Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.09.2019 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/09/2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
•Yoklama ve açılış.
08/07/2019 tarihli Meclis Kararları.
 
1.8/409-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/244 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2019 tarihli 2/80 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan-askı süresinde yapılan 2 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/08/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
2.8/410-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/247 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.03.2019 tarih ve 3/40 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 152 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/08/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
3.8/411-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/374 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 10.06.2019 tarih ve 7/80 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 644 ada, 4 nolu parsel, 4300 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/08/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
4.8/412-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/375 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 7/81 sayılı kararı ile uygun görülen, Dağdibi Mahallesi, 2449 ada, 6-8-10-11 ve 12 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/08/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
5.8/413-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/377 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 7/77 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı Afetzede Yerleşim Alanı (Camili 1) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Adapazarı Afetzede Yerleşim Alanı (Camili 1) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/07/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
6.8/414-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/378 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 7/79 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi Camili (II) Afetzede Yerleşim Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Adapazarı İlçesi Camili (II) Afetzede Yerleşim Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/07/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
7.8/415-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/376 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 10.06.2019 tarih ve 7/78 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sakarya (Merkez) Karaman Köyü Mahallesi Afetzede Konut Yerleşim Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Sakarya (Merkez) Karaman Köyü Mahallesi Afetzede Konut Yerleşim Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/07/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
8.8/416- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/379 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 13.06.2019 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1470 ada, 97 nolu parselin bulunduğu ada ile 1470 ada, 98 nolu parselin bulunduğu adalar arasından geçen 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/08/2019 tarihli Komisyon raporu.

9.8/417- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/383 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Servetiye Mahallesi, 1368 ada, 1 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/07/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
10.8/418- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/191 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 1391 ada, 18 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu  şeklinde tanzim olunan 22/08/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
11.8/419-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/385 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06.03.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen,  Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1396 ada, 1 nolu parsel ve 1397 ada, 27-28 ve 29 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/07/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
12.8/420-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/195 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05.12.2018 tarih ve 61 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Servetiye Mahallesi, 1368 ada, 1 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/08/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
13.8/421-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/384 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06.03.2019 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek ilçesi, G25B1A, G25A25B, G25A25A, G25A24B pafta sınırları içerisinden geçmekte olan 154 kV Osmanca-Adapazarı (yenileme) Enerji İletim Hattının kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/07/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
14.8/422-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/386 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı ilçe Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi, Topağaç (Ramaslı) Mahallesi, Kırsal Yerleşim Alanını kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan hükümleri, plan açıklama raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/08/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
15.8/423-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/407 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, Hal Alanının çevresine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/08/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
16.8/424-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/387 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun görülen, Yeni Mahalle, 57 ada, 1257 nolu parselin “Konut Alanı”ndan” “İbadet Alanına” dönüşmesi yönünde Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/08/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
17.8/425-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/388 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Hasanfakı Mahallesi, G24-a-06-d pafta, 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84 ve 85 parsel nolu taşınmazlara ait, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/08/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
18.8/426-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/389 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Tabakhane Mevkii 10231-10232-1991-1989-5159-5160-8983-1956 ve 1957 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/08/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
19.8/427-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/328 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi, 25 ada 47 parsel ve 26 ada 25 nolu parsel ile Kertil Mahallesi 126 ada 47-48-49-50-51-52-53 nolu parseller ve 127 ada 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-161-162-163-164-165-166 nolu parsellere yönelik Kaynarca Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/08/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
20.8/428-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/402 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Asfalt Şube Müdürlüğüne ait 2019 yılı Gelir Tarifesine ilave iki kalemin revize edilen şekliyle eklenmesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 12/07/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
21.8/429-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2449 ada 6-8-10-11-12-13 ve 2334 parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1930915 sayılı yazısı.
 
