Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.01.2018 Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08/01/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 
-Yoklama ve açılış.
-11/12/2017 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 
 
1.1/1-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/761 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Yeni Stadyum-Pekşenler arasında bulunan 40.00 m.’lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 8/581 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresince yapılan 1 adet itirazın reddinin ve Ulaşım Dairesi Başkanlığının talebinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
2.1/2-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/764 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, mülkiyeti 32/33 oranında Belediyemize ait (Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne tahsisli), 1/33 şahıs mülkiyetinde olan 1662 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
3.1/3- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/619 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 8/118 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 2255 ve 2256 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
4.1/4- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/765 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1083 nolu parselin kuzeyine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
5.1/5- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/763 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Süleymanbey Mahallesi, 488 nolu parselin doğru parsel koordinatlarına göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Adapazarı İlçe Belediyesince talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
6.1/6- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/416 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 5/64 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Göktepe Mahallesi, 937 - 938 ve 950 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
7.1/7- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/800 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı şehir merkezindeki daha önce ismi Kudüs Caddesi olan Ali Necdet GÜVEN Caddesinin yeniden “KUDÜS” Caddesi olarak değiştirilmesi teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
8.1/8- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/768 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 5238 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
9.1/9-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/766 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17109-17527-11308 ve 13121 nolu parsellerin arasında kalan terkli alan ve 2076 ada, 4 nolu parsele yönelik belediyesince teklif edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
10.1/10-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/767 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Yazlık Orta Mahalle, 1807 ada, 1 nolu, 1807 ada, 2 nolu, 1806 ada, 1 nolu parsellere (Bu parseller eski 212 parseli de kapsayan alanda yapılan 18. Madde uygulaması ile oluşmuştur.) yönelik, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E=2017/29 – K=2017/830 sayılı iptal kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
11.1/11-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih ve 10/708 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1454 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
12.1/12-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/770 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 1934 ada ve çevresine yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
13.1/13-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/792 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 04.12.2017 tarih ve 90 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 18091 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
14.1/14- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/771 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Nakışlar Mahallesi, 2423 ada, 19 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
15.1/15-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/775 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2013 tarih ve 2/56 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi, (Akova, Akpınar, Başpınar, Büyükdere, Çiftlik, Dereboğazı, Kemaliye, Köprübaşı, Necatipaşa, Mahmutbey, Rasimpaşa, Turanlar, Yeni, Yeşiller Mahalleleri) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Başpınar Mahallesi, 181 ada, 4 ve 49 nolu parsellere ilişkin kısmına yönelik Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E:2016/35 - K:2017/1009 sayılı iptal kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
16.1/16-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/798 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.12.2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 19İ2D pafta, 73 ada, 126-127-99-158 ve 10 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
17.1/17-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/776 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2017 tarih ve 7/469 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi 2622 ada, 20 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresinde yapılan itiraz sonucu alınan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarih ve 9/600 sayılı kararına ilan askı süresinde yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
18.1/18-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/796 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2017 tarih ve 2017/88 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24C03D1C pafta, (Eski parsel 6009) yenisi 8588 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
19.1/19-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/794 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2017 tarih ve 2017/135 sayılı kararı ile uygun Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 124 ada, 80 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
20.1/20- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/780 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2825 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
21.1/21-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/577 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi Gökgöz Mahallesi, 2761-2468-2900-2944-2803-2898-542-543 ve 544 nolu parsellerin İlave Sanayi Alanı olarak planlanmasına yönelik 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Pamukova Belediye Meclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 33 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
22.1/22-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/781 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2017 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Hüseyin İpekçioğlu Caddesi, 9884 nolu parseldeki “Park Alanı”na ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
23.1/23-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/773 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.06.2017 tarih ve 6/410 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı süresinde yapılan itirazların reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
24.1/24- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/774 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.06.2017 tarih ve 6/411 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresinde yapılan itirazların reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
25.1/25-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/646 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Taraklı İlçe Belediye Meclisince alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine yönelik 01.11.2016 tarih ve 2016/45 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
26.1/26-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/791 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, İlan Reklam Vergisinde kayıt dışılığın ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılan düzenlemenin usul ve mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/12/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
27.1/27- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mahkeme kararına istinaden hazırlanan Sakarya İli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliklerinin görüşülmesine  ilişkin 02/01/2018 tarihli, 2610 sayılı yazısı.
 
28.1/28- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mahkeme kararına istinaden hazırlanan Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2018 tarihli, 2599 sayılı yazısı.
 
