Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.01.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

T.C.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.01.2012 Pazartesi günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir.  

Yoklama ve açılış.
- 12/12/2011 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması 
 

GÜNDEM 

1. 1/1 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/548 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/10/2011 tarih ve 9/398 nolu kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Gar Meydanından başlayıp Mithatpaşa Mahallesi ile Maltepe Mahallesi kesişme noktasındaki Spor Tesisi Alanına kadar devam eden demiryolu güzergahı boyunca ve çevresini kapsayan alanda1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan-askı süresi (19/10/2011 - 19/11/2011) içerisinde, Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 15.11.2011 tarih ve 4761 sayılı yazı ile 3052 ada 4 nolu Hazine adına kayıtlı parselin 'Ticaret Alanı'ndan "Meydan' olarak değiştirilmesine dair yapmış olduğu itirazın uygun olmadığı şeklinde tanzim olunan 28/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

2. 1/2 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/555 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi KaramanMahallesi 1456 ada 7-8 ve 19 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2011 tarih ve 11/137 sayılı kararınınkabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

3. 1/3 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/556 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi TepekumMahallesi 29 M 3 - 29 N 4 - 29 N 3 - 28 M 2 - 28 N 1 - 28 M 3 imar paftalarına giren yaklaşık 56.1 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine aitAdapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05/12/2011 tarih ve 11/138 sayılı kararının kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

4. 1/4 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/538 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi ve Adapazarı İlçesi sınırlarında, trafik akışını düzenlemek amacıyla Yazlık Caddesi ile Eski Kazımpaşa Caddesi arasında kalan 15.00 m.lik (813. Sokak) imar yolu ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

5. 1/5 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/557 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi 57 pafta 2821 nolu parselin Jeolojik Sakıncalı Alanda kalan kısmının Ağaçlandırılacak Alana (Mezarlık Alanı) dönüştürülmesi ve Jeolojik sakıncalı alanın bitişiğindeki konut adasının ise park alanı olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

6. 1/6 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/539 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/10/2011 tarih ve 9/402 nolu kararı ile onaylanan Serdivan İlçesi, Köprübaşı - Vatan - Yazlık Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi (20/10/2011 - 20/11/2011) içerisinde yapılan 27 adet itirazdan 4 adedinin kısmen kabul kısmende reddinin uygun olduğu, 3 adedinin ise itiraza yer olmadığı, 20 adet itirazın ise reddinin uygun olacağışeklinde tanzim olunan 20/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

7. 1/7 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/541 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 1272-2925 ve 2926 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun söz konusu parsellerin kuzeyine kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/11/2011 tarih ve 78 sayılı kararınınreddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

8. 1/8 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/542 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Hamitabat Mahallesi (Kazımpaşa Köyü), 2498 ada, 61 nolu parsele isabet eden Otopark Alanının doğuya kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/11/2011 tarih ve 79 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

9. 1/9 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/543 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi ve 32 Evler Mahallesinde G24b23d ve G24c03a imar paftalarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/12/2011 tarih ve 91 sayılı kararınınkabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

10. 1/10 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/04/2011 tarih ve 4/209 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye, Karaçam Köyü 1 pafta 38 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/04/2011 tarih ve 2011/30 sayılı kararının reddinin uygun olacağışeklinde tanzim olunan 23/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

11. 1/11 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/11/2011 tarih ve 10/489 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Kurtköy Yavuzselim Mahallesi, 731 ve 257 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapancaİlçe Belediye Meclisinin 03/10/2011 tarih ve 2011/58 sayılı kararının kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 22/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

12. 1/12 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/546 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca ilçe Belediyesi Sit Sınırları dışında kalan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 79 adet itirazın değerlendirildiği, Sapanca Belediye Meclisinin 02/09/2010 tarih ve 2010/49sayılı kararının, 19. maddesi uygun görülmesine rağmen; İmar ve Bayındırlık Komisyonunca uygun görülmeyen itirazlar arasında değerlendirilerek Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/11/2010 tarih ve 11/449 nolu kararı ile red edildiğinden söz konusu 19. maddeye ait itirazın kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/12/2011 tarihli Komisyon raporu. 

13. 1/13 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 192 ada 2 - 41 - 42 - 43 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/01/2012 tarih ve 09 sayılı yazısı. 

14. 1/14 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, G24B12C4A pafta, 2307 ada, 102 nolu  parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talebine ilişkin 30/12/2011 tarih ve 1855 sayılı yazısı. 

15. 1/15 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 5 pafta, 7401 nolu parselin Bölgesel Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/12/2011 tarih ve 85 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/12/2011 tarih ve 1850 sayılı yazısı. 

16. 1/16 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 4612 ve 4520 nolu parsellerdeki park alanının kaldırılıp imar adaları birleştirilerek, kaldırılan park alanı miktarı kadar alanın 4825 nolu parseldeki imar adasına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 08/12/2011 tarih ve 2011/64 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/12/2011 tarih ve 1847 sayılı yazısı. 

17. 1/17 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, Kudüs Caddesi G24C08 nolu paftaya isabet eden alanda imar yollarının düzenlenmesi, yeşil alanların bir araya toplanması ve Sağlık Tesis Alanının kuzeye kaydırılarak güney kısmının Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 08/12/2011 tarih ve 2011/65 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/12/2011 tarih ve 1848 sayılı yazısı. 

