Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.02.2021 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 
08/02/2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

•Yoklama ve açılış.
•11/01/2021 tarihli Meclis Kararları.
•6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca belediyemizin denetimi sonucu düzenlenen “2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu”nun 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
 
1.2/74-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/31 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1084-1085 parseller ve 1085 nolu parsel ile 40.m'lik yol arasında kalan alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarih ve 8/415 sayılı kararıyla onaylanmış olup, plan değişikliğine ilan-askı süresince yapılan 2 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
2.2/75-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/73 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, 1806 ada, 1 nolu parsel ve doğusundaki kadastral boşluk 1522-3585 ve 3586 nolu parseller ile 235 ada, 1 nolu parselin batısında yer alan kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/01/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
3.2/76-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/33 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 2986 nolu parsel üzerinde 17490­14791 cepheli kısmında kuzey­güney istikametindeki 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2021 tarihli Komisyon raporu
 
4.2/77-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/34 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 1832 ada, 1­2 ve 5 nolu parsellerde bulunan Park Alanı ve 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması ve Vatan Mahallesi, 1905 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğun  Park Alanına  dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/01/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
5.2/78-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/35 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 17687 nolu parselin 11163 nolu parsel ile birlikte “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/01/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
6.2/79-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/36 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi, 5560-5562 nolu parseller arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin  kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/01/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
7.2/80-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2020 tarihli, 10/504 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/02/2020 tarih ve 2/67 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 3585-3586 ve 1522  nolu parsellerin yapılaşma şartlarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan-askı süresince yapılan ve Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/12/2020 tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun görülen bir adet itirazın ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
8.2/81-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/37 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek Belediye Meclisinin 07/10/2020 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 192 ada, 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 314 - 322 - 323 - 324 parsellerde 10.00 metrelik imar yolu planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2021 tarihli Komisyon raporu
 
9.2/82-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/38 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek Belediye Meclisinin 07/10/2020 tarih ve 104 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 801 ada, 1-2 ve 3 nolu parsel ile 802 ada, 1-2 ve 3 nolu parselden geçen 20.00 metrelik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
10.2/83-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/39 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Mollaköy, Karaçomaklar, Semerciler Mahallelerine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
11.2/84-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/40 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Ahmediye Mahallesi, 2601 ada, 209 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi, ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/01/2021  tarihli Komisyon raporu.

12.2/85-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/41 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 2020/68 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2629 ada, 16-17-20 ve 21 nolu parsellere ait Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/01/2021 tarihli Komisyon raporu.

13.2/86-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/44 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sağlık Daire Başkanlığının 17/08/2020 tarih ve 18064 sayılı yazısı doğrultusunda, Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait Kocaali İlçesi 10851 nolu parselde bulunan imar yolların yeniden düzenlenmesine yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2021 tarihli Komisyon raporu.

14.2/87-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2021 tarihli, 1/43 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarih ve 8/444 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçesi Yalı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 13 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/01/2021 tarihli Komisyon raporu.

15.2/88-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinin 8.4.8. Akaryakıt-LPG İkmal İstasyonları ve Karayolları Servis Alanları hükmünün 1.maddesinin sonuna, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinin; 8.4.7.Akaryakıt-LPG İkmal İstasyonları ve Karayolları Servis Alanları hükmünün 1.maddesinin sonuna ilave edilmek üzere hazırlanan Kuzey Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hüküm değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2725 sayılı yazısı.

16.2/89-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi 154 kV Adapazarı-Paşalar Enerji İletim Hattı ve 380 kV Adapazarı-Bursa Enerji İletim Hattına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2722 sayılı yazısı.

17.2/90-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 3111 ada 1 parselin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2721 sayılı yazısı.
 
18.2/91-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Uygulamaya İlişkin Hükümlerine 30. madde olarak yeni bir hüküm eklenmesine yönelik belediyesince hazırlanan Adapazarı Belediye Meclisinin 02.12.2020 gün ve 13/92 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli plan hükmü ilavesinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2723  sayılı yazısı.
 
19.2/92-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Yazlık Mahallesi, 5142 nolu parselin “Özel Eğitim Alanı”ndan “Eğitim Alanı”na dönüştürülmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2715 sayılı yazısı.

20.2/93-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/12/2020  tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen Yazlık Mahallesi, 5142 nolu parselin  “Özel Eğitim Alanı”ndan “Ortaöğretim ve Lise Alanı”na dönüştürülmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2714 sayılı yazısı.
 
21.2/94-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 16402 nolu parselin "Dini Tesis Alanı"ndan "Konut Alanı"na, 16341 nolu parselin batısında bulunan 242.00 m².lik kadastral boşluk ve 18150 ile 18157 nolu parseller arasında bulunan 358.00 m².lik kadastral boşluğun ise "Park Alanı"na dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2709 sayılı yazısı.

