Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.10.2023 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
09.10.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 
•Yoklama ve açılış.
•11.09.2023 tarihli Meclis Kararları

1.9/604-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/598 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Kuzey Yerleşim Bölgeleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
2.9/605-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/544 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, yaklaşık 16 ha alana yönelik hazırlanan  1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
3.9/606-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/545 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2297 ada, 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
4.9/607-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/547 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, (Tapuda Yağcılar) 4022-4026 ve 4663 nolu yapı adaları arasında kalan tescil dışı alan ile Tuzla Mahallesi, 3449 ada, 1 nolu parselin güneyindeki tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
5.9/608-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/542 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 171 ada, 17 ve 42 nolu parseller ile Yenicami Mahallesi, 179 ada, 155-156-157-158 ve 337 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
6.9/609-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/548 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan (Esentepe) Mahallesi, 3011 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
7.9/610-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/549 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 229 ada, 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
8.9/611-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/379 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,     Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1380 ada ve yakın çevresi ile 1385 ada 2 sayılı parsel ve 1386 ada 1 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
9.9/612-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/597 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı ve Karapürçek İlçesi sınırlarında 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
10.9/613-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/550 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Dokurcun Beyciler Mahallesi, 111 ada, 6 ve 7 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
11.9/614- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/599 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Merkez ve Seyfeler Mahallesini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik hazırlanan imar plan tadilatının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
12.9/615- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/552 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Aşağıincilli  Mahallesi 405 adaya yönelik Belediyesince hazırlanan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
13.9/616- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/602 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Yukarı Kirazca Mahallesi 2573 ada, 85 ve 86 sayılı parsellerin bulunduğu alanda Ticaret ve Akaryakıt Alanlarına yönelik 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
14.9/617- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/553 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi Yalıboyu mevkiinde 20 metrelik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin meri plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
15.9/618- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/559 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlı/Merkez Mahallesi, 1393 ada, 11 nolu parsel, 1403 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin bir kısmı ve terkli alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
16.9/619- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/558 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlı/Sakarya Mahallesi, 411 ada, 1-2-3 ve 4 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
17.9/620- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/557 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 739 ada, 1 nolu parsel, 141 ada, 1 nolu parsel ve 741 ada 3 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.

18.9/621-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/556 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 853 ada, 20 nolu parselin bir kısmına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
19.9/622- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/315 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 891 ada, 9 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
20.9/623- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/193 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 739 ada, 1 nolu parsel, 741 ada, 3 nolu parsel ile 141 ada, 1 nolu parsellerin bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan değişikliğinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.

21.9/624- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/560 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi, 1026 ada,7 nolu parselin bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin meri plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
22.9/625- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/563 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 593-589 ve 1336 adalar arasında kalan 10 metrelik yolun kaldırılmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin meri plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
23.9/626- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/564 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1466 ada, 1 nolu parsel ve 2571 ada, 38 nolu parselin arasında bulunan kadastral boşluğa yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
24.9/627- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/565 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2587 ada, 44 ve 46 parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
25.9/628- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/568 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 660 ada, 17 nolu parselin II. Konut Gelişme Alanından Turizm Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.

26.9/629- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/55 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm alanında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu
 
27.9/630- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/570 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Ferizli İlçesi, Gölkent (Koyunağılı) Mahallesi, 1397-1408-1493-1498-1535-1536 ve 1548 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
28.9/631- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/571 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi, 295 ada, 1 nolu parsel ile 3442 ve 5336 nolu parsellere ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
29.9/632- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/573 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 162 ada, 1 nolu parsel ile 164 ada, 135 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu
 
