Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.12.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

Davet Yazısı

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              T.C
                                             SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/12/2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
  • Yoklama ve açılış.
  • 11/11/2013 ve 25/11/2013 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         GÜNDEM
 

1.    13/363.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2013 tarih ve 12/348 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 58 ada, 94 nolu parselin Konut Alanı’ndan E:0.50 Hmax:7.00 m. yapılaşma şartları ile Akaryakıt İstasyonuna dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07.10.2013 tarih ve 9/131 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

2.    13/364.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2013 tarih ve 12/347 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 3070 ada, 1 nolu parselde bulunan Ortaöğretim Tesis Alanının yapılaşma şartlarının E:0.80’den E:1.00’e ve Maksimum Kat Sayısı: 2 kat’tan Hmax:15.00 m.’ye çıkarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.10.2013 tarih ve 9/130 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

3.    13/365.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2013 tarih ve 12/345 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 1378 ada 2 nolu ve 1379 ada 1 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.10.2013 tarih ve 9/128 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

4.    13/366.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2013 tarih ve 12/342 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 1254 nolu parselin kuzeyindeki 7.00 m.’lik yolun kaldırılıp Sosyo-Kültürel Tesis Alanına dahil edilmesi, 1254 nolu parselin doğusundaki 7.00 m.’lik imar yolunun ötelenerek halihazırdaki şekline göre düzenlemesi, bu alandaki park alanının küçülmesini önlemek amacı ile ötelenen 7.00 m.’lik imar yolunun bulunduğu alanın Park Alanı olarak düzenlenmesi ve E=1.20 ve Maksimum Kat Sayısı=3 kat şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07.10.2013 tarih ve 9/125 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

5.    13/367.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2013 tarih ve 12/344 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 896 ada, 2 nolu parsel üzerinde bulunan Trafo Alanı, Konut Alanı’na dönüştürülerek, parselin güneybatısındaki Park Alanı’nın bir kısmının Trafo Alanı’na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07.10.2013 tarih ve 9/127 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

6.    13/368.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2013 tarih ve 12/346 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Göktepe Mahallesi, 937 nolu parselin, yapılaşma şartları E:0.50 - Hmax:6.50 m. olarak Sanayi Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07.10.2013 tarih ve 9/129 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

7.    13/369.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2013 tarih ve 12/343 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2683 ada, 1-2-3 ve 4 nolu parsellerin sınırlarına göre imar hattının düzeltilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07.10.2013 tarih ve 9/126 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

8.13/370.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2013 tarih ve 12/349 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 14541-14542-14543-14544-14577-14578-14579-14580- 14581-14582-14583-14584-14585-14586-14587-14588-14600- 14601-14605-14558-14559-14560-14606-14607-14608-14609-14610-14611-14612-14613-14561-14562-14563-14564- 14565-14566-14567-14568-14569-14570-14571-14572- 14573-14574-14575-14576-14549-14550-14551-14552- 14553-14554-14555-14556-14557-14545-14546-14547-14548-14589 -14590-14591-14592-14593-14594-14595-14596-14597-14598-14599-14602-14603 ve 14604 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.10.2013 tarih ve 70 sayılı kararı kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

9.    13/371.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2013 tarih ve 12/350 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Orta Mahalle, 167-1416 ve 1401 nolu parsellerden geçen 7.00 m.’lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.10.2013 tarih ve 71 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

10.13/372.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2013 tarih ve 12/351 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 802 ada 1-2-3-4 ve 5 nolu, 803 ada 1 ve 2 nolu, 816 ada 1-2-3-4-5-6 ve 7 nolu, 820 ada, 1 nolu parseller ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.10.2013 tarih ve 72 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

11.13/373.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2013 tarih ve 12/352 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi, 619 nolu parselin içinden geçen mevcut yolun, mevcut yapılaşma dikkate alınarak 5.00 m. olarak plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.10.2013 tarih ve 73 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

12.13/374.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2013 tarih ve 12/353 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/09/2013 tarih ve 10/272sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 60 adet itirazın komisyondan geldiği şekliyle kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

13.13/375.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2013 tarih ve 12/354 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 41 ada, 60 nolu parselden geçen 7.00 m.’lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.10.2013 tarih ve 66 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

14.13/376.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/11/2013 tarih ve 12/355 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde kuzey ve batısında Sakarya Nehri, doğu ve güneyinde Mollaköy, Semerciler, Kumbaşı Köyleriyle sınırlanan Olimpik Su Sporları Merkezi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Arifiye İlçe Belediye Meclisince alınan 03.06.2013 tarih ve 2013/28 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/11/2013 tarihli Komisyon raporu.

15.13/377.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan ve 08/04/2013 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile kesinleşen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında, talepler ve alt ölçekli imar planlarına aykırı olan hususlar dikkate alınarak yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 04/12/2013 tarih ve 3393 sayılı yazısı.

