Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.07.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

Davet Yazısı

                                                                                               T.C                                                                                              
                                SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2012 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 
      GÜNDEM
 
       1-     7/222.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/197 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti    Şeker Fabrikası A.Ş.ye ait olan Adapazarı İlçesi, 3154 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde  tanzim olunan 20/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

      2-    7/223.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/198 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi 961 ada 7-8-9 nolu parsellere ilişkin 5216 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/c maddesine istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

      3-    7/224.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/212 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/06/2012 tarih ve 6/84 sayılı kararında belirtilen, Adapazarı ilçesi, Dağdibi Mahallesi 2452 ada 471 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

      4-     7/225.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/214 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/06/2012 tarih ve 6/82 sayılı kararında belirtilen, Adapazarı ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi 197 ada 1-8-18-20-21 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

      5-       7/226.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/199 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi 961 ada 7-8-9 nolu parsellere ilişkin 5216 sayılı Kanunun 7/c maddesine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

     6-    7/227.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/210 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 1471 ada 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

     7-    7/228.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/213 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi 133 ada, 3 ve 10 nolu parsellerin "Belediye Hizmet Alanı (Bilim Merkezi)' olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

     8-    7/229.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/201 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi 134 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

     9-    7/230.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/211 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, 57 pafta 2821 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

      10-   7/231.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/215 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 08/06/2012 tarih ve 31 sayılı kararında belirtilen,Erenler ilçesi, Yeni Mahalle 26 M-II pafta 4424 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

11-    7/232.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/216 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler ilçe Belediye Meclisinin 08/06/2012 tarih ve 32 sayılı kararında belirtilen, Erenler İlçesi Bekirpaşa Mahallesi G24C04C2B pafta 2411 ada, 176-180-181-182 nolu parseller, G24C04B3C pafta 2411ada, 177 nolu parsel ile Alancuma Mahallesi Alanköy Mevkii, 102 ada 1-2 nolu parseller ve G24C04C2B pafta 581 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

     12-   7/233.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/200 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/04/2012 tarih ve 4/122 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi Mollaköy, Semerciler, Kumbaşı Köyleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itirazdan bir adet itirazın kabulünün uygun olacağı, 32 adet itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

    13-   7/234.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/202 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve sınırları içinde kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliği'nin Yapı Düzenine ait Tanımlarla ilgili 6. maddesine "6.44 ve 6.45' nolu bentlerin eklenmesi – Yapı Ruhsat İşleriyle ilgili 44. Maddesi-Fenni Mesuliyet Hizmetleri ve Siciller ile ilgili 45. maddesi ve Yapı Kullanma izniyle ilgili 49. maddesinin tamamında değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan değişikliklerin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/06/2012 tarihli Komisyon raporu.

    14-   7/235.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/203 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2011 tarih ve 10/466 sayılı kararı ile onaylanan ve yürürlüğe giren 2012 yılı Gelir Tarifesinde bulunan Telekomünikasyon Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi ve Ruhsat Harcı-Tranşe Kaplama Birim Fiyat Tarifesinin yeniden değerleme yapılarak güncellenen fiyat tarifesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/06/2012  tarihli Komisyon raporu.

     15-     7/236.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2457 ada, 33-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 ve 99 nolu parsellerin Resmi Kurum ve Park Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 27/06/2012 tarih ve 878 sayılı yazısı.

     16-    7/237.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi ile Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde kalan Mithatpaşa Mahallesi, Kirişhane Caddesi ile Milli Egemenlik Caddesi arasında kalan alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 04/06/2012 tarih ve 6/83 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/07/2012 tarih ve 908 sayılı yazısı.

     17-     7/238.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Kirişhane Caddesi arasındaki alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 03/07/2012 tarih ve 904 sayılı yazısı.

    18-    7/239.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2010 tarih ve 12/527 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 134 ada 4 nolu parselin plan değişikliği, Sakarya 1. İdare Mahkemesi tarafından 23/05/2012 tarih ve 2012/288 Esas sayılı dosya ile yürütmesi durdurulmuştur. Mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 02/07/2012 tarih ve 85 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/07/2012 tarih ve 907 sayılı yazısı.

