Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.12.2014 Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI          
 
   T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08/12/2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM


                                                  
                                                                             GÜNDEM
 
1- 13/380- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/334 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri (Karasu- Kocaali-Kaynarca İlçelerinin tamamı ile Ferizli-Hendek-Söğütlü İlçelerinin bir kısmını kapsayan)1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına 2. defa askı sürecinde yapılan bir adet itirazın raporda yazılı hüküm ilavesinin yapılması şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 13/381- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/335 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli Güney Planlama Alt Bölgesi (Geyve-Pamukova-Taraklı İlçelerinin tamamı ile Akyazı-Karapürçek İlçelerinin bir kısmını kapsayan)1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazlardan bir adedinin reddinin uygun olacağı, bir adedinin ise raporda yazılı hüküm ilavesinin yapılması şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 13/382- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/336 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarih 10/237 sayılı kararı ile onaylanan, Erenler İlçesi, D100 karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayan; Sakarya Nehri üzerinden geçerek Adapazarı ve Karasu Otoyolunun Yenicami Bulvarı ile kesiştiği Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ulaşım aksının değişikliğini içeren 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan beş adet itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 13/383- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/345 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarih 10/238 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi, D100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayan; Sakarya Nehri üzerinden geçerek Adapazarı ve Karasu Otoyolunun Yenicami Bulvarı ile kesiştiği Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ulaşım aksının değişikliğini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi (17.09.2014-17.10.2014)  içerisinde yapılan sekiz adet itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 13/384- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/337 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08.09.2014 tarih ve 10/232 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 145 ve 4 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan iki adet itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 13/385- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/338 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2744 ve 2747 nolu adalara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 01.10.2014 tarih ve 9/111 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
  
7- 13/386-  Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/339 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 332 ada, 12-15-16-99 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 01.10.2014 tarih ve 9/112 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/11/2014 tarihli Komisyon raporu.

8- 13/387-
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/340 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi sınırlarındaki muhtelif mahallerdeki park, cadde, sokak ve meydanlara yeni isim verilmesi ve mevcut isimlerinin değiştirilmesine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 01.10.2014 tarih ve 9/100-9/105-9/106-9/107-9/108 sayılı kararları ile dosyaların Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 13/388- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/341 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi 13832 nolu parselin güneyindeki alanın Teknik Altyapı Alanı (Regülatör Alanı) olarak işlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.09.2014 tarih ve 40 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
   