22.2/95-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Yazlık Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna  bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin  görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2720 sayılı yazısı. 
 
23.2/96-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 04/01/2021 tarih ve 02 sayılı kararı ile uygun görülen, Köprübaşı Mahallesinde bulunan 5310 nolu parselin bulunduğu ada kenarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2713  sayılı yazısı.

24.2/97-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/12/2020 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesinin muhtelif bölgelerinde bulunan Spor Alanlarının yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2712 sayılı yazısı.
 
25.2/98-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi, Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) Amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2727 sayılı yazısı.

26.2/99-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Bağlar Mahallesi, 790 nolu parseli kapsayan bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2706 sayılı yazısı.
 
27.2/100-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Hacıoğlu Mahallesi, 11277, 11278, 11279 parseller ve etrafını içeren bölge için Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2707 sayılı yazısı.
 
28.2/101-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih ve 1 sayılı kararı ile uygun görülen ilçe sınırları içerisinde bulunan ve halihazırda trafo olarak kullanılan; Adalı Erenler Mahallesi, 701 ada, 1 sayılı parselin kuzeyinde kalan park alanındaki, 691 ada, 4 sayılı parsel ile 690 ada, 12 sayılı parselin arasında kalan park alanındaki, 706 ada, 1 sayılı parselin kuzeyinde kalan park alanındaki, 711 ada, 1 sayılı parselin batısında kalan park alanındaki ve 722 ada, 3 sayılı parselin içindeki alanların kamu yararı gözetilerek "Trafo Alanları" olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2711 sayılı yazısı.
 
29.2/102-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih ve 2 sayılı kararı ile uygun görülen Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy Mahallesi, AGDAŞ 103 Nolu Bölge Regülatörüne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2710 sayılı yazısı.
 
30.2/103-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 02/12/2020 tarih ve 114 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ait Belediyesince talep edilen ve hazırlanan plan notu değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2716 sayılı yazısı.
 
31.2/104-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 05/01/2021 tarih ve 1 sayılı kararı ile uygun görülen, Ormanşevkiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Akyazı Belediyesine ait 101 ada 20, 31 ve 32 nolu parsellerde yer alan Konut Alanları ile Bakım Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2726 sayılı yazısı.

32.2/105-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 14/12/2020 tarih ve 10/498 sayılı kararıyla onaylanan, Arifiye İlçesi Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan- askı süresi içerisinde Belediyemize yapılan 13 adet itirazın, Arifiye Belediye Başkanlığı’nın 27/01/2021 tarih ve 278 sayılı yazısı ile iletilen 24 adet Nazım İmar Planı tadilat teklifinin ve Arifiye Belediye Başkanlığı’na yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2730 sayılı yazısı
 
33.2/106-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03/12/2020 tarih ve 2020/57 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi 55 ada, 322 nolu parselde 7.00 m.lik imar yolu planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2708 sayılı yazısı.
 
34.2/107-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/01/2021 tarih ve 2021/03 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi 122 parselde Trafo Alanı planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2717  sayılı yazısı.

35.2/108-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/01/2021 tarih ve 2021/04 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Tepebaşı Mahallesi 296 ada, 1 parselin batısında yer alan kadastral boşlukta Trafo Alanı planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2719 sayılı yazısı.

36.2/109-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/01/2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi 10 ada, 127 parselde Trafo Alanı planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2718  sayılı yazısı.

37.2/110-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Belediyesi adına kayıtlı, Serdivan İlçesi Aralık Mahallesi 204 parsel nolu 4.615,00 m2 yüzölçümlü mezarlık, Kızılcıklı Mahallesi, 651 parsel nolu 3.100,00 m2 yüzölçümlü mezarlık, Reşadiye Mahallesi 2489 ada, 43 parsel nolu 6.576,55 m2 yüzölçümlü mezarlık ve Yazlık Mahallesi 83 parsel nolu, 1.485,00 m2 yüzölçümlü mezarlık nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7­s ile Ek Madde­2 hükmü gereğince Belediyemiz tarafından devir alınması hususunda, devir işlemleri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-h,18­e ve 75­d maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25/01/2021 tarih ve 1930 sayılı yazısı.
 
38.2/111-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Adapazarı Belediyesi adına kayıtlı, Adapazarı İlçesi Aşırlar Mahallesi G24b11b3a pafta, 2809 parsel nolu 7.236,49 m2 yüzölçümlü tarla, Poyrazlar Mahallesi 1 pafta, 108 parsel nolu 2.670,00 m2 yüzölçümlü tarla, Köprübaşı(tapuda Trabzonlar) Mahallesi, 3 pafta, 1303 parsel nolu 878,85 m2  yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7­s ile Ek Madde­2 hükmü gereğince Belediyemiz tarafından devir alınması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-h,18­e ve 75­d maddesine göre, devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28/01/2021 tarih ve 2326 sayılı yazısı.
 
