Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09/01/2017 Tarihli Ocak ayı Meclis toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 DAVET YAZISI:
                                                                                                                                        T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/01/2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
Yoklama ve açılış.
 12/12/2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 
1- 1/1-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/708 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 358 ada, 120 nolu parsele ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 1/2- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/10/2016 tarih ve 9/589 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 130 ve 132 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 1/3- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/628 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarih ve 8/114 sayılı kararı ile uygun görülen,Adapazarı İlçesi, Yahyalar Mahallesi, 3430 ada, 79 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 1/4- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/709 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.11.2016 tarih ve 11/146 sayılı kararı ile uygun görülen, Tığcılar Mahallesi, 604 ada, 637-639 ve 696 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 1/5- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/710 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.11.2016 tarih ve 11/144 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1458 ve 1459 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 1/6- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/740 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarih ve 13/163 sayılı kararıyla kabul edilen Kulaksız Mahallesi, 1.447.308 m² (144.73 ha) alana sahip 123 nolu parselin “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ve ilan edilen alandaki çalışmaların Adapazarı Belediyesi tarafından yürütülmesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2016 tarihli Komisyon raporu.

7- 1/7- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/472 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivanİlçe Belediye Meclisinin01.07.2016 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun görülen, Beşköprü Mahallesi D-100 (E-5) Karayolu Güneyi İlave Uygulama İmar Planının üst ölçekli planlara ve jeolojik rapora göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planınınkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 1/8- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/516 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 80 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 132 ada, 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/01/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 1/9- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/637 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve 106 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1934 ada, 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 nolu parseller ile yol ve park alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 1/10- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/712 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve 107 sayılı kararı ile uygun görülen,Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 17687 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 1/11- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/713 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve 108 sayılı kararı ile uygungörülen Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1188-1189-1190 nolu adaların yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/01/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 1/12- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/714 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2016 tarih ve 117 sayılı kararı ile uygun görülen,Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1279 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 1281 ada, 1-2-3-4 nolu parsellere yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininekli plandaki şekliyle değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 1/13- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/715 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarih ve 9/567 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçesi, Otuzikievler Mahallesi sınırları içindeki 1466 ada, 21 - 27 ve 31 nolu parseller ile Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 470 ada, 3 nolu, 472 ada, 3 ve 4 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı - 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine yapılan itirazların rapordaki şekliylekabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 1/14- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/716 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 2397 ada, 4-5-6 ve 7 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 1/15- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/742 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2016 tarih ve 4/215 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Hendek İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 192 ada, 35-145 ve 148 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
16- 1/16- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/717 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarih ve 5/268 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine askı süresi (27.10.2016-27.11.2016) içerisinde yapılan 1 adet itirazınreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/01/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 1/17- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/718 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada, 4 nolu, 113 ada, 10 nolu parsel üzerinde Maliye Hazinesi adına tescilli olan (32 nolu bölme içinde) bulunan 9736.07 m2’lik alan ile İnönü Mahallesi, 77 ada, 12 - 13 ve 14 nolu parsellere ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 1/18- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/719 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.09.2016 tarih ve 90 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 36 ada, 30 - 31 ve 241 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekildedeğiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 1/19- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/532 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Müellif firma tarafından tamamlanan Ferizli İlçesi; Sinanoğlu Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planınınkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 1/20- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/720 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.09.2016 tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 63 ada, 954 - 955 - 956 - 957 nolu parseller ile 471 ada, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 nolu (eski 246 ve 775 nolu parseller) parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininreddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 1/21- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/743 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi G24-C-07-C ve G24-C-08-D pafta, 2622 ada, 53 nolu parsele ait Arifiye Belediye Başkanlığınca hazırlatılan1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tekliflerininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/01/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 1/22- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/739 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi içinde yeralan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Küçük Sanayi Alanı ve Ticaret Alanı olarak planlanmış alanların mevcut yapılaşmaya uygun, Konut Alanı olarak Arifiye Belediyesince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2016 tarihli Komisyon raporu.

