Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.09.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

Davet Yazı         

 

                                                                                                                                                                                                          T.C

          SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/09/2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM


  • Yoklama ve açılış.
  • 08/07/2013 ve 12/07/2013 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
                                                                                                                                                                                                      GÜNDEM
 
1- 10/266.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/06/2013 tarih ve 7/226 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna iade edilen, 6306 sayılı Kanunun 14. maddesi ile İmar Kanununa eklenen Ek 5’inci maddesi hükmü gereği iptal edilen “Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sınırları İçerisinde Kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliği’nin yerine başlığı ile birlikte yeniden hazırlanan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği”ninkabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/08/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
2-   10/267.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/254 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın Plan Notlarından 28. ve 29. Maddeye ilave yapılması şeklinde hazırlanan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 7/100 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

3-   10/268.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/256 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, 3386 ada, 516 nolu parselin Ayrık - 2 kat olan yapı nizamının Bitişik - 2 kat yapı nizamına dönüştürülmesine ilişkin Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu esas alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 7/102 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/08/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
4-   10/269.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/258 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4057 ada, 3 nolu parselin E:0.40 - Hmax=7.50 m. olan yapılaşma şartlarının E:0.60 - Hmax=8.00 m.’ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 7/104 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/08/2013 tarihli Komisyon raporu.

5-   10/270.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/259 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 334 ada, 21-27 ve 36 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 7/105 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/08/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
6-   10/271.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/04/2013 tarih ve 4/142 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 552-553-554-13814-17212 ve 17213 nolu parsellerin bulunduğu imar adasının Bitişik - 2 kat yapı nizamına tabi Yolboyu Ticaret Alanı ve Ayrık - 2 kat yapı nizamına tabi Konut Alanından, Bitişik - 2 kat yapı nizamına tabi Ticaret Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2013 tarih ve 14 sayılı kararının kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
7-   10/272.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/248 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığındankabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/08/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
8-   10/273.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/247 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 2 pafta, 8595 nolu parselin “Ticaret Alanı”ndan “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 28 sayılı kararının kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
9-   10/274.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/249 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 6 pafta, 738 nolu parselin doğusundaki imar hattının parsel sınırına çekilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 29 sayılı kararının kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
10-10/275.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/250 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 41 ada, 5 nolu parselden geçen yaya yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih ve 40 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
11-10/276.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/251 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresince (25.03.2013-25.04.2013) yapılan 46 adet itirazdan;  Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 2013/21 sayılı kararında maddeler halinde yazılan itiraz konularından uygun görülen 34 adet itiraz ve kısmen uygun görülen iki adet itirazın ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi neticesinde 32 adet itirazın reddinin dört adet itirazın ise kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/08/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
12-10/277.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/252 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Devlet Mahallesi ve İnönü Mahallesinde Doğalgaz Bölge Regülatörü ve Vana Odası yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 35 sayılı kararının kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
13-10/278.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/253 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe sınırları dahilinde Gündoğan Mahallesinde Doğalgaz Bölge Regülatörü ve Vana Odası yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisince alınan 06.06.2013 tarih ve 2013/20 sayılı kararının kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 10/279.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın görüşülmesine ilişkin 22/08/2013 tarih ve 2573 sayılı yazısı.

15- 10/280.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 657 ada, 1 nolu ve 133 ada 9 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2013 tarih ve 60 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin  02/09/2013 tarih ve 2603 sayılı yazısı.

16- 10/281.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kuruçeşme Köyü, 2397 ada, 4-5-6 ve 7 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2013 tarih ve 61 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29/08/2013 tarih ve 2599 sayılı yazısı.
 
17-  10/282.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/07/2013 tarih ve 8/241 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (23/07/2013 – 22/08/2013) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 29/08/2013 tarih ve 2600 sayılı yazısı.
 
18- 10/283.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 tarih ve 7/222 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (19/06/2013 – 18/07/2013) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 28/08/2013 tarih ve 2592 sayılı yazısı.

19- 10/284.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2013 tarih ve 5/189sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (19/06/2013 – 18/07/2013) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 28/08/2013 tarih ve 2595 sayılı yazısı
 
20- 10/285.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/05/2013 tarih ve 5/190 sayılı kararı ile onaylanan Ferizli İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (19/06/2013 – 18/07/2013) içerisinde yapılan 38 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/08/2013 tarih ve 2601 sayılı yazısı.

21- 10/286.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/05/2013 tarih ve 5/192 sayılı kararı ile onaylanan Söğütlü İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (19/06/2013 – 18/07/2013) içerisinde yapılan 28 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/08/2013 tarih ve 2602 sayılı yazısı.

22- 10/287.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 tarih ve 7/225 sayılı kararı ile onaylanan Karapürçek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (19/06/2013 – 18/07/2013) içerisinde yapılan iki adet itirazıngörüşülmesine ilişkin 28/08/2013 tarih ve 2593 sayılı yazısı.
 