22.8/430-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/03/2019 tarihli, 3/152 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanan Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Uygulamaya İlişkin Hükümlerinin 15. Maddesine ilişkin plan hükmü değişikliğine ilan- askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabulüne ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05/08/2019 tarih ve 8/98 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1932303 sayılı yazısı.
 
23.8/431-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/07/2019 tarihli, 40 sayılı kararı ile uygun görülen TAKS/KAKS değerinin kaldırılarak Emsal ve Yençok değeri şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Kazımpaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1932430 sayılı yazısı.
 
24.8/432-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/07/2019  tarihli,  41  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen TAKS/KAKS  değerinin kaldırılarak Emsal  ve Yençok  değeri  şeklinde  Belediyesince  talep  edilen  ve hazırlanan Selahiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli,  1933171 sayılı yazısı.
 
25.8/433-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/07/2019 tarihli, 42 sayılı kararı ile uygun görülen TAKS/KAKS değerinin kaldırılarak Emsal ve Yençok değeri şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Kuruçeşme Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1933111 sayılı yazısı.
 
26.8/434-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin; 11.02.2019 tarihli, 2/88 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi, Mahmutbey ve İkbaliye Mahallelerinde yer alan 9 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1932525 sayılı yazısı.
 
27.8/435-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait Başpınar Mahallesi 110 ada 10 nolu parsel ile ilgili Sakarya 2.İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ve eklerinin görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1932415 sayılı yazısı.
 
28.8/436-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi Yuvalıdere Mahallesi 864 nolu parsel taşınmaza ilişkin hazırlanan Akaryakıt ve LPG istasyonu amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1925543 sayılı yazısı.
 
29.8/437-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Kuzuluk Mahallesi 240 ada 56 nolu parsele yönelik Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına karşı açılan dava sonucu, Sakarya 2. İdare Mahkemesince dava konusu işlem iptal edildiğinden, söz konusu mahkeme kararının görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1925483 sayılı yazısı.
 
30.8/438-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkeme kararına istinaden Arifiye İlçesi, 1091 ada 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1931881 sayılı yazısı.
 
31.8/439-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlı/Hanlıköy Mahallesi, 139 ada 6 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1933281 sayılı yazısı.
 
32.8/440-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/99 sayılı kararı ile onaylanan, Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahallelerine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına ilan-askı süresince yapılan 50 adet itirazdan uygun görülen 34 adet itiraza ait alınan Arifiye Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarihli, 2019/36 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1932340 sayılı yazısı.
 
33.8/441-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Kırkpınar-Soğuksu Mahallesi, 16 pafta, 1581-1665 ve 2924 (eski 96) nolu parselleri kapsayan alanda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüş ve talepleri doğrultusunda 1. Derece Doğal Sit Sınırına göre “Doğal Karakteri Korunacak Alan”ın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2019 tarihli, 6/293 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan-askı süresince yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1922060 sayılı yazısı.
 
34.8/442-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan ve Ferizli Belediye Meclisi’nin 01/07/2019 tarihli, 26 sayılı kararı ile kabul edilen, Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1918388 sayılı yazısı.
 
35.8/443-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itirazlara ilişkin alınan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2018 tarihli, 2/83 sayılı ve 12.03.2018 tarihli, 3/180 sayılı kararlarıyla onaylanan Pamukova İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında dava konusu işlemin iptal kararlarına istinaden hazırlanan Pamukova İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1918967 sayılı yazısı.
 
36.8/444- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali ilçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planın münferit noktalarında Kocaali Belediye Başkanlığınca talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişlik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1906432 sayılı yazısı.
 
37.8/445- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı İlçesi, Hacımurat Mahallesi, 3006, 3062, 3063 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine ait teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1932683 sayılı yazısı
 
38.8/446-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Fevziye Mahallesi, 108 ada, 10 sayılı parsele ait 38.418,07 m² lik (38.41 ha) alanda sağlık turizmine yönelik “Sağlık Vadisi Projesi” kapsamında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılabilmesi için ilgili bakanlıktan “Kamu Yararı Kararı” alınmasına ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1918206 sayılı yazısı.
 
