Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.04.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

T.C.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.04.2012 Pazartesi günü saat 14:00'te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya
 ait gündemdir. 

- Yoklama ve açılış.
- 12/03/2012 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
Sakarya Büyükşehir Belediyemizin 2011 yılı gelir ve gider işlemlerinin incelenmesi sonucu oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması. 

 

GÜNDEM

 

 

1-   4/111.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2012 tarih ve 3/90 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı ilçesi sınırlarında, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/4 sayılı kararıyla onaylanan Yazlık Caddesi ve Eski Kazımpaşa Caddesi arasındaki 15 m'lik yolun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içinde yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

 

2-   4/112.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2012 tarih ve 3/110 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaköy Mahallesi Bağlar Arkası Mevkii 3 pafta 141 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli İlave Mevzii İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

 

3-   4/113.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/554 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Dağdibi Mahallesi Bağlar Mevkii G24B19D1B pafta 2449 ada 6-8-10-11 ve 12 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

4-   4/114.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2012 tarih ve 3/91 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı ilçesi, Korucuk Mahallesi 1703 ada 3 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanmış olan  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/02/2012 tarih ve 2/23 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

5-   4/115.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2012 tarih ve 3/92 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı ilçesi, Ozanlar Mahallesi 3926 ada 4 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait  Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 08/02/2012 tarih ve 2/24 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

6-   4/116.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2012 tarih ve 3/102 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada 381 parsel sayılı taşınmaza  ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 05/03/2012 tarih ve 3/37 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

7-   4/117.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2012 tarih ve 3/104 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı ilçesi, Güneşler Merkez Mahallesi 543-545 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 05/03/2012 tarih ve 3/38 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

8-   4/118.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2012 tarih ve 3/103 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı ilçesi, Camili Mahallesi 1675 ada 1 ve 1669 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar ve yakın çevresinde yer alan toplam 16 hektarlık alana ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 05/03/2012 tarih ve 3/43 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

 

9-   4/119.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2012 tarih ve 3/93 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan ilçesi, Otuziki Evler Mahallesi G24B23D pafta 1583 ve 8554 parsel sayılı taşınmazlara  ilişkin hazırlanmış olan  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

10-4/120.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2012 tarih ve 3/108 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/03/2012 tarih ve 21 sayılı kararı ile Serdivan İlçesi, Yazlık, Vatan, Köprübaşı Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/10/2011 tarih ve 9/402 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

 

11-4/121.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2012 tarih ve 3/94 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler ilçesi, Yeni Mahalle 303 ada  12-13-14 ve 15 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin hazırlanmış olan  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin parsel sahibinin 22/03/2012 tarih ve 3939 sayılı dilekçesi ile talebinden vazgeçtiği anlaşıldığından dosyasının dairesine iadesine kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

12-4/122.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2012 tarih ve 3/95 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Yukarıkirazca Mevkiinde kuzey ve batıda Sakarya Nehri ile doğu ve güneyde Mollaköy, Semerciler, Kumbaşı köyleri ile sınırlanan bölgeye ilişkin hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

 

13-4/123.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2012 tarih ve 3/106 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 06/03/2012 tarih ve 2012/12 sayılı kararı ile Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu, Hasanpaşa, Tepebaşı Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/10/2011 tarih ve 9/415 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

14-4/124.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2012 tarih ve 2/65 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/03/2011 tarih ve 3/105 sayılı kararıyla onaylanan Sapanca ilçesi, İlmiye Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'na ilan askı süresi içinde yapılan 58 adet itirazın, Sakarya 2.İdare Mahkemesi 2011/1242 esas sayılı yürütmeyi durdurma kararının, itiraz değerlendirme işlemini konusuz bırakması dolayısıyla mahkeme kararı doğrultusunda işlemler yürütülmesi gerekeceğinden itirazların dairesine iadesine kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

15-4/125.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2012 tarih ve 3/105 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca ilçesi, Çayiçi Mahallesi 4 pafta 97 ada 19-32-34-51-93-94 ve 106 ve parsel sayılı taşınmazlara  ilişkin hazırlanmış olan  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 05/03/2012 tarih ve 3/38 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

 

16-4/126.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2012 tarih ve 3/109 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Orta – Küçüksöğütlü – CamiiCedit – Gündoğan – Rüstemler mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 4/170 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/03/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

 

 17-4/127.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Başkanlığının 1215 sayılı yazısı ile talep olunan, Papuçcular Mahallesi 189 ada, 12 nolu parsel ve yakın çevresine ilişkin Şehir Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 30/03/2012 tarih ve 482 sayılı yazısı.

 

 

18-4/128.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçesi, Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı ve Kirişhane Caddesi arasında kalan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin  görüşülmesine ilişkin 03/04/2012 tarih ve 486 sayılı yazısı.

 

 

19-4/129.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 25 pafta, 41 ada, 2 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/03/2012 tarih ve 19 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29/03/2012 tarih ve 474 sayılı yazısı.

 

 

20-4/130.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin;  14.09.2009 tarih ve 8/298 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi,  Hanlı Sakarya Mahallesinde, 13 pafta 1664 nolu parselin 2. El Oto Galericiler Sitesi olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2011/389 nolu kararıyla iptal edilmiş olup, Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi, 13 pafta 1664 nolu ve 12 pafta 1697 nolu parsel ve çevresini  kapsayan alana ilişkin Şehir Planlama Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2012 tarih ve 485 sayılı yazısı.

 

 

21-4/131.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sapanca İlçesi, Yanık Orman Köyüne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 03/04/2012 tarih ve 487 sayılı yazısı.

 

 

22-4/132.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyüne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 03/04/2012 tarih ve 488 sayılı yazısı.

