Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.11.2021 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
08.11.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 
•Yoklama ve açılış.
11.10.2021 tarihli Meclis Kararları.
 
 
1.10/533-  Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarihli, 9/512 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan; Adapazarı Belediye Meclisi'nin 01.09.2021 tarih ve 9/79 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25.10.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
2.10/534- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/442 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 8565-2700-2701-2702-17855-13380-17583-2696-2693-2694-17781-2685-2684-2683-2681-2682-2695-16230-8548-16853-2679-17711-2689-2666-2687-2686 ve 2626 nolu parsellere yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25.10.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
3.10/535- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/443 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2020 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile onaylanarak, ilan-askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2020 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile kesinleşen Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada, 18 nolu parselin doğusunda bulunan 2617.00 m2.lik terkli alan ile 132 ada, 6 ve 14 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine açılan davada Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2020/786 Esas sayılı dosyasına ait iptal kararı ve dosyasının rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
4.10/536- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/97 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesinin muhtelif bölgelerinde bulunan Spor Alanlarının yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin mer’i plandaki şeklinin devamının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.10.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
5.10/537- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/435 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10 nolu parsel ile ilgili Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 17.07.2019 tarih, 2017/907 esas ve 2019/480 sayılı iptal kararı gereği, Hendek İlçe Belediye Başkanlığının 21.09.2021 tarih ve 5889 sayılı yazısına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25.10.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
6.10/538- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarihli, 9/513 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 31 ada, 163 nolu parsel ile Başpınar Mahallesi, 1271 ada, 1 nolu parselin kuzeyindeki kadastral boşluk alanına ilişkin Belediyesince hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14.10.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
7.10/539- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarihli, 9/514 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarih ve 7/357 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan ve Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı süresince Sakarya Büyükşehir Belediyesine yapılan itirazlar ile Akyazı Belediyesinin göndermiş olduğu itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01.11.2021  tarihli Komisyon raporu.
 
8.10/540- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarihli, 9/515 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarih ve 7/358 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesini kapsayan ve Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı süresince Sakarya Büyükşehir Belediyesine yapılan itirazlar ile Akyazı Belediyesinin göndermiş olduğu itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25.10.2021  tarihli Komisyon raporu.
 
9.10/541- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarihli, 9/516 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 2020/43 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçe Belediyesince hazırlanan Kurudil-Maksudiye-Türkbeylikkışla Mahalleleri kırsal yerleşim alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan hükümleri ile plan açıklama raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01.11.2021  tarihli Komisyon raporu
 
10.10/542- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarihli, 9/532 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, 909-910-911 ve 912 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14.10.2021 tarihli Komisyon raporu.

11.10/543- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarihli, 9/531 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçe Belediye Meclisinin 07/10/2021 tarih ve 77 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Yenice Mahallesi, 4764 nolu parselde Pazar alanı, 8873 nolu parselde Eğitim Alanı, 10433 nolu parselde Eğitim Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı olarak Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14.10.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
12.10/544- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarihli, 9/526 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 07.10.2021 tarih ve 104 sayılı kararı ile kabul edilen, Yalı Mahallesi, 2020/407 Esas Nolu, 2021/591 karar nolu, mahkeme kararına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25.10.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
13.10/545- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarihli, 9/525 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan; Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
14.10/546- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarihli, 9/523 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçe Belediyesinin 2021 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14.10.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
15.10/547- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarihli, 9/527 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Belediyesinin 2021 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18.10.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
16.10/548- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarihli, 9/528 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediyesinin 2021 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18.10.2021 tarihli Komisyon raporu.

17.10/549- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Güney Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan hüküm değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27136 sayılı yazısı.
 
18.10/550- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli genelinde tarım alanlarına ilişkin hükümlerin birlikteliğinin sağlanması amacıyla; Kuzey Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 8.7.Tarım Alanları, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 11. Tarım Alanları ve Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 9. Tarım Alanı hükümlerinde değişiklik yapılması ile Kuzey Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 8.17., Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 18. maddelerde yer alan Entegre Nitelikte Olmayan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Tesisleri hükmünün iptal edilmesi şeklinde hazırlanan değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 02.11.2021 tarih ve 27450 sayılı yazısı.
 