39.8/447- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi Teketaban, Yükselköy, Harmanlı(Kızılbayır), Potuklar Mahalleleri ile Hocaköy Mahallesi, Erenler İlçesi, Yazılı, Ekinli Mahalleleri ile Kayalar Memduhiye Mahallesi ve Akyazı İlçesi, Kepekli, Buğdaylı, Çıldırlar mahalleleri ile Akbalık Mahallesinin bir kısmına ait ekli listede yer alan parselleri kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı yapılması hususunda ilgili kurumdan “Kamu Yararı Kararı” alınmasına ilişkin 02.09.2019 tarihli, 1905207 sayılı yazısı.
 
40.8/448- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Serdivan Mahallesi G24c02a1a pafta 1664 ada 3 parsel nolu 3382,20 m2 yüzölçümlü Park, 25.j.2 pafta 15048 parsel nolu 5708,79 m2 yüzölçümlü Arsa, Reşadiye Mahallesi G24c21b1c pafta 2489 ada 42 parsel nolu 2380,62 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere devir alınması, devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03.09.2019 tarihli, 26256 sayılı yazısı.
 
41.8/449- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Kurtköy Mahallesi 107 ada 63 parsel nolu 1130,00 m2 yüzölçümlü Mezarlık vasıflı taşınmazın takyidatlardan ari olarak devir alınması, devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03.09.2019 tarihli, 26258 sayılı yazısı.
 
42.8/450- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Altındere (Gündoğan) Mahallesi 2 pafta 111 ada 6 parsel nolu 1874,30 m2 yüzölçümlü Tarla,  Bedilkazancı Mahallesi 17 pafta 120 ada 131 parsel nolu 4844,60 m2 yüzölçümlü Tarla, …ve Altındere Cumhuriyet Mahallesi 9 pafta 153 ada 30 parsel nolu 12711,25 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere takyidatlardan ari olarak devir alınması, devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03.09.2019 tarihli, 26257 sayılı yazısı.
 
43.8/451- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi, 22.400,00 m2 yüzölçümlü 37 nolu ve 260.443,73 m2 yüzölçümlü 586 nolu Belediyemize tahsisli parsellerin "Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda Lisanslı Depolama Alanı ile birlikte Rekreasyon Amaçlı” olarak kullanılabilmesi için, Belediyemiz ile Sakarya Ticaret Borsası arasında “ortak hizmet projeleri üretmek ve kullanmak üzere” protokol yapılması, protokol ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03.09.2019 tarihli, 26254 sayılı yazısı.
 
44.8/452- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı ve Serdivan Belediyesi sınırları içerisinde, ekli listede belirtilen parsellerdeki Belediyemize ait hisselerin vergi borcuna karşılık Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03.09.2019 tarihli, 26259 sayılı yazısı.
 
45.8/453- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediyesi tarafından Belediyemize tahsis sözleşmesi ile kiralanan Erenler İlçesi, 135 ada, 1 nolu parselde Erenler Yaşam Merkezi içerisinde bulunan yüzme havuzu ve diğer sosyal tesis alanlarının Mimari Projesinde 1-2-3 nolu bağımsız bölümlerin yıllık net gelirin % 5’i karşılığında, Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ’a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03/09/2019 tarihli, 26275 sayılı yazısı.
 
46.8/454- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan Merkez Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi, No=7 adresinde bulunan Kocaali Bahçem Park içerisinde 140 m2 kapalı, 75 m2 sundurma altı açık olmak üzere toplamda 215 m2 alanlı sosyal tesis ve kafeteryanın, yıllık net gelirin % 5’i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ’a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi  hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/09/2019 tarihli, 26383 sayılı yazısı.
 
