Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.03.2021 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız


 
DAVET YAZISI
 
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 
08/03/2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
•Yoklama ve açılış.
•08/02/2021 tarihli Meclis Kararları.

1.3/125-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/88 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kuzey Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinin 8.4.8. Akaryakıt-LPG İkmal İstasyonları ve Karayolları Servis Alanları hükmünün 1.maddesinin sonuna, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinin; 8.4.7.Akaryakıt-LPG İkmal İstasyonları ve Karayolları Servis Alanları hükmünün 1.maddesinin sonuna ilave edilmek üzere hazırlanan Kuzey Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hüküm değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/02/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
2.3/126-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/89 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi 154 kV Adapazarı-Paşalar Enerji İletim Hattı ve 380 kV Adapazarı-Bursa Enerji İletim Hattına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/02/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
3.3/127-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/90 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 3111 ada, 1 nolu parselin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/02/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
4.3/128-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/32 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Alandüzü-15 Temmuz Camili-Çamyolu-Dağdibi-İkizce Osmaniye-İkizce Müslim-Karakamış-Karaman-Karapınar -Korucuk Mahallelerini içeren alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/03/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
5.3/129-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/91 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Belediye Meclisinin 02/12/2020 tarih ve 13/92 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Uygulamaya İlişkin Hükümlerine 30. madde olarak yeni bir hüküm eklenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli plan hükmü ilavesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/02/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
6.3/130-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/92 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 5142 nolu parselin “Özel Eğitim Alanı”ndan “Eğitim Alanı”na dönüştürülmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/02/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
7.3/131-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/94 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 16402 nolu parselin "Dini Tesis Alanı"ndan "Konut Alanı"na, 16341 nolu parselin batısında bulunan 242.00 m².lik kadastral boşluk ve 18150 ile 18157 nolu parseller arasında bulunan 358.00 m².lik kadastral boşluğun ise "Park Alanı"na dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/02/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
8.3/132-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/93 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/12/2020 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 5142 nolu parselin “Özel Eğitim Alanı”ndan “Ortaöğretim ve Lise Alanı”na dönüştürülmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/02/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
9.3/133-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/95 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna  bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/03/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
10.3/134-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/96 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarih ve 02 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesinde bulunan 5310 nolu parselin bulunduğu ada kenarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/02/2021 tarihli Komisyon raporu.

11.3/135-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/98 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi, Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) Amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/02/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
12.3/136-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/99 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Bağlar Mahallesi, 790 nolu parseli kapsayan bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/02/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
13.3/137-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/100 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Hacıoğlu Mahallesi, 11277-11278 ve 11279 nolu parseller ve etrafını içeren bölge için Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/02/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
14.3/138-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/101 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarih ve 1 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler ilçe sınırları içerisinde bulunan ve halihazırda trafo olarak kullanılan; Adalı Erenler Mahallesi, 701 ada, 1 sayılı parselin kuzeyinde kalan park alanındaki, 691 ada, 4 sayılı parsel ile 690 ada, 12 sayılı parselin arasında kalan park alanındaki, 706 ada, 1 sayılı parselin kuzeyinde kalan park alanındaki, 711 ada, 1 sayılı parselin batısında kalan park alanındaki ve 722 ada, 3 sayılı parselin içindeki alanların kamu yararı gözetilerek "Trafo Alanları" olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/02/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
15.3/139-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/102 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarih ve 2 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy Mahallesi, AGDAŞ 103 Nolu Bölge Regülatörüne ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/02/2021 tarihli Komisyon raporu.

16.3/140-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/103 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek Belediye Meclisinin 02/12/2020 tarih ve 114 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Hendek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ait Belediyesince talep edilen ve hazırlanan plan notu değişikliklerinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/02/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
17.3/141-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/104 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı Belediye Meclisinin 05/01/2021 tarih ve 1 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Ormanşevkiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Akyazı Belediyesine ait 101 ada, 20-31 ve 32 nolu parsellerde yer alan Konut Alanları ile Bakım Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/02/2021 tarihli Komisyon raporu

18.3/142-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/42 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda, 2., 3. ve 4. Bölgede yer alan Turizm Tesis Alanları Plan hükümleri değişiklik teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/02/2021 tarihli Komisyon raporu.

19.3/143-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/107 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarih ve 2021/03 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 122 nolu parselde Trafo Alanı planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/02/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
20.3/144-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/108 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarih ve 2021/04 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 296 ada, 1 nolu parselin batısında yer alan kadastral boşlukta Trafo Alanı planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/02/2021 tarihli Komisyon raporu.

