Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.10.2017 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı.
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/10/2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
-Yoklama ve açılış.
-11/09/2017 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 
1-9/582-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/529 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada, 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
2-9/583-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/2sayılı kararı ile tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen,Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 130 ve 132 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
3-9/584-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/531 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 3693 ada, 1 nolu parselin Sağlık Tesis Alanı, 3726 ada, 1 nolu parselin Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.08.2017 tarih ve 7/96sayılı kararı ile birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
4-9/585- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/535sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.08.2017 tarih ve 7/103 sayılı kararı ile uygun görülen, Korucuk Mahallesi, 2326 ada, 21 nolu parselin güneyinde kalan tescil edilmemiş 3192.00 m²’lik alan ile 2244 ada, 1 nolu parselin 256 m²’lik kısmı ile 2326 ada, 1 nolu parselin 215 m²’lik kısmına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
5-9/586-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/575 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 8/119 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 4297 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
6-9/587-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/533 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.08.2017 tarih ve 7/98 sayılı kararı ile uygun görülen, Tığcılar Mahallesi, 135 ada, 9 nolu parsel, 604 ada, 647 ve 755 nolu parseller, 1354 ada, 2 nolu parsel, 3381 ada, 714 nolu parsel ve 3386 ada, 217 ve 712 nolu parsellerin bulunduğu yapı adalarına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyledeğiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
7-9/588-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/534 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.08.2017 tarih ve 7/101 sayılı kararı ile uygun görülen, Yahyalar Mahallesi, 74 ada, 36 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininekli plandaki şekliyledeğiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
8-9/589-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/573 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 8/116 sayılı kararı ile uygun görülen, Yenigün Mahallesi, 142 ada, 380 - 381 ve 382 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
9-9/590-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/536 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.08.2017 tarih ve 7/100 sayılı kararı ile uygun görülen, Ozanlar Mahallesi, 8 ada, 60 - 61 ve 7 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
10-9/591-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/478 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.06.2017 tarih ve 6/83 sayılı kararı ile uygun görülen, Tekeler Mahallesi, 4430 ada, 1-2-3-4 ve 5 nolu, 4431 ada, 1 ve 2 nolu, 4432 ada 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininekli plandaki şekliyle değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
11-9/592-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/538 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.08.2017 tarih ve 7/99 sayılı kararı ile uygun görülen, Acıelmalık Mahallesi, 2104 ada, 53 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
12-9/593-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/479 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 18068 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
13-9/594-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/539 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 473 ada, 1 nolu parsel, 482 ada, 3 nolu parsel, 484 ada, 1 nolu parsel, 487 ada, 1 nolu parsel, 488 ada, 1 nolu parsel, 489 ada, 1 nolu parsel, 490 ada, 1 nolu parsel, 500 ada, 1 nolu parsel, 501 ada, 1 nolu parsel, 502 ada, 1 nolu parsel, 527 ada, 1 nolu parsel, 533 ada, 1 nolu, parsellere yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
14-9/595-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/483 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17453 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
15-9/596-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/540 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenlerİlçe Belediye Meclisinin06.02.2017 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülen, Emirler Mahallesi İlave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planınınkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
16-9/597-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/541 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenlerİlçe Belediye Meclisinin06.02.2017 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülen, Sarıcalar Mahallesi İlave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planınınkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
17-9/598-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/543 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/05/2017 tarih ve 5/334 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi (02/06/2017-03/07/2017) içerisinde yapılan 1 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
18-9/599-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/542 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 89-92-342-412-413-414 ve 415 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi (12.04.2017-12.05.2017 tarihleri arası) içerisinde yapılan 2 adet itirazın kısmen kabulüne ilişkin, Hendek Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarih ve 39 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
19-9/600-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/576 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2017 tarih 7/469 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi 2622 ada, 20 nolu parsele ilişkin Sakarya 2.İdare Mahkemesinin 2015/810 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresinde (31/07/2017-05/09/2017) yapılan 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
20-9/601-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/580 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 2017/56 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi Sakarya Mahallesi 402 ada, 3 nolu (eski 2458)  parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
21-9/602-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/578 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 2017/29 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 318 ada, 6 ve 7 nolu parseller ile 7424 - 7425 ve 8422 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
22-9/603-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/489 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 24.04.2017 tarih ve 2017/48 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B3B ve G24C04A4A paftalarında yer alan 143-144-145-146-147-148-158-159-189-190-5520-5521-5522-5523 ve 5524 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
23-9/604-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/432 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 24.04.2017 tarih ve 2017/45 sayılı kararı ile uygun görülen, Hanlı Mahallesi, G24C04A4A paftada kalan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan Hanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
24-9/605-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/520 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.05.2017 tarih ve 2017/66 sayılı kararı ile uygun görülen, Göl Mahallesi, G24C06B1C paftada bulunan kadastral boşluğa yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
25-9/606-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/548 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 05.06.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile uygun görülen, Kurtköy Fatih Mahallesi, 895 nolu parsel ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
26-9/607-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/549 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.08.2017 tarih ve 2017/106 sayılı kararı ile uygun görülen, Hacımercan Mahallesi, 624-628-629-631-638-889 ve 890 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planınınkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
27-9/608-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/550 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Rüstemler Mahallesi, 177 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
28-9/609-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/551 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyveİlçe Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarih ve 2017/34 sayılı kararı ile uygun görülen, Eşme Mahallesi, 1205 - 1206 ve 1207 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planınınkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
29-9/610-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/552 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/06/2017 tarih ve 6/410 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali ilçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı süresince plana yapılan itirazların rapordaki şekliylekabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
30-9/611-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/553 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/06/2017 tarih ve 6/411 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali ilçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresince plana yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
31-9/612-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/554 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı-ilan süreci içinde yapılan itirazların değerlendirildiği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/06/2017 tarih ve 6/412 sayılı kararı ile değişen kısımlarıyla ilgili 3. askı-ilan sürecinde yapılan 1 adet itirazın rapordaki şekliyle rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
32-9/613-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/555 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklıİlçe Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarih ve 2017/43 sayılı kararı ile uygungörülen,Yeniköy Mahallesi, 132 ada, 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/09/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
33-9/614-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/556 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2017 Mali yılı bütçesinde yer alan 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak Taşıtları Gösterir Mevcut (T-1) cetvelinin Ulaşım Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda güncellenmesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
34-9/615- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4250 ada 1 nolu parselin 2010 yılı öncesi imar planlarına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2085sayılı yazısı.
 
