak amacıyla kurumlar arası işbirliği protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04/12/2019 tarih ve  38296 sayılı yazısı.
 
53.11/625-Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizinde üyesi olduğu Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinde (UTŞB), 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 (o) ve 74. maddeleri uyarınca Belediyemizi temsil edecek 2 asil 1 yedek meclis üyesinin belirlenmesine ilişkin 03/12/2019 tarih ve  38197 sayılı yazısı.
 
54.11/626-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan (I) Sayılı Kadro İhdas Cetvelinin görüşülmesine ilişkin 03/12/2019 tarih ve  38294 sayılı yazısı.
 
 
    09/12/2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
55. 11/627- Akyazı Belediye Başkanlığının, Küçücek Mahallesi Sanayi Alanına ilişkin hazırlanan Akyazı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına ait 28/11/2019 tarih ve 17099 sayılı yazısı.
 

×