Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.01.2023 Tarihli Meclis Gündemi

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
 Davet Yazısı
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
   09.01.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
•Yoklama ve açılış.
•12.12.2022 tarihli Meclis Kararları
 
1.1/1-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/564 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 597 ada, 155 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
2.1/2-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/649 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Köprübaşı Mahallesi 193 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
3.1/3- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/651 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 3941 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
4.1/4- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/652 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi, 2486 ada, 96 ve 97 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
5.1/5- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/653 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Otuzikievler Mahallesi, 3617 nolu parsel ile 141 ada, 1-2-3-4 ve 5 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
6.1/6-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/654 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan(Kemalpaşa)Mahallesi, 2807-2808-2809  ve 2823 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.12.2022 tarihli Komisyon raporu.

7.1/7-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/679 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Evliya Çelebi Caddesi Bağlantısı ve Riskli Yapı Dönüşüm Projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
8.1/8-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/655 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 1634 ada, 1 sayılı parsele yönelik Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
9.1/9-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/609 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 613 ada, 7 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
10.1/10- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/607 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek Ankara-İstanbul D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu bağlantı bölümlerini de kapsayan Hendek İlçesi Büyükdere Mahallesi, Akova Mahallesi ve Yeni Mahallenin bir kısmını da içeren alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
11.1/11- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/500 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 169 ada 4 nolu parselin Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.12.2022 tarihli Komisyon raporu.

12.1/12- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/683 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2022 tarihli ve 7/364 sayılı kararı ile onaylanan Karasu İlçesi, “Limandere Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı”, plan hükümleri paftasında hazırlanan plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
13.1/13- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/576 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi Limandere Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
14.1/14- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/659 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Adliye Mahallesi 2623 ada 1 nolu parsel ve tescil harici alanlara yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
15.1/15- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/660 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Kurtköy Yavuzselim Mahallesi 703 ada 1 nolu parselde yapılacak trafonun imar planına işlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.12.2022 tarihli Komisyon raporu.

16.1/16- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/658 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Adliye-Ahmediye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine yönelik Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
17.1/17- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/587 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 310 ve 311 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.12.2022 tarihli Komisyon raporu.

18.1/18- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/661 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi Sabırlı Mahallesi Elmapınarı Mevkii G24B02D4C pafta 115 ada 98 nolu parselin  “Tarım ve Hayvancılık Tesisi (Kanatlı Hayvan Yetiştirme Tesisi)” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
19.1/19- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/672 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2022 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
20.1/20- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/673 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediyesinin 2022 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22.12.202 tarihli Komisyon raporu.
 
21.1/21- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/668 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin düzenlendiği şekliyle usule ve mer’i mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22.12.2022 tarihli Komisyon raporu
 
22.1/22- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/669 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ukome(Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin düzenlendiği şekliyle usule ve mer’i mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21.12.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
23.1/23- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Uygulamaya İlişkin Hükümlerin 1. maddesine ilave yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30.12.2022 tarihli ve 71379 sayılı yazısı.
 
24.1/24- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sakarya ili "Tarım Alanları"na ilişkin 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Kuzey  ve Doğu Planlama 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Notu değişikliği, Güney Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükmü değişikliği tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 02.01.2023 tarihli ve  71672 sayılı yazısı
 
25.1/25- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Nuriye Mahallesi 1218 ada 88-90-92-93 ve 94 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 30.12.2022 tarihli ve 71372 sayılı yazısı.
 
26.1/26- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 192 ada 38-111-154- 157-160-340-341-358 nolu parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.01.2023 tarihli ve 71751 sayılı yazısı.
 
27.1/27- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Beyköy Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 22.652 m²’lik alanda kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesine ilişkin 30.12.2022 tarihli ve 71374 sayılı yazısı.

28.1/28- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 14.11.2022 tarih ve 10/538 sayılı kararıyla onaylanan, Hendek İlçesi Çağlayan Mahallesi ve Çakallık Mahalleleri sınırlarında yer alan karayolları kamulaştırma sınırı ile Çağlayan Mahallesi 909-936 adalar ve Çakallık Mahallesi 109 adaya ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 30.12.2022 tarihli ve 71373 sayılı yazısı.

29.1/29- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Nüshetiye Mahallesi 1323 ada 21 nolu parselin Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30.12.2022 tarihli ve 71380 sayılı yazısı.
 
