Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.07.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

Davet Yazısı.

 

T.C

          SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08/07/2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 

  GÜNDEM

1-  8/237.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/06/2013 tarih ve 7/230 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 2334 ada, 19 ve 20 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarih ve 5/72 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/06/2013 tarihli Komisyon raporu.

 

2-   8/238.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/06/2013 tarih ve 7/229 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1615 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarih ve 5/73 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/06/2013 tarihli Komisyon raporu.


3-   8/239.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/06/2013 tarih ve 7/231 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 805 ada, 666 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarih ve 5/74 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/06/2013 tarihli Komisyon raporu.


4-   8/240.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 3/05/2013 tarih ve 5/197 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi (Akova, Akpınar, Başpınar, Büyükdere, Çiftlik, Dereboğazı, Kemaliye, Köprübaşı, Necatipaşa, Mahmutbey, Rasimpaşa, Turanlar, Yeni, Yeşiller Mahalleleri) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresince yapılan itirazların 172 adedinin reddine, 71 adedinin kabulüne, bir adedinin kısmen kabul kısmen reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/06/2013 tarihli Komisyon raporu.


5-   8/241.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/05/2013 tarih ve 5/207 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/06/2013 tarihli Komisyon raporu.

 

6-   8/242.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/06/2013 tarih ve 7/232 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada, 4  nolu parselin “Üniversite Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin dairesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/06/2013 tarihli Komisyon raporu.


7-   8/243.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/06/2013 tarih ve 7/233 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada, 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07.05.2013 tarih ve 35 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/06/2013 tarihli Komisyon raporu.


8-   8/244.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/06/2013 tarih ve 7/234 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2011 tarih ve 9/425 kararı ile kabul edilen “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliği”nin Trafik Şube Müdürlüğü talebi ile 6.maddesinin değiştirilmesi 09.04.2013 tarih ve 2013/34 sayılı UKOME kararı ile uygun görülmüş olup, 5393 sayılı yasanın 15/b maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/06/2013 tarihli Komisyon raporu.

 

9-   8/245.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/06/2013 tarih ve 7/235 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2012 tarih ve 10/312 kararı ile kabul edilen “Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği”nin Trafik Şube Müdürlüğü talebi ile 11.maddesinin değiştirilmesi 09.04.2013 tarih ve 2013/33 sayılı UKOME kararı ile uygun görülmüş olup, 5393 sayılı yasanın 15/b maddesi gereğince görüşülmesi neticesinde rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/06/2013 tarihli Komisyon raporu.


10-8/246.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2013 tarih ve 1/35 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi f bendi ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 28. maddesi çerçevesinde UKOME’nin 09/01/2013 tarih ve 01 sayılı kararı ile kabul edilen, Şehrimizde çalışan servis araçlarını kayıt altına alarak bir düzen içinde faaliyetlerini yürütmeleri için plaka tahdidi uygulamasına geçilmesi kararlaştırılmış olup, Servis Taşımacılığı yapan esnafın bu sistem içinde ödeyeceği plaka bedelinin görüşülmesi neticesinde rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/07/2013 tarihli Komisyon raporu.

 

11-  8/247.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi,  Erenler Mahallesi, 2 pafta, 8595 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Erenler İlçe Belediye Meclisinin 12/06/2013 tarih ve 28 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/06/2013 tarih ve 2164 sayılı yazısı.


12-  8/248.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın görüşülmesine ilişkin 27/06/2013 tarih ve 2163 sayılı yazısı.

 

13-  8/249.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 6 pafta,  738 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/06/2013 tarih ve 29 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/06/2013 tarih ve 2165 sayılı yazısı.


14-  8/250.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 41 ada, 5 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin alınan Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04/06/2013 tarih ve 40 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/06/2013 tarih ve 2150 sayılı yazısı.


15-8/251.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Belediye Başkanlığı’nın 06/06/2013 tarih ve 2802 sayılı yazısı ile, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (25/03/2013 – 25/04/2013) içerisinde yapılan 46 adet itiraza ilişkin Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03/06/2013 tarih ve 2013/21 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/06/2013 tarih ve 2149 sayılı yazısı.

 

16-8/252.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa, Devlet ve İnönü Mahallelerinde bulunan Park Alanları’ndaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri için Ferizli İlçe Belediyesi’nce alınan 03/06/2013 tarih ve 35 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/06/2013 tarih ve 2148 sayılı yazısı.

    17-8/253. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe sınırları dahilinde Doğalgaz Bölge Regülatörü ve vana odası yapılması için Gündoğan Mahallesi, Adnan Menderes ve İsmet İnönü Caddeleri arasında bulunan Park Alanı’ndaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği için Söğütlü İlçe Belediyesi’nce alınan 06/06/2013 tarih ve 2013/20 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/06/2013 tarih ve 2151 sayılı yazısı.


-08/07/2013 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

18.-8/254-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın Plan Notlarından 28. ve 29. Maddeye ilave yapılması şeklinde hazırlanan değişikliğe ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2013 tarih ve 7/100 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/07/2013 tarih ve 2195 sayılı yazısı.

19.-8/255.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1617 ada, 1 nolu parsele (yeni 2 ve 3 nolu parseller)  ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 01/07/2013 tarih ve 7/101 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/07/2013 tarih ve 2200 sayılı yazısı.

20.-8/256.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, 3386 ada 516 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 01/07/2013 tarih ve 7/102 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/07/2013 tarih ve 2197 sayılı yazısı.

21.-8/257.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 66 ada, 146-147 ve 329 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 01/07/2013 tarih ve 7/103 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/07/2013 tarih ve 2199 sayılı yazısı.

22.-8/258.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4057 ada, 3 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 01/07/2013 tarih ve 7/104 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/07/2013 tarih ve 2198 sayılı yazısı.

23.-8/259.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 334 ada, 21-27 ve 36 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 01/07/2013 tarih ve 7/105 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/07/2013 tarih ve 2196 sayılı yazısı.

24.-8/260.-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri dahilinde SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den, yatırımları olan “Kanalizasyon Borusu Alımı” işinde kullanacağı 2.136.600,00 TL bedelli ve 3 yıl (36 ay) vadeli kredi kullanabilmesi için “Belediyemizin yasal paylarının garantör” olarak gösterilmesine dair meclis kararının alınabilmesi hususunda her türlü işlemin yürütülebilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/07/2013 tarih ve 322 sayılı yazısı.

25.-8/261.-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri dahilinde SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den, yatırımları olan “Sayaç Alımı” işinde kullanacağı 1.390.456,00 TL bedelli ve 3 yıl (36 ay) vadeli kredi kullanabilmesi için “Belediyemizin yasal paylarının garantör” olarak gösterilmesine dair meclis kararının alınabilmesi hususunda her türlü işlemin yürütülebilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/07/2013 tarih ve 321 sayılı yazısı.

26.-8/262.- Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi.×