10- 13/389-   Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/342 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1598 ada, 9 nolu parsel ve 1599 ada, 2 nolu parsel arasında kalan alanın Teknik Altyapı Alanı (Regülatör Alanı) olarak işlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.09.2014 tarih ve 41 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 13/390- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/343 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 191 ada, 31 nolu parselin doğusundaki Teknik Altyapı Alanı (Regülatör Alanı) olarak işlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.09.2014 tarih ve 42 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 13/391- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/344 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi 132 ada, 9 nolu parsel ve 133 ada, 5 nolu parsel arasında kalan alanın Teknik Altyapı Alanı (Regülatör Alanı) olarak işlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.09.2014 tarih ve 43 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
 13- 13/392- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/365 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen, Serdivan İlçesi Merkez 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının ekli plan - plan notu - plan açıklama raporundaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 13/393- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/367 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Başkanlığınca talep edilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında 21 adet plan değişiklik teklifinden 20 adedinin kabulünün uygun olacağı bir adedinin ise reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 13/394- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/366 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilen, Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, Küpçüler, Tabakhane, Hacıoğlu, Dilmen, Bağlar ve Yeşiltepe Mahallelerini kapsayan, yaklaşık 850. Ha alana ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının ekli plan - plan notu - plan açıklama raporundaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
16- 13/395- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/346 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 08.10.2014 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının (plan notları ve açıklama raporu ile birlikte) kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 13/396- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/347 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 08.10.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun görülen Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının (plan notları ve açıklama raporu ile birlikte) kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 13/397- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/348 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 08.10.2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun görülen Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının (plan notları ve açıklama raporu ile birlikte) kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 13/398- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/349 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 08.10.2014 tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun görülen Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının (plan notları ve açıklama raporu ile birlikte) kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 13/399- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/350 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 417 ada, 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 13/400- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/279 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 20.i.3.c pafta, 417 ada, 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 02.09.2014 tarih ve 78 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 13/401- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/353 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.10.2014 tarih ve 88 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi, 110 ada, 14, 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
23- 13/402- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/351 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe sınırlarındaki Akyazı-Dokurcun Devlet Yolunun Kuzuluk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 01.10.2014 tarih ve 86 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
24- 13/403- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/368 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Başkanlığınca talep edilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına fay hattı tampon bölgesinin eklenmesi ve 4 bölgedeki Nazım Plan değişiklik teklifinin raporda yazıldığı şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
25- 13/404- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/369 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11.11.2013 tarih ve 12/338 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 2. kez ilan askı süresince yapılan itirazlardan (meclis kararında 73 madde halinde sunulan); Sapanca Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 2014/52 sayılı kararı ile uygun görülen ve meclis kararında 64 madde halinde sunulan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
26- 13/405- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/370 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.05.2014 tarih ve 6/115 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi Kırkpınar (Tepebaşı, Soğuksu, Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince  yapılan itirazlardan (meclis kararında 62 madde halinde sunulan); Sapanca Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 2014/53 sayılı kararı ile uygun görülen ve meclis kararında 46 madde halinde sunulan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
27- 13/406- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/373 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14.07.2014 tarih ve 8/182 sayılı kararı ile onaylanan Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince yapılan 271 adet itirazdan; Ferizli Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen ve 27 madde olarak sunulan 41 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
28- 13/407- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/354 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2011 tarih ve 4/170 sayılı kararı ile onaylanan Söğütlü İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına açılan dava neticesi planın iptaline karar verildiğinden, dava konusu 4877,4878,4879,4880 ve 4881 nolu parseller ile 1132,4835,4836 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/12/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
29- 13/408- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/356 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Belediyesine ait olan Alifuatpaşa Mahallesi, 12 pafta, 2489-2492-2493-2494-2495-2496 ve 3222 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Geyve İlçe Belediye Meclisince alınan 02.09.2014 tarih ve 2014/62 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
30- 13/409- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/357 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi 3359 ve 3397 nolu parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Geyve İlçe Belediye Meclisince alınan 08.10.2014 tarih ve 2014/72 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
31- 13/410- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/333 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/b ve 97. maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 59 ve 83. maddelerine göre incelendiği ve düzenlemesi yapılan haliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/11/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
32- 13/411- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 6471, 6472 ve 6473 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/12/2014 tarih ve 2199 sayılı yazısı.
 
33- 13/412-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 6471, 6472 ve 6473 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/12/2014 tarih ve 2200 sayılı yazısı.
 
34- 13/413- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe sınırlarında bulunan I.Organize Sanayi Bölgesinin kuzeyinde yeralan “Merkezi İş ve Konut Alanı”nın “Küçük Sanayi Alanı”na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ait 02/12/2014 tarih ve 2187 sayılı yazısı.
 
35- 13/414- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe sınırlarında bulunan I.Organize Sanayi Bölgesinin kuzeyinde yeralan “Merkezi İş ve Konut Alanı”nın “Küçük Sanayi Alanı”na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ait 02/12/2014 tarih ve 2188 sayılı yazısı.
 
36- 13/415- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Kaymakamlığı'nın 27/11/2014 tarih 1344 sayılı yazısı ile talep olunan, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4055 ada 6 nolu parsele ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/12/2014 tarih ve 2180 sayılı yazısı.
 
37- 13/416- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 145-90-91-92-93-129-95-96-97-99-100-101-102-103 nolu parsellere ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/12/2014 tarih ve 2204 sayılı yazısı.
 