30.1/30- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Akyazı İlçesi Kızılcıkorman Mahallesi 107 ada 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 29.12.2022 tarihli ve 71161 sayılı yazısı.
 
31.1/31- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi Aşağıaziziye Mahallesi 434 ada 49 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 29.12.2022 tarihli ve 71186 sayılı yazısı.
 
32.1/32- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 162 ada 4 parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 30.12.2022 tarihli ve 71377 sayılı yazısı.
 
33.1/33- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Kurudere Mahallesi, 126 Ada 13-14-15-16-17-18-19-20-22-25-26-28-29-30-34-76-77 nolu parseller, 129 Ada 1 nolu parsel, 130 Ada 1 nolu parsel, 132 Ada 8-10-11-15 nolu parseller, 133 Ada 4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-24-25 nolu parseller ve 131 Ada 4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 30.12.2022 tarihli ve 71378 sayılı yazısı.
 
34.1/34- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2623 ada 13 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.01.2023 tarihli ve 71748 sayılı yazısı.
 
35.1/35- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2623 ada 13 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.01.2023 tarihli ve 71750 sayılı yazısı.
 
36.1/36- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Neviye-Yukarıkirazca Mahalleleri içerisinde yer alan yeşil alan, kanal ve yol güzergahlarının yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.01.2023 tarihli ve  71671 sayılı yazısı.
 
37.1/37- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.11.2022 tarih ve 10/551 sayılı kararı ile onaylanmış olan, Ferizli İlçesi Merkez  1/5000 Ölçekli Kısmi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına ilan askı süresince yapılan  itirazların görüşülmesine ilişkin 29.12.2022 tarihli ve 71163 sayılı yazısı.
 
38.1/38- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Orhaniye Mahallesi 35 ada 78 ve 79 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29.12.2022 tarihli ve 71159 sayılı yazısı.

39.1/39- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, ilçe merkezinde 3 adet bölgeye yönelik (Pamukova Belediyesi meclis kararında sehven 4 bölge yazılan) Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29.12.2022 tarihli ve 71157 sayılı yazısı.
 
40.1/40- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan CBS ve Yazılım Şube Müdürlüğü isminin Yazılım Şube Müdürlüğü, Akıllı Şehirler Şube Müdürlüğü isminin Akıllı Şehirler ve CBS Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ilişkin 29.12.2022 tarihli ve 71216 sayılı yazısı.
 
41.1/41- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 ve 11. maddelerine istinaden hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelleri ile Kadro İhdas Cetvelinin görüşülmesine ilişkin 29.12.2022 tarihli ve 71190 sayılı yazısı.
 
42.1/42- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere her yıl yayınlanan “Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları”na ilişkin genelgede belirlenen net ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla Sözleşmeli personel için uygulanacak ücretin tespitine ilişkin 29.12.2022 tarihli ve 71188 sayılı yazısı.
 
43.1/43-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Belarus Cumhuriyetinin Vitebsk (Vitsebsk) şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 03.01.2023 tarihli ve 71841 sayılı yazısı.
 
44.1/44- Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının, Trafik Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesine ilişkin 28.12.2022 tarihli ve 70961 sayılı yazısı.

45.1/45- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, güncel kanun ve yönetmelikler çerçevesinde revize edilen Seyahat Kartları Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 28.12.2022 tarihli ve 70970 sayılı yazısı.
 
46.1/46- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,Sapanca Belediyesinin 2022 mali yılı bütçesine 40.000.000,00 TL ek ödenek konulmasına ait 27.12.2022 tarihli ve 78 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 29.12.2022 tarih ve 71219 sayılı yazısı.
 
47.1/47- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin 2023 yılı içinde ihtiyaç duyulması halinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının finansmanı için İller Bankası A.Ş.den, kamu veya özel bankalardan 300.000.000,00 TL(gayri nakdi kredi için faiz hariç) kredi/nakit kredi/gayri nakdi kredi kullanılması, kullanılacak bu kredi ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 29.12.2022 tarihli ve 71187 sayılı yazısı.
 
48.1/48- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde görev alan meclis üyelerinin süresi 20.01.2023 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, meclis üyelerinden 1 Asil ve 1 Yedek Üyenin seçilmesine ilişkin 22.12.2022 tarihli ve 69972 sayılı yazısı.

49.1/49- Yazı  İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükmü gereği, Büyükşehir Belediyemizde Denetim Komisyonu teşekkülü için Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin 28.12.2022 tarihli ve 70955 sayılı yazısı.
 