23- 10/288.-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2011 tarih ve 5/246 sayılı kararıyla ihale yapılması kabul edilen, “Sakarya Ulaşım Ana Planı ve Öncelikli Avan Projeleri ile Ön Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması” işini kazanan yüklenici Mescioğlu Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Firması tarafından hazırlanan “Sakarya Ulaşım Ana Planı” raporunun görüşülmesine ilişkin 02/09/2013 tarih ve 236 sayılı yazısı.
 
24- 10/289.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 17/07/2013 tarih ve 8398 sayılı yazısı ile, sehven Büyükşehir Belediyemiz adına tescil edilen Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 1678 ada, 1 nolu (52.897,00 m2) parselin 20.646,25 m2.lik kısmının Hazine adına bedelsiz olarak tescil edilmesi(muvafakat edilmesi) için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 02/09/2013 tarih ve 2046 sayılı yazısı.
 
25-10/290.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. Maddesi hükmü gereğince Büyükşehir Belediyemizde aile, kadın ve çocuklara yönelik hizmetler verileceğinden, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı “Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü”nün kurulması talebine ilişkin 02/09/2013 tarih ve 1407 sayılı yazısı.
 
26-10/291.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslar” dahilinde Büyükşehir Belediyesinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosunun iptal edilerek Sağlık İşleri Dairesi Başkanı olarak yeniden kadro ihdası için hazırlanan (III sayılı) cetvelin görüşülmesine ilişkin 28/08/2013 tarih ve 1387 sayılı yazısı.
 
27-10/292.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanan Büyükşehir Belediyemize ait Kadro ihdas Değişikliğine ait (I sayılı) cetvelin görüşülmesine ilişkin 28/08/2013 tarih ve 1388 sayılı yazısı.
 
 
-09/09/2013 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 
28.-10/293-. Erenler İlçe Belediye Meclisinin 14/10/2012 tarih ve 52 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm yapılmasına karar verilen kuzeyinde 2065 sokak, batısında 2036 sokak, güneyinde Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, doğusunda Küpçüler      Caddesi arasında kalan 18,4 hektarlık alana ilişkin alınan kararın iptal edilmesine ait 04/09/2013 tarih ve 40 sayılı kararı.
 
29.-10/294.-. Erenler İlçe Belediye Meclisinin ilçe sınırları içerisindeki mükerrer cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesine ait 02/09/2013 tarih ve 37 sayılı kararı.
 
30.-10/295.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan ve 08/04/2013 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile kesinleşen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan hükümlerinde, değişen mevzuat, kurum kararları ve talepleri ile ilçelere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapımı aşamasında bazı eksiklikler tespit edilmiş olup, buna göre 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan hükümlerine ilişkin hazırlanan plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2013 tarih ve 2631 sayılı yazısı.
 
31.-10/296.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye sınırları dahilindeki tüm ilçelere ait onaylanan ve onay süreci devam eden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan sınırlarında geçerli olacak değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 06/09/2013 tarih ve 2632 sayılı yazısı.
 
32.-10/297.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 07/08/2013 tarih ve 2833 sayılı yazısına istinaden, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 tarih ve 7/222 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına I.Organize Sanayi Bölgesine ilave edilen alanın işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2013 tarih ve 2630 sayılı yazısı.
 
33.-10/298.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2013 tarih ve 5/201 sayılı kararında ve bu karar doğrultusunda alınan 23/05/2013 tarih ve 171 sayılı Encümen kararının “Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi 4156 ada 1 nolu parselin etrafındaki 63.958,74 m²’lik alanın stadyuma hizmet edecek otopark alanları yapılması amacıyla kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsisine” şeklinde düzeltilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 06/09/2013 tarih ve 2629 sayılı yazısı.

34.-10/299.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 3368 ada 2 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2013 tarih ve 8/118 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/09/2013 tarih ve 2627 sayılı yazısı.

35.-10/300.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Adapazarı İlçesi Dağdibi Mahallesi, 2450 ada 202 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2013 tarih ve 8/119 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/09/2013 tarih ve 2628 sayılı yazısı.

36.-10/301.-.Hendek İlçe Belediye Meclisinin, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2013 tarih ve 2/56 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli revize Uygulama İmar Planına ait 05/09/2013 tarih ve 39 sayılı kararı.
 
37.-10/302.- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/02/2010       tarih ve 2/79 sayılı kararı ile kabul edilen Seyahat Kartları Yönetmeliğinde Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce değişiklik yapılması talebi UKOME’nin 2013-80 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/f ve 9. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/f maddesi gereğince Belediyemiz Meclisinde görüşülmesine ilişkin 06/09/2013 tarih ve 241 sayılı yazısı.
 
 


 

×