39.2/112-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediyesi adına kayıtlı, Hendek İlçesi Çağlayan Mahallesi 900 ada, 13 parsel nolu, 1.603,03 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın, Kurtköy Mahallesi, 135 ada, 1 parsel nolu, 2.290,00 m2  yüzölçümlü mezarlık nitelikli taşınmazın,  Yukarıçalıca Mahallesi 2053 ada, 178 parsel nolu 2.083,98 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın ve Akarca Mahallesi 101 ada, 109 parsel nolu, 9.577,65 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazdaki (1650/10400) 1.519,53 m2 ‘lik hissenin mezarlık olarak kullanılmak üzere  şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7­s ile Ek Madde­2 hükmü gereğince Belediyemiz tarafından devir alınması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-h,18­e ve 75­d maddesine göre, devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28/01/2021 tarih ve 2327 sayılı yazısı.
 
40.2/113-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 1020 ada, 1 nolu parsel üzerinde Arifiye Belediye Başkanlığı tarafından yapılan “Gasilhane Binasının” 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7­s ile Ek Madde­2 hükmü gereğince Belediyemiz tarafından devir alınması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-h,18­e,38-g ve 75­d maddesine göre devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2724 sayılı yazısı.
 
41.2/114-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İl Ormanı Tabiat Parkının işletilmesi işinin, işletmeciyi ilgilendiren abonelik ücretleri, sigortalama ücretleri, bakım onarım ücretleri, ekipmanların muayeneleri, paratoner tesisatı kurulumu ve şartnamedeki benzeri diğer tüm giderlerin ödenmesi şartıyla, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine istinaden Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ A.Ş.’ye 7 yıl süre ile yıllık net gelirin %5'i karşılığında işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2729 sayılı yazısı.
 
42.2/115-Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin (v) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine dayanarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki, teknik, eğitim, sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetleri planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmeye yönelik imkanları sağlamak üzere protokol yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2732 sayılı yazısı.
 
43.2/116-Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından üretimi yapılan özel nitelikli tarımsal ürünlerin işlenebilmesi, ekonomiye kazandırılması ve satışından sonra elde edilen net karının % 5’inin Büyükşehir Belediyemize ödenmesi şartı ile, Belediyemiz şirketi olan Sakarya Büyükşehir Seracılık Tic.A.Ş.’ye devrinin yapılabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/02/2021 tarih ve 2731 sayılı yazısı.
 
44.2/117-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, UKOME’nin 08.02.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararı ile uygun görülen, Geyve İlçesi, Alifuatpaşa Mahallesi Park Sokağın sonundaki taksi durağında çalışacak 5 adet tahditli ticari taksi plakası belirlenmesiyle ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25/01/2021 tarih ve 1926 sayılı yazısı.
 
45.2/118-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, UKOME’nin 01.10.2020 tarih ve 2020-180 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesinde bulunan Garaj Taksi Durağında çalışacak 2 adet tahditli ticari taksi plakası belirlenmesiyle ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25/01/2021 tarih ve 1927 sayılı yazısı.
 
46.2/119-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, UKOME’nin 01.10.2020 tarih ve 2020-223 sayılı kararı ile uygun görülen, Karapürçek Taksi Durağında çalışacak 3 adet tahditli ticari taksi plakası belirlenmesiyle ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25/01/2021 tarih ve 1928 sayılı yazısı.
 
47.2/120-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi hükmü gereğince, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet göstermekte olan Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğünün bütçesi ile birlikte Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlanması, Büyükşehir Belediye Başkanına bağlı İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğü biriminin kurulması, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü biriminin kurulması, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Veri Analizi ve İstatistik Şube Müdürlüğü biriminin kurulmasına ilişkin 29/01/2021 tarih ve 2463 sayılı yazısı.
 
48.2/121-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden hazırlanan Memur Dolu ve Boş Kadro değişikliğine ait II ve III sayılı cetvelin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (I) bendi hükmü gereğince görüşülmesine ilişkin 29/01/2021 tarih ve 2464 sayılı yazısı.
 
 
08/02/2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
49.2/122- Pamukova Belediye Başkanlığının 02/02/2021 tarih ve 298 sayılı yazısı ile sunulan, Pamukova İlçesi, 9229, 3305, 4608, 4609, 4610, 10423, 9423, 961 parseller ve tescil harici alanın yer aldığı 8 bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
 
50. 2/123- Kaynarca Merkez Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlara ait Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 02/02/2021 tarih ve 9 sayılı meclis kararı.
 
51. 2/124- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddeleri uyarınca, mevcutta kullanılan Serdivan İlçesi, Arabacıalanı ve Köprübaşı Mahallelerinden geçen yola ait 17. Cadde isminin “Fuzuli Caddesi” olarak değiştirilmesine ilişkin yazısı.
 

×