23- 1/23- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/724 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C3B ve G24C4A paftalarında yer alan 143-144-145-146-147-148-158-159-189-190-5520-5521-5522 ve 5523 nolu parsellere ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin rapordaki şekliyle değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
24- 1/24- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/10/2016 tarih ve 9/600 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye Belediyesi imar sınırları içinde Aşağıkirazca, Kirazca, Karaaptiler ve Mollaköy Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
25- 1/25- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/640 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 10.10.2016 tarih ve 2016/61 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi Neviye Mahallesi G24C03D3D-G24C03D4C-G24C08A1A-G24C08A1B ve G24C08A2A Paftalarında kalan yaklaşık 12 hektarlık 2 bölgede yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
26- 1/26- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/641 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 2016/57 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, G24C02C3A-G24C02C4A-G24C02C-4B paftalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve ilavesinin rapordaki şekliyle değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/01/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
27- 1/27- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/722 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve 2016/64 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24C03D1C pafta, 1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844 ve 3211 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininrapordaki şekliyle değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/01/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
28- 1/28- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/534 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, G24B05C3C Pafta, 383 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğininreddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
29- 1/29- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/643 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 07.11.2016 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli ilçesi, G24B10B1B - G24B10B1C - G24B10B2D - G24B10B2B - G24B10B2C ve G24B10B2A paftalarında yer alan yaklaşık 22 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin hüküm eklenen şekliyle değiştirilerek kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
  
30- 1/30- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/725 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Ferizli İlçesi, Ferizli Mahallesi, 614-630-631-633-634-635-640-4135-4136-5019-2020-2021-2022-5298-5299-5300-5485-5486-5487 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ve 1/1000 ölçekli plan Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Ferizli Belediye Meclisi’nin 07.11.2016 tarih ve 69 sayılı kararı ile birlikte reddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/01/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
31- 1/31- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/726 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Ferizliİlçe Belediye Meclisince alınan07.11.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğininkabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
32- 1/32- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/727 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Ferizliİlçe Belediye Meclisince alınan07.11.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile uygun görülen, İnönü Mahallesi, 19 Pafta, 2551 nolu parsel üzerinden geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğininreddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/01/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
33- 1/33- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/530 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Müellif firma tarafından hazırlanan Akyazı İlçesi, Altındere Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/01/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
34- 1/34- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2016 tarihli, 11/731 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve AKOM Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Uygulama Yönetmeliğinin düzenleme yapılan şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
35- 1/35- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2016 tarihli, 11/733 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müşterek havale edilen, Büyükşehir Belediyemiz 11.07.2016 tarih ve 7/447 sayılı Meclis Kararının 2016 yılı için geçerli olmaması ve 2016 yılında tahakkuk eden bedellerin terkin, yapılan ödemelerin ödeme sahibinin varsa diğer borçlarına mahsup edilmesi ve borcu bulunmaması halinde iade edilmesi teklifinin rapordaki şekliylekabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
36- 1/36-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 1024 nolu parselin bulunduğu adaya ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Adapazarı Belediye Meclisinin 05/12/2016 tarih ve 12/157 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 18sayılı yazısı.
 
37- 1/37-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Taşkısığı ve Tekeler Mahalle sınırlarında, Arpalık Devlet Orman Arazisi içinde kalan 200.074,44 m’lik alanda “Entegre Katı Atık İşleme ve Bertaraf Tesisi”ne ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 9sayılı yazısı.

38- 1/38- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebine ve Adapazarı Belediye Meclisinin 07/11/2016 tarih ve 11/148 sayılı kararına istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada 74, 75, 311 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 20sayılı yazısı.
 
39- 1/39- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09/12/2016 tarihli 2111 sayılı yazısı ile, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6552 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/01/2017 tarihli, 1509844sayılı yazısı.
 
40- 1/40- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Pirahmetler Mahallesinde bulunan 2431 ada 51 ve 76 nolu parsellere ilişkin ''Sağlık Tesis Alanı'' yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 17 sayılı yazısı.
 