21.3/145-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/109 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 10 ada, 127 nolu parselde Trafo Alanı planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait dosyasının Belediyesine İadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/02/2021 tarihli Komisyon raporu.

22.3/146-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/106 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediye Meclisinin 03/12/2020 tarih ve 2020/57 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 55 ada, 322 nolu parselde 7.00 m.lik imar yolu planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/02/2021 tarihli Komisyon raporu.

23.3/147-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/122 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, 9229-3305-4608-4609-4610-10423-9423 ve 961 nolu parseller ve tescil harici alanın yer aldığı 8 bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/03/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
24.3/148-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/515 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova Belediye Meclisinin 05/08/2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 9290 nolu parselin batısında 7.00 m.lik imar yolu düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/02/2021 tarihli Komisyon raporu.

25.3/149-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2020 tarih ve 10/484 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5267 sayılı yazısı.
 
26.3/150-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 197 ada 29 nolu parsele ilişkin belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5274 sayılı yazısı.
 
27.3/151-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.01.2021 tarih ve 1/4 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5275 sayılı yazısı.
 
28.3/152-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01.02.2021 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi, D100 karayolunun güneyinde bulunan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave  Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5264 sayılı yazısı.
 
29.3/153-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın talebine istinaden, Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi 386 ada 6-30-31-32-33 nolu parselleri kapsayan alana (Seracılık Mükemmeliyet Merkezi Projesi) yönelik  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5269 sayılı yazısı.
 
30.3/154-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2020 tarih ve 10/485 sayılı kararı ile onaylanan Karasu Sahil Kesimi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde, Karasu Belediye Başkanlığına yapılan 56 adet itirazın ve Karasu Belediye Başkanlığı  taleplerinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5266 sayılı yazısı.
 
31.3/155-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/02/2021 tarih ve 2021/09 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi 353 ada, 46 parselde bulunan Su Şişeleme ve Ambalajlama Tesis Alanının Emsal değerinin arttırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/03/2021 tarih ve 5506 sayılı yazısı.
 
32.3/156-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçe Merkezini kapsayan ve Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5272 sayılı yazısı.

33.3/157-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçe Merkezini kapsayan ve Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon ve İlave Nazım İmar planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5270 sayılı yazısı.
 
34.3/158-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve  İlçesi, Karaçam Mahallesine yönelik Belediyesince  hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2020 tarih 10/501 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup, ilan-askı süresince yapılan  itirazların görüşülmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5271 sayılı yazısı.
 
35.3/159-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin 04/01/2021 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Pamukova Mahallesi, G24-d-24-c-4-b Pafta, 4485965,0329 - 4485950,356 yatay koordinatları ile 515384,904 – 515394,133 dikey koordinatları arasında 8445 no’lu parselin sol tarafında tescil harici alandaki “Trafo Alanı”na ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5265 sayılı yazısı.
 
36.3/160-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsisli Kocaali İlçesi 10851 nolu parselde ve çevresinde yer alan kadastral boşluk alanlarına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/02/2021 tarih ve 2/86 sayılı kararı ile onaylanmış olup; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5268 sayılı yazısı.
 
37.3/161-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, İmar planlarında Cami alanında kalan, 827 ada 1 nolu taşınmazda 1.594,99 m2’lik Erenler Belediyesi'ne ait hissenin, “Çocuk Akademisi” olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak Belediyemiz tarafından bedelsiz olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 15¬h,18¬-e ve 75¬-d maddesine göre devir alınması, devirle ilgili yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/02/2021 tarih ve 4616 sayılı yazısı.
 
38.3/162-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğünün talep yazısı ile, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi, 1777 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan, 121 nolu iş merkezindeki  mülkiyeti Belediyemize ait ÜZ07(BB:18),  ÜZ09(BB:20),  ÜZ25(BB:36), ÜZ27(BB:38) nolu işyerlerinin “Arşiv” olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15¬h,18¬-e ve 75¬-d maddelerine göre Sakarya Valiliği Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğü adına tahsisi, tahsis işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/02/2021 tarih ve 4610 sayılı yazısı.
 
