Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08/07/2019 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
 
 
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08/07/2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 
•Yoklama ve açılış.
17/06/2019 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özeti.
 
 
1.7/346-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/310 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Danıştay Altıncı Dairesi 01.04.2019 tarih, 2014/6164 esas ve 2019/1822 sayılı kararına istinaden, Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 190 ada, 19 nolu parsele yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
2.7/347-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/313 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.05.2019 tarih ve 5/62 sayılı kararı ile kabul edilen,  Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 558 ada, 41 parsel ile 558 ada, 41 ve 42 nolu parseller arasındaki kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
3.7/348-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli,  6/311 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.05.2019 tarih ve 5/63 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 12 ada, 70 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
4.7/349-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/312 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.05.2019 tarih ve 5/64 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4046 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
5.7/350-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/329 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/01/2011 tarih ve 1/13 sayılı kararı ve eki tablonun iptaline ilişkin teklifin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
6.7/351-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/314 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi,  Serdivan Mahallesi,  18403 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
7.7/352-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2018 tarihli, 9/641 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 657 ada, 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
8.7/353-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/315 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 04.03.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi sınırları içerisinde AGDAŞ tarafından yapılması düşünülen bir adet doğalgaz bölge regülatörünün mevcut planlara “Teknik Altyapı Alanı” olarak işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
9.7/354-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/192 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi, 1314 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ve 11 nolu parseller ile Büyükdere Mahallesi, 483-529-530-1251-1252 ve 1253 nolu parsellere ilişkin Belediyesince teklif edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
10.7/355-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/316 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11.02.2019 tarih ve 2/92 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu ve 2 ada, 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabulüne ilişkin, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.05.2019 tarih ve 43 sayılı kararının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
11.7/356-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/317 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/02/2019 tarih ve 2/94 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Seyfeler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Akyazı Belediye Meclisi’nin 07.05.2019 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
12.7/357-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/345 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/02/2019 tarih ve 2/95 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Altındere Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Akyazı Belediye Meclisi’nin 11.06.2019 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
13.7/358-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/318 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlı/Sakarya Mahallesi, 1026 ada, 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
14.7/359-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/319 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
15.7/360-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/320 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 760 ada, 6 ve 7 nolu parseller ile 761 ada, 7 ve 8 nolu parseller üzerinde bulunan 20.00 m’lik imar yolunun 10.00 m.’ye düşürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
16.7/361-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/325 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 09.04.2019 tarih ve 2019/25 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 896 ada, 19 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
17.7/362-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/321 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2019 tarih ve 2019/29 sayılı kararı ile kabul edilen, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 1007 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapor ekindeki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
18.7/363-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/323 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 09.04.2019 tarih ve 2019/24 sayılı kararı ile kabul edilen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1098 ada, 1-2 ve 3 nolu parseller ve 1099 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 ve 19 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
19.7/364-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/324 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararı ile kabul edilen, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 860 ada, 16-17-18-19-23-24-25-26-27 ve 28 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
20.7/365-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2018 tarihli, 10/704 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kurtköy Dibektaş Mahallesi, 4 pafta, 285 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
21.7/366-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/266 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/02/2018 tarih ve 2/82 sayılı kararı ile onaylanan Geyve İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 1. ilan askı sürecinden kabul edilen kısımları Geyve Belediye Başkanlığında 1 ay süre ile 2. kez ilan edilmiş olup, ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabulüne ilişkin, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2019 tarih ve 2019/5 sayılı kararının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
22.7/367-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2018 tarihli, 8/583 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, (Taraklı İlçesi Kemerköprü Mevkii 12 pafta, 1325-1327 nolu parseller) planların kademe birlikteliğini sağlamak üzere hazırlanan Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliğinin, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
23.7/368-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2019 tarihli, 2/141 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklı İlçesi, Bolu İli, Göynük İlçesi sınırlarında yapılacak olan Adapazarı Rüzgar Enerji Santrali Projesine ulaşımın sağlanması amacıyla 10.00 metrelik imar yollarının planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
24.7/369-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/207 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna müşterek havale edilen, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Serdivan İlçesi sınırları içerisinde “Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan Yeşil Cami’den başlayıp Serdivan AVM’de son bulan bisiklet yolu” projesi ile kamuya ait 16 noktada yapılacak olan “Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi İstasyonları” için İlbank A.Ş.’den hibe desteği alınabilmesi için bahse konu bisiklet yolu projesinin imar planına ve ulaşım ana planına işlenmesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2019 tarihli müşterek Komisyon raporu.
 
25.7/370-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/344 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2019 mali yılı bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanunu’na göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetvelinin, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda “1 adet Minibüsün (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)” eklenerek güncellenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
26.7/371-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/343 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Şehirde trafiğe kapalı veya kısmi kapalı dar sokak veya parklarda normal standartlardaki çöp kamyonlarının erişemeyeceği noktalara ivedilikle erişme imkanının sağlanması amacıyla 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetvelinin, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda “2 adet PICK-UP (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)” aracın eklenerek güncellenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
27.7/372-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/342 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 237 sayılı Taşıt Kanunu’na göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetvelinin, Zabıta Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda “20 adet Motorsiklet (En az 601 cc.lik)” in eklenerek güncellenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
28.7/373-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/338 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğünün 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinde, Elektronik ve Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Ücretleri kısmında ekte belirtildiği şekilde revize yapılmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/06/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
29.7/374-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli, 7/80 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 644 ada 4 nolu parsel, 4300 ada 1 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1906529 sayılı yazısı.
 