41- 1/41- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi, 118 ada, 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 nolu, 119 ada, 1 – 2 – 3– 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 nolu (eski 106 ada, 70 ve 71 nolu) parseller ile 117 ada, 1 – 2 – 3 nolu, 106 ada, 146 – 147 – 148 nolu (eski 106 ada, 66 nolu) parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve 116 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 19 sayılı yazısı.
 
42- 1/42- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 41 ada, 150 nolu parselin bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin alınan Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/12/2016 tarihve 115 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/12/2016 tarihli, 1508136sayılı yazısı.
 
43- 1/43- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 79 ada, 1 ve 6 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/12/2016 tarih ve 114 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 16sayılı yazısı.
 
44- 1/44- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03/10/2016 tarih ve 2016/83 sayılı kararı ile uygun görülen,Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Sapanca Belediyesine ait olan 909,915 ve 918 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ve onama yetkisinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 8sayılı yazısı.
 
45- 1/45- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02/12/2016 tarih ve 2016/95 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesinden geçen Hızlı Tren Demiryolu hattı güzergahı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İlave İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 11 sayılı yazısı.
 
46- 1/46- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02/12/2016 tarih ve 2016/96 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa ve Göl Mahallelerinden geçen Hızlı Tren Demiryolu hattı güzergahına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 6sayılı yazısı.
 
47- 1/47- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Muradiye Mahallesi 105 ada 6 nolu parsel ile ilgili Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ilişkin Sakarya 2. İdare Mahkemesince iptal edilen kararıngörüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 15sayılı yazısı.
 
48- 1/48- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24C03D1C pafta, 264 ada, 4 nolu parsel ile 8313 nolu parseller için hazırlanan ve Arifiye Belediye Meclisinin 01/12/2016 tarih ve 2016/69 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 10sayılı yazısı.
 
49- 1/49- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlanma alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının “8.7.4 Dikili Tarım Arazileri” başlığındaki iptal edilen ilgili hükmüne ilişkin mahkeme kararının görüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 14sayılı yazısı.
 
50- 1/50- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13/10/2016 tarih ve 625 sayılı yazısına istinaden, Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 386 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 13sayılı yazısı.
 
51- 1/51- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2016/433 sayılı kararı ile iptal edilen Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kocaali İlçe Belediye Meclisinin 16/08/2016 tarih ve 68 sayılı kararı ile Onama yetkisi Belediyemize devredilmiş olup,  müellif firma tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 7sayılı yazısı.
 
52- 1/52- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14.11.2016 tarih ve 10/616 sayılı kararı ile onaylanan Taraklı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi (24.11.2016-24.12.2016) içerisinde; Belediyemize yapılan 5 adet, Belediyesine yapılan 50 adet itiraz ile; Taraklı Belediye Başkanlığı'nın 26.12.2016 tarih ve 1288 sayılı yazısı ile sunulan 21 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 12sayılı yazısı.
 
53- 1/53- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi 45, 46, 47 ve 48 nolu park alanlarında “Karaman Park Projesi” çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediyemiz adına tahsisinin alınması, tahsisi ile ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve BüyükşehirBelediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27/12/2016 tarihli, 3411sayılı yazısı.
 
54- 1/54- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve Belediye Meclisinin 01/12/2016 tarihli 2016/55 sayılı meclis kararı doğrultusunda 1909 nolu parselin ekli krokide işaretli 10.000,00 m2 ‘lik kısmının “Ürün Toplama Merkezi” olarak kullanması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Belediyemize tahsisine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 6sayılı yazısı.
 
55- 1/55- Belediyemiz Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisinin 06/12/2016 tarihli, 119 sayılı kararıile talep olunan, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4.2 maddesi gereğince 54 TH 987 plakalı kamyonun Akyazı Belediyesine hibe edilmesine ilişkin 16/12/2016 tarihli, 1022 sayılı yazısı.
 