19.10/551- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli genelinde mera alanlarına ilişkin hükümlerin birlikteliğini sağlamak amacıyla; Kuzey Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 8.7.7. Çayır ve Mera Alanları’nda belirlenen hükümlerin; Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 11.6. Çayır ve Mera Alanları hükmüne ve Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 9.6. Mera Alanları hükmüne; ilgili hükümlerde geçen koşulların iptal edilerek değiştirilmesi şeklinde hazırlanan  Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27124 sayılı yazısı.

20.10/552- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 3180 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27134 sayılı yazısı.

21.10/553-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı  Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 10/88 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi 287 ada 15 nolu parselin (yeni 287 ada 61 nolu parsel) bulunduğu alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27121 sayılı yazısı.
 
22.10/554-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 10/89 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 197 ada 29 parsel, 3067 ada 1 nolu parselin güneyindeki tescil dışı alan, Tekeler Mahallesi 4645, 4735, 4736, 4738, 4739 ve 4740 nolu yapı adaları arasındaki tescil dışı alanlara ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27133 sayılı yazısı.
 
23.10/555-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 10/90 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, 154 kV Adapazarı-Paşalar Enerji İletim Hattı ve 380 kV Adapazarı-Bursa Enerji İletim Hattına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27.10.2021 tarih ve 27059 sayılı yazısı.
 
24.10/556-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı  Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 10/91 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi 4944 ada 1,3,10 nolu parseller, 4952 ada 1,5 nolu parseller ile Ozanlar Mahallesi 4060 ada 4,5 nolu parseller, 4061 ada 4 nolu parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27130 sayılı yazısı.
 
25.10/557-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı  Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 10/92 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahalleleri Çevre Yolu Caddesi Üzerinde Yaklaşık 65.000 m² lik Alan ve Tekeler Mahallesi 15 ada 289, 346, 347 ve 348 nolu parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27131 sayılı yazısı.
 
26.10/558-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kanalboyu Mevkii, 49 nolu parsele ilişkin Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptaline yönelik mahkeme kararı ve dosyasının görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27123 sayılı yazısı.
 
27.10/559-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde Bulunan Mera Alanı İle Adapazarı İlçesi, Demirbey, Nasuhlar ve Poyrazlar Mahalleri Kırsal Alanlarına yönelik 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.11.2021 tarih ve 27441 sayılı yazısı.
 
28.10/560-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Beylice Mahallesi, 75 hektarlık alana yönelik 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin  görüşülmesine ilişkin 02.11.2021 tarih ve 27445 sayılı yazısı.
 
29.10/561-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 13/09/2021 tarih ve 8/414 sayılı kararıyla onaylanan, Hendek İlçesi, Kargalıhanbaba ve Uzuncaorman Mahalleleri ile Yukarıçalıca Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanın “Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanları” olarak planlanmasına dair hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 27.10.2021 tarih ve 27062 sayılı yazısı.

30.10/562-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 14 ada 15 ve 16 nolu parsellere yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 27.10.2021 tarih ve 27052 sayılı yazısı.
 
31.10/563-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.11.2021 tarih ve 27457 sayılı yazısı.
 
32.10/564-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 982 ada 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25 ve 27 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27129 sayılı yazısı.
 
33.10/565-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi, 2570 ada 6,7 ve 37 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27126 sayılı yazısı.
 
34.10/566-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2623 ada 1 nolu parsel ve tescil harici alanlara yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ait teklifin görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27125 sayılı yazısı.
 
35.10/567-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Meclisi’nin 04.10.2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı ile uygun görülen Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada 20 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27127 sayılı yazısı.
 
36.10/568-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarih ve 2021/29 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi Adliye Mah. 2640 ada 9 ve 10 nolu parsellerden geçen 10.00 metrelik imar yolunun düzenlenmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27.10.2021 tarih ve 27054 sayılı yazısı.
 
37.10/569-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 2021/30 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2639 ada 34 ve 35 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27.10.2021 tarih ve 27053 sayılı yazısı.
 
38.10/570-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 2021/47 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi Adliye Mahallesi 2634 ada 75 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27.10.2021 tarih ve 27055 sayılı yazısı.
 
39.10/571-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Meclisi’nin 01/02/2021 tarih ve 2021/09 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi Ahmediye Mah. 2601 ada 209 parselde bulunan Park alanının düzenlenmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27.10.2021 tarih ve 27056 sayılı yazısı.
 