30.9/633- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/574 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçesi Görele Mahallesinde bulunan 68,1 hektar yüzölçümüne sahip alanın Kırsal Yerleşim Alan Sınırı olarak belirlenmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
31.9/634- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/575 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçesi, Küplük Mahallesinde bulunan 21,5277 hektar yüzölçümüne sahip alanın Kırsal Yerleşim Alan Sınırı olarak belirlenmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
32.9/635- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/576 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçesi, Açmabaşı Mahallesinde bulunan 117,75 hektar yüzölçümüne sahip alanın Kırsal Yerleşim Alan Sınırı olarak belirlenmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
33.9/636- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarih ve 8/586 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Bütçe Kararnamesi"nin 21. maddesinde yer alan kefalet ve teminat miktarının 200.000.000,00-TL olarak güncellenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
34.9/637- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarih ve 8/587 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olacağı olduğu şeklinde tanzim olunan 22.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
35.9/638- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarih ve 8/594 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
36.9/639- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarih ve 8/593 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçe Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21.09.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
37.9/640- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 1/25000 ölçekli Kuzey-Doğu Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli Merkez Nazım İmar Planı, 1/25000 ölçekli Güney Çevre Düzeni Plan Notu İlavesinin görüşülmesine ilişkin 03.10.2023 tarihli ve 101944 sayılı yazısı.
 
38.9/641- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 208 ada 13 parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.10.2023 tarihli ve 101850 sayılı yazısı.
 
39.9/642- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi 6387 ada 2 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 29.09.2023 tarihli ve 101617 sayılı yazısı.
 
40.9/643- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Serdivan Mahallesi 1500 nolu parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.10.2023 tarihli ve 101857 sayılı yazısı
 
41.9/644- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi (Serdivan) Arışkıran Mahallesi 16680 parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.10.2023 tarihli ve 101858 sayılı yazısı.
 
42.9/645- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Serdivan (Otuzikievler) Mahallesi, 3617 nolu parsel ile 141 ada 1-2-3-4-5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.10.2023 tarihli ve 101853 sayılı yazısı.
 
43.9/646- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Kuzuluk Mahallesi 243 ada 56 nolu parsel Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırları içerisinde “Mevcut Konut Alanı”, kısmen “Park Alanı” ve kısmen 35 metre en kesitli "Yol Alanı" planın iptaline ait mahkeme kararının görüşülmesine ilişkin 02.10.2023 tarihli ve 101851 sayılı yazısı.
 
44.9/647- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 978 ada 7- 8- 9- 11 ve 12 nolu parsellerin tamamı ve 978 ada 6 nolu parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.10.2023 tarihli ve 101855 sayılı yazısı.
 
45.9/648- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Ceceler Mahallesi, 155 ada, 28 nolu parselde  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği) yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.10.2023 tarihli ve 101856.sayılı yazısı.
 
46.9/649- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, 1283 ada 35 nolu parseli  kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ait teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.10.2023 tarihli ve 101854 sayılı yazısı.
 
47.9/650- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesine 40.000.000.00 TL ek ödenek konulmasına ait 07.09.2023 tarihli ve 45 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 18.09.2023 tarihli ve 99868 sayılı yazısı.
 
48.9/651- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının, Daire Başkanlığı yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 03.10.2023 tarihli ve 101971 sayılı yazısı.
 
49.9/652- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 5658 ada, 1 nolu parselin krokide “A” ile gösterilen kısmına Şehir Kütüphanesinin yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) ile Belediyemiz arasında protokol yapılması, yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03.10.2023 tarihli ve 101951 sayılı yazısı.

50.9/653- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Semerciler Mahallesi 216 ada 15 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan iş yerlerinden 1¬-2-¬10 ve 11 kapı numaralı iş yerinin “sosyal tesis” olarak kullanılmak üzere yıllık kârının % 10’unun Sakarya Büyükşehir Belediyesine ödenmesi karşılığında, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan Kiralama Protokolünün bitiş tarihi olan 01.07.2026 tarihine kadar ki süre için işletme hakkının BELPAŞ A.Ş.’ye devredilmesi hususunda ve işletme hakkı devri iş/işlemlerinin yürütülmesi ile işletme hakkı devri sözleşmesi akdetmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03.10.2023 tarihli ve 101948 sayılı yazısı.
 
51.9/654- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Sapanca Uzunkum Taksi Durağında 4 adet, Sapanca Kırkpınar Taksi Durağında 5 adet, Sapanca İstasyon Taksi Durağında faaliyet göstermesi için 4 adet yeni tahditli ticari taksi plakası verilmesi ve 10 yıl süreli durak yeri kiralaması ihalesi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 14.09.2023 tarihli ve 99625 sayılı yazısı.
 