 

 

23-4/133.-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, UKOME'nin 27/12/2011 tarihli Genel Kurulu'nda alınan 2011/129  sayılı kararı ile S.S.49 nolu Hendek Sanayi Bölgesi Minibüs Otobüs Motorlu Taşıtlar Kooperatif araçlarının Özel Halk Otobüsüne çevrilmesine karar verilmiş olup, söz konusu Özel Halk Otobüslerinin çalışma sürelerinin, imtiyaz bedellerinin, yıllık güzergah ücretlerinin güzergah devir ücretlerinin, çalışacak araçların model, tip ve kapasiteleri ile çalışma şartlarının belirlenmesine ilişkin 26/03/2012 tarih ve 239 sayılı yazısı.

 

 

24-4/134.-Belediyemiz Çevre ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27/10/2010 tarih ve 27742 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıksu Altyapı, Atık Bertaraf tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik' gereğince, Katı Atık Bertaraf Tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına ait "tam maliyet esaslı tarifelerin' belirlenmesi çalışması tamamlanmış olup, tam maliyet esaslı 2011 yılını baz alan fiyat tarifesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahasını kullanan İlçe Belediyeleri esas alınarak SASKİ abone sayısına bağlı olarak birim fiyat(TL/Abone) şeklinde Katı Atık Bertaraf hesap cetvelinin ilgili yönetmelik gereği görüşülmesine ilişkin 03/04/2012 tarih ve 68 sayılı yazısı.

 

 

 25-4/135.-Belediyemiz Çevre ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün "Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin görüşülmesine ilişkin 03/04/2012 tarih ve 236 sayılı yazısı.

 

 

26-4/136.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 16/03/2012 tarih ve 1634 sayılı yazısı ile, Sakarya İli Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi 3099 ada, 1 nolu parseldeki Büyükşehir Belediyemize ait 60.821,70 m2 hissenin Yeni Stadyum yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne devri veya tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesi ile 75-d maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 02/04/2012 tarih ve 448 sayılı yazısı.

 

 

27-4/137.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait orman vasıflı İmar Planlarında  Mesire Alanı olarak ayrılan  261.007,99 m2  yüzölçümlü  Akyazı İlçesi,  Batakköyü 113 ada 10 nolu (32 nolu bölme içinde)parsel Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/01/2011 tarih ve 1/24 sayılı kararı ile kiralanması uygun görülen ve Encümenin 20/01/2011 tarih ve 31 sayılı kararı ile Belediyemize 10 yıllığına kiralanan Akyazı İlçesi Batakköyü  261.007,99 m2'lik alanın ekli imar planında  gösterilen 10.000 m2'lik kısmı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sağlık Meslek Lisesi yapılması için tahsis talebinde bulunulacağından, Belediyemiz tarafından kiralanan bu alandaki (10.000,00 m²) kiralama sözleşmesinin iptali için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03/04/2012 tarih ve 449 sayılı yazısı.

 

 

28-4/138.-Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz sorumluluk alanında kamunun genel kullanımında olan bulvar, cadde ve sokak aydınlatma sistemlerinin 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 17. maddesine dayanılarak hazırlanıp 10/07/2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yönetmeliğinin geçici 3.maddesi "mülkiyeti TEDAŞ'a ait olmak üzere ilgili dağıtım şirketine devredilir.' hükmü gereğince; mülkiyeti TEDAŞ'a ait olmak üzere işletim ve sorumluluğunun dağıtım şirketi olan SEDAŞ'a devredilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi, TEDAŞ, SEDAŞ arasında devir protokolü yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 30/03/2012 tarih ve 134 sayılı yazısı.   

 

 

29-4/139.- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15.maddesine göre İhtisas Komisyonlarına Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişi olmak üzere açık oylama ile İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk Komisyonlarına bir yıl süre ile görev yapmak üzere üye seçimine ilişkin 30/03/2012 tarih ve 292 sayılı yazısı.

 

 

30-4/140.- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16'ncı maddesi; "Büyükşehir Belediye Encümeni belediye başkanının başkanlığında belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur' denmektedir. Bu maddeye istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine Meclis üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçimine ilişkin 30/03/2012 tarih ve 291 sayılı yazısı.

 

 

31-4/141.- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan ve İstatistik Mali Analiz Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2011 Yılı Faaliyet Raporu kitapçığının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 28/03/2012 tarih ve 03 sayılı yazısı.

 

 

32- Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının plan notlarına 30. madde ilave edilmesi ve plan notu maddelerinin numaralandırılmasının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan plan değişikliğine ait 02/04/2012 tarih ve 4/46 sayılı kararı.

 

 

33- Sakarya İli Kent Konseyinin İlimizde yaşayan çoğunluğu 18 yaşın altında olan özürlülerin toplum yaşamına adapte olmaları, kendine güvenlerinin arttırılabileceği, toplumdan kendini soyutlamanın azaltılabileceği, birlikte vakit geçirebileceği, birbirleriyle kaynaşabileceği, onları evlerden dışarıya çıkaracak sosyal yaşam alanları oluşturulmak istemi ile özürlü çocuklarımızın toplum yaşamına adaptasyonunun sağlanmasında faydalı olacak özürlü oyun gruplarının ilimizde yapılan ve yapılmakta olan Büyükşehir Belediyemizin uygun göreceği park alanlarına konulması talebine ilişkin 06/04/2012 tarih ve 37 sayılı yazısı.

 

 

34- Sakarya İli Kent Konseyinin, İlimiz sınırları içinde yaşayan ve evde üretim yapan kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla, kadınların üretimlerini pazarlayabilecekleri Büyükşehir Belediyesinin uygun göreceği bir mekanın kent konseyine tahsisi talebine ilişkin 06/04/2012 tarih ve 36 sayılı yazısı.

×