35-9/616-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesinde bulunan 1355 ada, 5-6-7-8 ve 14 nolu, 1356 ada, 1 ve 3 nolu, 1363 ada, 1-2 ve 3 nolu, 1361 ada, 1 ve 2 nolu, 1362 ada, 3 ve 4 nolu, 1357 ada, 1 nolu, 1358 ada, 1 nolu, 1360 ada, 3 ve 4 nolu, 1359 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifiningörüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2057 sayılı yazısı.
 
36-9/617-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 05/09/2017 tarih ve 8/117 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümler 1. Maddesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/09/2017 tarihli, 2046 sayılı yazısı.
 
37-9/618-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 05/09/2017 tarih ve 8/115 sayılı kararı ile uygun görülen Serdivan ve Adapazarı İlçelerinin G24B23C4D ve G24C03B1A paftalarında yer alan idari sınırlarla plan sınırlarının çakıştırılmasına yönelik Belediyesince hazırlanan Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/09/2017 tarihli, 2049 sayılı yazısı.
 
38-9/619-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 05/09/2017 tarih ve 8/118 sayılı kararı ile uygun görülen Güneşler Mahallesi, 2255 ve 2256 nolu parsellerin batısından geçen 10 m’lik imar yolunun 7 m. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2080 sayılı yazısı.
 
39-9/620-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 05/09/2017 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun görülen İstiklal Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ile Kirişhane Caddesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2077sayılı yazısı.
 
40-9/621-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin; 05/09/2017 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen Yeni Mahalle 12938 ve 7894 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/09/2017 tarihli, 2052 sayılı yazısı.
 
