Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.02.2015 Tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 DAVET YAZISI  
 
                                                                                                   T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/02/2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
                                                  
                                                                                                                               GÜNDEM
 
1- 2/49- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2014 tarih ve 7/149 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya ili 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planları ile 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve hükümleri ile uyumlu hale getirilmesi, tüm bu üst ölçekli planların uygulanabilirliği ve bütüncüllüğünü sağlamak amacı ile hazırlanan plan hükmü ve plan değişikliklerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 2/50- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/15 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan, 08/04/2013 tarih ve 4/164 sayılı meclis kararı ile kesinleşen Sakarya İli Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2014/946 nolu kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan düzeltmelerin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/01/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 2/51- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/411 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 6471, 6472 ve 6473 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebine ait dosyanın dairesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 2/52- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/413 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe sınırlarında bulunan I.Organize Sanayi Bölgesinin kuzeyinde yeralan “Merkezi İş ve Konut Alanı”nın “Küçük Sanayi Alanı”na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebine ait dosyanın dairesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 2/53- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/16 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Başkanlığınca talep edilen Adapazarı İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik öngören 16 adet plan değişiklik teklifi; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının aynı plandaki değişikliklere dair teklifin komisyon raporundaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/01/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 2/54- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/17 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 589 ada, 194 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/01/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 2/55- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/18 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 208 ada, 12 nolu parsele ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/01/2015 tarihli Komisyon raporu.

8- 2/56- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/21 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Başkanlığınca ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğünce talep edilen Serdivan İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik öngören 16 adet plan değişiklik teklifinin komisyon raporundaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 2/57- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/47 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Başkanlığınca talep edilen Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik öngören 5 adet plan değişiklik teklifinin komisyon raporundaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 2/58- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/25 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hal Alanı olarak Belediyemize ön tahsisi yapılan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, 1 pafta, 60 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/01/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 2/59- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/10/2014 tarih ve 11/304 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen Rüzgar Enerji Santrali yapımına ilişkin olarak projenin Erenler İlçesi sınırlarındaki Değirmendere Mahallesinde bulunan 3.5 hektarlık kısmı için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/01/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 2/60.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/422 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülen Rüzgar Enerji Santrali yapımına ilişkin olarak projenin Karapürçek İlçesi sınırlarındaki kısmı için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/01/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 2/61.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/10/2014 tarih ve 11/309 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 27 sayılı kararı ile uygun görülen Cumhuriyet Mahallesi, 156 ada, 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/01/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 2/62-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/48 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarih ve 12/327 sayılı kararı ile onaylanan Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda değişiklik öngören Hendek İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 4 nolu kararında 5 madde halinde sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerinin komisyon raporundaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 2/63- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/31 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, 89 ada, 3 nolu parsel, 78 Ada, 8-9-10-11-12-13-14-22 ve 28 nolu parselleri ve çevresini kapsayan ve Cumhuriyet Meydanının genişletilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/01/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
16- 2/64- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01/09/2014 tarih ve 8/92 sayılı kararı ile uygun görülen Karakamış ve Karaosman Mahallerinde bulunan doğalgaz vana odalarının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/02/2015 tarih ve 178 sayılı yazısı.
 
17- 2/65-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Karadere Mevkii 2841 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 26/01/2015 tarih ve 130 sayılı yazısı.
 
18- 2/66- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Esentepe 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 19/01/2015 tarih ve 44 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/02/2015 tarih ve 174 sayılı yazısı.
 
19- 2/67-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Başkanlığının 21/01/2015 tarih ve 193 sayılı yazısı ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/12/2014 tarih ve 13/393 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilan askı süresi (22/12/2014–22/01/2015) içerisinde yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 04/02/2015 tarih ve 184 sayılı yazısı.
 
20- 2/68-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Erenler İlçesi Kozluk Mahallesi, 2419 ada 46 ve 47 nolu parsellerde bulunan Dini Tesis Alanının kuzeyinde yer alan imar yoluna ait Erenler Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 1 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 26/01/2015 tarih ve 139 sayılı yazısı.
 
21- 2/69- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi 76 ada 26-27-28 ve 29 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı Belediye Meclisince alınan 06/01/2015 tarih ve 3 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/02/2015 tarih ve 176 sayılı yazısı.
 
22- 2/70- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 tarih ve 6/114 sayılı meclis kararı ile onaylanan, Sapanca İlçesi Kurtköy (Fatih, Yavuz, Selim, Dibektaş Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (09/06/2014 – 09/07/2014) içerisinde yapılan 63 adet itirazın değerlendirildiği Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04/08/2014 tarih ve 2014/54 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/02/2015 tarih ve 144 sayılı yazısı.
 
