Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

06.08.2014 Tarihli Ağustos Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI
           T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 06/08/2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
  • Yoklama ve açılış.
 
GÜNDEM
 
1-9/214.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/184 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi sınırlarındaki I. Organize Sanayi Bölgesine ilave olarak belirlenen ve mevcut planda MİA (Merkezi İş ve Konut Alanı) olan bölgenin Organize Sanayi Bölgesine dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
2-9/215- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/185 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi sınırlarındaki I. Organize Sanayi Bölgesine ilave olarak belirlenen ve mevcut planda MİA (Merkezi İş ve Konut Alanı) olan bölgenin Organize Sanayi Bölgesine dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
3-9/216.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/212 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün 10.07.2014 tarih ve 3644 sayılı yazısı ile talep olunan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2011-2016 yılı yatırım programında yer alan 500 kişilik Huzurevi projesi için mevcut planda Resmi Kurum Alanı olan mülkiyeti Hazineye ait Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi 225320,00 m² lik 262 nolu parselin 75000,00 m² lik kısmının Sosyal Kültürel Tesis Alanına ve 96000,00 m² lik kısmının da Büyükşehir Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
4.9/217-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/08/2014 tarih ve 1496 sayılı yazısı.
 
5.9/218.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/08/2014 tarih ve 1497 sayılı yazısı.
 
6.9/219.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Çevre  ve Şehircilik Bakanlığına, Sakarya İli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine, ilan - askı süresi içinde  yapılan  bir adet itirazın görüşülmesine ilişkin 23/07/2014 tarih ve 1438 sayılı yazısı.
 
7.9/220.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Sakarya ili, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ilan - askı süresi içinde yapılan 22 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 23/07/2014 tarih ve 1451 sayılı yazısı.
 
8.9/221.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Sakarya ili Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ilan - askı süresi içinde yapılan iki adet itirazın görüşülmesine ilişkin 23/07/2014 tarih ve 1453 sayılı yazısı.
 
9.9/222.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/07/2014 tarih 35 sayılı kararı ile uygun görülen Alancuma ve Horozlar Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerince görüşülmesine ilişkin 31/07/2014 tarih ve 1489 sayılı yazısı.
 
10.9/223.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mudurnu Çayı kolları arasındaki Akyazı İlçe sınırlarında kalan Sanayi Alanının, alınan kurum görüşleri doğrultusunda Tarım Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 16/07/2014 tarih ve 1378 sayılı yazısı.
 
11.9/224.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2014 tarih ve 2014/43 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi 715 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 31/07/2014 tarih ve 1492 sayılı yazısı.
 
12.9/225.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyemize aktarılacak paylarımızı temlik verilerek herhangi bir bankadan akreditif dahil 3.500.000,00-TL (Üçmilyonbeşyüzbintürklirası) her türlü (nakdi ve gayri nakdi) kredinin alınması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilebilmesine ilişkin 01/08/2014 tarih ve 479 sayılı yazısı.

×