Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.10.2018 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08/10/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
•Yoklama ve açılış.
10/09/2018 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 
1.9/601-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/548 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/403 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya İli sınırından geçen “Kuzey Marmara Otoyol Güzergahı”nın nihai haline ilişkin hazırlanan 1/25.000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine, ilan-askı süresi içerisinde tespit edilen planlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik hazırlanan değişiklik teklif dosyası ile birlikte, yapılan 1 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
2.9/602-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/549 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının muhtelif yerlerinde toplam 13 bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
3.9/603-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/550 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.08.2018 tarihli, 8/109 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada, 93 nolu parsel, 586 ada, 17-23-24 nolu parseller, 269 ada, 1-13 nolu parseller, 589 ada, 43-159-160-167-168 nolu parseller, 265 ada, 11-12 nolu parseller, 266 ada, 9-10 nolu parseller ile 973 ada, 300 ve 790 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
4.9/604-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/551 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.08.2018 tarihli, 8/107 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 4389 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile parsellerin kuzeyinde bulunan otopark alanına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
5.9/605-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/547 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarihli, 5/315 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan 25 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
6.9/606-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/552 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.08.2018 tarihli, 8/110 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3367 ada, 1 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
7.9/607-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/596 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısına istinaden, Sakarya ilinin Kuzey - Güney ulaşımına alternatif bir güzergâh olacak “Serdivan Çevre Yolu” projesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve bunlara bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
8.9/608-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/553 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 4225-4226-4227-4228-4229-4230- 4233-4234-4235-7727-7728-7730-10127 ve 11871 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
9.9/609-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/555 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ulaşım Daire Başkanlığının 09/08/2018 tarihli ve 26302 sayılı yazısı ile, Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi içerisinde bulunan Hasır Sokak'ta proje çalışması yapıldığı belirtilerek yazı ekinde gönderilen projeye göre imar planındaki ada kenarlarının düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
10.9/610-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/495 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18212 parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
11.9/611-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/556 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli, 64 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 2076 ada, 2 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
12.9/612-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/558 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 18093 nolu parselin bir kısmının “Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı)” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapma yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli, 68 sayılı kararı ile birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
13.9/613-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/554 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli, 66 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1326 ada, 1 ve 1730 ada, 1 nolu parseller arasında bulunan 20.00 m.lik imar yolunun kuzeydoğu yönünde kaydırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
14.9/614-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/557 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli, 65 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kazımpaşa Mahallesi, 2486 ada, 13 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
15.9/615-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/563 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06.06.2018 tarihli, 40 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 175 ada, 29-30 nolu,  669 ada, 6 nolu,  612 ada, 1 nolu parseller ile 613 adanın batısında ve kuzeyinde bulunan kadastral boşluğu kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
16.9/616-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/504 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli, 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı-Düzce D-100 karayoluna cepheli ada ve parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; düzenleme yol boyu ticaret alanları ile sınırlı olacak şekilde ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
17. 9/617-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarihli, 4/285 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.06.2017 tarihli, 6/398 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 192 ada, 37-38-111-113-142-151(341)-154-157-160-235-237 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarihli, 6 sayılı kararı ile kabul edilen 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
18.9/618-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/559 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarihli, 6/416 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853 ve 12956 nolu parselleri kapsayan alanın Dini Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresince yapılan 1(bir) adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
19.9/619-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/447 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi,  Erenler Mahallesi, 11767 ve 11768 nolu parsellere yönelik Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2018/316 sayılı iptal kararını yerine getirmek üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
20.9/620-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/561 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2421 ada, 2 nolu parselin mevcut teşekküle uygun olarak yaklaşık 2.5 hektarlık kısmının Hayvan Pazar Alanı olarak planlanması ve otopark ihtiyacı ile ulaşım bağlantılarının sağlanmasına yönelik üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarihli 41 sayılı kararı ile birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
21.9/621-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/597 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı Belediye Başkanlığının 17.08.2018 tarihli, 16683 sayılı yazısı ile; Akyazı İlçesi Dokurcun Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planları ile plan açıklama raporu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına devrine dair alınan Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.09.2018 tarih ve 90 sayılı kararı ile birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
22.9/622-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/567 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli, 2018/50 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1091, ada 3-4-5-6-8-19-20-21-22-23 ve 24 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2018 tarihli Komisyon raporu.

