HİZMET REHBERİ

Pano Söküm ve Yıkım Bedelleri

Pano Söküm hakkında bilgi verebilir misiniz?
- Pano Söküm Bedelleri Büyükşehir Belediyesi görev yetki ve sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar, cadde ve anayollara izinsiz olarak konumlandırılan bez afiş, pano, kağıt afiş, kule boardlar vb. reklam unsurlarının Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam Yönetmeliği doğrultusunda bulundukları yerden kaldırılması nedeniyle düzenlenen söküm masraf bedellerini kapsamaktadır.

Pano Söküm tahsilatı aşamasında her hangi bir indirim uygulanmakta mıdır?
- Pano Söküm tahsilat aşamasında her hangi bir indirim söz konusu değildir.

Pano Söküm gecikme zammı uygulaması hakkında bilgi verebilir misiniz?
- Pano Söküm gecikme zammı vade tarihinden itibaren hesaplanmaktadır.