23- 2/71- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 tarih ve 6/113 sayılı meclis kararı ile onaylanan, Sapanca İlçesi Mahmudiye 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (09/06/2014 – 09/07/2014) içerisinde yapılan 46 adet itirazın değerlendirildiği Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04/08/2014 tarih ve 2014/55 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/02/2015 tarih ve 143 sayılı yazısı.
 
24- 2/72- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 tarih ve 6/112 sayılı meclis kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi Yanık 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (20/06/2014 – 21/07/2014) içerisinde yapılan 52 adet itirazın değerlendirildiği Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2014 tarih ve 2014/62 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/01/2015 tarih ve 145 sayılı yazısı.
 
25- 2/73- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 05/01/2015 tarih ve 2015/05 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 3 pafta, 31 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/02/2015 tarih ve 173 sayılı yazısı.
 
26- 2/74- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 02/02/2015 tarih ve 1017 sayılı, Karapürçek İlçe Belediye Başkanlığı'nın 19/01/2015 tarih ve 69 sayılı yazıları ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/10/2013 tarih ve 11/319 sayılı kararı ile kesinleşen Karapürçek İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik öngören teklif dosyasının görüşülmesine ilişkin 03/02/2015 tarih ve 175 sayılı yazısı.
 
27- 2/75-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca işletilen Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesinde bulunan “Macera Park” adlı tesislerden yararlanacak vatandaşlarımızdan alınacak katılım bedeline ait hazırlanan ücret tarifesinin görüşülmesine ilişkin 04/02/2015 tarih ve 317 sayılı yazısı.
 
28- 2/76-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan memurlara yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2012 tarih ve 11/344 sayılı kararı ile kabul edilen Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 12/01/2015 tarih ve 2015/1 sayılı Genelgesinde yapılan değişikliklere istinaden yeniden düzenlenen Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 22/01/2015 tarih ve 165 sayılı yazısı.   
   
29- 2/77-Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçe Belediyesinin 03/02/2015 tarih ve 12 sayılı meclis kararı ile talep olunan, 1 Adet binek otomobilinin Resmi Gazetede yayınlanan 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesi hükümlerine göre Kocaali İlçe Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin 04/02/2015 tarih ve 135 sayılı yazısı.

30- 2/78-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. Maddesinin (a) bendi hükmü gereğince belediyemizin seçilmiş ve atanmış personeline yönelik olarak hizmet içi eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantısı, eğitim semineri, görevde yükselme eğitim programı, sempozyum ve benzeri eğitici nitelikteki diğer etkinliklerin düzenlenmesi için ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi amacıyla üyesi bulunduğumuz Marmara Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak üzere 5216/18-g maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 30/01/2015 tarih ve 217 sayılı yazısı.
 
31- 2/79-.Belediyemiz Hukuk Müşavirliğinin, Sakarya Büyükşehir Belediyesince kendisine fazla ödeme yapılan Aynur GÖKHAN ile Büyükşehir Belediyesi arasında fazla ödeme miktarı olan 20.094,43 TL’sı için, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/h bendi uyarınca uzlaşma yapılmasına ilişkin 29/01/2015 tarih ve 160 sayılı yazısı.
 
 

                                                            -09/02/2015 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

32.2/80.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/12/2014 tarih ve 13/428 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Başkanlığınca talep edilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planında değişiklik tekliflerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
 33.2/81.- Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı Revizyonu teklifine ilişkin 03/02/2015 tarih ve 14 sayılı meclis kararı.
 
 34.2/82.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi 22 Pafta, 1402 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/02/2015 tarih ve 47 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/02/2015 tarih ve 199 sayılı yazısı.
 
 35.2/83.-Bir üyenin teklifi ile, Söğütlü 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik öngören Söğütlü İlçe Belediyesince hazırlanan plan değişiklik teklif dosyasının görüşülmesi.
 
 36.2/84.-Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin, Söğütlü İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait 05/02/2015 tarih ve 2015/12 sayılı meclis kararı.

 37.2/85.-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğünce tespit edilen ücretlere ilişkin hazırlanan tarife cetvelinin görüşülmesine ait 05.02.2015 tarihli ve 332 sayılı yazısı.
 
38.2/86.- Pamukova İlçe Belediye Meclisinin, Pamukova İlçesi Şeyhvarmaz Mahallesi Ova Mevkii H24a02d pafta 201.505,39 m2 yüzölçümlü 3362 nolu parseli kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait 02/02/2015 tarih ve 10 sayılı meclis kararı.

×