41-9/622-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin; 05/09/2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen Kardelen Sokaktaki 30.00 metrelik imar yolunun 15.00 metreye düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/09/2017 tarihli, 2054 sayılı yazısı.
 
42-9/623-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı üst ölçekli plana uygun hazırlanmadığı görüşüyle planın ilgili kısmı iptal edilmiş olup, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan  Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2066 sayılı yazısı.
 
43-9/624-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 11 pafta, 684 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/09/2017 tarihli, 2050 sayılı yazısı.
 
44-9/625-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2017 tarih ve 3/197 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesinden geçen Hızlı Tren Demiryolu hattı güzergahı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (05/04/2017 – 05/05/2017) içerisinde yapılan ve Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/07/2017 tarih ve 2017/92 sayılı kararı ile uygun görülen 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/09/2017 tarihli, 2047 sayılı yazısı.
 
45-9/626-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu Belediye Meclisinin 03/08/2017 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun görülen, Camitepe, Manavpınarı, Küçükkarasu ve Kuyumcullu Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerinin görüşülmesine ilişkin 29/09/2017 tarihli, 2055 sayılı yazısı.
 
46-9/627-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, "Karasu, Kaynarca, Kocaali İlçeleri ile Sinanoğlu, Gölkent, Limandere, Yuvalıdere, Darıçayırı, Kurudere, Çamlıca Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hazırlama işi" kapsamında; Müellif firma tarafından hazırlanan Karasu İlçesi, Limandere Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2083sayılı yazısı.
 
47-9/628-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, "Karasu, Kaynarca, Kocaali İlçeleri ile Sinanoğlu, Gölkent, Limandere, Yuvalıdere, Darıçayırı, Kurudere, Çamlıca Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hazırlama işi" kapsamında; Müellif firma tarafından hazırlanan Karasu İlçesi, Yuvalıdere Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2084sayılı yazısı.
 
48-9/629-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi 115 ada 1 nolu parselin batısında bulunan 10.00 metrelik yola yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2073 sayılı yazısı.
 
49-9/630-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Teberik Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2071 sayılı yazısı.
 
50-9/631-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Ceylandere Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2058 sayılı yazısı.
 
51-9/632-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Karadiken Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2059 sayılı yazısı.
 
52-9/633-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Osmanağa Çiftliği Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2062 sayılı yazısı.
 
53-9/634-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Ağacık Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2061 sayılı yazısı.
 
54-9/635-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Tokat Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2063 sayılı yazısı.
 
55-9/636-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Sarıahmetler Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2064 sayılı yazısı.
 
56-9/637-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Bakırlı Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2065 sayılı yazısı.
 
57-9/638-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Akçukur Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2060 sayılı yazısı.
 
58-9/639-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Hocaoğlu Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2068 sayılı yazısı.
 
59-9/640-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Doğancı Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2067 sayılı yazısı.
 
60-9/641-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Nalköy Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2070 sayılı yazısı.
 
61-9/642-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Kusca Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2069 sayılı yazısı.
 
62-9/643-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Abdurrezzak Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2074 sayılı yazısı.
 
63-9/644-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Seyifler Mahallesinikapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2072 sayılı yazısı.
 
64-9/645-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 145 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2079sayılı yazısı.
 
65-9/646-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve imar planının onama yetkisinin Belediyemize devredilmesine ilişkin Taraklı İlçe Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarihli, 2016/45 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 2041sayılı yazısı.
 
66-9/647-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan 2486 ada 13 nolu 7927,84 m² lik parselin 1582 m² lik kısmında 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmasına ilişkin ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı kararı alınmasına ilişkin 29/09/2017 tarihli, 2053 sayılı yazısı.
 
67-9/648-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin 13/07/2017 tarih ve 2017/02 sayılı kararı ile talep olunan, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 5. Maddesi gereği OSB sınırları içinde kalan ve mülkiyete konu taşınmazların; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen “Kamu Yararı Kararı”na istinaden kamulaştırma iş ve işlemlerinin Belediyemiz ile Ferizli Organize Sanayi Bölgesi arasında protokol ve bu protokol çerçevesinde kamulaştırma yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 26/09/2017 tarihli, 1969 sayılı yazısı.
 
