Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.02.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

08.02.2010 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.02.2010 Pazartesi günü saat: 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir: 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2010 tarih ve 1/41 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 745 ada, 2 nolu parselin güneybatısında bulunan Park Alanının 2555 m2.lik kısmının Konut Alanına dahil edilmesi, Konut Alanına dahil edilen Park Alanının 741 ada 2,3,4 nolu parsellere kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliğine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 16/11 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 25/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/42 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 29 J 2, 29 K 1 pafta 191 ada, 1 nolu parsele Akaryakıt İstasyonu Alanı lejantının işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 04/22 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 27/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2010 tarih ve 1/34 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye meclisinin 09/11/2009 tarih ve 10/368 sayılı kararı ile Beşköprü Mahallesi 3072 ada 3 nolu parselde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazı içeren 04/01/2010 tarih ve 02/08 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 27/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/28 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan imar yönetmeliği yürürlüğe girmiş ancak yönetmelikte emsal verilmemiş imar parsellerinde yapılacak inşaatların bahçe çekme mesafeleri uygulandıktan sonra yapılaşmanın belirlenmesi için 200 m2'den küçük parseller için E=1.50, 200 m2'den büyük parseller için E=1,20 olacak şekilde plan notlarına katsayının işlenmesini içeren 07/12/2009 tarih ve 11/128 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 27/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2010 tarih ve 1/26 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin, Karakamış Mahallesi 2991 ada 1 nolu parselin E=0,40 Hmax=8.00 m. Ticaret Alanından, E=0,80 Hmax=12,00 m. (2 kat) Özel Nitelikli Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren 07/09/2009 tarih ve 8/105 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2010 tarih ve 1/25 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Büyükhataplı, Küçükhataplı, Örentepe Ormanköyleri ile Hacıramazanlar Mahallesine ait Köy Yerleşik Alan Haritalarının onaylanmasını içeren;07/09/2009 tarih ve 8/98 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 20/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2010 tarih ve 1/29 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin, Karakamış ve Tekeler Mahalleleri arasında sınırda değişiklik yapılmasını içeren;07/12/2009 tarih ve 11/129 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/27 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Gar Meydanından başlayıp Mithatpaşa Mahallesi ile Maltepe Mahallesi kesişme noktasındaki spor tesisi alanına kadar devam eden demiryolu güzergahı boyunca ve çevresini kapsayan alandaki düzenlemenin hukuki ve teknik bir zemine oturtulabilmesine yönelik olarak yapılması gereken 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının gerçekleştirilebilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesini içeren;07/12/2009 tarih ve 11/126 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 25/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/30 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı ilçe Belediye Meclisinin, Adapazarı İlçe Belediyesince uygulanmakta olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarının 17. maddesinin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 13.03 maddesinin 2. bendinde de aynı konuya ilişkin madde bulunması ve Yönetmeliğin yürürlüğe konması ile aynı konuda tezat oluşturduğundan iptal edilmesini içeren;07/12/2009 tarih ve 11/130 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 20/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/35 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Akyazı İlçe Belediye Meclisinin, Cumhuriyet Mahallesi G25-d-08-b-4-a pafta 39 ada 249 ve 250 nolu parsellerde bulunan Akaryakıt Satış İstasyonunun, M Ticaret Alanında kalan 39 ada 768 ve 769 nolu parsellerin 18.00 m.lik imar yolundan cephe alan bir kısmına kaydırılarak 249 ve 250 nolu parsellerin 768 ve 769 nolu parsellerin M Ticaret Alanında kalan kısmına ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren;13/10/2009 tarih ve 64 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/07/2009 tarih ve 7/276 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Akyazı İlçe Belediye Meclisinin, Bediltahirbey köyü G25-A-22-D-4-D pafta 102 ada 30 nolu parselin LPG ve Akaryakıt İstasyonu Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planını içeren;14/05/2009 tarih ve 32 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/56 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 19 pafta 3511 nolu tamamı yolda kalan parselin bir kısmının iskan sahasına dahil edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren;04/01/2010 tarih ve 1 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 25/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/43 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Erenler İlçe Belediye Meclisinin, 2301 ve 2299 nolu parseller ile 2302 ve 2300 nolu parseller arasından geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılarak 1004. sokağın 10.00 m.'den 12.00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren;07/12/2009 tarih ve 77 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/39 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Arifiye İlçe Belediye Meclisinin, 1, 5, 379, 391, 414, 416, 423, 504, 505, 506, 1983, 1987, 2021, 2022, 5892, 6296 nolu parsellerde bulunan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ile Sanayi Alanı arasındaki 10.00 m.lik yolun kaldırılarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Sanayi Alanına dahil edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 01/09/2009 tarih ve 2009/45 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 20/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

15. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/40 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Arifiye İlçe Belediye Meclisinin, Arifiye İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Arifbey, Fatih, Neviye ve Cumhuriyet Mahallelerinde bugüne kadar yapılmış olan AGDAŞ'a ait vana odaları, bölge regülatörleri ve doğalgaz çelik boru hatlarının imar planlarına Teknik Altyapı Alanı olarak işlenmesi içeren;01/10/2009 tarih ve 2009/51 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

16. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/44 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Hasanbey Mahallesinin yaklaşık 40 ha.lık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylanmasını içeren; 04/01/2010 tarih ve 17/14 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 20/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

17. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/32 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Ozanlar Mahallesi 119 kadastral pafta 805 ada 1094 nolu parsel ve 118 ada 10,13 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 04/01/2010 tarih ve 13/09 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 27/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

18. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/33 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Karakamış Mahallesi G24-b-18-d-1-b pafta 3000 ada 2 nolu parseldeki Özel Eğitim Tesisi Alanının E=0,50 Hmax=2 kat olan yapı nizamının Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/310 sayılı kararı doğrultusunda E=0,90'a Hmax=12,00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 04/01/2010 tarih ve 5/21 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 25/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

19. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/31 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Dağdibi Mahallesi G24-b-19-d-4-a pafta 2452 ada 505, 506 nolu parsellerden geçen 10.00 m.lik imar yolunun yine aynı parseller içinde kalacak şekilde kuzeye kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 04/01/2010 tarih ve 18/13 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

20. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/45 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 5747 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 13/12/2004 tarih ve 11/313 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararının hükmü kalmadığından Sakarya İli Arifiye İlçesine bağlanan köyler ile ilgili (36) sayılı liste dışında kalan "Nuriosmaniye, İlimbey, Karaçam, Şerefiye, Boğazköy, Doğançay, Maksudiye, Örencik, Fındıksuyu, Kızılkaya, Kışlaçay köylerinin hangi ilçe Belediyesine bağlanacağı konusunda karar alınmasını içeren; 04/01/2010 tarih ve 19/10 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/01/2010 tarihli Komisyon raporu, 

21. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/48 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün yeni gelir kalemlerinde uygulanacak fiyatlar hakkında karar alınması hususuna ait 31/12/2009 tarih ve 1505 sayılı yazısının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi uyarınca incelenerek düzenlenmesi yapılan yeni gelir kalemleri için uygulanacak gelir tarifesinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 28/01/2010 tarihli Komisyon raporu. 

22. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2010 tarih ve 1/54 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan Elektronik Ücret Toplama işi ile ilgili "Seyahat Kartları Yönetmeliği'nin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/02/2010 tarihli Komisyon raporu. 

23. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13/07/2009 tarih ve 7/243 nolu kararı ile onaylanan Mevzi İmar Planındaki parselin numarası sehven 2530 olarak yazılmış olup, mevzii İmar Planı yapılan parselin 2530 olarak yazılan numarasının 2530 ada 186 parsel olarak düzeltilmesi talebinin görüşülmesine ilişkin 28/01/2010 tarih ve 185 sayılı yazısı. 

24. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2009 tarih ve 11/407 sayılı kararı ile onaylanan Gar Meydanından başlayıp Mithatpaşa Mahallesi ile Maltepe Mahallesi kesişme noktasındaki Spor Tesisi Alanına kadar devam eden demiryolu güzergahı boyunca ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan - askı süresi içerisinde yapılan 9 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 28/01/2010 tarih ve 188 sayılı yazısı. 

25. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin Fatih Mahallesi 23 J 1 pafta, 7776 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 01/10/2009 tarih ve 53 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/01/2010 tarih ve 184 sayılı yazısı. 

26. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediyesinin 07/01/2010 tarih ve 51 sayılı yazısı ile, Cumhuriyet Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan 22 I-IV pafta, 6867, 6868 ve 6098 nolu parseller ile ilgili olarak nüfus artışı gerekçe gösterilerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 28/01/2010 tarih ve 189 sayılı yazısı. 

27. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2009 tarih ve 11/406 sayılı kararı ile onanan Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Bekirpaşa, Epçeller, Kozluk, Pirahmetler, Nakışlar Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 20 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 28/01/2010 tarih ve 187 sayılı yazısı. 

28. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 28 J 1 pafta, 14627 - 14628 nolu parseller arasındaki 7.00 m.lik imar yoluna ait 04/01/2010 tarih ve 07 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 28/01/2010 tarih ve 192 sayılı yazısı. 

29. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Ozanlar Mahallesi, G24B23A2C pafta, 1789 ada, 1 - 4 - 9 ve 10 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 28/01/2010 tarih ve 186 sayılı yazısı. 

30. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediyesi, Adalı Köyü 1018 ada, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 nolu parseller ve 1019 ada, 1 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 28/01/2010 tarih ve 191 sayılı yazısı. 

31. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2009 tarih ve 11/404 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Köprübaşı, Vatan ve Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 264 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 28/01/2010 tarih ve 190 sayılı yazısı. 

32. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 26 M 4 pafta, 247 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/01/2010 tarih ve 203 sayılı yazısı. 

33. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin İstiklal Mahallesi, 3. cadde, Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı ve ASEM Mobilyacılar Sanayi Sitesi arasında kalan 3 ayrı alana Hüseyin AMASYALI tarafından kendi imkanları ile yapılmakta olan parklara "Safiye AMASYALI Parkı' isminin verilmesi talebine ait 04/01/2010 tarih ve 9 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 28/01/2010 tarih ve 183 sayılı yazısı. 

34. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin Yeni Mahalle Gülistan Caddesi isminin "Nailiye Caddesi' olarak değiştirilmesini içeren 04/12/2009 tarih ve 2009/44 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 08/01/2010 tarih ve 32 sayılı yazısı. 

35. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin İnönü Mahallesi Lale Sokak isminin Ciritçi Sokak olarak değiştirilmesini içeren 04/01/2010 tarih ve 8 nolu kararının görüşülmesine ait 29/01/2010 tarih ve 70 sayılı yazısı.  

36. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 08/06/2009 tarih ve 6/227 sayılı meclis kararı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile İşçi İlişkileri ve Eğitim Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü adı altında birleştiğinden, yeniden düzenlenen İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 28/01/2010 tarih ve 266 sayılı yazısı. 

37. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 08/06/2009 tarih ve 6/226 sayılı meclis kararı ile Harita Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Numarataj Şube Müdürlüğü birleştirilerek Harita Emlak ve İstimlak Şube müdürlüğü adı altında yeniden düzenlendiğinden, Harita Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin onaylanmasına ilişkin 28/01/2010 tarih ve 66 sayılı yazısı.

38. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince Belediyemizin ihtiyaç duyduğu unvanlarda hazırlanmış olan Sürekli İşçi Kadro Değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin 26/01/2010 tarih ve 249 sayılı yazısı.

×