Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.05.2023 Tarihli Meclis Gündemi

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
 
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
08.05.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 
•Yoklama ve açılış.
•10.04.2023 tarihli Meclis Kararları

 
1.5/295-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/251 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan (Kemalpaşa) Mahallesi, 16776- 17559 nolu parseller ve terkli alana ilişkin hazırlanan Serdivan Merkez 1. Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.04.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
2.5/296-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/252 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Gebeş Mahallesi, 108 ada, 23 (eski 945 parsel) nolu parselin akaryakıt satış yeri olarak ayrılması talebinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.04.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
3.5/297-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/253 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi, 527 ada, 7 nolu parselde bulunan Ticaret+Turizm Alanı sınırının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.04.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
4.5/298- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/286 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi, 2587 ada, 44 ve 46 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.04.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
5.5/299- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/195 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kurtköy Dibektaş Mahallesi, 285 nolu parsel ile ilgili Sakarya 2. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.04.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
6.5/300- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/254 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Kırkpınar Mahmudiye Arası Teleferik Projesi kapsamında hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptal kararının rapordaki şekliyle  reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.04.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
7.5/301- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/255 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi, 3479 ve 5372 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
8.5/302- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/290 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1383 ada, 25 nolu parsele ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
9.5/303- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/223 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde mahkeme kararı ile iptal edilen alana yönelik Pamukova Belediyesince hazırlatılan Pamukova İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan İlavesi tekliflerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.05.2023 tarihli Komisyon raporu.

10.5/304- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/284 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçesi Sahil Kesimi Kısmı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında kalan; Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi, 178 ada, 5-6-7-8-9-10-11 ve 12 sayılı Kocaali Belediyesi adına kayıtlı parsellerde "Kamu Hizmet Alanı" olarak planlanan alanın bir kısmının "Park Alanı" bir kısmının "Konut Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
11.5/305- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/285 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planında kalan; Kocaali İlçesi, Yeni Mahallesinde mevcutta "Konut Alanı" ve "Park Alanı" olarak planlanan alanın bir kısmının "Teknik Altyapı Alanı" bir kısmın ise "Konut Alanı" olarak düzenlenmesine ve bahse konu alanın güneydoğusunda bulunan "Belediye Hizmet Alanının" açık ve yeşil alan ihtiyacının sağlanması amacıyla "Park Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.05.2023 tarihli Komisyon raporu

12.5/306- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/258 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik Belediyesince Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerinde Değişiklik Yapılması ve İlave Hükümler eklenmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
13.5/307- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/268 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilen, İlimizdeki Riskli Yapı, Riskli Alan, Rezerv Yapı ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Bulunan Taşınmazlara Kira Yardımı Yapılması, Taşınmaz Tahsisi, Trampası, Satışı Vb. konularında Büyükşehir Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine ilişkin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19.04.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
14.5/308- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/279 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminalleri Yönetmeliğinin ekteki şekliyle revize edilmesinin mer’i mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26.04.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
15.5/309- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/276 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetveli (Örnek-25)’nin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ihtiyacı doğrultusunda araçların cetvele işlenmesi suretiyle güncellenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 12.04.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
16.5/310- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/294 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 12.04.2023 tarihli Komisyon raporu.

17.5/311- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Serdivan (İstiklal) Mahallesi 1999 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27.04.2023 tarihli ve 84539 sayılı yazısı
 
18.5/312- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi 434 ada 49 nolu parselde bulunan Park Alanı fonksiyonunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27.04.2023 tarihli ve 84554 sayılı yazısı.
 
19.5/313- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Kurudere Mahallesi, 126 Ada 13-14-15-16-17-18-19-20-22-25-26-28-29-30-34-76-77 nolu parseller, 129 ada 1 nolu parsel, 130 Ada 1 nolu parsel, 132 ada 8-10-11-15 nolu parseller, 133 ada 4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-24-25 nolu parseller ve 131 ada 4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan 5 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 27.04.2023 tarihli ve 84555 sayılı yazısı.
 
20.5/314- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi, 1466 ada 1 nolu parsel ve 2571 ada 38 nolu parselin arasında bulunan kadastral boşluğa yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.05.2023 tarihli ve 84815 sayılı yazısı.
 
21.5/315- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 891 ada 9 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.05.2023 tarihli ve 84817 sayılı yazısı.

22.5/316- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 896 ada 1-15-18 ve 58 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.05.2023 tarihli ve 84814 sayılı yazısı.
 
23.5/317- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2640 ada 7-9-10 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 02.05.2023 tarihli ve 84816 sayılı yazısı.

24.5/318- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Neviye ve Yukarıkirazca Mahalleleri içerisinde yer alan yeşil alan, kanal ve yol güzergahlarının yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.05.2023 tarihli ve 84813 sayılı yazısı
 
25.5/319- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yapılan 81 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 27.04.2023 tarihli ve 84537 sayılı yazısı.
 