56- 1/56- Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçe Belediyesine ait 54 TL 481 Plakalı 1999 model İvecocenaze yıkama aracının, 6360 sayılı yasa gereği cenaze ve cenaze nakil işleri SakaryaBüyükşehir Belediyesi sorumluluğuna geçtiğinden Belediyemize devrine ilişkin 21/12/2016 tarihli, 717 sayılı yazısı.
 
57- 1/57-Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 30/11/2016 tarihli, 618 sayılı yazısı talep olunan 1 Adet Liftli Çekicinin,  5393 sayılı Belediye Kanunu 75-c maddesi hükümleri doğrultusunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneği ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülecek ortak hizmet projesine ilişkin protokol hazırlanması ve imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi, 12/12/2016 tarihli 11/736 sayılı meclis kararında geçen hibe edilmesinin iptaline ilişkin 03/01/2017 tarihli, 1508830sayılı yazısı.
 
58- 1/58- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/09/2012 tarihli, 9/292 sayılı meclis kararı ile,Akyazı Belediyesinin İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda ücretli park uygulamasının yapılması ve işletilmesi için yetki devri yapılmıştır. MülkiyetiBelediyemize ait olan konumu belirtilen 15 adet parkomat cihazların mülkiyetleriyle birlikte Akyazı Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin 29/12/2016 tarihli, 1065 sayılı yazısı.
 
59- 1/59- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi sınırları dahilinde 1/1000 Uygulama İmar Planlarında terminal alanı olarak görülen tapu kaydı İnönü Mahallesi, 79 ada, 26, 27, 28 ve 29 nolu parsellerin üzerinde yapılacak terminal alanının kamulaştırılması, yapımı, kurum görüşlerinin alınması ve ruhsatlandırılması ile işletilmesi veya işlettirilmesi için 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin (l) bendinde belirtilen terminal yapılması, işletme/işlettirme görevi yetkisinin Akyazı İlçesi Belediyesine devredilmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 7 sayılı yazısı.
 
60- 1/60- Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrasına göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halinde faaliyet gösteren Hal içi esnaflardan alınacak teminat miktarının 2017 yılı için 16.500.00 TL olarak belirlenmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 14 sayılı yazısı.
 
61- 1/61- Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile birlikte 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/a ve 75.maddeleri kapsamında gençlere hizmet etmek hususunda ortak projeler yapmak ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 03/01/2017 tarihli, 1509570 sayılı yazısı.
 
62- 1/62- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının,Sakarya Büyükşehir Belediyesi CiTyFiED projesinde izleyici şehir statüsünde bulunmakta olup, 28.02.2017 ve 05.03.2017 tarihleri arasında İspanya’nın Laguna de Duero şehrinde düzenlenecek olan çalıştay ve alan inceleme çalışmasına katılım sağlamak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü’nde Proje Uzmanı olarak görev yapan Melike ARIK ve İbrahim İŞERİ’nin görevlendirilmesini ve 6245 sayılı kanun çerçevesinde harcırahlarının ödenebilmesine ilişkin 29/12/2016 tarihli, 1507656sayılı yazısı.
 
63- 1/63- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının,Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Taraklı ve Geyve muhtelif Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı yapımı  için 10.000.000,00 TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin ilişkin 02/01/2017 tarihli, 1509006 Referanssayılı yazısı.
 
64- 1/64- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Karapürçek ve KüçücekMahallesi Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör hattı inşaatı işi ilave kredi için 11.000.000,00 TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin ilişkin 02/01/2017 tarihli, 1509026sayılı yazısı.

65- 1/65- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Kuzuluk İçmesuyu İnşaatı işi ilave kredi için 1.900.000,00 TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin ilişkin 02/01/2017 tarihli, 1509034 Referanssayılı yazısı.
 
66- 1/66- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Yanık(Sapanca) Kanalizasyon İnşaatı işi ilave kredi için 2.000.000,00 TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin ilişkin 02/01/2017 tarihli, 1509038sayılı yazısı.
 
67- 1/67- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel MüdürlüğününKeremaliİçmesuyu İsale Hattı İnşaatı ilave kredi için 2.000.000,00 TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin ilişkin 02/01/2017 tarihli, 1509043Referanssayılı yazısı.
 