38- 13/417- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1562 ada 1 nolu parsele ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ait 02/12/2014 tarih ve 2207 sayılı yazısı.
 
39- 13/418- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1562 ada 1 nolu parsele ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ait 03/12/2014 tarih ve 2221 sayılı yazısı.
 
40- 13/419 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/12/2014 tarih ve 2201 sayılı yazısı.
 
41- 13/420- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, G24B23A3D, G24B23D2A imar paftalarında kalan, 132 ve 133 adalara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ait 02/12/2014 tarih ve 2220 sayılı yazısı.
 
42- 13/421- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler ilçesi 2412 ada 152-153-154-155-156-157-158-159-171-172-173-174-175-176-177-178-179-181-182-183-184-186-187 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanı olarak 1/1000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/11/2014 tarih ve 67 sayılı kararının görüşülmesine ait 02/12/2014 tarih ve 2190 sayılı yazısı.
 
43- 13/422- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Rüzgar Enerji Santrali yapımına ilişkin olarak projenin Karapürçek İlçesi sınırlarındaki kısmı için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına dair alınan Karapürçek Belediye Meclisinin 03/11/2014 tarih ve 43 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/12/2014 tarih ve 2152 sayılı yazısı.
 
44- 13/423- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi Harmanlı, Hocaköy, Mesudiye, Meşepınarı(Potuklar), Teketaban, Yazılıgürgen ve Yüksel, Ahmediye Mecidiye, Kanlıçay, Küçükkarapürçek Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanının plan yapım yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine ilişkin alınan Karapürçek Belediye Meclisinin 03/11/2014 tarih ve 45 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/11/2014 tarih ve 2189 sayılı yazısı.
 
45- 13/424- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Nurettin Çakmak adına kayıtlı iken sehven hak sahipliği düşürülen ve İl İdare Kurulu kararı ile Maliye Hazinesine, Maliye Hazinesi tarafından da Belediyemize devri gerçekleştirilen Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1618 ada 1 parsel nolu taşınmazda 322 nolu İş Merkezindeki Z-20 nolu işyerinin Maliye Hazinesi adına tapu tescil işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre yapılabilmesine ilişkin 25/11/2014 tarih ve 3641 sayılı yazısı.
 
 46- 13/425- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 7 pafta, 74 ada 1 nolu parseldeki şehrimizin tarihi ve kültürel yapılarından olan Sabit Efendi Konağının bir bölümünün Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından, ayrıca bir bölümünün de Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Sakarya Yerel Kültür Dernekleri Federasyonunca kullanılabilmesi için 5393 sayılı Kanunun 75 nci maddesi (c ) bendine ve 5216 sayılı yasanın 18 nci maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 03/12/2014 tarih ve 82 sayılı yazısı.
 
47- 13/426- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün yazısı ile, İlimiz için önemli bir adım olarak katma değeri yüksek ürünler üreterek bölgemizi kalkındıracağı düşünülen “Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB”ne 4562 sayılı OSB Yönetmeliğinin 4-ö ve 9-c maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesini temsilen 1 Asil 1 Yedek Üyenin Müteşebbis Heyette yer almak üzere seçilmesi ve katılım payı oranının belirlenmesine ilişkin 27/11/2014 tarih ve 80 sayılı yazısı.
 
 

-08/12/2014 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

48.13/427.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Adapazarı İlçesi Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2014 tarih ve 11/135 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/12/2014 tarih ve 2273 sayılı yazısı.
 
49.13/428.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Başkanlığının 03/12/2014 tarih ve 7101 sayılı yazısı ile talep olunan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/10/2013 tarih ve 11/313 sayılı kararı ile kesinleşen Akyazı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik öngören teklif dosyasının görüşülmesine ilişkin 08/12/2014 tarih ve 2272 sayılı yazısı.
 
50.13/429.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/207 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Şeyhvarmaz Mahallesi, Ova Mevkii 3362 nolu parselin “Sanayi Tesis Alanı” olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 08/12/2014 tarihli Komisyon raporu.

×