52.9/655- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Sapanca Fevziye Taksi Durağında faaliyet göstermesi için 2 (iki) adet yeni tahditli ticari taksi plakası verilmesi ve 10 yıl süreli durak yeri kiralaması ihalesi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29.09.2023 tarihli ve 101618 sayılı yazısı.
 
53.9/656- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesinde kayıtlı 6 adet ticari taksi plakasının faaliyet göstermesi için Kocaali Hastane Taksi Durağı oluşturulması, 5 adet ticari taksi plakasının faaliyet göstermesi için Kocaali Kirazlı Taksi Durağı oluşturulması ve taksi duraklarının 10 yıl süreli kiraya verilmesi ihalesi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 14.09.2023 tarihli ve 99626 sayılı yazısı.
 
54.9/657- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Merkez İlçelere kayıtlı 5 adet T plakanın (Taksi Dolmuş, Ticari Taksi) faaliyet göstermesi için Toyota Hastanesi Taksi Durağı oluşturulması ve taksi durağının 10 yıl süreli kiraya verilmesi ihalesi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 14.09.2023 tarihli ve 99627 sayılı yazısı.
 
55.9/658- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sudan Cumhuriyeti Beyaz Nil Eyaleti ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02.10.2023 tarihli ve 101875 sayılı yazısı.
 
56.9/659- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 2024 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesine ilişkin 02.10.2023 tarihli ve 101849 sayılı yazısı.
 
 
 
  09.10.2023 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
57.9/660- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu(ACES Avrupa) tarafından İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenecek ödül törenine katılmak üzere listede yazılı kafilenin 19 - 21.10.2023 tarihleri arasında yurtdışına gitmek üzere görevlendirilmeleri, meri mevzuat çerçevesinde harcırah ödenmesine ve hizmet pasaportu (Gri Pasaport)  için gerekli evrakların sağlanmasına ilişkin 06.10.2023 tarihli ve 102421 sayılı yazısı.
 
58. 9/661-  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Bosna Hersek Visoko Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06.10.2023 tarihli ve 102424 sayılı yazısı.
 
59. 9/662- Akyazı Belediye Başkanlığının, Akyazı İlçesi Merkez Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı tadilatına ait 03.10.2023 tarihli ve 40849 sayılı yazısı.
 
60. 9/663- Akyazı Belediye Başkanlığının, Akyazı İlçesi Vakıf Mahallesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait 03.10.2023 tarihli ve 40862 sayılı yazısı.
 
61. 9/664- Akyazı Belediye Başkanlığının, Akyazı İlçesi Topaağaç (Ramaslı) Mahallesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait 03.10.2023 tarihli ve 40863 sayılı yazısı.
 
62. 9/665- Akyazı Belediye Başkanlığının, Akyazı İlçesi Küçücek Mahallesi 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine ait 03.10.2023 tarihli ve 80 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 04.10.2023 tarihli ve 40896 sayılı yazısı.

63. 9/666- Hendek Belediye Başkanlığının, Kargalıhanbaba ve Uzuncaorman Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ait 05.07.2023 tarihli ve 67 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 10.07.2023 tarihli ve 23729 sayılı yazısı.
 
64. 9/667- Hendek Belediye Başkanlığının, Başpınar Mahallesi 192 adada yer alan bazı parsellerden geçen TEİAŞ E.İ.H ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait 04.10.2023 tarihli ve 94 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 09.10.2023 tarihli ve 25810 sayılı yazısı.

65. 9/668 Hendek Belediye Başkanlığının, Büyükdere Mahallesi 1391 ada, 43 nolu parsel ve Kemaliye Mahallesi 1081 ada, 14 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait 04.10.2023 tarihli ve 89 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 09.10.2023 tarihli ve 25807 sayılı yazısı.
 
66. 9/669- Hendek Belediye Başkanlığının, Büyükdere Mahallesi 1334 ada, 1-5-6-8 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait 04.10.2023 tarihli ve 93 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 09.10.2023 tarihli ve 25808 sayılı yazısı.
 
67. 9/670- Serdivan İlçesi Serdivan Mahallesi 18212 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi.
 
68. 9/671- Bir üyenin, 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramında belediye otobüslerinin ücretsiz olması teklifi.  
 
 
 

×