Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.11.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

09.11.2009 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.11.2009 Pazartesi günü saat: 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir: 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/354 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Karapınar Mahallesi G24B12D4C pafta 2725 ada 2 nolu, 2748 ada 2 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 05/10/2009 tarih ve 695 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 23/10/2009 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2009 tarih ve 7/252 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisinin Devlet Mahallesi G24B10B2B, G24B10B2D, G24B05C3C, G24B10B2A, G24B10B2C imar paftaları 2468, 654, 653, 651, 650, 649, 648, 647, 631, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 565, 564, 563, 4896, 4946, 4944, 5313, 4974, 5127, 5151, 554, 5201, 4878, 4962,4864, 5175, 4942, 5036, 4493, 4494, 4495, 4496, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590,4591,4592 ve 4593 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ait 01/09/2008 tarih ve 35 nolu kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 19/10/2009 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/351 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde bulunan Tepekum Mahallesi 29 M 3 pafta 1879 ada 2 nolu parselin M Ticaret Alanından Özel Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 05/10/2009 tarih ve 568 sayılı yazısının dairesine iadesinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 30/10/2009 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/358 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin İkizceosmaniye Mahallesi sınırları içinde yapılacak kamulaştırma işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli imar planında ada kenarı çizgisi ile kamulaştırma sınırı arasında kalan yerlerin Karayolları Koruma kuşağı olarak ayrılması şeklinde hazırlanan plan değişikliğini içeren;08/10/2009 tarih ve 9/113 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 26/10/2009 tarihli Komisyon raporu. 

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/359 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin, Erenler Mahallesi 26 M1 pafta, 374 ada, 22 nolu parselin LPG Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin 05/10/2009 tarih ve 59 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 19/10/2009 tarihli Komisyon raporu. 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/352 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin Kemalpaşa Mahallesi 26 İ 2 pafta 16548 nolu parselde bulunan Yurt Alanının Emsal Değerinin 0,80'den 1.00'a çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren;07/09/2009 tarih ve 55 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 26/10/2009 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2009 tarih ve 7/258 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Bekirpaşa Mahallesi G24 C04 B2C pafta, 2415 ada, 18 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin 06/07/2009 tarih ve 402 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 23/10/2009 tarihli Komisyon raporu. 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2009 tarih ve 6/211 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan İstiklal Mahallesi Saralar Caddesi 51 L 3A pafta, 1176 ve 1488 nolu parsellerin arasından geçen 7 mt.lik yolun kaldırılarak 1488 nolu parselin konut alanından çıkartılarak yurt alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait (5747 sayılı kanun gereği Akyazı İlçe Belediyesine bağlanan)Küçücek İlk Kademe Belediye Meclisinin 06/02/2009 tarih ve 2009/04 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 21/10/2009 tarihli Komisyon raporu. 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/321 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Beşköprü Mahallesi, 3072 ada, 3 nolu parselin sanayi alanından çıkartılarak Akaryakıt+LPG istasyonu alanı lejantının işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren  07/09/2009 tarih ve 617 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 21/10/2009 tarihli Komisyon raporu. 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/350 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/05/2006 tarih ve 5/221 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 16/03/2009 tarih ve 2008/945 nolu kararı ile iptal edilen Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde G24-c-04-a (26 M 2) pafta 10021 nolu 34820 m².lik parselin Resmi Kurum Alanı' şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını içeren 05/10/2009 tarih ve 699 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 26/10/2009 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/353 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 26 M II pafta 11983 ve 10363 nolu Toptan Ticaret Alanında kalan parsellerden, 11983 nolu parselin tamamı ile 10363 nolu parselin bir kısmının "Özel Eğitim Alanına' kalan kısmının M Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren;05/10/2009 tarih ve 594 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 30/10/2009 tarihli Komisyon raporu. 

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/355 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Dağdibi Mahallesi Hacıaliyeri mevkii 2457 ada 15-16 nolu parsellerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Spor Tesisi Alanı şeklinde hazırlanan İmar Planına ait 07/09/2009 tarih ve 617 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 30/10/2009 tarihli Komisyon raporu, 

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/356 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2010 Yılına ait Gelir tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. Maddesi uyarınca incelenerek gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 28/10/2009 tarihli Komisyon Raporu. 

14. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin, Kemalpaşa Mahallesi 60 pafta, 3231 ve 3229 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 05/10/2009 tarih ve 64 sayılı kararının görüşülmesi  istemine ait 02/11/2009 tarih ve 730 sayılı yazısı. 

15. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Belediye Meclisinin Belediye sınırlarında Agdaş'a ait tüm vana odaları, bölge regülatörleri ve doğalgaz çelik boru hatlarının imar planlarına işlenmesine ait 01/09/2009 tarih ve 2009/35 sayılı kararının görüşülmesi istemine ait 02/11/2009 tarih ve 652 sayılı yazısı. 

16. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli Belediye Meclisinin Kemalpaşa Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan 14 pafta, 4137 ve 4138 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait 05/10/2009 tarih ve 42 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/11/2009 tarih ve 729 sayılı yazısı. 

17. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin Mollaköy 1 pafta, 109 nolu parsele Akaryakıt+LPG İstasyonu alanının işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Plan değişikliğine ait 01/10/2009 tarih ve 2009/52 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/11/2009 tarih ve 754 sayılı yazısı. 

18. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/300 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçe Belediyesi G24b23d ve G24c03a imar paftalarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve ilavesine ilan askı süresi içerisinde yapılan 7 adet itirazın görüşülmesine ait 02/11/2009 tarih ve 719 sayılı yazısı.

19. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı doğrultusunda yeniden hazırlanan, Sapanca Gölü Havzası Koruma Amaçlı İmar Planı' nın 3386 ve 5226 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5216 sayılı yasanın 7. maddesi uyarınca görüşülmesi istemine ait 02/11/2009 tarih ve 302 sayılı yazısı. 

20. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Gölü Havzası 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri'nin "Üniversite Kampüs Alanları' başlıklı 6.2.5. maddesinde belirtilen Emsal (E) =0.05 yapı yoğunluğunun arttırılması talebinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2009 tarih ve 693 sayılı yazısı. 

21. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Bekirpaşa - Epçeller - Kozluk - Pirahmetler - Nakışlar mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02/11/2009 tarih ve 809 sayılı yazısı. 

22. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/298 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 1664 nolu parselin 2. El Oto Galericiler Sitesi olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 02/11/2009 tarih ve 722 sayılı yazısı. 

23. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının 09/10/2009 tarih ve 4830 sayılı yazısı ile, Arifiye İlçesi sınırları dahilindeki Karaabdiler Köyü 24 M IV - 24 M III paftalarda yer alan 1704 nolu parselin Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlikleri Hizmet Alanından Fuar Alanı, Tır parkı, Antrepo Alanına dönüştürülmesi amacı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapmış olduğu itirazın görüşülmesine ilişkin 02/11/2009 tarih ve 723 sayılı yazısı. 

24. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/306 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye-Karasu demiryolunun, yeni terminal binası ile Sakarya Nehri arasında kalan kısmın 1/5000 Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 35 adet itirazın görüşülmesi ne ilişkin 02/11/2009 tarih ve 810 sayılı yazısı. 

25. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi sınırlarında bulunan 6/11 kadastral pafta, 529 - 530 - 4425 - 4427 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2009 tarih ve 633 sayılı yazısı. 

26. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyelerinin 2010 Mali Yılına ait Gelir ve Ücret Tarifelerinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2009 tarih ve 533 sayılı yazısı. 

27. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2010 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2011-2012 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre tetkiki hususunun görüşülmesine ilişkin 22/10/2008 tarih ve 82 sayılı yazısı. 

28. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2010 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2011-2012 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre tetkiki hususunun görüşülmesine ilişkin 22/10/2009 tarih ve 81 sayılı yazısı. 

29. Belediyemiz Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin 1 nci fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 77 nci maddesine uygun olarak hazırlanan "Çocuk Kulüpleri Yönergesi'nin görüşülmesine ilişkin 26/10/2009 tarih ve 197 sayılı yazısı.  

30. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) fıkrasına göre 30 yılı geçmemek kaydıyla Mülkiyeti hazine adına kayıtlı olup, Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsisli olan Camili Mahallesi, Camili mevkii 21 nolu bölme içerisinde bulunan 3719,68 m2.lik alanın Orman içi dinlenme yeri olarak kullanılması ve halkın rekreasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla; Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmek üzere devrin yapılması ile ilgili düzenlenecek Protokol, diğer iş ve işlemlere ait evrakların imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 30/10/2009 tarih ve 221 sayılı yazısı. 

31. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesine istinaden hazırlamış olduğu Belediyemizin ihtiyaç duyduğu unvanlarda hazırlanmış olan Sürekli İşçi kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin 28/10/2009 tarih ve 2461 sayılı yazısı.  

32. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 22.02.007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik çerçevesinde Belediyemizde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyetini sürdürmekte olan Temizlik İşleri Müdürlüğünün adının değiştirilerek Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi istemine ait 30/10/2009 tarih ve 2467 sayılı yazısı

×