Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.12.2020 Tarihli Aralık Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08/12/2020 SALI GÜNÜ SAAT 15.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
•Yoklama ve açılış.
•Kasım ayı Meclis Kararları.
 
1.9/480- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nün 02/12/2020 tarihli ve 1494 sayılı yazısına istinaden, Sakarya Şehir Hastanesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2020 tarihli ve 27986 sayılı yazısı.
 
2.9/481- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2020 tarihli, 8/475 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi ilave alanının Sakarya İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Sakarya İli Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “OSB” olarak işlenmesi şeklinde hazırlanan plan değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2020 tarihli komisyon raporu.

×