26.5/320- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek ilçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine riskli yapıların dönüşümüne ilişkin hükümler eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ilave plan hükümleri teklifinin görüşülmesine ilişkin 27.04.2023 tarihli ve 84553 sayılı yazısı.
 
27.5/321- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve RES projesi kapsamında Nazım imar planına 5 adet türbin ilave edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli ilave Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 27.04.2023 tarihli ve 84552 sayılı yazısı.
 
28.5/322- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Yazılı Mahallesi, 884 ada, 2 nolu “Mera” vasıflı 3.314,33 m2 yüzölçümlü parselin 1.600,00 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 27.04.2023 tarihli ve 84541 sayılı yazısı.
 
29.5/323- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Turgutlu Mahallesi, 137 ada, 24 nolu “Mera” vasıflı 17.461,00 m2 yüzölçümlü parselin 1.035,24 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 27.04.2023 tarihli ve 84544 sayılı yazısı.
 
30.5/324- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, Daire Başkanlığı ile bağlı müdürlüklerinin “Görev ve Çalışma Yönetmelikleri’nin” güncellenmesine ilişkin 19.04.2023 tarihli ve 83723 sayılı yazısı.
 
31.5/325- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı kurulmasına ait Memur Kadro İhdas Cetveli’nin kabulü, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan AKOM Şube Müdürlüğü'nün bütçeleriyle birlikte yeni kurulacak daire başkanlığına bağlanmasına ilişkin 03.05.2023 tarihli ve  85157 sayılı yazısı.
 
32.5/326- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Ulaşım, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Çevre Koruma ve Kontrol, İmar ve Şehircilik, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlıkları bünyesinde müdürlük kurulması ve müdürlük isimlerinin değiştirilmesine ilişkin 03.05.2023 tarihli ve  85156 sayılı yazısı.
 
33.5/327- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz 2022 Mali yılı Kesin Hesabına ait cetvellerin görüşülmesine ilişkin 27.04.2023 tarihli ve  84567 sayılı yazısı.
 
 
08.05.2023  TARİHLİ  MECLİS  TOPLANTISININ
                -İLAVE  GÜNDEMİ-
 
 
34.  5/328- Akyazı Belediye Başkanlığının, Kuzuluk Mahallesi 370 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının görüşülmesine ilişkin 02.05.2023 tarihli ve 34108 sayılı yazısı.
 
35.  5/329- Akyazı Belediye Başkanlığının, Merkez ve Seyfeler Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde yer alan G25D08A2A paftasındaki İmalathane Tesis Alanı ile Küçük Sanayi Alanına yönelik hazırlanan imar tadilatına ait Akyazı Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarihli ve 48 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03.05.2023 tarihli ve 34141 sayılı yazısı.
 
36.  5/330- Karasu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan hükümlerine ilave yapılmasına ait Karasu Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarihli ve 53 sayılı kararı.
 
37.  5/331- Karasu Sahil Kesimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Karasu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Karasu Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarihli ve 55 sayılı kararı.
 
38.  5/332- Karasu İlçesi Limandere Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazlara ait Karasu Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarihli ve 56 sayılı kararı.
 
39.  5/333-Hendek Belediye Başkanlığının, Beylice Mahallesi 2774 ada, 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan tadilatına ait Hendek Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarihli ve 50 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 25.04.2023 tarihli ve 22107 sayılı yazısı.

40.  5/334-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Bütçe Kararnamesi" nin 21. maddesinde yer alan kefalet ve teminat miktarının 70.000.000,00-TL olarak güncellenmesine ilişkin 05.05.2023 tarihli ve 85461 sayılı yazısı.
 
41.  5/335- Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 125 ada, 53 nolu parsel üzerinde bulunan Adapazarı Kültür Merkezi binasının (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılan Sergi Salonu ve Tiyatro Salonu hariç) “sosyal tesis” olarak kullanılmak üzere yıllık kârının % 10’unun Sakarya Büyükşehir Belediyesine ödenmesi karşılığında 10 yıl süre ile işletme hakkının Sakarya Büyükşehir BELPAŞ A.Ş.’ye devredilmesi, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediyesi Başkanına ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi.
 
42. 5/336- Adapazarı İlçesi Yağcılar Mahallesi 6387 ada, 1 nolu 1004,47 m2.lik parselin Adapazarı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi.

43. 5/337- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Dijital Gençlik Merkezinin kurulması, hayata geçirilmesi için yer tahsisi yapılması, uygulama taahhütlerinin yerine getirilmesi, faydalanıcı diğer iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem YÜCE’ye yetki verilmesine ilişkin yazısı.
 

×