16.13/378.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli onaylanan Nazım İmar Planına ait Arifiye İlçesinin doğusunda Sakarya Nehri kenarında planlanan fuar alanına ilişkin gelen itiraz ve taleplerin fazla olması nedeniyle bahse konu alandaki fuar alanı kararının yeniden değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmış olup, Fuar Alanı ve çevresi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ait 02/12/2013 tarih ve 3378 sayılı yazısı.

17.13/379.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 21/10/2013 tarih ve 11/308 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi (04/11/2013 - 04/12/2013) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 02/12/2013 tarih ve 3385 sayılı yazısı.

18.13/380.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Köprübaşı Mahallesi, 2307 – 2308 – 2309 – 2310 – 2314 – 2319 – 2320 ve 2321 nolu parselleri kapsayan alandaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın kabulüne ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/06/2013 tarih ve 55 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/12/2013 tarih ve 3376 sayılı yazısı.

19.13/381.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Nuriye Orman Köyü 220 nolu parsel, Kargalıhanbaba Mahallesi 1201 (eski 596) nolu parsel, Akova Mahallesi 281 - 803 nolu ve Büyükdere Mahallesi 586 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/12/2013 tarih ve 3384 sayılı yazısı.

20.13/382.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli onaylanan Revizyon Nazım İmar Planına ait Arifiye İlçesinin doğusunda Sakarya Nehri kenarında planlanan fuar alanına ilişkin gelen itiraz ve taleplerin fazla olması nedeniyle bahse konu alandaki fuar alanı kararının yeniden değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmış olup, Fuar Alanı ve çevresi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ait 02/12/2013 tarih ve 3377 sayılı yazısı.

21.13/383.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 31 Mayıs 2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” gereği Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak kentsel dönüşüm faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesine istinaden Belediye Meclisinin 08/10/2012 tarih ve 10/323 sayılı kararı ile kurulan “Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü”nün hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 07/11/2013 tarih ve 04 sayılı yazısı.

22.13/384.-Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesine bağlı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün adının değiştirilerek Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğü olması ve yine Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünün kurulması Belediye Meclisinin 21/10/2013 tarih ve 11/327 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, müdürlüklere ait hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin görüşülmesine ilişkin 08/11/2013 tarih ve 195 sayılı yazısı.

23.13/385.-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğünde ihtiyaç fazlası olan 10 adet Dizel Mercedes marka körüklü otobüsün 4916 Sayılı Kanunun 37.maddesine istinaden alınması hususunda Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile karşılıklı sözleşme imzalanması ve otobüslerin bedelinin bütçeden ödenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/11/2013 tarih ve 1012 sayılı yazısı.

24. 13/386.- Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığının 04/10/2013 tarih ve 3857 sayılı yazısı ile talep edilen, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğüne ait 54 FA 487 plakalı kamyonun 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesine göre Sapanca İlçe Belediyesine bedelsiz olarak devir edilebilmesine ilişkin 30/10/2013 tarih ve 1574 sayılı yazısı.

 

-09/12/2013 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 

25.-13/387-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2013 tarih ve 12/356 sayılı kararı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Mahmudiye Ormanköyü, 715 nolu parsel üzerinde yapılması düşünülen otel inşası için turizm tesis alanlarına yönelik olarak yürürlükteki 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının hükümlerinde değişiklik öngören plan değişiklik teklif dosyasının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/12/2013 tarihli komisyon raporu.

26.-13/388-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2013 tarih ve 12/356 sayılı kararı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Mahmudiye Ormanköyü, 715 nolu parsel üzerinde yapılması düşünülen otel inşası için turizm tesis alanlarına yönelik olarak yürürlükteki Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Notunda değişiklik öngören plan değişiklik teklif dosyasının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/12/2013 tarihli komisyon raporu.

27.-13/389-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 1176 ada, 889 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin onama yetkisinin, Büyükşehir Belediye Meclisine devredilmesi hususunda alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/12/2013 tarih ve 11/151 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ait 06/12/2013 tarih ve 3418 sayılı yazısı.

28.-13/390-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 23. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden alınması gereken Yol Harcamalarına Katılım Payları yolların yeni inşa edilmesi, tamir ve genişletilmesi halinde alınmaktadır.6360 sayılı Yasanın Geçici 1.maddesinin 27.fıkrası ile ‘Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle 2464 sayılı Kanunun 86.maddesi uyarınca tarh edilmemiş harcamalara katılım payları belediye meclis kararıyla alınmayabilir’ hükmü getirilmiştir.Buna göre 2003-2013 yılları arasında tarh edilmemiş yol harcamalarına katılım paylarının alınmaması hususuna ilişkin 06/12/2013 tarih ve 366 sayılı yazısı.


×