29.1/29- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesinin Adnan Menderes Caddesi ile kesiştiği noktadan, Ulu Sokak’ın İbrahim Kangal Caddesi ile birleştiği noktaya kadar, yaklaşık 37 dönümlük alanda, Konut alanındaki yapı adalarının bir kısmının tamamen, büyük bir kısmının da yol boyu olarak Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde Adapazarı Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2018 tarihli, 2612 sayılı yazısı.
 
30.1/30- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.12.2017 gün ve 12/164 sayılı meclis kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 3 ada 12 parsel ile 3 ada 74 ve 75 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 29/12/2017 tarihli, 2603 sayılı yazısı.
 
31.1/31- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih ve 12/165 sayılı meclis kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 413 ada 452 parsel ile 414 ada 17 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 29/12/2017 tarihli, 2606 sayılı yazısı.
 
32.1/32- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 828 ada 1 nolu parsel ve güneyindeki kadastral boşlukta bulunan park alanına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2018 tarihli, 2618 sayılı yazısı.
 
33.1/33- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/12/2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun görülen Erenler Mahallesi,10502 parsele yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine  ilişkin 29/12/2017 tarihli, 1670911 sayılı yazısı.
 
34.1/34- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/12/2017 tarih ve 67 sayılı kararı ile uygun görülen Erenler (Merkez) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının söz konusu maddelerine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan hükmü değişikliğinin görüşülmesine  ilişkin 29/12/2017 tarihli, 1670714 sayılı yazısı.
 
35.1/35-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/12/2017 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun görülen Küpçüler Mahallesi, 607 ada, 756, 757, 765, 766, 815, 816, 831, 894, 895, 930 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/12/2017 tarihli, 1670915 sayılı yazısı.
 
36.1/36- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile onaylanan, Hendek İlçesi, Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 104, 112, 113, 114 ve 115 nolu adaları kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2018 tarihli, 2613 sayılı yazısı.
 
37.1/37- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarih ve 12/327 sayılı kararı ile kesinleşen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği ile, plan notu ilavesi yapılması şeklinde hazırlanan plan hükmü ilavesi ve değişikliklerine ait Hendek Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 60 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/01/2018 tarihli, 2615 sayılı yazısı.
 
38.1/38- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi 2587 ada 44, 46 nolu parsellerin “Depolama Alanı” olacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesine ilişkin 29/12/2017 tarihli, 2614 sayılı yazısı.
 
39.1/39- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Göl Mahallesi, 239 ada, 1 nolu parsele ilişkin mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/12/2017 tarihli, 2601 sayılı yazısı.
 
40.1/40- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 577 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine  ilişkin 29/12/2017 tarihli, 2604 sayılı yazısı.
 
41.1/41- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/07/2017 tarih ve 2017/90 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 116 nolu parsel ve çevresine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/12/2017 tarihli, 2600 sayılı yazısı.
 
42.1/42- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/07/2017 tarih ve 2017/90 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Mahmudiye ve Hasanpaşa Mahalleleri, NATO Boru Hattının kuzey ve güneyinde bulunan yeşil bantların kaldırılması, Hasanpaşa Mahallesi mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait 1640 nolu parselin Park Alanı olarak planlanması ile Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan Pazar alanının yerine yeşil alan ve Ticaret alanı planlanmasına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/12/2017 tarihli, 2602 sayılı yazısı.
 
43.1/43- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 19/09/2016 tarih ve 8/495 sayılı kararı ile onaylanan Geyve İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına, 09/02/2015 tarih ve 2/63 sayılı, 08/09/2014 tarih ve 10/264 sayılı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin kararlarıyla onaylanan Geyve İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinin planlara sehven işlenmediği tespit edildiğinden sehven işlenmeyen plan değişikliklerine yönelik hazırlanan Geyve İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım imar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 29/12/2017 tarihli, 2598 sayılı yazısı.
 
44.1/44- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı İlçe Belediye Meclisi’nin; 06.12.2016 tarihli 2016/53 sayılı kararı ile uygun görülen İçdedeler Mahallesi’nin, Gölveren ve Çiftlik Mevkilerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının görüşülmesine ilişkin 27/12/2017 tarihli, 2588 sayılı yazısı.
 
45.1/45-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Bekirpaşa Köyiçi Mahallesi 2411 Ada, 129, 134, 135, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 183, 184, 185, 186, 189 No’lu parsellerdeki toplam 126.702,21 m² (12.67 ha) alan kapsamında kalan kamu yararı talep edilen parsellerin, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve alt ölçekli imar planlarının yapılmasına ait ilgili kurumdan “Kamu Yararı Kararı”  alınmasına ilişkin 29/12/2017 tarihli, 1669469 sayılı yazısı.
 