30.7/375-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli, 7/81 sayılı kararı ile değiştirilerek kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2449 ada 6-8-10-11 ve 12 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1906521 sayılı yazısı.
 
31.7/376- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Sakarya (Merkez) Karaman Köyü Mahallesi Afetzede Konut Yerleşim Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, hazırlanan Adapazarı Belediye Meclisi’nin 10/06/2019 tarihli, 7/78 sayılı kararı ile kabul edilen Sakarya (Merkez) Karaman Köyü Afetzede Konut Yerleşim Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1906547 sayılı yazısı.
 
32.7/377- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı Afetzede Yerleşim Alanı (Camili 1) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, hazırlanan, Adapazarı Belediye Meclisi’nin 10/06/2019 tarihli ,7/77 sayılı kararı ile kabul edilen Adapazarı Afetzede Yerleşim Alanı (Camili 1) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1906540 sayılı yazısı.
 
33.7/378- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Adapazarı İlçesi Camili (II) Afetzede Yerleşim Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Adapazarı Belediye Meclisi’nin 10/06/2019 tarihli, 7/79 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Camili (II) Afetzede Yerleşim Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1906554 sayılı yazısı.
 
34.7/379- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 13/06/2019 tarihli, 29 sayılı kararı ile kabul edilen, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1470 ada 97 nolu parselin bulunduğu ada ile 1470 ada 98 nolu parselin bulunduğu adalar arasından geçen 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1906820 sayılı yazısı.
 
35.7/380- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Belediye Meclisinin 13/06/2019 tarihli, 32 sayılı kararı ile kabul edilen, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1908053 sayılı yazısı.
 
36.7/381- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Belediye Meclisinin 13/06/2019 tarihli, 30 sayılı kararı ile kabul edilen, Serdivan İlçesi Merkez 1. Kısım Güney Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1907966 sayılı yazısı.
 
37.7/382- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Belediye Meclisinin 13/06/2019 tarihli, 31 sayılı kararı ile kabul edilen, Serdivan İlçesi Merkez 2. Kısım Kuzey Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1908026 sayılı yazısı.
 
38.7/383- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Servetiye Mahallesi 1368 ada 1 nolu parsele ilişkin belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1904269 sayılı yazısı.
 
39.7/384- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisi’nin 06/03/2019 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen, Hendek ilçesi, G25B1A, G25A25B, G25A25A, G25A24B pafta sınırları içerisinden geçmekte olan 154 kV Osmanca-Adapazarı (yenileme) Enerji İletim Hattının kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli,1905140 sayılı yazısı.
 
40.7/385- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisinin 06/03/2019 tarihli, 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi 1396 ada 1 parsel ve 1397 ada 27,28 ve 29 parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1906440 sayılı yazısı.
 
41.7/386- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarihli, 57 sayılı kararı ile kabul edilen, Topağaç (Ramaslı) Mahallesi, Kırsal Yerleşim Alanını kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1906646 sayılı yazısı.
 
42.7/387- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisi’nin; 11/05/2019 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen, Yeni Mahalle 57 ada, 1257 nolu parselin “Konut Alanı”ndan” “İbadet Alanına” dönüşmesi yönünde Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1904222 sayılı yazısı.
 
43.7/388- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemizce hazırlanan Söğütlü İlçesi, Hasanfakı Mahallesi, G24-a-06-d pafta; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 parsel nolu taşınmazlara ait, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1905898 sayılı yazısı.
 
44.7/389- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Tabakhane Mevkii 10231-10232-1991-1989-5159-5160-8983-1956 ve 1957 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1906139 sayılı yazısı.
 
45.7/390- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Hasanfakı Mahallesi G24-a-06-d pafta, 3 parsel nolu 975,00 m2  yüzölçümlü, 4 parsel nolu 720,00 m2 yüzölçümlü, 5 parsel nolu 1247,00 m2 yüzölçümlü, ………… 85 parsel nolu 3000,00 m2  yüzölçümlü 31 adet taşınmazın “Belediye Hizmetlerinde ve Projelerinde kullanılmak üzere” 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre bedelsiz olarak devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1905694 sayılı yazısı.
 
46.7/391- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Beylikkışla sınırları içerisinde bulunan ve 1/25000 Çevre Düzeni Planında Üniversite Alanında kalan, 1000 nolu 407.419,85 m2  yüzölçümlü mera vasıflı taşınmazın ekli krokide belirtilen 100.000,00 m2’lik kısmının Belediyemiz adına tahsisinin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14. maddesinin c fıkrası gereğince yatırım kararı alınmasına ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1908576 sayılı yazısı.
 