68- 1/68- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel MüdürlüğününKanlıçay(Karapürçek) İçmesuyu Rehabilitasyonu işi için 1.000.000,00 TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin ilişkin 02/01/2017 tarihli, 1509051 Referanssayılı yazısı.
 
69- 1/69- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Hendek Uludere Grubu İçmesuyu 1. Kısım İnşaatı yapımı işi için 2.500.000,00 TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin ilişkin 02/01/2017 tarihli, 1509060 Referanssayılı yazısı.
 
70- 1/70- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Hendek Uludere İçmesuyuArıtma Tesisi işi için 3.000.000,00 TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin ilişkin 02/01/2017 tarihli, 1509072Referanssayılı yazısı.
 
71- 1/71- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Geyve İlçesi Hırka, Sarıgazi, Eşme Mahallesi İçmesuyu İnşaatı işi için 1.700.000,00 TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin ilişkin 02/01/2017 tarihli,1509079Referanssayılı yazısı.
 
72- 1/72- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Karasu İlçesi Kurudere, Yeşilköy Mahalleleri Kısmi İçmesuyu inşaatı işi için 3.500.000,00 TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin ilişkin 02/01/2017 tarihli, 1509084 Referanssayılı yazısı.
 
73- 1/73- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün WİFİ Kuleleri İnşaatı işi için 4.000.000,00 TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin ilişkin 02/01/2017 tarihli, 1509089 Referanssayılı yazısı.
 
74- 1/74- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Muhtelif Mahalleler İçmesuyu Depoları İnşaatı işi için 4.000.000,00.-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin ilişkin 02/01/2017 tarihli, 1509097 Referans sayılı yazısı.
 
75- 1/75- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre (3.4.5. fıkraları) çalıştırılacak olan personelin sözleşme ücretlerinin, Maliye Bakanlığının yine aynı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK’nin ek 9. maddenin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 02/01/2017 tarihli, 8 sayılı yazısı.
 
76- 1/76-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizde denetim komisyonu teşekkülü için 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükmü gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin 02/01/2017 tarih ve 4 sayılı yazısı.
 
 
-09/01/2017 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi
 
 
77.1/77. Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan “Ahmet Faik Abasıyanık Kültür Merkezi” için kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 30.000.000,00 TL 120 ay vadeli kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/01/2017 tarihli, 1510645 Referans sayılı yazısı.
 
78.1/78. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Yol Bakım ve Asfalt Şube Müdürlüğü'nün 06/10/2016 tarihli ve 786 yazısı ile Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Taşkısığı Mahallesi, Harmantepe mevkiinde bulunan23.71 ha. Alan için Belediyemizce altyapı, yol ve imar projesi inşaatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan hammaddenin karşılanması amacıyla II-a grubu kireçtaşı hammadde üretim izni verilmesi gerekmesi yönünde talep edilmiştir. Belediyemiz tarafından işletilerek çıkarılacak malzeme yol bakım ve yenileme çalışmalarında “kamunun yararına” kullanılacağından ekte koordinatları verilen alanın kısıtlanacak alandan çıkarılmasına ilişkin 05/01/2017 tarihli, 1511143 Referans sayılı yazısı.
 
79.1/79. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Dairesi Başkanlığının 20/12/2016 tarihli ve 1035 sayılı yazısı ile talep olunan, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi 172 ada 1-2-3-4 no’lu parselleri de kapsayan Yavuz Selim Caddesi devamı olan kavşak düzenlenmesine ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 06/01/2017 tarihli, 1511162 Referans sayılı yazısı.

80.1/80.Pamukova İlçe Belediye Meclisinin, Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin 06/01/2017 tarihli, 16 sayılı meclis kararı.

81.1/81. Karapürçek İlçesi İnönü Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sk. 3 pafta, 1196,2787,1370,1192 nolu parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama imar plan tadilatına ait Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli, 9 sayılı meclis kararı.

 

×