23.9/623-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/568 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli, 2018/49 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24-C-03C-2-A, G24-C-03-C-2-B, G24-C-04-A-4-D,  G24-C04-D-1-A paftalarında yer alan 30.00 m’.lik ve 20.00 m.’lik imar yollarına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
24.9/624-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/508 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Arifiye İlçesi Yukarı Kirazca Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
25.9/625-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/566 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/425 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Adliye Ahmediye Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
26.9/626-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/572 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.07.2018 tarihli, 2018/49 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 31 ada, 113 nolu parselde bulunan Eğitim Tesis Alanının bir kısmının, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Rüstempaşa Mahallesi, 23 ada, 7 ve 8 nolu parseller ile bir kısmı tescil harici alana ve Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait Gazipaşa Mahallesi 69 ada, 155 nolu parsele taşınması ile Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi ve Güldibi Mahallesinden geçen Nato Boru hattının kuzey ve güneyinde bulunan yeşil bantların kaydırılması yönünde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
27.9/627-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/573 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2018 tarihli, 2018/39 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 239 ada, 1 nolu parsele ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
28.9/628-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/574 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2018 tarihli, 2018/40 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi 532 ve 2921 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
29.9/629-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/571 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.07.2018 tarihli, 2018/51 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, G24D09B1B paftasında yer alan park alanında Teknik Altyapı Alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
30.9/630-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/575 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli, 30 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Gündoğan-Soğucak Mahallesi sınırları içerisinde kalan 686 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
31.9/631-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/579 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 01.08.2018 tarihli, 2018/32 sayılı kararı ile uygun görülen, Geyve İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Çay köy Mahallesi, 178 ada, 1 nolu, 177 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
32.9/632-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/578 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/02/2018 tarihli, 2/82 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Geyve İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süreci içerisinde yapılan 104 adet itirazdan; Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarih ve 2018/29 sayılı kararı ile uygun görülen 41 adet itiraz ve Belediyesince yapılan 6 konuyu kapsayan itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/09/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
33.9/633-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/581 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali ilçesi, 3762-3763-3753-3759-6886-7281 ve 7537 nolu parseller ile 869 ada, 4 nolu parsel ve 12250 nolu parsellere ilişkin Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2018 tarihli Komisyon raporu
 
34.9/634-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 1376 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 27/09/2018 tarih ve 30696 sayılı yazısı.
 
35.9/635-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 644 ada 4 parselin ve 4300 ada 1 parselin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/10/2018 tarih ve 30800 sayılı yazısı.
 
36.9/636-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1561 ada 1 parselin bir kısmı, 1562 ada 1 parsel, 1563 ada 1 parsel ile 1564 ada 1 parselin tamamı ve tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/10/2018 tarih ve 30821 sayılı yazısı.
 
37.9/637-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarihli, 9/125 sayılı kararı ile kabul edilen edilen,  Pabuçcular Mahallesi, 413 ada 452 nolu parsel ile 414 ada 17 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adalarına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27/09/2018 tarih ve 30693 sayılı yazısı.
 
38.9/638-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarihli, 9/123 sayılı kararı ile kabul edilen,  Maltepe Mahallesi, 673 ada 1 parsel ile 674 ada 8 nolu parsel arasında kalan 10 m. genişliğinde imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27/09/2018 tarih ve 30684 sayılı yazısı.
 
39.9/639-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarihli, 9/126 sayılı kararı ile kabul edilen 15 Temmuz Camili Mahallesi ve Karaman Bağlantı Yolu ve Yakın Çevresini kapsayan yaklaşık 118 ha. alana yönelik Belediyesince hazırlanan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 27/09/2018 tarih ve 30692 sayılı yazısı.
 
40.9/640-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 15279 nolu parsel ve bitişiğinde bulunan kadastral boşluk ile 2242 ada 1 nolu parsel ile 18576, 18577, 14882, 14883, 14884 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/10/2018 tarih ve 30809 sayılı yazısı.
 
41.9/641-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03/09/2018 tarihli,  69  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen Arabacıalanı Mahallesi, 657 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/10/2018 tarih ve 30807 sayılı yazısı.
 
42.9/642-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye  Meclisi’nin  03/09/2018  tarihli, 70  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen, İstiklal Mahallesi, 6552- 6554 nolu parseller ile 9591 – 7381-7382 nolu parseller arasındaki imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27/09/2018 tarih ve 30750 ayılı yazısı.
 
43.9/643-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesinden geçen TEİAŞ 154 Kv Osmanca-Adapazarı (yenileme) Enerji İletim hattının ve bazı direklerde yapılan değişikliklerin imar planına işlenmesine ait Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 27/09/2018 tarih ve 30547 sayılı yazısı.
 
44.9/644-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 04/07/2018 tarihli, 45 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi,  Büyükdere Mahallesi, 1348 ada 6,8 ve 13 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27/09/2018 tarih ve 30548 sayılı yazısı.
 
45.9/645-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05/09/2018 tarihli, 48 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1336 adanın kuzey doğusunda yer alan kadastral boşluktaki 19 m2’lik AGDAŞ Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27/09/2018 tarih ve 30552 sayılı yazısı.
 
