Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.03.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

08.03.2010 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.03.2010 Pazartesi günü saat: 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir: 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/86 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Ozanlar Mahallesi G24-b-23-a-2-c pafta 1789 ada 1, 4, 9, 10 nolu parsellerin Konut Alanı'ndan M1 Ticaret (yolboyu) Alanı'na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 28/01/2010 tarih ve 186 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 15/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/434 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde 26 M 4 pafta 251 ada 4 nolu Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanında kalan parselin 25.00 m.lik yola cephesi 35.00 m. olan 2000.00 m².lik kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesi, 25.00 m.lik yola cephesi 40.00 m. olan 3045.53 m².lik kısmının Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı olarak kalması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 03/12/2009 tarih ve 767 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 19/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/81 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2009 tarih ve 11/407 sayılı kararı ile onaylanan Gar Meydanından başlayıp Mithatpaşa Mahallesi ile Maltepe Mahallesi kesişme noktasındaki spor tesisi alanına kadar devam eden demiryolu güzergahı boyunca ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 9 adet itirazın uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 24/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/88 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/01/2010 tarih ve 190 sayılı yazısı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2009 tarih ve 11/404 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Köprübaşı, Vatan ve Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 264 adet itirazdan 144 itirazın uygun görülmediği 117 itirazın uygun görüldüğü, 3 adet itirazın (102 - 135 ve 153 sıra nolu)  ise içeriğine göre uygun ve uygun olmadığı şekliyle tanzim olunan 22/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/84 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/01/2010 tarih ve 187 sayılı yazısı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2009 tarih ve 11/406 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Bekirpaşa, Epçeller, Kozluk, Pirahmetler, Nakışlar Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 20 adet itirazdan 2 itirazın uygun görüldüğü 18 itirazın uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 26/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/419 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Tekeler Mahallesi 101 pafta 15 ada 370 nolu parselin LPG İstasyonu Alanı, 216 ve 372 nolu parsellerin Akaryakıt İstasyonu Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 07/09/2009 tarih ve 8/100 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 15/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/97 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Hızırtepe Mahallesi 642 ada 27 nolu parselin 2000 m².lik kısmının Pazar Alanı olarak E=0,10 Hmax=7,50 m. yapı koşullarıyla ve bütün cephelerden 5.00'er m. çekme mesafesi uygulanarak, mevcut uygulama imar planındaki 7.00 m.lik yaya yolunun aynen korunması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 01/02/2010 tarih ve 2/11 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 19/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/85 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Serdivan İlçe Belediye Meclisinin İstiklal Mahallesi 28 J I pafta 14627 ve 14628 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 m.lik yolun güzergahının mevcut halihazır duruma uygun olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 04/01/2010 tarih ve 7 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/89 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 26 M 4 pafta 247 ada 1 nolu parselin Konut ve M1 (yolboyu) Ticaret alanından M Ticaret alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 29/01/2010 tarih ve 203 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 26/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/83 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi 22 I IV pafta 6098, 6867,6868 nolu parsellerde Mezarlık Alanının arttırılması, Rekreasyon Alanı ve Spor Alanının küçültülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 28/01/2010 tarih ve 189 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/09/2009 tarih ve 8/334 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünün 31/07/2009 tarih ve 17345 sayılı yazısı ile Yap İşlet Devret Modeli ile yapılması planlanan ve Yüksek Planlama Kurulu'nun onayına sunulan Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul 3. Çevreyolu ve Boğaz Geçişi dahil) Projesine ait, Km.208+000-Km.244+706.82 arasındaki 1/25000 ölçekli güzergah planı ve 1/5000 ölçekli Anayol ve Bağlantı Yolları Projelerinin imar planlarına işlenmesini içeren; 10/09/2009 tarih ve 333 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 17/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/90 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Serdivan İlçe Belediye Meclisinin İstiklal Mahallesi, 3. cadde, Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı ve ASEM Mobilyacılar Sanayi Sitesi arasında kalan Hüseyin AMASYALI tarafından yaptırılmakta olan parklara "Safiye AMASYALI Parkı' isminin verilmesini içeren; 04/01/2010 tarih ve 9 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/91 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Sapanca İlçe Belediye Meclisinin Yeni Mahalle "Gülistan Caddesi' isminin "Nailiye Caddesi' olarak değiştirilmesini içeren; 04/12/2009 tarih ve 2009/44 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/92 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin İnönü Mahallesi "Lale Sokak' İsminin "Ciritci Sokak' olarak değiştirilmesini içeren; 04/01/2010 tarih ve 8 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 17/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

15. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/02/2010 tarih ve 2/93 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2009 tarih ve 6/227 sayılı kararı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile İşçi İlişkileri ve Eğitim Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü adı altında birleştiğinden yeniden düzenlenen İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 28/01/2010 tarih ve 266 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 26/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

16. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/02/2010 tarih ve 2/94 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonu havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2009 tarih ve 6/226 sayılı kararı ile Harita Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Numarataj Şube Müdürlüğü birleştirilerek Harita Emlak ve İstimlak Şube müdürlüğü adı altında yeniden düzenlendiğinden, Harita Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin onaylanmasına ilişkin 28/01/2010 tarih ve 66 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 26/02/2010 tarihli Komisyon raporu, 

17. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Semerciler Mahallesi tescilli 204 ada, 16 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait 01/02/2010 tarih ve 2/12 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/02/2010 tarih ve 305 sayılı yazısı. 

18. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Küçücek Mahallesi Koparan Mevkii 6 pafta, 781 nolu parsele Akaryakıt Satış İstasyonu Alanına LPG ilavesini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait 02/02/2010 tarih ve 7 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/02/2010 tarih ve 303 sayılı yazısı.

19. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Ömercikler Mahallesi Yetimoğlu Sokak 20.i.3a pafta, 159 ada, 3 nolu parselde yol kaldırılarak mevcuttaki evin kurtarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait 02/02/2010 tarih ve 8 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/02/2010 tarih ve 302 sayılı yazısı.   

20. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan planda Dini Tesis Alanı olarak gözüken 6814 nolu parselin Sağlık Tesisi olarak gözüken 6815 nolu parselin Dini Tesis Alanı olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait 05/02/2010 tarih ve 2010/14 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/02/2010 tarih ve 308 sayılı yazısı.   

21. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarının 2.1 maddesi 15 ve 16 ncı paragraflarının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve sınırları içinde kalan belediyelerde uygulanacak imar yönetmeliğinin 17.01.01 - 1, 2, 3 maddelerinde belirtildiği şekilde (1- İmar planında üç ve daha fazla kat nizamına tabi olan parsellerde yapılacak binaların su basman kotu + 1.00 m.yi geçemez. 2-Tedbir alınmadan yapılaşmaya uygun olmayan alanlarda imar planında iki kat ve ayrık yapı nizama tabi parsellerde su basman kotu + 2.40 m.yi geçemez. 3- Ayrık yapı nizamına tabi olan imar adalarında ikiz veya üçüz olarak yapılaşma olması durumunda bitişik olarak yapılacak binaların su basman kotu, kat yüksekliği ve saçak seviyesi aynı seviyede yapılacaktır) değişikliğin kabulüne ait 04/01/2010 tarih ve 2010/9 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/02/2010 tarih ve 311 sayılı yazısı.  

22. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Başkanlığının 23/02/2010 tarih ve 11 sayılı yazısı ile,  Fatih Caddesi 3446 ve 3467 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 26/02/2010 tarih ve 309 sayılı yazısı. 

23. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi Süleymanbey Mahallesi 8 pafta, 488 nolu parsel ile ilgili olarak Özel Eğitim Alanı Amaçlı 1/5000 ölçekli mevzii nazım imar planı talebinin görüşülmesine ilişkin 26/02/2010 tarih ve 306 sayılı yazısı. 

24. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi Orta Mahalle 58 ada, 94 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 26/02/2010 tarih ve 307 sayılı yazısı. 

25. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediyesi Yeni Mahalle 27 M 3 pafta, 333 ada 11 ve 15 nolu, 336 ada 1-2-3-10 nolu ve 337 ada 1-2-3-10 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 26/02/2010 tarih ve 312 sayılı yazısı. 

26. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 15/02/2010 tarih ve 401 sayılı yazısı talebi ile, Korucuk Bölgesinde yoksul grubuna yönelik dar gelirli konut projesine ve yoğun konut talepleri çerçevesinde Adapazarı İlçe Belediyesi Korucuk Mahallesi TOKİ'nin mülkiyetinde bulunan 2259 ada, 3 nolu parsel ve 3108 ada, 1 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin 26/02/2010 tarih ve 310 sayılı yazısı. 

27. Belediyemiz Sakarya İli, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Sakarya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanlığı'nın 07/01/2010 tarih ve 10 nolu kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2010 tarih ve 1/22 sayılı kararı ile onaylanarak her iki kurum tarafından 19/01/2010 - 19/02/2010 tarihleri arasında çıkarılan ilan askı süresi içerisinde yapılan 8 adet itiraza ilişkin 26/02/2010 tarih ve 304 sayılı yazısı. 

28. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve sınırları içinde kalan Belediyelerde uygulanacak İmar Yönetmeliğinin; 6.21. maddenin değiştirilmesi ve yapılanma şartları ile ilgili 13.01 maddeye ilave bent eklenmesine ilişkin 25/02/2010 tarih ve 100 sayılı yazısı.   

29. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2009 tarih ve 11/441 sayılı kararı ile kurulan UKOME Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 25/02/2010 tarih ve 63 sayılı yazısı. 

30. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi 32 ada, 9 ve 10 nolu parseller şu anda geçici süre ile Terminal olarak kullanılmakta iken, Mahalli İdari Birlikleri Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunla 5216 sayılı Kanuna ek madde 2 ve geçici 2.madde gereğince Büyükşehir Belediyesi adına tescil işlemleri yapılan bu parsellerin mevcut imar planlarında Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak görüldüğünden Hendek İlçe Belediyesine devri işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25/02/2010 tarih ve 138 sayılı yazısı.  

31. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti özel kişilere ait Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, G24B17B3B pafta, 3028 ada, 2 nolu, 3023 ada, 1 nolu, 3022 ada 1 - 2 nolu, 3019 ada, 1 - 2 - 3 - 4 nolu, 3016 ada, 1 - 2 nolu, 3013 ada, 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 nolu, G24B18D1C pafta, 2989 ada, 1 - 2 - 3 - 4  nolu,  G24B18D4B pafta, 2980 ada, 2 - 3- 4- 5  nolu parseller ile Belediyemizin hissedar olduğu 3013 ada 4 nolu, 3016 ada 3 nolu, 3023 ada 2 nolu, 3028 ada 1 nolu parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Rekreasyon alanında kaldığından Belediyemiz Encümenin 25/02/2010 tarih ve 56 sayılı kararıyla 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5.maddesine göre kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için aynı maddenin 3. bendine göre ‘Kamu Yararı Kararı'' alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin e bendi hükmü gereğince bahsi geçen parsellerin alımı veya takası hususunda karar alınması ve aynı kanunun 34. maddesinin g bendi hükmü gereğince bu kararı uygulamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 26/02/2010 tarih ve 141 sayılı yazısı. 

32. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığının 03/03/2008 tarih ve 142 sayılı yazısı ile, Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü, Adapazarı İşletme Müdürlüğü, Adapazarı Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde bulunan "Beşköprü Mahallesi Orman İçi Dinlenme Yeri' olarak tescil edilen, Seyirtepe Mevkii 163 nolu bölümde yer alan 3.59 ha'lık alan 10 yıllık süreyle Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş olup, bahse konu alanın Yap İşlet Devret modeline göre değerlendirmek üzere 8 yıl süreyle Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 01/03/2010 tarih ve 102 sayılı yazısı.

×