Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.03.2020 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 
09/03/2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
-Yoklama ve açılış.
-10/02/2020 tarihli Meclis Kararları.
 
1.3/110-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/89 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2306 ve 2307 adanın bir kısmına yönelik SASKİ’nin 10/12/2019 tarih ve 5792 sayılı yazısına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/02/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
2.3/111-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/91 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacı Alanı Mahallesi, 1893 ada, 1 nolu parselin 331.00 m².lik kısmı ile 1893 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan terkli alan ve İstiklal Mahallesi 1536 ada, 17-18 parsellerin bir kısmına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/02/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
3.3/112-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/90 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 560-559-920-921-2258-2259 ve 2260 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 tarih ve 1/2 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun görülmüştür. Yapılan İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
4.3/113-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/92 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.01.2020 tarih ve 01 sayılı kararı ile uygun Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi, 1905 ada, 1 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 25/02/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
5.3/114-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/495 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Adalı Erenler Mahallesi, 730 ada, 1 sayılı parselin bir kısmının Sosyo-Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 02/03/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
6.3/115-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/93 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 11/02/2019 tarih ve 2/89 sayılı kararıyla onaylanan, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 165 ada, 53-54-55-45-46-47-72-98-99-100-107-124-117-57-58-74-67-68 ve 116 nolu parseller ile 190 ada, 20-308 ve 309 nolu parseller, 1208 ada 2 nolu parsel, 278 ada 1 nolu parsel, 166 ada 110-111-572 (112 ve 113) nolu parsellerden geçen 15.00 m lik ve 20.00 m lik imar yollarının düzenlenmesine ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 7 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 02/03/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
7.3/116-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/95 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahalle sınırları içinde yer alan 12.00 metrelik imar yollarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/02/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
8.3/117-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/94 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/09/2019 tarih ve 8/422 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Topağaç Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan kabul edilen 18 adet itirazın uygun görüldüğü Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarih ve 1 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
9.3/118-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/96 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi,  1167 ada, 1-2-3-4-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-42-43-44-45-46-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-94-95-96-97-98-101-102-103-105 ve 106 nolu parseller,  1035 ada, 3-4 ve 5 nolu parseller ve 1074 ada, 259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272 ve 273 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğuna dair tanzim olunan 02/03/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
10.3/119-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/97 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/12/2019 tarih ve 11/583 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1077 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan-askı süresince yapılan 2 adet itirazın rapordaki şekliyle uygun olduğuna dair tanzim olunan 25/02/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
11.3/120-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/98 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Arifbey ve Fatih Mahalleleri, 801 ada, 37 ve 40 nolu parseller ile 968 ada, 63 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
12.3/121-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2020 tarihli, 1/40 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2019 tarihli ve 6/297 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Balkaya ve Nailiye Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan askı süresinde yapılan 7 adet itirazdan kabul edilen 3 adet itiraza yönelik Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarihli ve 2019/78 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/02/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
13.3/122-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/102 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçe Belediye Meclisi’nin 07.01.2020 tarih ve 9 sayılı kararı ile uygun görülen Kaynarca İlçesi, Kızılcaali Mahallesi, 145 ada, 167 nolu parsele yönelik Tarım ve Hayvancılık tesisi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/02/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
14.3/123-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2020 tarihli, 1/42 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2019 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Akarca Mahallesi, 376 ve 377 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/02/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
15.3/124-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/101 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/12/2019 tarih ve 11/593 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planın münferit noktalarında Kocaali Belediye Başkanlığınca talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 3 adet itirazın rapordaki şekliyle uygun olduğuna dair tanzim olunan 02/03/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
16.3/125-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/108 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğünün “2020 yılı Gelir Tarifesi Mezar Yeri Satış Fiyatları” bölümünün ekte belirtildiği şekliyle revize edilmesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 23. maddesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi hükümlerine ve mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/02/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
17.3/126-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/107 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile Sakarya Hal İşletmeciliği İnş. ve Tic. A.Ş. arasında 22.08.2016 tarihinde yapılan sözleşmenin 21.2.1 maddesinde “Toptancı hal sahasına giriş çıkış ücretleri, (Ücret Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenir.)” hükmü gereğince; 2020 yılına ait hal giriş-çıkış ücretlerinin ekte sunulduğu şekilde uygun olduğuna dair tanzim olunan 02/03/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
18.3/127- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tekeler  Mahallesi, 4643 ada 2 nolu parsel ve 4734 ada 1 nolu parsel ile 4644 ada 1 nolu parsel arasında kalan alana yönelik vatandaş talebi üzerine Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin teklifinin görüşülmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5911 sayılı yazısı.
 