46.1/46- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Doğancılar Mahallesi 5 pafta 889 nolu 3.980,00 m2 yüzölçümlü mezarlık vasıflı parselin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre mezarlık olarak kullanmak üzere Belediyemizce devir alınması ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25/12/2017 tarihli, 2711 sayılı yazısı.
 
47.1/47- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Martinler Mahallesi G25D05A pafta 966 nolu 3.375,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı parselin,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre mezarlık olarak kullanmak üzere Belediyemizce devir alınması ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25/12/2017 tarihli, 2718 sayılı yazısı.
 
48.1/48- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Akbalık, Batakköy,  Çıldırlar,  Dokurcun Çengeller, Dokurcun Beyciler, Dokurcun Çaylar, Dokurcun Kuloğlu, İnönü, Kuzuluk, Küçüçek,  Yeni,  Yeniorman(Ormanşevkiye),  Türkorman, Yuvalak Mahallelerinde mezarlık vasıflı parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir alınması ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 19/12/2017 tarihli, 2677 sayılı yazısı.
 
49.1/49- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Yenigün Mahallesi 142 ada 955 nolu parsel üzerindeki Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi Hizmet Binasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Engellilere Gündüz Bakım Evi Merkezi olarak hizmet vermesi şartıyla yapılacak protokole istinaden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/01/2018 tarihli, 1671294 sayılı yazısı.
 
50.1/50- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, Ersin Caddesi No:1 adresinde mevcut, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezinde yer alan kantinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi uyarınca aylık(100,00+KDV), BELPAŞ A.Ş’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesine ilişkin 11/12/2017 tarihli, 2048 sayılı yazısı.
 
51.1/51- Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halinde faaliyet gösteren Hal içi esnaflardan alınacak teminat miktarının 2018 yılı için 18.000,00 TL (Onsekizbinlira) olarak belirlenmesine ilişkin 27/12/2017 tarihli, 318 sayılı yazısı.
 
52.1/52- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünün kurulması, Harita,  Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü isminin Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve Emlak kısmına ait taşınır, arşiv ve bütçe tertiplerinin bu müdürlüğe aktarılmasına ve yine Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İşletme ve İştirakler Şube Müdürlüğünün lağvedilerek taşınır, arşiv ve bütçe tertiplerinin yeni kurulan İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne devredilmesine ilişkin 26/12/2017 tarihli, 2405 sayılı yazısı.
 
53.1/53- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre (3.4.5. fıkraları) çalıştırılacak olan personelin sözleşme ücretlerinin, Maliye Bakanlığının yine aynı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK’nin ek 9. maddenin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 27/12/2017 tarihli, 2413 sayılı yazısı.
 
54.1/54-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Meclis Üyelerimiz Sebati KOÇSAR(Geyve), Şemsettin DUMAN(Erenler) Milliyetçi Hareket Partisinden istifa etmiştir. Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği 21. maddesine göre istifalar nedeniyle boşalan Eğitim,  Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Tarım Komisyonlarına Milliyetçi Hareket Partisinden birer üye seçilmesine ilişkin 26/12/2017 tarih ve 787 sayılı yazısı.
 
55.1/55-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizde denetim komisyonu teşekkülü için 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükmü gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin 29/12/2017 tarih ve 790 sayılı yazısı.
 
 
 
             08/01/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
              -İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
56.1/56. Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi 4455 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onama yetkisinin Büyükşehir Belediyesine devrine verilmesine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/01/2018 tarihli, 1/3 sayılı kararı.
 
57.1/57. Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, 473 ada, 1 nolu, 482 ada 3 nolu, 484 ada 1 nolu, 487 ada, 1 nolu, 488 ada 1 nolu, 489 ada 1 nolu, 490 ada 1 nolu, 500 ada, 1 nolu, 502 ada 1 nolu, 527 ada 1 nolu, 533 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilat teklifine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/01/2018 tarihli, 2 sayılı meclis kararı.
 
58. 1/58.  Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi G24-C-02-C-3-B ve G24-C-03-D-4-A paftalar içerisinde kalan 3,4 ha. Plansız alana ait 1/1000 ölçekli ilave Uygulama imar plan değişikliğine ilişkin Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02/10/2017 tarihli 2017/77 sayılı kararı.
 
59. 1/59.  Sapanca ilçe sınırları içerisinde “Kırkpınar Mahmudiye Arası Teleferik Projesi” kapsamında 1/25000’lik ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000’lik ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerine ait Sapanca İlçe Belediyesinin 04/01/2018 tarihli, 63 sayılı yazısı.
 

×