39.3/163- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve Belediyesi adına kayıtlı, Geyve İlçesi, Akdoğan Mahallesi, 137 ada, 1 parsel nolu 1.406,07 m2 yüzölçümlü Arsa, Epçeler Mahallesi, 781 ada, 11 parsel nolu 10.790,29 m2 yüzölçümlü Bağ, Esenköy Mahallesi, 111 ada, 2 parsel nolu 2.154,68 m2 yüzölçümlü Mezarlık nitelikli taşınmazların, mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7¬-s ile Ek Madde¬ 2 hükmü gereğince Belediyemiz tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 15¬h,18-¬e ve 75¬-d maddelerine göre devir alınması, devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/02/2021 tarih ve 4619 sayılı yazısı.
 
40.3/164-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Belediyemize ait Pamukova İlçesi, Cumhuriyet (Pamukova(Köy)) Mahallesi, 10356 nolu 5.135,35 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı parselin Pamukova Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 22 sayılı kararı ile Pamukova Belediye Başkanlığına devredilmesi talep edildiğinden,  5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d maddesine göre devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi  ilişkin 22/02/2021 tarih ve 4611 sayılı yazısı.
 
41.3/165-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Kozluk Mahallesi, 2421 ada, 3 nolu 26.329,35 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 11.652,00 m2.lik kısmına ve 2421 ada, 6 nolu 118.937,64 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 56.490,00 m2.lik kısmına (toplam 68.142,00 m2.lik alan) Kamu Yatırımı yapılacağından 5393 sayılı Belediye Kanununun 15¬h, 18-¬e maddesine göre Belediyemiz adına tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanunununun 14-c maddesi gereğince “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 22/02/2021 tarih ve 4624 sayılı yazısı.
 
42.3/166-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-¬h ve 18-¬e maddesine göre Söğütlü İlçesi, Karateke Mahallesi, 175 nolu, 11.400,00 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 9.096,04 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-¬c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 02/03/2021 tarih ve 5504 sayılı yazısı.
 
43.3/167-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Hasanfakı Mahallesi'ndeki mülkiyeti Belediyemize ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ve 85 nolu parsellerin Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11.01.2021 tarihinde 3.974.480,00 TL olarak belirlenen değerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18-¬i maddesine (Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek) göre ayni sermaye artışı yapılarak Sakarya Büyükşehir Seracılık Tic.A.Ş. adına tapu tescil işlemleri ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/03/2021 tarih ve 5502 sayılı yazısı.
 
44.3/168-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2021 tarih ve 1/52 sayılı kararının iptal edilerek, Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile uyumlu Yapı Ruhsat Belgesi düzenlenmesi nedeniyle bağımsız bölümlerin yeniden düzenlenmesi yapıldığından, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta, 633 ada, 159 nolu parsel üzerine yapılacak olan Ticaret Merkezine ait toplam 88 adet iş yerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 15¬-h, 18-¬e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/02/2021 tarih ve 4621 sayılı yazısı.
 
45.3/169-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12/02/2021 tarihinde süresi biten, 12/02/2018 tarih ve 2/123 sayılı meclis kararının devamı niteliğinde olmak üzere; Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesinde bulunan 208 ada, 12 parsel nolu 3316,96 m2 yüzöçümlü Belediyemize tahsisli taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından yapılan, 7636.00 m2 kapalı alanlı, 237 araç kapasiteli Katlı Otoparkın, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine istinaden 5.000,00 TL+ KDV aylık kira bedeli karşılığında, TÜFE(oniki aylık ortalama) değişim oranınca artış yapılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BELPAŞ A.Ş.’ne 5 yıl süre ile işletme hakkının verilmesine ilişkin 22/02/2021 tarih ve 4612 sayılı yazısı.
 
46.3/170-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz tasarrufunda olan Sakarya İli Pamukova İlçesi Dolamaç Tepe Mevkiinde bulunan Sosyal Tesiste (Esentepe Park) 21,00 m2'lik büfe ve 500,00 m2'lik iki katlı restoran olan işyerinin amacına uygun olarak kullanmak üzere, 5216 Sayılı Belediye Kanunun 26. maddesine istinaden yıllık kârdan %5 kira bedeli ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BELPAŞ A.Ş’ye 5 yıl süre ile işletme hakkının verilmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5364 sayılı yazısı.
 