19.3/128- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 155 nolu parselde Katlı Otopark yapılması planlandığından bahisle plan notunun hazırlandığı  yürürlükteki planlarda Otopark Alanında kalan parselin çekme mesafelerinin 3 m. olacak şekilde düzenlenmesine ait Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 26/02/2020 tarih ve 5605 sayılı yazısı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2020 tarih ve 5545 sayılı yazısında ilgili parsele ilişkin plan notunun hazırlandığı belirtilerek söz konusu yazılar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5916 sayılı yazısı.
 
20.3/129- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 1961 ada 1, 2, 3, 5 ve 17 nolu parsellere ilişkin SASKİ Genel Müdürlüğü talebine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5925 sayılı yazısı.
 
21.3/130-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada 18 nolu parselin doğusundaki 2617.00 m².lik terkli alan ile 132 ada 6 ve 14 nolu parsellerin 2617.00 m².lik kısmına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2020 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.Bahse konu plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan (28.01.2020-28.02.2020) 2 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5924 sayılı yazısı.
 
22.3/131-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/02/2020 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi, 1223 ada 7 nolu parsel ile 7054 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5931 sayılı yazısı.
 
23.3/132- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/11//2019 tarih ve 10/529 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Ormanşevkiye Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2020 tarih ve 16 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, kabul edilen 10 adet vatandaş itirazı ile Akyazı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce plan ve plan hükümlerine yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5920 sayılı yazısı.
 
24.3/133-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/02/2020 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen Cumhuriyet Mahallesi, mülkiyeti Maliye hazinesine ait 51 ada 29 nolu parselin “Emniyet Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5921 sayılı yazısı.
 
25.3/134-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/02/2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen Pazarköy Mahallesi, 103 ada 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 ve 24 nolu parselleri kapsayan imar adalarına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/03/2020 tarih ve 6095 sayılı yazısı.
 
26.3/135- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1361 ada, 18, 43, 44 ve 45 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5910 sayılı yazısı.
 
27.3/136- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 1007 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Arifiye Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 2019/29 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2019 tarih ve 7/362 sayılı kararıyla onaylanmış olup, imar planına ilan-askı süresince yapılan 1 adet itiraza ait Arifiye Belediye Meclisi’nin 02/01/2020 tarih ve 2020/08 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5926 sayılı yazısı.
 
28.3/137- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Çerçiler Mahallesi, 400 nolu mera parselinin 1.559,72 m2'lik kısmında Mera Kanunun 14. maddesinin c bendi kapsamında mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere '' Kamu Yatırımı Kararı'' alınmasına ilişkin 02/03/2020 tarih ve 6093 sayılı yazısı.
 
29.3/138- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Kasımlar Mahallesi,395 nolu mera parselinin 5.000,00 m2' lik kısmının Mera Kanunun 14.maddesinin c bendi kapsamında mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere ‘‘Kamu Yatırımı Kararı’’ alınmasına ilişkin 02/03/2020 tarih ve 6094 sayılı yazısı.
 
30.3/139- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova Belediyesi adına kayıtlı, Pamukova İlçesi Cihadiye Mahallesi 124 ada 27 parsel nolu 5005,50 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince Belediyemiz tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir alınması ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5928 sayılı yazısı.
 
31.3/140- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz ile Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü arasında protokol ve bu protokol çerçevesinde kamulaştırma yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/03/2020 tarih ve 6096 sayılı yazısı.
 
32.3/141- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Erenler Merkez Mahallesi, 1179. Sokakta bulunan dükkan (Ada Avm Yanı), Atatürk Bulvarı Gar Meydanı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki dükkanların yöresel ürünler satış yeri olarak kullanılmak üzere, 5216 sayılı Kanunun 26. ve 5393 sayılı Kanunun 18. maddelerine istinaden yıllık net gelirin % 5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ’a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5918 sayılı yazısı.
 
33.3/142- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, Doktor Nuri Bayar Caddesi No:2/3¬-4 adresinde bulunan 2 adet dükkanın, hastalıktan ari çiğ süt satışı (SÜT54) ve Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu taşımacılığı(BELPAŞ ULAŞIM) hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5216 sayılı Kanunun 26. ve 5393 sayılı Kanunun 18. maddelerine istinaden yıllık net gelirin % 5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ’a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5917 sayılı yazısı.
 