     19-      7/240.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, G24B23D pafta, 8554 ve 1583 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıdeğişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 02/07/2012 tarih ve 44 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/07/2012 tarih ve 906 sayılı yazısı.

     20-     7/241.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi ile Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde kalan Mithatpaşa Mahallesi, Kirişhane Caddesi ile Milli Egemenlik Caddesi arasında kalan alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 02/07/2012 tarih ve 45 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/07/2012 tarih ve 909 sayılı yazısı.

     21-   7/242.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi, 380 ada, 1 nolu parselin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsisli 12.500 m²'lik kısmında 2012 yılı Yatırım Programında 400 kişilik yurt inşaatı yapılacağı belirtilerek söz konusu alanın Sosyal Tesis ve Yurt Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/06/2012 tarih ve 37 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 18/06/2012 tarih ve 829 sayılı yazısı.

     22-     7/243.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/06/2012 tarih ve 2012/25 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/06/2012 tarih ve 877 sayılı yazısı.

    23-     7/244.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 11 pafta, 41 Ada, 29 ve 8 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Sapanca Belediye Meclisinin, 03/05/2012 tarih ve 2012/23 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/07/2012 tarih ve 910 sayılı yazısı.

     24-       7/245.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi G24D10B2D pafta, 124 ada 114 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/06/2012 tarih ve 2012/26 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/07/2012 tarih ve 900 sayılı yazısı.

    25-     7/246.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya ili 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı bulunduğundan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/05/2012 tarih ve 6/191 sayılı kararı ile onaylanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Plansız Alanlar Yönetmeliği''nin iptal edilmesine ilişkin 03/07/2012 tarih ve 464 sayılı yazısı.

     26-     7/247.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün 28/06/2012 tarih ve 3479 sayılı yazısı ile talep edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi 27 L-I pafta, 961 ada, 8 nolu 8.436,22 m2'lik parselin ekli imar durumunda sarı boyalı olarak gösterilen 3.000 m2'lik kısmının Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adına tahsis edilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/07/2012 tarih ve 1789 sayılı yazısı.

    27-   7/248.-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine dayanarak okul binası ve müştemilatlarının yapılabilmesi ve inşaatların bitiminden sonra da Milli Eğitim Bakanlığına devredilebilmesi için gerekli ön ve kati protokollere imza atmaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirilmesi veya başkanın yetkilendireceği kişiye yetki verilebilmesine ilişkin 03/07/2012 tarih ve 215 sayılı yazısı.

    28-   7/249.-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak olan "Okul Binası ve müştemilatlarının' yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 10.000.000,00 TL kredi alınması ve bu krediye ait işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilebilmesine ilişkin 03/07/2012 tarih ve 214 sayılı yazısı.


    -09/07/2012 Tarihli Meclis Toplantısının İlave Gündemi-

29- 7/250.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, G24C03A1A pafta, 873 ada, 2 nolu ve 873 ada, 3 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/07/2012 tarih ve 46 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/07/2012 tarih ve 913 sayılı yazısı.

30- 7/251.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/12/2011 tarih ve 11/517 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin ilan askı süresi içerisinde Hendek İlçe Belediyesine yapılan itirazlar sonucunda alınan Hendek İlçe Belediye Meclisinin 08/05/2012 tarih ve 25 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/07/2012 tarih ve 918 sayılı yazısı.

31- 7/252.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2011 tarih ve 11/517 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin ilan askı süresi içerisinde Hendek İlçe Belediyesine yapılan itirazlar sonucunda alınan Hendek İlçe Belediye Meclisinin 08/05/2012 tarihli 24 ve 24/1 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/07/2012 tarih ve 919 sayılı yazısı.

32- 7/253.- Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına ilan askı süresinde yapılan 137 adet itiraza ait Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 02/07/2012 tarih ve 37 sayılı kararı.

×