46.9/646-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 04/07/2018 tarihli, 44 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 181 ada, 4 ve 49 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27/09/2018 tarih ve 30555 sayılı yazısı.
 
47.9/647-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05/09/2018 tarihli, 47 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Mahmutbey Mahallesi,  495 ada 3,4,5,6,7 nolu parseller ile 102 ada 67, 266 nolu parselleri kapsayan alanda imar yolunun kaydırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27/09/2018 tarih ve 30557 sayılı yazısı.
 
48.9/648-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 03/07/2018 tarihli, 71 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Sanayi Alanına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27/09/2018 tarih ve 30687 sayılı yazısı.
 
49.9/649-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye ilçesi, Fatih Mahallesi, 132 ada, 2, 3,4 nolu parseller ile, 984 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/10/2018 tarih ve 30804 sayılı yazısı.
 
50.9/650-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Güney Planlama Alt Bölgesi ve Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları 8.2 Maddesi‘ ile Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 6.2 maddesinde yer alan “Kırsal Yerleşme Alanları” başlıklı ilgili Plan Hükmü değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 01/10/2018 tarih ve 31011 sayılı yazısı.
 
51.9/651-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete Kararı ile 15.09.2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 11. Fıkrasının (a) Bendine istinaden Otopark yeri bölge veya genel otoparklardan karşılanacak yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesaplamasında kullanılan birim otopark bedeli formülünde geçen uygulama oranlarına ilişkin 01/10/2018 tarih ve 30869 sayılı yazısı.
 
52.9/652-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Adapazarı Belediye Başkanlığı’na ait İstiklal Mahallesi, 585 ada, 364 nolu 19.956,00 m2 yüzölçümlü parselin, 585 ada, 80 nolu 951,00 m2 yüzölçümlü parselin ve 585 ada, 79 nolu 577,00 m2 yüzölçümlü parseldeki (157/160) 566,18 m2’lik hissenin “Millet Bahçesi Projesi” kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18- e ve 75-d maddeleri gereği Belediyemize tahsisinin yapılabilmesi ve tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27/09/2018 tarih ve 30689 sayılı yazısı.
 
53.9/653-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesinde 1596, 1597, 1598, 1601, 1613 ve 1614 nolu adalar arasında yer alan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanında kalan 51.000,00  m2  yüzölçümlü  alanın,  belirtilen  amaçlar  doğrultusunda  kullanılmak  üzere  5393  sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Adapazarı Belediyesi adına tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir  Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27/09/2018 tarih ve 30716 sayılı yazısı.
 
54.9/654-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Kaynarca Belediyesi’ne ait, Hatipler Mahallesi, 13 pafta, 73 ada, 215 nolu mezarlık alanında kalan parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75-d ve 18-e maddelerine göre Belediyemiz adına devrinin yapılabilmesi ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27/09/2018 tarih ve 30706 sayılı yazısı.
 
55.9/655-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Müteferrik Tesislerde Koku Giderimi Yapılması işi ” için 4.855.700,00-TL İller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/09/2018 tarih ve 30209 sayılı yazısı.
 
56.9/656-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Ada Bazlı Çalışma için Entegre Malzeme alımı işi” için 2.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 01/10/2018 tarih ve 31019 sayılı yazısı.
 
57.9/657-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Sakarya İli Alternatif İçmesuyu Kaynağı HES İkmal İnşaatı işi ” için 60.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 01/10/2018 tarih ve 31014 sayılı yazısı.
 
58.9/658-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait “46540135-062000-5-064390 (Diğer)” ekonomik gider kodundan ekli ödenek aktarma talep formlarında yer alan ödenek kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesinin 1. ve 2.bentlerine göre toplam 3.886.476,78-TL ödenek aktarmalarının yapılmasına ilişkin 02/10/2018 tarihli, 31045 sayılı yazısı.
 
59.9/659-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar dahilinde Büyükşehir Belediyemizde mevcut boş bulunan kadrolarda değişiklik yapılacak olan memur boş kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesine ilişkin 26/09/2018 tarih ve 30432 sayılı yazısı.
 
60.9/660-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre (3.4.5. fıkraları) çalıştırılacak olan personelin sözleşme ücretlerinin, Maliye Bakanlığının yine aynı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 01/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK’nin ek 9. maddenin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 26/09/2018 tarihli, 30431 sayılı yazısı.
 
61.9/661-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 13.09.2018 tarih ve 372 sayılı kararı ile incelenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18\a, 38\b ve 41. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7\a ve 18\b maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. ve 11. maddesince görüşülmesine ilişkin 21/09/2018 tarih ve 29968 sayılı yazısı
 
 
08/10/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
62. 9/662. Akyazı Belediye Başkanlığının 02.10.2018 tarih ve E.2018/19137 sayılı yazısı ile; Akyazı Belediye Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alan sınırı içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları.
 

×