34.3/143- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Adapazarı İlçesi, Saraybosna Caddesi, No:41 adresinde bulunan taş binanın, otopark (PARK54) ve toplu taşıma araçlarında elektronik ücret toplama sistemi (KART54) işlem merkezi olarak kullanılmak üzere, 5216 sayılı Kanunun 26. ve 5393 sayılı Kanunun 18. maddelerine istinaden yıllık net gelirin % 5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ’a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5915 sayılı yazısı.
 
35.3/144-. Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli sınırları içinde bulunan tüm orman köylerinde Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında orman köylerini kapsayan tüm tarımsal faaliyetlerde ortak hizmet projesi uygulanması planlanmaktadır. Bu doğrultuda yapılacak protokolleri imzalamak,  karar almak, Büyükşehir Belediyesince %20-%50 arasında hibe desteğinde bulunmak için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ilişkin 02/03/2020 tarih ve 6255 sayılı yazısı.
 
36.3/145-. Belediyemiz Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının, 6360 sayılı Kanun kapsamında mahalleye dönüştürülen 428 köy ile 6 İlçe Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına girmiştir. Sorumluluk alanına dâhil edilen mahalle yollarının uzunluğu 2036 Km olarak gerçekleşmiştir. Bu yolların tamir bakım hizmetleri ve asfalt üretiminde yıllara sari kullanılmak üzere bitüm malzemesine (asfalt) ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan bitümün (asfalt) satın alınabilmesi için İller Bankası A.Ş'den 30.000.000 TL (Otuzmilyon TL) kredi kullanılması ve krediye ait tüm işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5902 sayılı yazısı.
 
37.3/146- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (p) bendi gereğince Tanzanya Birleşik Cumhuriyetinin Zanzibar Şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması, kardeş şehir protokolünün imzalanması hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 28/02/2020 tarih ve 5912 sayılı yazısı.
 
 

09/03/2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
38. 3/147-.Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Müteferrik İnşaat İşlerinde kullanılmak” üzere 20.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/03/2020 tarih ve 6636 sayılı yazısı.
 
39. 3/148-. Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Afet nedeni ile hasar gören Tesislerin Rehabilitasyonunda, Laboratuvar iç Tefrişat Projesinde ve Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisisinde kullanılacak muhtelif malzeme alımı işi için” 8.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/03/2020 tarih ve 6637 sayılı yazısı.
 
40. 3/149-.Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi UV Dezenfeksiyon Sistemi Alımı işi” için 4.750.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/03/2020 tarih ve 6638 sayılı yazısı.
 
41. 3/150-.Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı İç Tefrişat Malzeme Alımı işi” için 4.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/03/2020 tarih ve 6639 sayılı yazısı.

42. 3/151-.Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının bordür, asfalt, beton baskı, kaldırım yapımı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere (1 adet Ekskavatör, 3 adet Greyder, 2 adet Yükleyici(LODER) 2 adet Yama Silindir, 1 adet Toprak Silindiri, 3 adet Damperli Kamyon üstü yapılı, 20 adet Otobüs (Belediye Tipi) iş makineleri ve Belediye tipi otobüslerin alımı için İller Bankası A.Ş.den 60 ay’a kadar vadeli 25.000.000,00 TL(yirmibeşmilyon TL), kredi alınması ve bu krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesi ile her türlü ödeme yükümlülüğünün sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/03/2020 tarih ve 6640 sayılı yazısı.
 
43. 3/152-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Geyve İlçesi, Bayat Mahallesi, 1562, 1836, 1850, 2371, 2372, 1585’ten sıralı.. 1710 no(131 adet) dahil parsellerin tamamında 4342 sayılı Mera Kanununun 14/c maddesi kapsamında, “Mera Islahı ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi" yapılabilmesi için “kamu yatırım kararı" alınmasına ilişkin 09/03/2020 tarihli yazısı.
 
44. 3/153-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Geyve İlçesi, Bayat Mahallesi, 1562, 1836, 1850, 2371, 2372, 1585 1585’ten sıralı.. 1710 no(131 adet) dahil parsellerin tamamında, müşterek "Mera Islahı ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, Belediyemiz ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi uyarınca “ortak hizmet projeleri üretmek ve kullanmak üzere” protokol yapılması ve protokol ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 09/03/2020 tarihli yazısı.
 


 

×