40.10/572-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planı Hükümlerinde Değişiklik Yapılması ve İlave Hükümler Eklenmesine yönelik Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 06.09.2021 tarih ve 30 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27119 sayılı yazısı.

41.10/573-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Cihadiye Mahallesi 128 ada 505 ve 506 nolu parsellere yönelik Belediyesince teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarih ve 8/428 sayılı kararı ile onaylanmış olup, plana ilan-askı süresince yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 02.11.2021 tarih ve 27458 sayılı yazısı.
 
42.10/574-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin 07.10.2021 tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, 960 nolu parselin doğu ve batı kısmında 7.00 metrelik imar yolları düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27.10.2021 tarih ve 27050 sayılı yazısı.
 
43.10/575-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2421 ada,8 nolu, 85.438,29 m2  yüzölçümlü parselin kıyı kenar dışında kalan toplam 39.097,00  m2 ’lik kısmı Rekreasyon Alanı olarak kullanılacağından “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 27.10.2021 tarih ve 27051 sayılı yazısı.
 
44.10/576-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesinde bulunan 390 ada, 2 nolu parsel üzerinde Belediyemiz tarafından “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi (Şifahane)” yapılması planlandığından, vatandaş mülkiyetinde bulunan 390 ada, 1 nolu 125.597,00 m2 yüzölçümlü parselin ekli kroride gösterilen 14.000,00 m2 ’lik kısmının 5 yıl süreyle bedelsiz olarak kullanım hakkının Belediyemize devri hususunda parsel maliki ile protokol yapılması, yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22.10.2021 tarih ve 26563 sayılı yazısı.
 
45.10/577-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Başkanlığının 30.09.2021 tarih ve 3508 sayılı yazısı ile, mülkiyeti Belediyemize ait arsa niteliğine dönüşen Kocaali İlçesi, Yayla Mahallesi, 905 ada, 2 nolu parsel ile Yalı Mahallesi, 279 ada, 2 nolu parselin Kocaali Belediyesine bedelsiz devredilmesi, yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22.10.2021 tarih ve 26558 sayılı yazısı.

46.10/578-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Kocaali Belediyesi’ne ait Ağalar Mahallesi, 563 ada, 96 nolu “Fındık Bahçesi” vasıflı 618,74 m2 yüzölçümlü parselin tamamının mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak Belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27128 sayılı yazısı.
 
47.10/579-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarda çalışmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki Kamu Görevlilerinin Yerel Yönetim Hizmet Kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği Yetkili Memur Sendikası ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bağlı Kuruluşlar arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 03.11.2021 tarih ve 27561 sayılı yazısı.

48.10/580-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 2021-2022 sezonunda futbol takımlarının desteklenmesi amacıyla Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığına nakdi yardım yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 03.11.2021 tarih ve 27543 sayılı yazısı.
 
49.10/581-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’nin belirleyeceği vadelerde azami 180 ay’a kadar kullanacağı, “Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi ve Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi “ için 34.000.000,00-TL krediye ait Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesi hususunda iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22.10.2021 tarih ve 26625 sayılı yazısı.
 
50.10/582- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz Daire Başkanlıklarına bağlı birimlerine ait  2022 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin görüşülmesine ilişkin 02.11.2021 tarih ve 27440 sayılı yazısı.
 
51.10/583- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçe Tasarısı ile 2023-2024 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerini içeren cetvellerin görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27120 sayılı yazısı.
 
52.10/584- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ve 2023-2024 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerini içeren cetvellerin görüşülmesine ilişkin 28.10.2021 tarih ve 27122 sayılı yazısı.
 
 
                  08.11.2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
               -İLAVE GÜNDEMİ-
 
53. 10/585-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde “Bisiklet Yolları Yapım, Bakım Onarım ve İşletim Şube Müdürlüğü” kurulmasına ilişkin yazısı. 
 
54. 10/586- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesine adına kayıtlı, Belediyemiz adına tahsisli Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 262 nolu 149.943,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın ekli krokide gösterilen 30.000,00 m2’lik kısmının “Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere” Sapanca Belediye Başkanlığı adına tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sapanca Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılması, protokol ile ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi.
 
 

×