47.3/171-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, BELPAŞ A.Ş.’nin 10/02/2021 tarih ve 91 sayılı yazısı ile, 15 Temmuz Camili Mahallesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi içerisinde bulunan havuzlu kafeteryanın işletme hakkından feragat ettiğinden, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarih ve 1/60 sayılı kararı ile BELPAŞ A.Ş. ye verilen işletme hakkı devrinin iptaline ilişkin 02/03/2021 tarih ve 5525 sayılı yazısı.
 
48.3/172-Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünden 26/06/2020 tarihli kira devir protokolü ile tahsisen belediyemize devir alınan Sakarya Sapanca Yanık Mahallesi, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, Suadiye Orman İşletme Şefliği, 25 nolu bölmede kâin, 179.000.00 m2 alanlı Yanık Fidanlık Sahasının; yatırımlarının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca işletilmesi, bakımı, onarımı ve yönetiminin de Sakarya Büyükşehir Fidancılık ve Peyzaj San.Tic.A.Ş. tarafından yapılması kaydıyla, 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesi gereği 10 yıl süre ile kullanım hakkının verilmesi ve yıllık net kârın %5’inin Sakarya Büyükşehir Belediyesine ödenmesi şartı ile, belediyemiz iştiraklerinden Sakarya Büyükşehir Fidancılık ve Peyzaj San.Tic.A.Ş.’ne verilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 26/02/2021 tarih ve 5121 sayılı yazısı.
 
49.3/173-Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, İlimizde Gençlik ve Spor Hizmetlerinin daha etkin verilmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla Hendek ilçesinde bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi programında yer alan güreş branşı sporcularının konakladığı ve eğitim gördüğü Güreş Eğitim Merkezi binasının bazı tadilatları ile abonelik işlemleri, iaşe, ibate, spor malzemeleri ihtiyaçlarının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/m bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b bendi ve 75.maddesi uyarınca karşılanarak daha iyi şartlarda İlimizi ve Ülkemizi temsil etmelerinin sağlanması amacıyla binanın kullanım haklarını elinde bulunduran Hendek Gençlik Merkezi Spor Kulübü Derneği ile işbirliği protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 16/02/2021 tarih ve 4039 sayılı yazısı.
 
50.3/174-Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi n,v bentleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Müftülüğü, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Sakarya Üniversitesi arasında mesleki, eğitim, spor, dini, ahlâki, sosyal, kültürel amaçlı faaliyetleri planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmeye ilişkin imkânları sağlamak üzere işbirliği protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve  5362 sayılı yazısı
 
51.3/175-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,  SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’nin belirleyeceği vadelerde azami 180 ay’a kadar kullanacağı, SUKAP Taraklı (Sakarya) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi Ek Kredi Talebi 3.250.000,00 TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/02/2021 tarih ve 4626 sayılı yazısı.

52.3/176- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemizce vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü hizmetlerin devamı ve aksamaması için kamu hizmetine doğası gereği kendiliğinden tahsis edilmiş olan ve fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkulleri ile ek listede banka adı ve İBAN numaralarıyla belirtilen banka hesaplarının belediyemiz kamu hizmetlerine tahsis edilmesine ilişkin 22/02/2021 tarih ve 4627 sayılı yazısı.

53.3/177-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarih ve 7/346 sayılı kararı ile onaylanan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” değerlendirilmesi hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiş olup, Bakanlık yazısında; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 69. madde hükümleri kapsamında yapılan tespit ve değerlendirmelere göre yönetmelik üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması ile yönetmeliğin onaylarına sunulması istenmiştir, gönderilmiş olan tespit ve değerlendirme tablosuna göre gerekli düzeltmelerin yapılarak tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5363 sayılı yazısı.
 
54.3/178- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğin görüşülmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5367 sayılı yazısı.
 
55.3/179-Belediyemiz Mali Hizmetler İşleri Dairesi Başkanlığının çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğin güncellenmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5368 sayılı yazısı.
 
56.3/180- Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2021 mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifesinin Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü kısmına, "Görüntüleme Hizmet Alımı" bedelinin eklenerek revize edilmesine ilişkin 01/03/2021 tarih ve 5366 sayılı yazısı.
 
 
08/03/2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
                 -İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
57.3/181- Erenler Belediye Başkanlığının 05.03.2021 tarih ve 1486 sayılı yazısı ile; Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi Şehit İlhan Aras Caddesine ilişkin (Şehit İlhan Aras Caddesinin, Yavuz Selim Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak Uluyol Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan alan) hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2021 tarih ve 24 sayılı kararı.
 

×