47.7/392- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca Belediyesi adına kayıtlı, Kaynarca İlçesi Taşoluk Mahallesi G24b02b pafta 1759 parsel nolu 7900,00 m2  yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere  5216  sayılı  Büyükşehir  Belediyesi  Kanununun  7-s  ile  Ek  Madde-2  hükmü  gereğince  devir alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1904987 sayılı yazısı.
 
48.7/393- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Pamukova İlçesi Bakacak Mahallesi G24d22b2 pafta 181 ada 1 nolu parsel, 118 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisinin alınması ve Belediyemiz adına tahsis alınıncaya kadar yukarıda belirtilen ve halihazırda Kamu Kurumlarınca kullanılan bu parsellerin Belediyemiz ile ilgili Kamu Kurumları arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi uyarınca ortak hizmet projeleri üretmek ve kullanmak üzere tahsis alınması ve protokol yapılması, tahsis ve protokol ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 1908322 sayılı yazısı.
 
49.7/394-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Kanunun 17 ve 18. maddelerine istinaden Belediyemizin % 100 pay sahibi olduğu BELPAŞ’nin yapılacak olan Genel Kurullarında, Yönetim Kurulu Üyeliğinde ve şirketin tüm işlemleri ile ilgili Belediyemizi temsilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye yetki verilmesine ilişkin 26.06.2019 tarihli, 19295 sayılı yazısı.
 
50.7/395-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, ortağı olduğumuz Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi Yönetim Kurulunda Belediyemizi temsil edecek üyeyi belirlemek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ilişkin 01.07.2019 tarihli, 19252 sayılı yazısı.
 
51.7/396-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Organize Sanayi Bölgeleri Protokolü hazırlığı kapsamında; Sakarya-Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi ile Sakarya Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin ‘n’ bendine istinaden, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin en az % 6 olmak üzere katılma pay oranının belirlenmesine ilişkin 02.07. 2019 tarihli, 1907855 sayılı yazısı.
 
52.7/397- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/06/2019 tarihli 6/341 sayılı kararı ile Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü ile Kararlar Şube Müdürlüğüne ait kalan ödeneklerin, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı bünyesine aktarılmasına ilişkin 02.07.2019 tarihli, 19296 sayılı yazısı.
 
53.7/398- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi gereğince Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının kurulması, Basın Şube Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü adı altında birleştirilmesine  ilişkin 02.07.2019 tarihli, 19291 sayılı yazısı.
 
54.7/399- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi gereğince Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün kapatılarak; Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin 02.07.2019 tarihli, 19293 sayılı yazısı.
 
55.7/400- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi gereğince Araştırma ve Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı isminin, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesine ilişkin 02.07.2019 tarihli, 19294 sayılı yazısı.
 
56.7/401- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13.maddesinde Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri işçi kadro kütüğünde belirtilen unvanlardan olmak şartıyla başka unvanlı işçi kadroları ile değiştirmeye ve boş sürekli işçi kadrolarını iptal etmeye Meclis yetkilidir, denilmektedir. Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanmış bulunan Büyükşehir Belediyesine ait kadro iptal-ihdas değişikliği (VI) sayılı cetvelin görüşülmesine ilişkin 01.07.2019 tarihli, 19228 sayılı yazısı.
 
57.7/402- Belediyemiz Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Asfalt Şube Müdürlüğüne ait 2019 yılı gelir tarifesinde revize yapılmasına ilişkin 02/07/2019 tarihli, 19284 sayılı yazısı.
 
58.7/403- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Sakarya İli Alternatif İçmesuyu Kaynağı ve HES İkmal İnşaatı işi” için 35.000.000,00.-TL’nin İller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 28.06.2019 tarihli, 19301 sayılı yazısı.
 
 
 
 08/07/2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
59. 7/404-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Adalı Erenler Mahallesi, 135 ada, 1 nolu 6.327,89 m2  yüzölçümlü parsel ve üzerindeki binanın Belediyemiz adına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d maddesine göre tahsis edilebilmesi, tahsis ile ilgili yapılacak protokol, iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/07/2019 tarihli, 1909633 sayılı yazısı.
 
60. 7/405-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, BMC marka 2007 model 54 YU 603 plakalı otobüsün devrine ait Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarihli, 10/729 sayılı kararının iptal edilmesi, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi ile, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi 1. Fıkrasında yer alan hükmüne göre 54 YU 603 plakalı otobüsün İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz olarak devir yapılmasına ilişkin 05/07/2019 tarihli, 1909474 sayılı yazısı.
 
61. 7/406- Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Doku Kültürü Laboratuarı  yapılması planlanan Projenin; Sakarya ili, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesinde bulunan 2626 Ada ve 9 Parsel numaralı araziden, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesinde bulunan 0 Ada 5519 parsele taşınması ve tüm işlemlerle ilgili protokollerin imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/07/2019 tarihli yazısı.
 
62. 7/407- Arifiye Belediye Başkanlığının 25/06/2019 tarihli, E.1707 sayılı yazısı ile, Arifiye İlçesi Aşağıkirazca Mahallesi Hal Alanının çevresine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilatı teklifi.
 
63. 7/408- Meclis Tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi.
 
 

×