47.8/455- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 13/05/2019 tarihli ve 5/240 sayılı meclis kararı ile kurulması kabul edilen Sakarya Fidancılık ve Peyzaj Anonim Şirketinin ticaret sicil tescil işlemlerinde aynı isimde başka bir şirketin bulunduğunun anlaşılması sebebiyle şirket unvanının “Sakarya Büyükşehir Fidancılık ve Peyzaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi “olarak değiştirilmesi ve Ticaret Sicil İl Müdürlüğünde yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye yetki verilmesine ilişkin 29/08/2019 tarihli, 26047 sayılı yazısı.
 
48.8/456- Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, 17/06/2019 tarihli ve 6/308 sayılı meclis kararı ile kurulması kabul edilen “Sera Anonim Şirketi”nin ticaret sicil tescil işlemlerinde aynı isimde başka bir şirketin bulunduğunun anlaşılması sebebiyle şirket unvanının “Sakarya Büyükşehir Seracılık Ticaret Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesi ve Ticaret Sicil İl Müdürlüğünde yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye yetki verilmesine ilişkin 03/09/2019 tarihli, 26273 sayılı yazısı.
 
49.8/457- Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, 17/06/2019 tarihli ve 6/309 sayılı meclis kararı ile kurulması kabul edilen “Tarım Anonim Şirketi”nin ticaret sicil tescil işlemlerinde aynı isimde başka bir şirketin bulunduğunun anlaşılması sebebiyle şirket unvanının “Sakarya Büyükşehir Tarım Ticaret Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesi ve Ticaret Sicil İl Müdürlüğünde yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye yetki verilmesine ilişkin 03/09/2019 tarihli, 26274 sayılı yazısı.
 
50.8/458- Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Kuzey Marmara Otoyolu kavşak projesinde yapılan değişikliğin Doku Kültürü Laboratuarı yapılması planlanan proje alanına denk geldiğinden, proje alanı için alınan 08/07/2019 tarihli, 7/406 sayılı meclis kararının iptal edilerek, Proje uygulama alanının Arifiye İlçesi Adliye Mahallesinde bulunan 2626 ada ve 9 parsel numaralı araziden, Serdivan İlçesi Yazlık Mahallesinde bulunan 5518 nolu parselin ekli krokide koordinatları verilen alana taşınması ve bu alanın doku kültürü laboratuarı olarak kullanılmak üzere bila bedel tahsis etmek, ortak hizmet projesi üretmek ve tüm işlemler için gerekli protokollerin imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 03/09/2019 tarihli, 26213 sayılı yazısı.
 
51.8/459- Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanunu “Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı14. Maddesi a-b bendi, “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75. Maddesi a ve diğer bentleri gereği, “Alifuatpaşa Meslek Yüksek Okulu Binası Yapımı” hakkında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29.07.2019 tarihli, 22769 sayılı yazısı.
 
52.8/460- Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2017 tarihli, 11/786 sayılı kararı ile kurulan Birim Fiyat ve Kesin Hakediş Şube Müdürlüğünün “Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin görüşülmesine ilişkin 29.08.2019 tarihli, 26006 sayılı yazısı.
 
53.8/461- Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezince verilmeye başlanacak olan “Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporu” belgesi için, 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesine rapor karşılığında 50,00 TL alınması şeklinde eklenerek revize yapılmasına ilişkin 29/08/2019 tarihli, 25992 sayılı yazısı.
 
54.8/462- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan      7  adet Şube Müdürü kadrosunun ihdası için hazırlanan ekteki (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin ilişkin 02/09/2019 tarihli, 26242 sayılı yazısı.
 
55.8/463- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. Maddesi gereğince; Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı “Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü” ile Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı “Zabıta Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü”nün kurulması, Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde mevcut bulunan Zabıta Şube Müdürlüğünün “Zabıta Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ilişkin 02/09/2019 tarihli, 26253 sayılı yazısı.
 
 
 
 09/09/2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
56. 8/464-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. Maddesi gereğince; Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten GSM Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğünün bütçesi ile birlikte Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlanmasına ilişkin 06/09/2019 tarihli, 26822 sayılı yazısı.
 