68-9/649-Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının süreklilik ve devamlılık arz eden hizmetlerin oluşu göz önünde bulundurularak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesinde sayılı işlerin Sürücüsüz araç kiralama ve mezarlıkların bakım-onarım ve Hizmet Alımı işi) 01.01.2018 tarihinden itibaren 21 ay süreyle ihale edilebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/09/2017 tarihli, 542 sayılı yazısı.
 
69-9/650-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesi hükmü gereğince Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet göstermekte olan Proje ve Etüt Şube Müdürlüğü isminin Yol Yapım Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ilişkin 29/09/2017 tarihli, 1866 sayılı yazısı.
 
70-9/651-Belediyemiz Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi BaşkanlığıGörev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 28/09/2017 tarihli, 980 sayılı yazısı.
 
71-9/652-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 21.10.2013 tarih ve 11/321 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Yönetmeliğinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel yönetmeliğe uygun hale getirilmesi adına hazırlanan yönetmelik taslağının görüşülmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 1628987 sayılı yazısı.
 
72-9/653-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 2017-169 sayılı UKOME kararı ile Kaynarca İlçe Merkezinde şehir içi ulaşımın sağlanması için yeni hat kurulması ve Kaynarca İlçesine kayıtlı askıda bulunan 5 Adet M plakanın çalıştırılması uygun görülmüş olup, yeni kurulacak bu hatta çalışacak araçların araç başınahat katılım bedelinin belirlenmesine ilişkin 02/10/2017 tarihli, 1628750 sayılı yazısı.
 
73-9/654-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi CiTyFiED projesinde izleyici şehir statüsünde bulunmakta olup, 29.11.2017 ve 02.12.2017 tarihleri arasında Almanya Ludwigshafen ile Mannheim’da düzenlenecek olan çalıştay ve alan inceleme çalışmasına Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü’nde Proje Uzmanı olarak görev yapan Melike ARIK NAL ve İbrahim İŞERİ’nin görevlendirilmesini ve 6245 sayılı kanun çerçevesindeharcırahlarının ödenebilmesine ilişkin 03/10/2017 tarih ve 1628454 sayılı yazısı.
 
74-9/655-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının,Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 21.09.2017 tarih ve 659 sayılı kararı ile incelenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18\a, 38\b ve 41. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7\a ve 18\b maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. ve 11. maddesince görüşülmesine ilişkin 28/09/2017 tarih ve 30 sayılı yazısı
 
 
09/10/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-

 
 
75.9/656. Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1456 ada, 12 nolu parselin E=1.00, Yençok=5 kat koşulları ile Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Adapazarı Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 9/135 sayılı kararı.
 
76.9/657. Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 3065 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanı (TCDD Tesisleri Alanı) olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 9/136 sayılı kararı.
 
77.9/658. Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1443 ada, 1 nolu parselin Kreş Alanından, yapı yaklaşma mesafeleri 5.00 m. Anaokulu Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 9/137 sayılı kararı.
 
78.9/659. Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, G24C04A3B – G24C04A3C paftalar, 7026 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 2017/68 sayılı kararı.
 
79.9/660. Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi 32 ada, 1 nolu, 33 Ada, 1 nolu ve 133 ada, 87 nolu parseller üzerindeki Pazar Alanı olarak planlanan alanın pazaryeri binası yeterli gelmediğinden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat teklifi.
 
80.9/661. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün 2017 Yılı Gelir Tarifesinde yer alan “Düzenli Depolama Sahası içerisinde diğer evsel nitelikli atıklarla doğrudan depolanabilen sanayi atıkları” kısmının revize edilmesine ilişkin 06/10/2017 tarihli 1630337 sayılı yazısı.
 
81.9/662. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Hendek şehir içi toplu taşıma aktarma merkezi hizmet binasının 10 yıl süreyle kiralanması ihalesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 06/10/2017 tarihli, 1630287 sayılı yazısı.
 
 

×