 
  09.01.2023 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
               -İLAVE GÜNDEMİ-
 
50. 1/50- Adapazarı Belediye Başkanlığının, Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine Riskli Yapıların Dönüşümüne İlişkin Hükümler Başlığı altında Plan Hükümleri Eklenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarihli ve 1/14 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03.01.2023 tarihli ve 331 sayılı yazısı.
 
51. 1/51- Erenler Belediye Başkanlığının, Erenler İlçesi Erenler, Yenimahalle, Küpçüler, Tabakhane, Hacıoğlu, Dilmen, Bağlar ve Yeşiltepe Mahallelerini içeren Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 29.12.2022 tarihli ve 15561 sayılı yazısı.

52. 1/52- Erenler Belediye Başkanlığının, Erenler İlçesi Erenler, Yenimahalle, Küpçüler, Tabakhane, Hacıoğlu, Dilmen, Bağlar ve Yeşiltepe Mahallelerini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin 29.12.2022 tarihli ve 15561 sayılı yazısı.
 
53. 1/53- Geyve Belediye Başkanlığının, T12-T14-T16-T17-T18-T19-T20-T24 ve T25 nolu (RES) türbin alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli ilave Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 04.01.2023 tarihli ve 11243 sayılı yazısı.

54. 1/54- Karapürçek İlçesi Yazılıgürgen Mahallesi 102 ada, 1-2-6-7 ve 103 ada, 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Karapürçek Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarihli ve 04 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04.01.2023 tarihli ve 2614 sayılı yazısı.

55. 1/55- Ferizli Belediye Başkanlığının, Ferizli İlçesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm alanında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06.01.2023 tarih ve 5561 sayılı yazısı.
 
56. 1/56- Hendek Belediye Başkanlığının, Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 192 ada, 14-16-17-18-111-132 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına ait 05.01.2023 tarihli ve 18862 sayılı yazısı.
 
57. 1/57- Hendek Belediye Başkanlığının, Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesinde yer alan muhtelif parseller ile ilgili mahkemenin iptal kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatına ait Hendek Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarihli ve 101 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29.12.2022 tarihli ve 18668 sayılı yazısı.
 
58. 1/58- Hendek Belediye Başkanlığının, Hendek İlçesi Çağlayan Mahallesi 900-902-904-905 ve 936 adaların bir kısmında ve Çakallık Mahallesi 102 ada, 1 nolu parseli kapsayan alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kısmi Revizyonuna ait Hendek Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarihli ve 12 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06.01.2023 tarihli ve 18908 sayılı yazısı.
 
59. 1/59- Hendek Belediye Başkanlığının, Hendek İlçesi Bakacak Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan sınırının belirlenmesine ait Hendek Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarihli ve 11 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06.01.2023 tarihli ve 18909 sayılı yazısı.

60. 1/60-Arifiye Belediye Başkanlığının, Arifbey, Cumhuriyet, Neviye, Fatih, Hanlı/Merkez, Hanlı/Hanlıköy, Hanlı/Sakarya, Karaaptiler, Aşağı Kirazca, Kirazca, Yukarı Kirazca Mah. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlara ait Arifiye Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarihli ve 2023/06 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03.01.2023 tarihli ve 27 sayılı yazısı.
 
61. 1/61-Akyazı Belediye Başkanlığının, Kuzuluk Mahallesi sanayi alanı ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının görüşülmesine ilişkin 30.12.2022 tarih ve 27797 sayılı yazısı.
 
62. 1/62-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Konut Sakarya İnş.Paz.Tic.A.Ş.nin kül halinde, kayıtsız şartsız bedelsiz, (bağış yoluyla) şirket ile birlikte sermayesinin hibe devrinin kabulü, şirket devir ve tescil işlemleri ve şirketin genel kurulunda Belediye tüzel kişiliğimizi temsil etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye  yetki verilmesine ilişkin 09.01.2023 tarihli ve 72463 sayılı yazısı.
 
63. 1/63-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27/L1 pafta 633 ada 160 nolu parselde A Tipi Tıp Merkezi olarak yeni hizmet binası yapılmasına ilişkin yazısı.
 
64. 1/64-Karasu Belediye Başkanlığının, Liman Bölgesi(Kentsel Tasarım Bölgesi) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 09.01.2023 tarih ve 31242 sayılı yazısı.
 

×