57. 8/465-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. Maddesi gereğince; Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı “Proje Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğü isminin “Proje Geliştirme İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ilişkin 06/09/2019 tarihli, 26821 sayılı yazısı.
 
58. 8/466- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Afet nedeni ile hasar gören Tesislerin Rehabilitasyonu işi için” kullanılmak üzere 15.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 09/09/2019 tarihli yazısı.
 
59. 8/467-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediyemize ait personel şirketi olarak faaliyet gösteren (SASAY)  Sakarya Çevre Enerji İhtiyaç Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş.’nin, bundan sonraki süreçte hizmet alımı yoluyla yapılacak personel alımlarının doğrudan temin yoluyla şirket üzerinden alınacak olması sebebiyle şirket yönetim kurulunun “Şirketin bedelsiz olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine” dair alınan kararı doğrultusunda; (SASAY)  Sakarya Çevre Enerji İhtiyaç Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin devir (bağış) yoluyla külliyen sermayesiyle beraber doğrudan devralınması ve Ticaret Sicil Müdürlüğü kapsamında iş ve işlemlerin, tescilin yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye yetki verilmesine ilişkin 06/09/2019 tarihli, 26845 sayılı yazısı.
 
60. 8/468-Erenler İlçesi Erenler, Bağlar ve Yeşiltepe Mahallelerinde 1/5000 ölçekli G24b24d, G24co4a, G24c03b Plan paftalarını içerir Yavuz Selim Caddesinin, 1050 ve 1063 sokakların kesiştiği noktadan başlayarak, Atatürk Bulvarına kadar olan alan ile Atatürk Bulvarının, Yavuz Selim Caddesinden itibaren Uluyol Caddesi ile kesiştiği kısma kadar olan alan ve ayrıca Murat Soğancıoğlu Caddesinin Yavuz Selim Caddesi tarafından başlayarak, 1234 Sokağa kadar olan alanda bölgenin gelişimini arttırmak amacıyla hazırlanan öneri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifine ait Erenler Belediyesinin 03/09/2019 tarihli, 3099 sayılı yazısı.
 
61. 8/469-Erenler İlçesi Erenler, Bağlar ve Yeşiltepe Mahallelerinde 1/5000 ölçekli G24b24d, G24co4a, G24c03b Nazım İmar plan paftaları, 1/1000 ölçekli G24b24d4c, G24cO4a1b, G24c04a1a, G24c03b2b, G24cO3b2a, G24c03b2d Uygulama İmar Plan paftalarının içerisinde bulunan Yavuz Selim Caddesinin, 1050 ve 1063 sokakların kesiştiği noktadan başlayarak, Atatürk Bulvarına kadar olan alan ile Atatürk Bulvarının, Yavuz Selim Caddesinden itibaren Uluyol Caddesi ile kesiştiği kısma kadar olan alan ve ayrıca Murat Soğancıoğlu Caddesinin Yavuz Selim Caddesi tarafından başlayarak, 1234 Sokağa kadar olan alanda bölgenin gelişimini arttırmak amacıyla hazırlanan öneri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli, 38 sayılı kararına ait Erenler Belediyesinin 03/09/2019 tarihli, 3098 sayılı yazısı.
 
62. 8/470- Taraklı İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan kapsamında Hacımurat Mahallesi Ankara Caddesi 1287,1289,1291,1294 nolu parsellerin imar planı değişikliğine ait Taraklı İlçe Belediye Meclisinin 02/07/2019 tarihli, 37 sayılı kararı.
 
63. 8/471-Taraklı İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Ulucami Mahallesi Huzur Caddesi 3236 ve 3237 nolu parsellerin imar planı değişikliğine ait Taraklı İlçe Belediye Meclisinin 02/07/2019 tarihli, 38 sayılı kararı.
 
        
 

×