18. 1/18 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesine kuzeyde TEM otoyolu, doğuda Bilecik Caddesi, güneyde Osmangazi Caddesi, batıda Selimiye Caddesi bulunan alanda, trafik yolları 20.00 m'lik ring oluşturacak şekilde 15.00 ve 10.00 m'lik trafik yolları düzenlenerek, güneyde alt merkez oluşturmak amacıyla İlköğretim Alanı, İdari Tesis Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve Spor Alanı planlamasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 08/12/2011 tarih ve 2011/66 sayılı kararının görüşülmesine  ilişkin 30/12/2011 tarih ve 1849 sayılı yazısı. 

19. 1/19 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hanlıköy Mahallesi Arifiye Caddesi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 08/12/2011 tarih ve 2011/63 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/01/2012 tarih ve 1 sayılı yazısı. 

20. 1/20 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2011 tarih ve 6/269 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin kararıyla yürütmesi durdurulmuştur. Bu karar üzerine 5331 nolu parselin Belediye Hizmet Alanından çıkartılarak"Orman Alanı'na dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/12/2011 tarih ve 1853 sayılı yazısı. 

21. 1/21 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi İlimbey, Kışlaçay, Maksudiye, Fındıksuyu ve Kızılkaya Köylerine ait hazırlanan Köy Yerleşik Alan Haritalarının Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 4. Maddesine göre onaylanmasına ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 03/10/2011 tarih ve 2011/53 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/01/2012 tarih ve 16 sayılı yazısı. 

22. 1/22 Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/f ve 9. Maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/g maddeleri çerçevesinde hazırlanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Çalışma Yönetmeliği' Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 27/12/2011 tarihli 2011/162 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere kabul edilmiş olup, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Çalışma Yönetmeliği'nin görüşülmesine ilişkin 02/01/2012 tarih ve 05 sayılı yazısı. 

23. 1/23 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 21/12/2011 tarihinde 2011/12 sayılı kararı gereği İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği Taslağının görüşülmesine ilişkin 02/01/2012 tarih ve 2 sayılı yazısı. 

24. 1/24 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Norm kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanmış bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Kadro iptal-ihdas değişikliği (VI sayılı) cetvelinin onaylanmasına ilişkin 02/01/2012 tarih ve 3 sayılı yazısı. 

25. 1/25 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele Devlet Bütçe Kanununda tespit edilen brüt 341.-TL üzerinden fazla çalışma ücretinin ödenebilmesine ilişkin 02/01/2012 tarih ve 1 sayılı yazısı. 

26. 1/26 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi (3.4.5. fıkraları) sözleşmeli personel istihdamı ile cetvelde statüleri yazılı bulunan kadrolarda sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan personelin 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla sözleşme ücretlerinin tespitine ilişkin 02/01/2012 tarih ve 5 sayılı yazısı. 

27. 1/27 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Çalışma Yönetmeliğinin 16. Maddesinde belirtildiği üzere "Toplantılar Meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir' hükmüne göre karar alınmasına ilişkin 02/01/2012 tarih ve 03 sayılı yazısı. 

28. 1/28 Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, G24B12D3B pafta, 3 parsel nolu, 1622 adada yapılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Camili Mahallesi Sosyal Tesisinde bulunan trafonun SEDAŞ'a tahsisinin yapılmasına ilişkin 02/01/2012 tarih ve 01 sayılı yazısı. 

29. 1/29 Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü bünyesindeki toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 2012 yılı Performans Programında ve 2012 yılı bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir "T' cetvelinde belirtilen otobüs alımı bölümü kapsamında 20 adet muhtelif ebatlarda, 4 adet ise körüklü olmak üzere toplam 24(yirmidört) otobüsün alınması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 03/01/2012 tarih ve 5  sayılı yazısı. 

30. 1/30 Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2011 gün ve 11/553 sayılı karar ile, Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için ulaşım alanında hizmet verecek, amaca uygun bir şirketin kurulması karara bağlanmıştır.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/f bendi, 70. maddesi, 18/i  bendi, 4046 Sayılı Özelleştirme ve Uygulamaları Hakkında Kanunun 26/ 4. Paragrafındaki madde hükümleri doğrultusunda Adı, Faaliyet alanı, Amacı, Sermayesi, Ortakları ve Ortaklık katılım Payları belirlenen ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Ulaşım alanında hizmet verecek olan A.Ş.'in (Anonim Şirket) kurulması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 03/01/2012 tarih ve 01 sayılı yazısı. 

31. 1/31 Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Kanunun 7-r maddesi gereği, Ballıkaya barajı yapımı ve barajla ilgili kamulaştırma işleri hariç olmak üzere, ilimize yönelik olarak yapılacak olan içme ve kullanma suyuna esas işleri hariç olmak üzere, ilimize yönelik olarak yapılacak içme ve kullanma suyuna esas isale hatları, terfi hatları, sanat yapıları (Depo, Maslak, Vantuz, Tahliye vs.) ve arıtma tesisinin DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve bedelinin Büyükşehir Belediyesi tarafından su gelirlerine endeksli olarak 30 yılda ödenmek üzere DSİ Genel Müdürlüğüne borçlanılmasına ilişkin 16/12/2011 tarih ve 196 sayılı yazısı. 

32. 1/32 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde "İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulur' denilmektedir. Büyükşehir Belediyesinde denetim komisyonu teşekkülü için anılan kanun hükmü gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin 02/01/2012 tarih ve 02 sayılı yazısı.

×